Výtvor „Milujem ťa“

 

 

"KDE je Boh? Prečo tak mlčí? Kde je on?" Takmer každý človek v určitom okamihu svojho života vysloví tieto slová. Najčastejšie to robíme v utrpení, chorobe, osamelosti, intenzívnych skúškach a pravdepodobne najčastejšie v suchu v našom duchovnom živote. Na tieto otázky však skutočne musíme odpovedať úprimnou rétorickou otázkou: „Kam môže Boh zájsť? Je vždy prítomný, vždy je tu, vždy s nami a medzi nami – aj keď význam Jeho prítomnosť je nehmotná. V niektorých ohľadoch je Boh jednoducho a takmer vždy v prestrojení.

A to prestrojenie je tvorba sám. Nie, Boh nie je kvet, ani hora, ani rieka, ako by tvrdili panteisti. V Jeho dielach sú skôr vyjadrené Božia Múdrosť, Prozreteľnosť a Láska.

Ak ich z radosti z krásy [oheň alebo vietor alebo rýchly vzduch alebo kruh hviezd, alebo veľká voda alebo slnko a mesiac] považovali za bohov, nech vedia, o koľko je lepšie. Pán ako títo; lebo ich stvoril pôvodný zdroj krásy... (Múdrosť 13:1)

A znova:

Už od stvorenia sveta sa jeho neviditeľné atribúty večnej moci a božskosti dali pochopiť a vnímať v tom, čo vytvoril. (Rimanom 1:20)

Niet snáď väčšieho znaku stálosti Božej lásky, milosrdenstva, prozreteľnosti, dobroty a láskavosti ako naše slnečné Slnko. Jedného dňa Božia služobnica Luisa Piccarreta uvažovala o tomto vesmírnom tele, ktoré dáva život Zemi a všetkým jej tvorom:

Myslel som na to, ako sa všetky veci otáčajú okolo Slnka: Zem, my, všetky stvorenia, more, rastliny – v súhrne všetko; všetci sa otáčame okolo Slnka. A keďže rotujeme okolo Slnka, sme osvetlení a prijímame jeho teplo. Na všetkých teda sype svoje žeravé lúče a otáčaním okolo neho si my i celé stvorenie užívame jeho svetlo a prijímame časť účinkov a dobier, ktoré Slnko obsahuje. Teraz, koľko bytostí sa neotáča okolo Božského Slnka? Každý to robí: všetci anjeli, svätí, ľudia a všetky stvorené veci; aj kráľovná mama – nemá snáď prvé kolo, v ktorom rýchlo sa točiac okolo neho pohlcuje všetky odrazy Večného Slnka? Teraz, keď som o tom premýšľal, môj Božský Ježiš sa pohyboval v mojom vnútri, pritisol ma k sebe a povedal mi:

Dcéra moja, presne toto bol účel, pre ktorý som stvoril človeka: že sa bude stále otáčať okolo Mňa a ja, keďže som v strede jeho otáčania ako slnko, som mal v ňom odrážať svoje Svetlo, moju Lásku, moju Podobnosť a všetko moje šťastie. Pri každom jeho kole som mu mal dať stále nové uspokojenie, novú krásu, horiace šípy. Predtým, ako človek zhrešil, moje Božstvo nebolo skryté, pretože tým, že sa otáčal okolo Mňa, bol mojím odrazom, a preto bol malým Svetlom. Bolo teda prirodzené, že keďže som veľké Slnko, malé svetlo mohlo prijímať odrazy môjho Svetla. Ale len čo zhrešil, prestal sa okolo Mňa točiť; jeho malé svetlo sa zatemnilo, oslepol a stratil svetlo, aby mohol vidieť moje Božstvo vo svojom smrteľnom tele tak, ako je to stvorenie schopné. (14. september 1923; zväzok 16)

Samozrejme, viac sa dá povedať o návrate do nášho prvotného stavu, do „Žite v Božej Vôli“, atď. Ale súčasným účelom je povedať... pozrite sa. Pozrite sa, ako je Slnko nestranné; ako dáva svoje životodarné lúče každému jednému človeku na planéte, dobrému aj zlému. Verne vstáva každé ráno, akoby chcel oznámiť, že všetok hriech, všetky vojny, všetky dysfunkcie ľudstva nestačia na to, aby odradili jeho smerovanie. 

Neochvejná láska Hospodinova neprestáva; jeho milosrdenstvo nikdy neskončí; sú nové každé ráno; veľká je tvoja vernosť. (Plačanie 3:22–23)

Pred Slnkom sa samozrejme môžete schovať. Môžete sa stiahnuť do temnota hriechu. Ale Slnko zostáva horiace, fixované na svojom kurze, odhodlané dať vám svoj Život – ak by ste namiesto toho nehľadali tieň iných bohov.

Plamene milosrdenstva ma pália - dožadujú sa, aby boli strávené; Chcem ich stále vylievať na duše; duše jednoducho nechcú veriť v moju dobrotu.  —Jesus do St. Faustina, Božské milosrdenstvo v mojej dušiDiary, n. 177

Keď vám píšem, slnečné svetlo prúdi do mojej kancelárie. S každým lúčom Boh hovorí, Ľúbim ťa. S jeho teplom, hovorí Boh objímam ťa. S jeho svetlom, to hovorí Boh Som vám prítomný. A som taký šťastný, pretože si túto lásku nezaslúžim, ale aj tak sa ponúka – ako Slnko, ktoré neúnavne vylieva svoj život a silu. A tak je to aj so zvyškom stvorenia. 

Dcéra moja, polož svoju hlavu na moje Srdce a odpočívaj, lebo si veľmi unavená. Potom sa budeme spolu túlať, aby sme vám ukázali moje "Milujem ťa", ktoré sa pre vás rozprestierajú po celom stvorení. ... Pozrite sa na modré nebo: nie je v ňom jediný bod bez mojej pečate "Ľúbim ťa" pre stvorenie. Každá hviezda a trblietky, ktoré tvoria jej korunu, sú posiate mojou "Milujem ťa". Každý lúč slnka, ktorý sa tiahne smerom k Zemi, aby priniesol Svetlo, a každá kvapka Svetla, nesie moje "Ľúbim ťa". A keďže Svetlo vtrhne na zem a človek ho vidí a prechádza sa po ňom, moja "Ľúbim ťa" siaha mu do očí, do úst, do rúk a položí sa mu pod nohy. Šumenie mora šumí, "Milujem ťa, milujem ťa, milujem ťa"a kvapky vody sú toľko kľúčov, ktoré, mrmlajúc medzi sebou, tvoria najkrajšie harmónie môjho nekonečného "Ľúbim ťa". Rastliny, listy, kvety, plody majú moje "Ľúbim ťa" zapôsobil v nich. Celé stvorenie prináša človeku moje opakovanie "Milujem ťa". A človeče — koľko z mojich "Milujem ťa" nezapôsobil v celej svojej bytosti? Jeho myšlienky sú zapečatené mojimi "Ľúbim ťa"; tlkot jeho srdca, ktorý bije v jeho hrudi tým tajomným „tik, tik, tik…“, je môj "Ľúbim ťa", nikdy neprerušený, ktorý mu hovorí: "Milujem ťa, milujem ťa, milujem ťa..." Po jeho slovách nasledujú moje "Ľúbim ťa"; jeho pohyby, jeho kroky a všetko ostatné obsahujú moje "Ľúbim ťa"... Napriek tomu, uprostred toľkých vĺn Lásky, nie je schopný vstať, aby opätoval moju Lásku. Aká nevďačnosť! Ako zarmútená zostáva moja Láska! (1. august 1923, zväzok 16)

Preto nemáme „žiadnu výhovorku“, hovorí svätý Pavol, predstierať, že Boh neexistuje alebo že nás opustil. Bolo by to také hlúpe, ako keby sme povedali, že Slnko dnes nevyšlo. 

V dôsledku toho nemajú žiadne ospravedlnenie; lebo hoci poznali Boha, nevzdávali mu slávu ako Bohu, ani mu nevzdávali vďaky. Namiesto toho sa stali márnivými vo svojich úvahách a ich nezmyselná myseľ bola zatemnená. (Rim 1:20-21)

Preto bez ohľadu na utrpenie, ktoré dnes znášame, bez ohľadu na to, čo hovoria naše „pocity“, obráťme svoju tvár k Slnku – alebo hviezdam, alebo oceánu, alebo lístiu mihotavému vo vetre... a vráťme Božiu "Ľúbim ťa" s našimi vlastnými "Tiež ťa milujem." A nech je toto „Milujem ťa“ na vašich perách, ak je to potrebné, okamihom začíname odznovao návrate k Bohu; slzy smútku, že si Ho opustil, nasledované slzami pokoja, vediac, že ​​ťa nikdy neopustil. 

 

 

Podporte Markovu službu celým časom:

 

Na cestu s Markom dovnútra  Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Teraz na telegrame. Kliknite na:

Sledujte Marka a denné „znamenia času“ na MeWe:


Postupujte podľa Markových spisov tu:

Vypočujte si toto:


 

 
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v ÚVOD, BOŽIA VÔĽA, spiritualita a označené .