Budova domu mieru

TERAZ SLOVO O Hromadných čítaniach
na utorok piateho týždňa Veľkej noci, 5. mája 2015

Liturgické texty tu

 

ty v pokoji? Písmo nám hovorí, že náš Boh je Bohom mieru. A predsa svätý Pavol tiež učil, že:

Je potrebné, aby sme podstúpili veľa ťažkostí, aby sme vstúpili do Božieho kráľovstva. (Dnešné prvé čítanie)

Ak je to tak, zdalo by sa, že život kresťana je predurčený na všetko, iba nie pokojný. Ale nielen je možný mier, bratia a sestry, je nevyhnutné. Ak nenájdete mier v súčasnej a prichádzajúcej Búrke, budete ním unesení. Namiesto dôvery a lásky bude dominovať panika a strach. Ako potom môžeme nájsť skutočný mier, keď zúri vojna? Tu sú tri jednoduché kroky k vybudovaniu a Dom mieru.

 

I. Buďte verní

Prvým krokom k udržaniu pravého pokoja je vždy zachovávať Božiu vôľu vyjadrenú predovšetkým v Jeho prikázaniach – jedným slovom verný. Existuje božský poriadok ustanovený Stvoriteľom a pokiaľ v tomto poriadku nežijeme, nikdy nebudeme mať pokoj, pretože...

...nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. (1 Kor 14:33)

Pomyslite na to, ako bola planéta Zem Jeho rukou umiestnená na špeciálnu obežnú dráhu a rotáciu okolo Slnka. Čo by sa stalo, keby Zem zrazu „neposlúchla“ zákony, ktorými sa riadi? Čo keby sa len nepatrne vzdialil zo svojej obežnej dráhy alebo zmenil svoj sklon len o niekoľko stupňov? Nastal by chaos. Život na Zemi by sa dramaticky zmenil, ak by nebol zničený. Teraz je tu podobenstvo: aj keď búrky pokrývajú tvár zeme, aj keď zemetrasenia otriasajú jej základmi, aj keď povodne a požiare a metority zjazvia jej povrch... planéta sa naďalej riadi zákonmi, ktoré ju uviedli do pohybu, a ako Výsledkom je, že pokračuje sezónu po sezóne ovocie.

Takže keď vami otrasú osobné búrky, zemetrasenia a katastrofy a na povrch vášho dňa zasiahnu meotority neočakávaných skúšok, prvou zásadou pri hľadaní skutočného pokoja je vždy zostať verný, zostať na „obežnej dráhe“ Božej vôle, aby ste naďalej prinášať ovocie.

Tak ako ratolesť nemôže sama priniesť ovocie, pokiaľ neostane na viniči, tak nemôžete ani vy, pokiaľ nezostanete vo mne. (Ján 15: 4)

Ale byť verný znamená viac ako len „robiť“...

 

II. Dôvera

Tak ako dom musí byť postavený na základoch, aj mier musí mať základ, ktorý, ako som vysvetlil vyššie, je vôľa Božia. Lebo Náš Pán učil:

...každý, kto počúva tieto moje slová, ale nekoná podľa nich, bude ako blázon, ktorý si postavil dom na piesku. (Matúš 7:26)

Ale základ vás nemôže ochrániť pred dažďom, vetrom a krupobitím, bez ohľadu na to, aký dobrý je. Treba stavať Steny a strecha.

Steny sú viera.

Vernosť Božej vôli vás nerobí imúnnymi voči skúškam, niekedy veľmi tvrdým skúškam. A pokiaľ v Neho nedôverujete, môžete byť v pokušení myslieť si, že Boh na vás zabudol a opustil vás, čo spôsobilo, že ste skľúčení a stratili pokoj. Dôvera je teda stav nádeje v Boha, či už na vás leje dážď, vietor, krupobitie alebo slnečné lúče. Práve táto absolútna dôvera, postavená na Božej vôli, dáva človeku prvú chuť nadprirodzeného pokoja, ktorý Ježiš sľubuje v dnešnom evanjeliu:

Pokoj vám zanechávam; svoj pokoj ti dávam. Nie ako svet dáva, ja to dávam tebe. Nedovoľte, aby sa vaše srdcia trápili alebo sa báli.

Táto dôvera sa musí rozšíriť aj na tie časy v duchovnom boji, keď na seba privádzate dážď, vietor a krupobitie cez osobný hriech. Satan chce, aby ste verili, že ak spadnete, zakopnete, ak sa čo i len trochu vznesiete z „obežnej dráhy“, potom nie ste schopní pokoja.

Veríme napríklad, že ak chceme vyhrať duchovný boj, musíme poraziť všetky svoje chyby, nikdy nepodľahnúť pokušeniu, nemať už žiadne slabosti a nedostatky. Ale na takomto teréne sme si istí, že budeme porazení! — Fr. Jacques Philippe, Hľadanie a udržiavanie mieru, p. 11 12,

V skutočnosti sa Ježiš prvýkrát zjavil apoštolom po zmŕtvychvstaní –potom, čo pred Ním utiekli v záhrade –toto hovorí:

Mier s vami. (Ján 21:19)

Je to predovšetkým hriešnikom, ktorý Ježiš ponúka pokoj, On, ktorý nás prišiel zmieriť s Otcom. Paradoxom Božieho milosrdenstva je, že práve ten najbiednejší hriešnik má naň najväčšie právo. A preto by sme nikdy nemali stratiť pokoj ani pri našich zlyhaniach, ale radšej začať odznova v pokore. Lebo steny pokoja nie sú dokonalosťou, ale trust.

Prvým cieľom duchovného boja, ku ktorému musí naše úsilie predovšetkým smerovať, nie je vždy dosiahnuť víťazstvo (nad našimi pokušeniami, našimi slabosťami atď.), ale naučiť sa zachovať pokoj srdca pod všetkými. okolnosti, a to aj v prípade porážky. Len tak môžeme ísť za druhým cieľom, ktorým je odstránenie našich zlyhaní, našich chýb, našich nedokonalostí a hriechov. — Fr. Jacques Philippe, Hľadanie a udržiavanie mieru, p. 12

Ach! Satan už vyhral bitku, keď duša stratí pokoj! Rozrušená duša totiž nevyhnutne ruší ľudí okolo seba. Mier nie je absencia vojny, ale prítomnosť Boha. Takže ten, kto tvrdí, že Božský pokoj sa stáva a žiť dobre tým, ktorí sú okolo neho, ktorí tiež túžia po pokoji. Ako hovorí dnešná odpoveď na žalm:

Tvoji priatelia oznamujú, Pane, slávnu nádheru tvojho kráľovstva.

Je to preto, že pokojné srdce nesie v sebe Kráľovstvo Božie.

 

III. láska

A tento pokoj, toto Kráľovstvo sa prenáša milovať. Dodržiavanie Božej vôle a viera v Neho je začiatkom, ale nie koncom pri hľadaní pokoja. Musí byť milovať. Spomeňte si na otroka, ktorý vykonáva každý príkaz svojho pána, a napriek tomu sa k nemu v chladnom a vzdialenom vzťahu drží rezervovaný a bojí sa ho. Rovnako tak dom s dobrým základom a stenami, no bez strechy, bude chladným a nevľúdnym domovom. Láska je strecha, ktorá obklopuje mier, strecha, ktorá...

... všetko znáša, všetkému verí, vo všetko dúfa, všetko pretrpí. (1 Kor 13: 7)

Láska je jediná strecha, ktorá je nepriepustná pre horkosť
vetry nenávisti, krupobitie nešťastia a dažde každodenných skúšok, ktoré určite prídu. Ak vás strach oberá o pokoj, je to láska, ktorá zaháňa všetok strach. Láska je to, čo dáva účel nadácie a drží Steny spolu. Láska robí z poslušnosti radosť a dôvera dobrodružstvom. Jedným slovom, Dom mieru sa automaticky stane Dom radosti.

A keď sa takýto dom postaví, duše okolo vás budú chcieť bývať v jeho bezpečí a pohodlí, v úkryte mier.

Najprv ho však musíte postaviť.

Získajte pokojného ducha a okolo vás budú zachránené tisíce ľudí. — sv. Serafim zo Sarova

... nech Kristov pokoj ovláda vaše srdcia ... (Kol 3)

 

 

 

Odoslať

 

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v ÚVOD, HROMADNÉ ČÍTANIA, spiritualita.

Komentáre sú uzavreté.