Amerika: Plnenie Zjavenia?

 

Kedy zomrie impérium?
Zrúti sa v jednom hroznom okamihu?
Nie nie.
Ale príde čas
keď už v to jej ľudia neveria...
-príves, Megalopolis

 

IN 2012, keď môj let stúpal nad Kaliforniu, cítil som, ako ma Duch nabáda, aby som si prečítal kapitoly 17-18 Zjavenia. Keď som začal čítať, bolo to, akoby sa na tejto tajomnej knihe dvíhal závoj, akoby sa ďalšia stránka tenkého tkaniva otáčala, aby odhalila o niečo viac tajomného obrazu „koniec časov“. Slovo „apokalypsa“ v skutočnosti znamená odhalenie.

To, čo som čítal, začalo stavať Ameriku do úplne nového biblického svetla. Keď som skúmal historické základy tejto krajiny, nemohol som ju vidieť ako možno najcennejšieho kandidáta na to, čo svätý Ján nazval „mystery babylon“ (čítaj Tajomstvo Babylon). Odvtedy sa zdá, že tento názor upevňujú dva nedávne trendy...

Pokračovať v čítaní

Kozmická chirurgia

 

Prvýkrát zverejnené 5. júla 2007…

 

MODLITBA pred Najsvätejšou sviatosťou sa zdalo, že Pán vysvetľuje, prečo svet vstupuje do očistenia, ktoré sa teraz zdá byť nezvratné.

V priebehu dejín Mojej Cirkvi boli obdobia, keď Kristovo telo ochorelo. V tom čase som poslal opravné prostriedky.

Pokračovať v čítaní

Čo si to urobil?

 

Pán povedal Kainovi: „Čo si to urobil?
Hlas krvi tvojho brata
plače ku mne zo zeme“ 
(Gn 4:10).

— PÁPEŽ SV. JÁN PAVOL II. Evanjelium vitae, n. 10

A tak vám dnes slávnostne prehlasujem
že nie som zodpovedný
za krv kohokoľvek z vás,

lebo som sa nezdráhal zvestovať vám
celý Boží plán...

Buďte preto ostražití a pamätajte
že tri roky, deň a noc,

Neustále som každého z vás napomínal
so slzami.

(Skutky 20:26–27, 31)

 

Po troch rokoch intenzívneho výskumu a písania o „pandémii“, vrátane a dokumentárny ktorý sa stal virálnym, za posledný rok som o ňom napísal veľmi málo. Čiastočne kvôli extrémnemu vyhoreniu, čiastočne potrebe zbaviť sa diskriminácie a nenávisti, ktorú moja rodina prežívala v komunite, kde sme predtým žili. To, a to sa dá varovať len toľko, kým nedosiahnete kritické množstvo: keď to počuli tí, ktorí majú uši na počutie – a ostatní pochopia, až keď sa ich osobne dotknú dôsledky nevypočutého varovania.

Pokračovať v čítaní

Umučenie Cirkvi

Ak sa slovo nepremenilo,
bude to krv, ktorá sa obráti.
—ST. JÁN PAVOL II., z básne „Stanislaw“


Niektorí moji pravidelní čitatelia si možno všimli, že som v posledných mesiacoch písal menej. Čiastočným dôvodom, ako viete, je to, že bojujeme o naše životy proti priemyselným veterným turbínam – boj, ktorý začíname viesť nejaký pokrok ďalej.

Pokračovať v čítaní

O obnovení našej dôstojnosti

 

Život je vždy dobrý.
Toto je inštinktívne vnímanie a fakt skúsenosti,
a človek je povolaný pochopiť hlboký dôvod, prečo je to tak.
Prečo je život dobrý?
—OPOPE ST. JÁN PAVOL II.,
Evanjelium vitae, 34

 

ČO sa deje v mysliach ľudí, keď ich kultúra — a kultúra smrti — informuje ich, že ľudský život nie je len jednorazový, ale zjavne aj existenciálne zlo pre planétu? Čo sa stane s psychikou detí a mladých dospelých, ktorým sa opakovane hovorí, že sú len náhodným vedľajším produktom evolúcie, že ich existencia „preľudňuje“ Zem, že ich „uhlíková stopa“ ničí planétu? Čo sa stane so seniormi alebo chorými, keď sa im povie, že ich zdravotné problémy stoja „systém“ príliš veľa? Čo sa stane s mladými ľuďmi, ktorí sú povzbudzovaní, aby odmietli svoje biologické pohlavie? Čo sa stane s imidžom človeka, keď je jeho hodnota definovaná nie jeho prirodzenou dôstojnosťou, ale jeho produktivitou?Pokračovať v čítaní

The Labor Pains: Depopulation?

 

TAM je tajomná pasáž v Jánovom evanjeliu, kde Ježiš vysvetľuje, že niektoré veci sú príliš ťažké na to, aby ich ešte odhalili apoštoli.

Chcem ti ešte veľa povedať, ale ty to teraz neznesieš. Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy... bude vám zvestovať veci, ktoré majú prísť. (John 16: 12-13)

Pokračovať v čítaní

Žiť prorocké slová Jána Pavla II

 

„Choďte ako deti svetla... a snažte sa spoznať, čo sa páči Pánovi.
Nezúčastňujte sa na neplodných dielach temnoty“
(Ef 5:8, 10-11).

V našom súčasnom spoločenskom kontexte, ktorý sa vyznačuje a
dramatický boj medzi „kultúrou života“ a „kultúrou smrti“...
naliehavá potreba takejto kultúrnej transformácie je spojená
na súčasnú historickú situáciu,
má tiež korene v evanjelizačnej misii Cirkvi.
Účelom evanjelia v skutočnosti je
„premeniť ľudstvo zvnútra a urobiť ho novým“.
— Ján Pavol II. Evanjelium vitae, „Evanjelium o živote“, č. 95

 

JÁNA PAVLA II "Evanjelium života“ bolo silným prorockým varovaním Cirkvi pred agendou „mocných“ nastoliť „vedecky a systematicky naprogramované... sprisahanie proti životu“. Správajú sa, povedal, ako „faraón starých čias, prenasledovaný prítomnosťou a nárastom... súčasného demografického rastu."[1]Evanjelium, Vitae, n. 16 17

To bol rok 1995.Pokračovať v čítaní

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 Evanjelium, Vitae, n. 16 17

Varovanie strážcu

 

DRAHÁ bratia a sestry v Kristovi Ježišovi. Chcem vás nechať na pozitívnejšiu nôtu, napriek tomuto najznepokojivejšiemu týždňu. Je to v krátkom videu nižšie, ktoré som zaznamenal minulý týždeň, ale nikdy som vám ho neposlal. Je to najviac apropos posolstvo k tomu, čo sa stalo tento týždeň, ale je všeobecným posolstvom nádeje. Ale tiež chcem byť poslušný slovu „teraz“, ktoré Pán hovoril celý týždeň. Budem stručný…Pokračovať v čítaní

Veľká lož

 

...apokalyptický jazyk obklopujúci klímu
urobil hlbokú medvediu službu ľudstvu.
Viedlo to k neuveriteľne nehospodárnym a neefektívnym výdavkom.
Psychologické náklady boli tiež obrovské.
Mnoho ľudí, najmä mladších,
žiť v strachu, že koniec je blízko,
príliš často vedie k vyčerpávajúcej depresii
o budúcnosti.
Pohľad na fakty by zničil
tie apokalyptické úzkosti.
— Steve Forbes, Forbes časopis, 14. júla 2023

Pokračovať v čítaní

Zatmenie Syna

Niečí pokus odfotografovať „zázrak slnka“

 

Ako zatmenie sa chystá prejsť cez Spojené štáty (ako polmesiac nad určitými regiónmi), premýšľal som nad „zázrak slnka“ ktorá sa udiala vo Fatime 13. októbra 1917, farby dúhy, ktoré sa z nej krútili... polmesiac na islamských vlajkách a mesiac, na ktorom stojí naša Pani Guadalupská. Potom som dnes ráno zo 7. apríla 2007 našiel tento odraz. Zdá sa mi, že žijeme podľa Zjavenia 12 a uvidíme Božiu moc prejavenú v týchto dňoch súženia, najmä prostredníctvom Naša presvätá Matka - “„Mária, žiariaca hviezda, ktorá ohlasuje Slnko“ (PÁPEŽ SV. JÁN PAVOL II., Stretnutie s mladými ľuďmi na leteckej základni Cuatro Vientos, Madrid, Španielsko, 3. mája 2003)… Mám pocit, že nemám komentovať ani rozvíjať toto písanie, ale len publikovať, takže tu je... 

 

JESUS povedal svätej Faustíne,

Pred Dňom spravodlivosti posielam Deň milosrdenstva. -Denník Božieho milosrdenstva, n. 1588

Táto postupnosť je uvedená na kríži:

(MILOSRDENSTVO :) Potom [zločinca] povedal: „Ježišu, pamätaj na mňa, keď vojdeš do svojho kráľovstva.“ Odpovedal mu: „Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.“

(SPRAVODLIVOSŤ :) Bolo teraz okolo poludnia a do zatmenia slnka zavítala na celú zem tma až do tretej popoludní. (Lukáš 23: 43–45)

 

Pokračovať v čítaní

Varovanie pre Rwandu

 

Keď rozlomil druhú pečať,
Počul som kričať druhú živú bytosť,
"Poď dopredu."
Vyšiel ďalší kôň, červený.
Jeho jazdec dostal moc
vziať mier zo zeme,

aby sa ľudia navzájom vraždili.
A dostal obrovský meč.
(Zj. 6: 3 - 4)

...sme svedkami každodenných udalostí, kde ľudia
Zdá sa, že sú čoraz agresívnejšie
a bojovný...
 

— PÁPEŽ Benedikt XVI., homília na Letnice,
Mája 27th, 2012

 

IN V roku 2012 som publikoval veľmi silné „slovo teraz“, o ktorom sa domnievam, že sa v súčasnosti v tejto hodine „odpečatí“. Vtedy som napísal (porov. Varovania vo vetre) varovania, že násilie náhle prepukne na svet ako zlodej v noci pretože pretrvávame v ťažkom hriechu, čím strácame Božiu ochranu.[1]porov Peklo rozpútané Veľmi dobre to môže byť pevnina Veľká búrka...

Keď zasejú vietor, budú žať vetra. (Hos 8: 7)Pokračovať v čítaní

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 porov Peklo rozpútané

Veľká krádež

 

Prvý krok k opätovnému získaniu stavu primitívnej slobody
spočívalo v učení sa zaobísť sa bez vecí.
Človek sa musí zbaviť všetkých nástrah
civilizácia a návrat do nomádskych podmienok -
dokonca aj oblečenie, jedlo a pevné príbytky by mali byť opustené.
—filozofické teórie Weishaupta a Rousseaua;
Svetová revolúcia (1921), od Nessa Webster, s. 8

Komunizmus sa teda opäť vracia k západnému svetu,
pretože niečo zomrelo v západnom svete - konkrétne 
silná viera ľudí v Boha, ktorý ich urobil.
— ctihodný arcibiskup Fulton Sheen,
„Komunizmus v Amerike“, porov. youtube.com

 

OUR Lady povedala Conchite Gonzalez z Garabandalu v Španielsku, "Keď opäť príde komunizmus, všetko sa stane" [1]Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – Boží prst), Albrecht Weber, n. 2 ale nepovedala ako Komunizmus by opäť prišiel. Najsvätejšia Matka vo Fatime varovala, že Rusko rozšíri jej omyly, ale nepovedala to ako tie chyby by sa rozšírili. Ako taký, keď si západná myseľ predstaví komunizmus, pravdepodobne sa vráti späť do ZSSR a do obdobia studenej vojny.

Ale dnes vznikajúci komunizmus takto nevyzerá. V skutočnosti sa niekedy pýtam, či tá stará forma komunizmu, ktorá sa stále zachovala v Severnej Kórei – sivé škaredé mestá, bohaté vojenské ukážky a uzavreté hranice – nie je zámerný odpútanie pozornosti od skutočnej komunistickej hrozby, ktorá sa šíri ľudstvom, keď hovoríme: Veľký reset...Pokračovať v čítaní

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – Boží prst), Albrecht Weber, n. 2

Záverečný súd?

Duccio, Zrada Krista v Getsemanskej záhrade, 1308 

 

Všetci budete mať otrasenú vieru, lebo je napísané:
„Udriem pastiera,
a ovce budú rozptýlené.“
(Označiť 14: 27)

Pred druhým príchodom Krista
Cirkev musí prejsť poslednou skúškou
ktorá otrasie vierou mnohých veriacich ...
-
Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 675, 677

 

ČO je toto "posledná skúška, ktorá otrasie vierou mnohých veriacich?"  

Pokračovať v čítaní

Skryté na dohľad

Bafomet – Fotografia Matta Andersona

 

IN a papier o okultizme vo veku informácií, jeho autori poznamenávajú, že „členovia okultnej komunity sú zaviazaní prísahou, a to aj pod hrozbou smrti a zničenia, že neprezradia to, čo bude spoločnosť Google okamžite zdieľať“. A tak je dobre známe, že tajné spoločnosti jednoducho udržia veci „skryté na očiach“ a pochovajú svoju prítomnosť alebo zámery v symboloch, logách, filmových scenároch a podobne. Slovo okultné doslova znamená „skryť“ alebo „zakryť“. Preto tajné spoločnosti ako slobodomurári, ktorých korene sú okultní, často sa vyskytujú, keď skrývajú svoje zámery alebo symboly pred očami, ktoré majú byť videné na určitej úrovni...Pokračovať v čítaní

Protijedy na Antikrista

 

ČO je Boží protijed na prízrak Antikrista v našich dňoch? Aké je Pánovo „riešenie“ na ochranu svojho ľudu, lode Jeho Cirkvi, cez rozbúrené vody pred nami? Toto sú kľúčové otázky, najmä vo svetle Kristovej vlastnej, vytriezvujúcej otázky:

Keď príde Syn človeka, nájde vieru na zemi? (Lukáš 18: 8)Pokračovať v čítaní

Tieto časy Antikrista

 

Svet na prahu nového tisícročia,
na ktorú sa pripravuje celá Cirkev,
je ako pole pripravené na žatvu.
 

-St. POPE JOHN PAUL II, Svetový deň mládeže, homília, 15. augusta 1993

 

 

THE Katolícky svet bol nedávno rozrušený vydaním listu, ktorý napísal emeritný pápež Benedikt XVI., v ktorom sa v podstate uvádza, že the,en Antikrist žije. List poslali v roku 2015 Vladimírovi Palkovi, bratislavskému štátnikovi na dôchodku, ktorý zažil studenú vojnu. Zosnulý pápež napísal:Pokračovať v čítaní

Zostaňte v kurze

 

Ježiš Kristus je rovnaký
včera, dnes a navždy.
(Židom 13: 8)

 

DANÉ že teraz vstupujem do svojho osemnásteho roku v tomto apoštoláte The Now Word, mám v sebe určitú perspektívu. A také veci sú nie vlečúc sa ako niektorí tvrdia, alebo to proroctvo je nie sa napĺňa, ako hovoria iní. Naopak, nemôžem držať krok so všetkým, čo sa stane – veľa z toho, čo som za tie roky napísal. Zatiaľ čo som nevedel podrobnosti o tom, ako presne sa veci naplnia, napríklad ako sa komunizmus vráti (ako Panna Mária údajne varovala veštcov z Garabandalu – pozri Keď sa komunizmus vráti), teraz vidíme, ako sa vracia tým najúžasnejším, najmúdrejším a všadeprítomným spôsobom.[1]porov Konečná revolúcia V skutočnosti je taká jemná, že veľa ešte neuvedomujú si, čo sa okolo nich odohráva. "Kto má uši, mal by počuť."[2]por. Matúš 13:9Pokračovať v čítaní

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 porov Konečná revolúcia
2 por. Matúš 13:9

Boh je s nami

Nebojte sa, čo sa môže stať zajtra.
Rovnaký milujúci Otec, ktorý sa o teba dnes stará, bude
starať sa o vás zajtra a každý deň.
Buď vás ochráni pred utrpením
alebo ti dá neskutočnú silu, aby si to uniesol.
Buďte vtedy v pokoji a odložte všetky úzkostné myšlienky a predstavy
.

—Sv. František Saleský, biskup zo 17. storočia,
List dáme (LXXI), 16. januára 1619,
Duchovné listy S. Francisa Saleského,
Rivingtons, 1871, s. 185

Hľa, panna otehotnie a porodí syna,
a dajú mu meno Emanuel,
čo znamená „Boh je s nami“.
(Matt 1: 23)

LAST Som si istý, že obsah týždňa bol pre mojich verných čitateľov rovnako náročný ako pre mňa. Predmet je ťažký; Uvedomujem si neustále pretrvávajúce pokušenie zúfať si nad zdanlivo nezastaviteľným prízrakom, ktorý sa šíri po celom svete. Po pravde, túžim po tých dňoch služby, keď budem sedieť vo svätyni a len prostredníctvom hudby privádzať ľudí do Božej prítomnosti. Často kričím v slovách Jeremiáša:Pokračovať v čítaní

Konečná revolúcia

 

Nie je to svätyňa, ktorá je v nebezpečenstve; je to civilizácia.
Nie je to neomylnosť, ktorá môže klesnúť; ide o osobné práva.
Nie Eucharistia môže pominúť; je to sloboda svedomia.
Nie je to božská spravodlivosť, ktorá sa môže vypariť; sú to súdy ľudskej spravodlivosti.
Nie je to tak, že Boh môže byť vyhnaný zo svojho trónu;
že muži môžu stratiť zmysel domova.

Lebo pokoj na zemi príde len tým, ktorí vzdávajú slávu Bohu!
V nebezpečenstve nie je Cirkev, ale svet!“
—Ctihodný biskup Fulton J. Sheen
Televízny seriál „Život stojí za to žiť“.

 

Normálne nepoužívam tieto frázy,
ale myslím si, že stojíme pri samotných bránach Pekla.
 
-DR. Mike Yeadon, bývalý viceprezident a hlavný vedec

respiračných a alergických reakcií v spoločnosti Pfizer;
1:01:54, Sledovať vedu?

 

Pokračovanie z Dva tábory...

 

AT v túto neskorú hodinu sa ukázalo, že určitá „prorocká únava“ nastúpil a mnohí sa jednoducho dolaďujú – v najkritickejšom čase.Pokračovať v čítaní

Dva tábory

 

Čaká nás veľká revolúcia.
Kríza nás nenúti len predstavovať si iné modely,
iná budúcnosť, iný svet.
Zaväzuje nás k tomu.

— bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy
14. september 2009; unnwo.org; porov The Guardian

... bez pravdy vedenej lásky,
táto globálna sila by mohla spôsobiť bezprecedentné škody
a vytvoriť nové rozdelenia v ľudskej rodine ...
ľudstvo čelí novým rizikám zotročenia a manipulácie. 
—OBSAH BENEDIKTU XVI., Charita v Veritate, č. 33, 26

 

JE TO bol týždeň vytriezvenia. Je úplne jasné, že Veľký reset je nezastaviteľný, keďže nevolené orgány a úradníci začínajú záverečné fázy jeho implementácie.[1]„G20 podporuje globálny očkovací pas štandardizovaný WHO a systém identity „digitálneho zdravia“, theepochtimes.com To však v skutočnosti nie je zdrojom hlbokého smútku. Ide skôr o to, že vidíme, ako sa formujú dva tábory, ich pozície sa sprísňujú a rozdelenie sa stáva škaredým.Pokračovať v čítaní

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 „G20 podporuje globálny očkovací pas štandardizovaný WHO a systém identity „digitálneho zdravia“, theepochtimes.com

„Zomrel náhle“ – proroctvo sa naplnilo

 

ON 28. mája 2020, 8 mesiacov predtým, ako sa mala začať masová inokulácia experimentálnych génových terapií mRNA, moje srdce horelo slovom „teraz“: vážnym varovaním, že genocída prichádzal.[1]porov Naša 1942 Na to som nadviazal dokumentom Sledovať vedu? ktorý má teraz takmer 2 milióny zobrazení vo všetkých jazykoch a poskytuje vedecké a lekárske varovania, ktoré zostali väčšinou bez povšimnutia. Odzrkadľuje to, čo Ján Pavol II. nazval „sprisahaním proti životu“[2]Evanjelium vitae, n. 12 to sa rozpútava, áno, aj cez zdravotníkov.Pokračovať v čítaní

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 porov Naša 1942
2 Evanjelium vitae, n. 12

Mlynský kameň

 

Ježiš povedal svojim učeníkom:
„Veci, ktoré spôsobujú hriech, sa nevyhnutne stanú,
ale beda tomu, skrze koho sa vyskytujú.
Bolo by pre neho lepšie, keby mu na krk dali mlynský kameň
a bude hodený do mora
než aby spôsobil hriech jedného z týchto maličkých.“
(Pondelkové evanjelium, Lk 17:1-6)

Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti,
lebo budú spokojní.
(Matt 5: 6)

 

DNES, v mene „tolerancie“ a „inkluzivity“ sa ospravedlňujú a dokonca oslavujú najhroznejšie zločiny – fyzické, morálne a duchovné – proti „malým“. Nemôžem zostať ticho. Je mi jedno, ako „negatívny“ a „pochmúrny“ alebo ako ma chcú ľudia nazývať. Ak bol niekedy čas, aby muži tejto generácie, počnúc naším duchovenstvom, bránili „najmenších z bratov“, je to práve teraz. Ale ticho je také ohromujúce, také hlboké a rozšírené, že siaha až do samotných útrob vesmíru, kde je už počuť ďalší mlynský kameň rútiaci sa k zemi. Pokračovať v čítaní

Druhé dejstvo

 

...nesmieme podceňovať
znepokojujúce scenáre, ktoré ohrozujú našu budúcnosť,
alebo nové výkonné nástroje
ktoré má „kultúra smrti“ k dispozícii. 
—OBSAH BENEDIKTU XVI., Charity vo Veritate, n. 75

 

TAM nie je pochýb o tom, že svet potrebuje veľký reset. Toto je srdce varovania nášho Pána a Panny Márie trvajúce viac ako storočie: existuje a obnova prichádza, a Veľká obnova, a ľudstvo dostalo na výber, aby započalo svoj triumf, buď pokáním, alebo ohňom Zušľachťovača. V spisoch Božej služobnice Luisy Piccarretovej máme možno najvýraznejšie prorocké zjavenie odhaľujúce blízke časy, v ktorých ty a ja teraz žijeme:Pokračovať v čítaní

Trest prichádza... Časť II


Pamätník Mininovi a Požarskému na Červenom námestí v Moskve v Rusku.
Socha pripomína kniežatá, ktoré zhromaždili celoruskú dobrovoľnícku armádu
a vyhnal sily Poľsko-litovského spoločenstva

 

RUSKO zostáva jednou z najzáhadnejších krajín v historických aj súčasných udalostiach. Je to „nulový bod“ pre niekoľko seizmických udalostí v histórii aj proroctve.Pokračovať v čítaní

Trest prichádza... Časť I

 

Lebo je čas, aby sa súd začal od Božej domácnosti;
ak to začne u nás, ako sa to pre nich skončí
ktorí neposlúchajú Božie evanjelium?
(1 Peter 4: 17)

 

WE sú bezpochyby začínajú prežívať niektoré z najvýnimočnejších a vážny momenty v živote katolíckej cirkvi. Toľko z toho, na čo som roky upozorňoval, sa napĺňa pred našimi očami: skvelé odpadnutiesa prichádzajúca schizmaa, samozrejme, uskutočnenie „sedem pečatí Zjavenia“, atď.. Všetko možno zhrnúť do slov Katechizmus Katolíckej cirkvi:

Pred druhým príchodom Krista musí Cirkev podstúpiť poslednú skúšku, ktorá otriasa vierou mnohých veriacich ... Cirkev vstúpi do slávy kráľovstva iba prostredníctvom tejto poslednej Paschy, keď bude nasledovať svojho Pána v jeho smrti a zmŕtvychvstaní. —CCC, n. 672 677

Čo by otriaslo vierou mnohých veriacich viac ako možno svedkami svojich pastierov zradiť stádo?Pokračovať v čítaní

Čas vojny

 

Na všetko je určený čas,
a čas pre každú vec pod nebesami.
Čas narodenia a čas smrti;
čas na sadenie a čas na vykorenenie rastliny.
Čas zabíjania a čas liečenia;
čas zbúrať a čas stavať.
Čas na plač a čas na smiech;
čas smútiť a čas tancovať...
Čas lásky a času nenávisti;
čas vojny a čas mieru.

(Dnešné prvé čítanie)

 

IT môže sa zdať, že autor Kazateľa hovorí, že búranie, zabíjanie, vojna, smrť a smútok sú jednoducho nevyhnutné, ak nie „určené“ momenty v celej histórii. V tejto slávnej biblickej básni je skôr opísaný stav padlého človeka a nevyhnutnosť žne, čo bolo zasiate. 

Nenechajte sa oklamať; Boh sa neposmieva, za všetko, čo človek zaseje, bude aj žať. (Galaťanom 6: 7)Pokračovať v čítaní

Veľký záber

 

TENTO minulý týždeň bolo v popredí mojej mysle slovo „teraz“ z roku 2006. Je to spojenie mnohých globálnych systémov do jedného, ​​ohromne silného nového poriadku. Svätý Ján to nazval „šelmou“. O tomto globálnom systéme, ktorý sa snaží kontrolovať každý aspekt života ľudí – ich obchod, pohyb, zdravie atď. – Svätý Ján počuje vo svojej vízii ľudí kričať…Pokračovať v čítaní

Tragická irónia

(Foto AP, Gregorio Borgia/Foto, The Canadian Press)

 

NIEKOĽKO Katolícke kostoly boli minulý rok v Kanade vypálené do tla a desiatky ďalších poničených vandalmi, keď sa objavili obvinenia, že v bývalých internátnych školách boli objavené „masové hroby“. Boli to inštitúcie, zriadená kanadskou vládou a bežať čiastočne s pomocou Cirkvi, aby „asimilovali“ domorodé obyvateľstvo do západnej spoločnosti. Tvrdenia o masových hroboch, ako sa ukázalo, neboli nikdy dokázané a ďalšie dôkazy naznačujú, že sú zjavne nepravdivé.[1]porov nationalpost.com; Nie je pravda, že mnohí jednotlivci boli odlúčení od svojich rodín, prinútení opustiť svoj rodný jazyk a v niektorých prípadoch boli zneužívaní tými, ktorí riadia školy. A tak František tento týždeň odletel do Kanady, aby sa ospravedlnil domorodým ľuďom, ktorým ublížili členovia Cirkvi.Pokračovať v čítaní

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 porov nationalpost.com;

Veľký predel

 

Prišiel som zapáliť zem,
a ako by som si prial, aby to už žiarilo!…

Myslíte si, že som prišiel nastoliť mier na zemi?
Nie, hovorím vám, ale skôr rozdelenie.
Odteraz bude päťčlenná domácnosť rozdelená,
traja proti dvom a dvaja proti trom...

(Luke 12: 49-53)

A tak kvôli nemu nastalo rozdelenie v dave.
(John 7: 43)

 

MILUJEM to slovo od Ježiša: "Prišiel som zapáliť zem a ako by som si prial, aby už horela!" Náš Pán chce ľudí, ktorí sú v plameňoch s láskou. Ľud, ktorého život a prítomnosť podnecujú ostatných k pokániu a hľadaniu svojho Spasiteľa, čím sa rozširuje mystické telo Kristovo.

A predsa Ježiš nasleduje toto slovo s varovaním, že tento Božský oheň skutočne bude rozdeliť. Netreba teológa, aby pochopil prečo. Ježiš povedal, "Ja som pravda" a denne vidíme, ako nás Jeho pravda rozdeľuje. Dokonca aj kresťania, ktorí milujú pravdu, môžu cúvnuť, keď ich meč pravdy prebodne vlastné Srdce. Keď čelíme pravde, môžeme byť hrdí, defenzívni a hádaví sami. A nie je pravda, že dnes vidíme, ako sa Telo Kristovo láme a opäť rozdeľuje tým najstrašnejším spôsobom, keď sa biskup stavia proti biskupovi, kardinál stojí proti kardinálovi – presne tak, ako to predpovedala Panna Mária v Akite?

 

Veľké očistenie

Posledné dva mesiace, keď som veľakrát jazdil tam a späť medzi kanadskými provinciami, aby som presťahoval moju rodinu, mal som veľa hodín na to, aby som premýšľal o svojej službe, o tom, čo sa deje vo svete, čo sa deje v mojom srdci. Stručne povedané, prechádzame jednou z najväčších očistcov ľudstva od potopy. To znamená, že aj my sme preosiaty ako pšenica — všetci, od chudáka až po pápeža. Pokračovať v čítaní

Súd Západu

 

WE minulý týždeň zverejnili množstvo prorockých správ, aktuálnych aj minulých desaťročí, o Rusku a jeho úlohe v týchto časoch. No nie sú to len vidiaci, ale aj hlas učiteľského úradu, ktorý prorocky varoval pred touto prítomnou hodinou...Pokračovať v čítaní

Hodina Jonáša

 

AS Minulý víkend som sa modlil pred Najsvätejšou sviatosťou a cítil som silný smútok Nášho Pána – vzlykotzdalo sa, že ľudstvo tak odmietlo Jeho lásku. Ďalšiu hodinu sme spolu plakali... ja, hojne Ho prosiac o odpustenie za moje a naše spoločné zlyhanie v láske k Jeho na oplátku... a On, pretože ľudstvo teraz rozpútalo Búrku, ktorú si samo vytvorilo.Pokračovať v čítaní

The Last Stand

Klan Mallettovcov jazdí za slobodou…

 

Nemôžeme nechať slobodu zomrieť s touto generáciou.
— armádny major Stephen Chledowski, Kanadský vojak; 11. februára 2022

Blížia sa posledné hodiny…
Naša budúcnosť je doslova, sloboda alebo tyrania...
—Robert G., znepokojený Kanaďan (z Telegramu)

Kiežby všetci ľudia súdili strom podľa ovocia,
a uznali by sme semeno a pôvod zla, ktoré na nás dolieha,
a o nebezpečenstvách, ktoré hrozia!
Musíme sa vysporiadať s ľstivým a prefíkaným nepriateľom, ktorý
uspokojiť uši ľudí a princov,
chytil ich do pasce uhladenými rečami a pochlebovaním. 
—OPOPE LEO XIII, Rod Humanusn. 28

Pokračovať v čítaní

Nehanebný apokalyptický pohľad

 

...nie je slepejší ako ten, kto nechce vidieť,
a napriek znameniam predpovedaných čias,
aj tí, ktorí veria
odmietajte sa pozerať na to, čo sa deje. 
-Panny Márie Giselle Cardii, 26. októbra 2021 

 

SOM mali by byť v rozpakoch z názvu tohto článku – hanbia sa vysloviť frázu „koniec časov“ alebo citovať Knihu zjavenia, oveľa menej sa odvážia spomenúť mariánske zjavenia. Takéto starožitnosti údajne patria do smetného koša stredovekých povier popri archaickej viere v „súkromné ​​zjavenie“, „proroctvo“ a tie potupné výrazy „znamenia šelmy“ alebo „Antikrista“. Áno, bolo lepšie nechať ich v tej krikľavej ére, keď katolícke kostoly kydili kadidlom, keď chrlili svätých, kňazi evanjelizovali pohanov a obyčajní ľudia skutočne verili, že viera dokáže zahnať mory a démonov. V tých dňoch sochy a ikony zdobili nielen kostoly, ale aj verejné budovy a domy. Predstav si to. „Doby temna“ – nazývajú ich osvietení ateisti.Pokračovať v čítaní

Fatima a Veľké trasenie

 

SOME pred časom, keď som uvažoval nad tým, prečo sa slnko zdanlivo šírilo po oblohe vo Fatime, dostal som pochopenie, že to nie je vízia pohybu slnka sama o sebe, ale zem. Vtedy som premýšľal nad spojením medzi „veľkým otrasom“ zeme predpovedaným mnohými dôveryhodnými prorokmi a „zázrakom slnka“. S nedávnym vydaním spomienok na sestru Luciu sa však v jej spisoch objavil nový pohľad na tretie fatimské tajomstvo. Až do tohto okamihu bolo na vatikánskej webovej stránke popísané to, čo sme vedeli o odloženom káraní Zeme (ktoré nám dalo tento „čas milosrdenstva“):Pokračovať v čítaní

Najväčšia lož

 

TENTO ráno po modlitbe som sa cítil dojatý znovu si prečítať zásadnú meditáciu, ktorú som napísal pred siedmimi rokmi Peklo rozpútanéBol som v pokušení dnes vám ten článok jednoducho poslať znova, pretože je v ňom toľko toho, čo bolo prorocké a kritické pre to, čo sa teraz za posledný rok a pol stalo. Ako pravdivé sa tieto slová stali! 

Avšak len zhrniem niektoré kľúčové body a potom prejdem k novému slovu „teraz“, ktoré mi prišlo počas dnešnej modlitby... Pokračovať v čítaní

Hodina občianskej neposlušnosti

 

Počujte, králi, a rozumejte;
učte sa, sudcovia zemskej rozlohy!
Počúvaj, ty, ktorý máš moc nad zástupom
a panuj nad zástupmi národov!
Pretože autoritu ti dal Pán
a zvrchovanosť Najvyššieho,
kto bude skúmať vaše skutky a skúmať vaše rady.
Pretože, hoci ste boli služobníkmi jeho kráľovstva,
neusúdil si správne,

a nedodržiaval zákon,
ani chodiť podľa vôle Božej,
Strašne a rýchlo príde proti tebe,
pretože súd je prísny pre vznešených –
Lebo ponížení môžu byť odpustení z milosrdenstva... 
(Dnešné Prvé čítanie)

 

IN Niekoľko krajín na celom svete, Remembrance Day alebo Deň veteránov, 11. novembra alebo blízko neho, predstavuje pochmúrny deň reflexie a vďačnosti za obetu miliónov vojakov, ktorí položili svoje životy v boji za slobodu. Ale tento rok budú obrady duté pre tých, ktorí sledovali, ako sa ich slobody pred nimi vyparujú.Pokračovať v čítaní

Keď sa stretnete tvárou v tvár so zlom

 

ONE mojich prekladateľov mi postúpil tento list:

Cirkev sa už príliš dlho ničí tým, že odmieta správy z neba a nepomáha tým, ktorí si na pomoc volajú nebo. Boh príliš dlho mlčal, dokazuje, že je slabý, pretože necháva konať zlo. Nechápem jeho vôľu, ani jeho lásku, ani to, že necháva šíriť zlo. Napriek tomu stvoril SATAN a nezničil ho, keď sa vzbúril a ľahol popolom. Nemám väčšiu dôveru v Ježiša, ktorý je údajne silnejší ako Diabol. Stačilo by jedno slovo a jedno gesto a svet by bol zachránený! Mal som sny, nádeje, projekty, ale teraz mám iba jednu túžbu, keď príde koniec dňa: definitívne zavrieť oči!

Kde je tento Boh? je hluchý? je slepý? Záleží mu na trpiacich ľuďoch? ... 

Prosíte Boha o zdravie, dáva vám chorobu, utrpenie a smrť.
Žiadate o prácu, máte nezamestnanosť a samovraždu
Žiadate deti, ktoré majú neplodnosť.
Žiadate svätých kňazov, máte slobodomurárov.

Prosíte o radosť a šťastie, máte bolesť, smútok, prenasledovanie, nešťastie.
Žiadaš nebo, máš peklo.

Vždy mal svoje preferencie - ako Ábel voči Kainovi, Izák pred Izmaelom, Jakob pred Ezauom, bezbožní voči spravodlivým. Je to smutné, ale musíme sa postaviť faktom, že SATAN je silnejší než všetky sväté a anjelov skombinované! Ak teda Boh existuje, nech mi to dokáže. Teším sa na rozhovor s ním, ak ma to môže obrátiť. Nežiadal som, aby som sa narodil.

Pokračovať v čítaní

Veľké preosievanie

 

Prvýkrát zverejnený 30. marca 2006:

 

TAM príde okamih, keď budeme kráčať vo viere, nie v úteche. Bude sa zdať, akoby sme boli opustení ... ako Ježiš v Getsemanskej záhrade. Ale naším anjelom útechy v Záhrade bude vedomie, že netrpíme sami; že ten druhý verí a trpí rovnako ako my v rovnakej jednote s Duchom Svätým.Pokračovať v čítaní