Umenie znovu začať - časť II

TERAZ SLOVO O Hromadných čítaniach
na 21. novembra 2017
Utorok tridsiateho tretieho týždňa v riadnom čase
Prezentácia Presvätej Bohorodičky

Liturgické texty tu

SPOVEDANIE

 

THE umenie znovu začať vždy spočíva v pamätaní, viere a dôvere v to, že je to skutočne Boh, kto iniciuje nový začiatok. Že ak ste vyrovnaní pocit smútok za tvoje hriechy alebo premýšľanie činiť pokánie, že toto je už znakom Jeho milosti a lásky, ktorá pôsobí vo vašom živote.Pokračovať v čítaní

Umenie znovu začať - časť III

TERAZ SLOVO O Hromadných čítaniach
na 22. novembra 2017
Streda tridsiateho tretieho týždňa v riadnom čase
Pamätník sv. Cecílie, mučeníka

Liturgické texty tu

DÔVERNÉ

 

THE Prvým hriechom Adama a Evy nebolo zjedenie „zakázaného ovocia“. Skôr to bolo tým, že sa zlomili dôverovať so Stvoriteľom - verte, že On mal v ich rukách ich najlepšie záujmy, ich šťastie a ich budúcnosť. Táto narušená dôvera je až do tejto hodiny veľkou ranou v srdci každého z nás. Je to rana v našej dedičnej prirodzenosti, ktorá nás vedie k pochybnostiam o Božej dobrote, Jeho odpustení, prozreteľnosti, plánoch a predovšetkým o Jeho láske. Ak chcete vedieť, aké vážne a existenčné zranenie je v ľudskom stave, potom sa pozrite na Kríž. Tam vidíte, čo bolo potrebné na začatie hojenia tejto rany: že sám Boh bude musieť zomrieť, aby napravil to, čo sám zničil.[1]porov Prečo Faith?Pokračovať v čítaní

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 porov Prečo Faith?

Umenie znovu začať - časť IV

TERAZ SLOVO O Hromadných čítaniach
na 23. novembra 2017
Štvrtok tridsiateho tretieho týždňa v riadnom čase
Opt. Pamätník svätého Kolumbana

Liturgické texty tu

POSLUCHUJETE

 

JESUS pozrel na Jeruzalem a plakal, keď volal:

Keby ste dnes vedeli iba to, čo vedie k mieru - teraz je to pred vašimi očami skryté. (Dnešné evanjelium)

Pokračovať v čítaní

Umenie znovu začať - V. časť

TERAZ SLOVO O Hromadných čítaniach
na 24. novembra 2017
Piatok tridsiateho tretieho týždňa v riadnom čase
Pamätník svätého Ondreja Dũng-Laka a spoločníkov

Liturgické texty tu

MODLITBA

 

IT trvá dve nohy, aby pevne stál. Aj v duchovnom živote máme teda dve nohy, na ktorých môžeme stáť: poslušnosť a modlitba. Umenie začať znova spočíva v tom, že sa uistíme, že máme správny základ od samého začiatku ... inak sa potkneme skôr, ako urobíme pár krokov. Stručne povedané, umenie začať znova spočíva v piatich krokoch ponižujúci, vyznávajúci, dôverujúci, poslúchajúci, a teraz sa zameriavame na modlí.Pokračovať v čítaní

Umenie znovu začať - I. časť

POKOROVANIE

 

Prvýkrát uverejnené 20. novembra 2017…

Tento týždeň robím niečo iné – päťdielnu sériu založenú na evanjeliá tohto týždňao tom, ako začať odznova po páde. Žijeme v kultúre, kde sme presýtení hriechom a pokušením, a to si vyžiada veľa obetí; mnohí sú skľúčení a vyčerpaní, utláčaní a strácajú vieru. Je teda potrebné naučiť sa umeniu začať odznova...

 

PREČO cítime zdrvujúcu vinu, keď urobíme niečo zlé? A prečo je to spoločné pre každého jedného človeka? Aj deti, ak urobia niečo zlé, často „len vedia“, že by nemali mať.Pokračovať v čítaní

Jeho ranami

 

JESUS chce nás uzdraviť, chce, aby sme to urobili „Mať život a mať ho hojnejšie“ (Ján 10:10). Zdanlivo môžeme robiť všetko správne: ísť na svätú omšu, vyspovedať sa, modliť sa každý deň, modliť sa ruženec, mať pobožnosti atď. A predsa, ak sme sa nevyrovnali so svojimi ranami, môžu nám prekážať. V skutočnosti môžu zastaviť prúdenie „života“ v nás...Pokračovať v čítaní