Výtvor „Milujem ťa“

 

 

"KDE je Boh? Prečo tak mlčí? Kde je on?" Takmer každý človek v určitom okamihu svojho života vysloví tieto slová. Najčastejšie to robíme v utrpení, chorobe, osamelosti, intenzívnych skúškach a pravdepodobne najčastejšie v suchu v našom duchovnom živote. Na tieto otázky však skutočne musíme odpovedať úprimnou rétorickou otázkou: „Kam môže Boh zájsť? Je vždy prítomný, vždy je tu, vždy s nami a medzi nami – aj keď význam Jeho prítomnosť je nehmotná. V niektorých ohľadoch je Boh jednoducho a takmer vždy v prestrojení.Pokračovať v čítaní

O Luise a jej spisoch ...

 

Prvýkrát zverejnené 7. januára 2020:

 

JE TO čas venovať sa niektorým e-mailom a správam spochybňujúcim pravovernosť spisov Božej služobnice Luisy Piccarretovej. Niektorí z vás povedali, že vaši kňazi zašli tak ďaleko, že ju vyhlásili za heretičku. Možno je teda potrebné obnoviť vašu dôveru v Luisine spisy, ktoré, uisťujem vás, sú schválený cirkvou.

Pokračovať v čítaní

Malý Kameň

 

NIEKEDY pocit mojej bezvýznamnosti je ohromujúci. Vidím, aký rozsiahly je vesmír a aká planéta Zem je len zrnkom piesku uprostred toho všetkého. Navyše, na tejto vesmírnej škvrne som len jedným z takmer 8 miliárd ľudí. A čoskoro, ako miliardy predo mnou, budem pochovaný v zemi a takmer zabudnutý, možno okrem tých, ktorí sú mi najbližší. Je to pokorná realita. A tvárou v tvár tejto pravde niekedy zápasím s myšlienkou, že by sa Boh mohol o mňa zaujímať intenzívnym, osobným a hlbokým spôsobom, ktorý naznačuje moderný evanjelikalizmus a spisy svätých. A predsa, ak vstúpime do tohto osobného vzťahu s Ježišom, ako ja a mnohí z vás, je to pravda: láska, ktorú môžeme občas zažiť, je intenzívna, skutočná a doslova „z tohto sveta“ – až do tej miery, že autentický vzťah s Bohom je skutočný Najväčšia revolúcia

Napriek tomu niekedy necítim svoju maličkosť o nič intenzívnejšie, ako keď čítam spisy Božej služobnice Luisy Piccarretovej a hlboké pozvanie žiť v Božej Vôli... Pokračovať v čítaní

Opýtajte sa, hľadajte a klopte

 

Proste a bude vám dané;
hľadaj a nájdeš;
klopte a otvoria sa vám...
Ak teda vy, ktorí ste zlí,
vedieť, ako dať dobré darčeky svojim deťom,
o čo skôr váš nebeský Otec
daj dobré veci tým, ktorí ho prosia.
(Mat. 7: 7-11)


V POSLEDNEJ DOBE, musel som sa naozaj sústrediť na to, aby som bral svoje vlastné rady. Pred časom som napísal, že čím bližšie sme k očné tejto Veľkej búrky, tým viac sa musíme sústrediť na Ježiša. Lebo vetry tejto diabolskej búrky sú vetry z zmätok, strach, a spočíva. Budeme oslepení, ak sa do nich pokúsime dívať, dešifrovať ich – rovnako ako keby sa človek pokúsil upreť pohľad na hurikán 5. kategórie. Denné obrázky, titulky a správy sú vám prezentované ako „novinky“. Nie sú. Toto je teraz Satanovo ihrisko – starostlivo vytvorený psychologický boj proti ľudstvu riadený „otcom lži“, aby pripravil cestu pre Veľký reset a štvrtú priemyselnú revolúciu: úplne kontrolovaný, digitalizovaný a bezbožný svetový poriadok.Pokračovať v čítaní

Hodina Jonáša

 

AS Minulý víkend som sa modlil pred Najsvätejšou sviatosťou a cítil som silný smútok Nášho Pána – vzlykotzdalo sa, že ľudstvo tak odmietlo Jeho lásku. Ďalšiu hodinu sme spolu plakali... ja, hojne Ho prosiac o odpustenie za moje a naše spoločné zlyhanie v láske k Jeho na oplátku... a On, pretože ľudstvo teraz rozpútalo Búrku, ktorú si samo vytvorilo.Pokračovať v čítaní

Ako žiť v Božej vôli

 

BOH vyhradil pre naše časy „dar života v Božej vôli“, ktorý bol kedysi Adamovým prvorodeným právom, ale bol stratený prvotným hriechom. Teraz sa obnovuje ako posledná etapa dlhej cesty Božieho ľudu späť do Otcovho srdca, aby sa z nich urobila Nevesta „bez poškvrny, vrásky alebo čohokoľvek podobného, ​​aby bola svätá a nepoškvrnená“ (Ef 5 :27).Pokračovať v čítaní

Jednoduchá poslušnosť

 

Bojte sa Hospodina, svojho Boha,
a zachovávaj počas dní svojho života,
všetky jeho ustanovenia a prikázania, ktoré vám prikazujem,
a teda majú dlhú životnosť.
Počúvaj teda, Izrael, a pozorne ich zachovávaj,
aby ste mohli rásť a prosperovať tým viac,
v súlade so zasľúbením Hospodina, Boha vašich otcov,
aby som ti dal krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

(Prvé čítanie, 31. októbra 2021)

 

PREDSTAVTE si, že by ste boli pozvaní na stretnutie s vaším obľúbeným interpretom alebo možno hlavou štátu. Pravdepodobne by ste si obliekli niečo pekné, upravili si vlasy a správali sa čo najslušnejšie.Pokračovať v čítaní

Tajomstvo Božieho kráľovstva

 

Aké je Božie kráľovstvo?
K čomu to môžem prirovnať?
Je ako horčičné zrnko, ktoré si vzal človek
a vysadené v záhrade.
Keď úplne vyrástol, stal sa z neho veľký ker
a v jeho konároch bývali nebeské vtáky.

(Dnešné evanjelium)

 

KAŽDÝ deň sa modlíme slová: „Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Ježiš by nás nenaučil modliť sa ako takú, ak by sme neočakávali, že Kráľovstvo ešte len príde. V tom istom čase boli prvé slová nášho Pána v Jeho službe:Pokračovať v čítaní

Vzkriesenie cirkvi

 

Najautoritatívnejší pohľad a ten, ktorý sa objaví
byť v najlepšom súlade s Písmom svätým, je to,
po páde Antikrista bude katolícka cirkev
opäť vstúpiť v období
prosperita a triumf.

-Koniec súčasného sveta a tajomstvá budúceho života,
Fr. Charles Arminjon (1824 - 1885), str. 56-57; Sophia Institute Press

 

TAM je záhadná pasáž v knihe Daniel, ktorá sa odvíja náš čas. Ďalej odhaľuje, čo Boh plánuje v túto hodinu, keď svet pokračuje v zostupe do tmy ...Pokračovať v čítaní