Nové stvorenie

TERAZ SLOVO O Hromadných čítaniach
k 31. marcu 2014
Pondelok štvrtého pôstneho týždňa

Liturgické texty tu

 

 

ČO sa stane, keď človek dá svoj život Ježišovi, keď je duša pokrstená, a teda zasvätená Bohu? Je to dôležitá otázka, pretože napokon, aká je príťažlivosť stať sa kresťanom? Odpoveď nájdete v dnešnom prvom čítaní...

Izaiáš píše, „Hľa, chystám sa stvoriť nové nebo a novú zem...“ Táto pasáž sa v konečnom dôsledku vzťahuje na Nové Nebo a Novú Zem, ktoré prídu po konci sveta.

Keď sme pokrstení, stávame sa tým, čo svätý Pavol nazýva „novým stvorením“ – to znamená, že „nové nebo a nová zem“ sú už anticipované v „novom srdci“, ktoré nám Boh dáva v krste, v ktorom sú všetky prvotné a osobné hriechy zničené. [1]porov Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1432 Ako sa hovorí v prvom čítaní:

Veci z minulosti sa nebudú pamätať ani sa im nespamätajú.

Sme stvorení noví zvnútra. A to je viac než len „otočiť nový list“ alebo „začať odznova“; je to ešte viac ako stieranie tvojich hriechov. Znamená to, že moc hriechu nad vami bola zlomená; znamená to, že Kráľovstvo Božie je teraz vo vás; to znamená, že nový život svätosti je možný prostredníctvom milosti. Preto svätý Pavol hovorí:

Preto odteraz na nikoho nehľadíme podľa tela; aj keď sme kedysi poznali Krista podľa tela, teraz ho už tak nepoznáme. Takže každý, kto je v Kristovi, je nové stvorenie: staré veci sa pominuli; hľa, prišli nové veci. (2 Kor 5:16-17)

Toto je silná realita a preto môže byť jazyk, ktorý dnes používame pre závislých, zavádzajúci. "Raz závislý, navždy závislý," hovoria niektorí, alebo "som zotavujúci sa závislý na pornografii" alebo "alkoholik" atď. Áno, existuje určitá opatrnosť v rozpoznávaní vlastnej slabosti alebo sklonov...

Za slobodu nás Kristus vyslobodil; tak pevne stojte a nepodriaďte sa znovu jarmo otroctva. (Gal 5: 1)

...ale v Kristovi je jeden a nový výtvor -hľa, prišli nové veci. Nežite teda svoj život ako človek, ktorý je vždy na pokraji spiatočníctva, vždy v tieni „starého muža“, vždy sa považujete za „podľa tela“.

Boh nám totiž nedal ducha zbabelosti, ale skôr ducha moci, lásky a sebaovládania. (2 Tim 1:7)

Áno, slabosť včerajška je príčinou dnešnej pokory: musíte zmeniť svoj životný štýl, odstrániť pokušenia, dokonca zmeniť priateľov, ak predstavujú nezdravé lákadlá. [2]‚Nenechajte sa zviesť: ‚Zlá spoločnosť kazí dobré mravy.‘ — 1 Kor 15:33 A musíte využiť všetky milosti potrebné na to, aby ste živili a neustále posilňovali svoje nové srdce, ako je modlitba a sviatosti. To je to, čo znamená „stáť pevne“.

Ale zdvihni hlavu, dieťa Božie, a s úplnou radosťou vyhlás, že ontologicky nie si muž, ktorým si bol včera, ani žena, ktorá bola predtým. Toto je neuveriteľný dar kúpený a zaplatený Kristovou krvou!

Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. (Ef 5:8)

Kristus, mŕtvy v našom hriechu, „nás so sebou vzkriesil a s ním posadil v nebesiach“. [3]porov Ef 2:6 Aj keď zakopnete, milosť vyznania obnoví nové stvorenie, ktorým teraz ste. Už ti nie je súdené zlyhať, ale skrze Krista zjaviť Božiu Božiu dobrotu, „aby sa Ježišov život prejavil aj na [vašom] tele“. [4]por. 2 Kor 4:10

Premenil si moje smútok na tanec; Ó, Hospodine, môj Bože, navždy ti budem ďakovať. (Dnešný žalm)

 

 

 


Obdržať Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Banner NowWord

Duchovné jedlo na zamyslenie je apoštolát na plný úväzok.
Ďakujem za tvoju podporu!

Pridajte sa k Markovi na Facebooku a Twitteri!
Facebook logoTwitterlogo

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 porov Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1432
2 ‚Nenechajte sa zviesť: ‚Zlá spoločnosť kazí dobré mravy.‘ — 1 Kor 15:33
3 porov Ef 2:6
4 por. 2 Kor 4:10
Publikované v ÚVOD, VIERA A MORÁLY, HROMADNÉ ČÍTANIA.

Komentáre sú uzavreté.