Darček

 

V mojom odraze O radikálnom tradicionalizme, Nakoniec som poukázal na ducha vzbury v takzvanej „extrémne konzervatívnej“, ako aj „progresívnej“ cirkvi. V prvom prijímajú iba zúžený teologický pohľad na Katolícku cirkev a zároveň odmietajú plnosť viery. Na druhej strane sa progresívne pokúšajú zmeniť alebo pridať „základ viery“. Ani jedno nepochádza z Ducha pravdy; ani jedno nie je v súlade s posvätnou tradíciou (napriek ich protestom).Pokračovať v čítaní