3. deň: Boží obraz o mne

LET začíname v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen.

Príď Duchu Svätý, príď ako Svetlo, aby som osvietil moju myseľ, aby som mohol vidieť, poznať a pochopiť, čo je pravda a čo nie.

Príď, Duchu Svätý, príď ako oheň, aby si očistil moje srdce, aby som sa mohol milovať tak, ako ma miluje Boh.

Príď Duchu Svätý, príď ako vánok, aby mi osušil slzy a premenil moje trápenia na radosť.

Príď Duchu Svätý, príď ako jemný dážď, aby si zmyl zvyšky mojich rán a strachu.

Príď, Duchu Svätý, príď ako Učiteľ, aby som zvýšil poznanie a pochopenie, aby som mohol kráčať po cestách slobody po všetky dni svojho života. Amen.

 

Pred rokmi, v období môjho života, keď som necítil nič iné ako svoju zlomenosť, som si sadol a napísal túto pieseň. Dnes urobme túto časť našej úvodnej modlitby:

Vysloboď ma odo mňa

Osloboď ma odo mňa,
z tohto pozemského stanu klesol a presakoval
Osloboď ma odo mňa,
z tejto hlinenej nádoby, popraskanej a suchej
Osloboď ma odo mňa,
z tohto mäsa tak slabého a opotrebovaného
Pane, osloboď ma, odo mňa
do tvojho milosrdenstva (opakovať)

Do tvojho milosrdenstva
Do tvojho milosrdenstva
Do tvojho milosrdenstva
Pane, osloboď ma odo mňa... 

Osloboď ma odo mňa,
z tohto mäsa tak slabého a opotrebovaného
Pane, osloboď ma, odo mňa
do tvojho milosrdenstva

Do tvojho milosrdenstva
Do tvojho milosrdenstva
Do tvojho milosrdenstva
Pane, osloboď ma odo mňa
Do tvojho milosrdenstva
Do tvojho milosrdenstva
Do tvojho milosrdenstva
Pane, osloboď ma odo mňa
Do tvojho milosrdenstva
Do tvojho milosrdenstva
Do tvojho milosrdenstva

— Mark Mallett z Vysloboď ma odo mňa, 1999©

Časť našej únavy pochádza zo slabosti, padlej ľudskej prirodzenosti, ktorá takmer akoby prezrádzala našu túžbu nasledovať Krista. „Ochota je pripravená,“ povedal svätý Pavol, „ale robiť dobro nie je.“[1]Rom 7: 18

Mám záľubu v zákone Božom, vo svojom vnútri, ale vo svojich údoch vidím iný princíp, ktorý bojuje so zákonom mojej mysle, ktorý ma berie do zajatia zákona hriechu, ktorý prebýva v mojich údoch. Nešťastný, aký som! Kto ma vyslobodí z tohto smrteľného tela? Vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. (Rim 7:22-25)

Pavol sa stále viac dôveroval Ježišovi, ale mnohí z nás nie. Obraciame sa k sebanenávisti, bitiu sa a pocitu beznádeje, že sa nikdy nezmeníme, nikdy nebudeme slobodní. Dovoľujeme, aby nás formovali a formovali skôr klamstvá, názory iných alebo rany z minulosti než Božia pravda. Za viac ako dve desaťročia, odkedy som tú pieseň napísal, môžem úprimne povedať, že nadávanie na seba nikdy neprinieslo ani štipku dobrého. V skutočnosti sa tým narobilo veľa zla.

Ako ma Boh vidí

Takže včera ste skončili s otázkou, aby ste sa opýtali Ježiša, ako vás vidí. Niektorí z vás mi na druhý deň napísali a podelili sa o svoje odpovede a o to, čo povedal Ježiš. Iní povedali, že Ho počuli nehovoriť vôbec nič a uvažovali, či možno nie je niečo v poriadku, alebo že na tomto ústraní zostanú pozadu. Nie, nezostanete pozadu, ale v nasledujúcich dňoch budete naťahovaní a vyzvaní, aby ste objavili nové veci o sebe aj o Bohu.

Môže existovať množstvo dôvodov, prečo niektorí z vás nepočuli „nič“. Pre niektorých je to tým, že sme sa nenaučili počuť ten malý tichý Hlas alebo mu veriť. Iní môžu jednoducho pochybovať o tom, že by k nim Ježiš hovoril, a ani sa neobťažujú pokúšať sa počúvať. Znovu si pamätajte, že On…

...prejavuje sa tým, ktorí mu neveria. (Múdrosť 1:2)

Ďalším dôvodom môže byť, že Ježiš má k tebe hovoril a chce, aby si to slovo znova počul v Jeho Slove...

Otvorte si Bibliu a prejdite na jej prvú knihu, Genezis. Prečítajte si kapitolu 1:26 celú až do konca kapitoly 2. Teraz si vezmite denník a znova si prejdite túto pasáž a zapíšte si, ako Boh vidí muža a ženu, ktorých stvoril. Čo nám tieto kapitoly hovoria o nás samých? Keď skončíte, porovnajte, čo ste napísali, so zoznamom nižšie…

Ako ťa Boh vidí

• Boh nám dal dar spoluvytvárať prostredníctvom našej plodnosti.
• Boh nám dôveruje v nový život
• Sme stvorení na Jeho obraz (niečo, čo sa nehovorí o ostatných stvoreniach)
• Boh nám dáva vládu nad svojím stvorením
• Verí, že sa budeme starať o dielo Jeho rúk
• Kŕmi nás dobrými jedlami a ovocím
• Boh nás vidí v zásade „dobrých“
• Boh chce s nami odpočívať
• On je naším životným dychom.[2]porov. Skutky 17:25: „Je to ten, kto dáva každému život, dych a všetko“. Jeho dych je naším dychom
• Boh stvoril všetko stvorenie, najmä Eden, aby sa z neho človek tešil
• Boh to chcel vidieť Jeho dobrota v stvorení
• Boh poskytuje človeku všetko, čo potrebuje
• Boh nám dáva slobodnú vôľu a slobodu milovať Ho a odpovedať naň
• Boh nechce, aby sme boli sami; Dáva nám všetky druhy stvorení, ktoré nás obklopujú
• Boh nám dáva výsadu pomenovať stvorenie
• Dáva si muža a ženu, aby zdokonalili svoje šťastie
• Dáva nám sexualitu, ktorá je doplnková a silná
• Naša sexualita je krásny dar a niet sa za čo hanbiť...

Toto v žiadnom prípade nie je úplný zoznam. Ale veľa nám hovorí o tom, ako nás Otec vidí, teší sa z nás, dôveruje nám, dáva nám silu a ako sa o nás stará. Ale čo hovorí Satan, ten had? Je to žalobca. Hovorí vám, že Boh vás opustil; že si úbohý; že si beznádejný; že si škaredý; že si špinavý; že si trápna; že si hlúpy; že si idiot; že si zbytočný; že si odporný; že si omyl; že si nemilovaný; že si nechcený; že nie si milý; že si opustený; že si stratený; že si prekliaty...

Tak potom, koho hlas si počúval? V ktorom zozname sa viac vidíš? Počúvaš Otca, ktorý ťa stvoril, alebo „otca lži“? Ach, ale ty hovoríš: „Ja am hriešnik." A aj tak,

Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešnici, Kristus za nás zomrel... skrze ktorého sme teraz prijali zmierenie. (Rimanom 5:8, 11)

V skutočnosti nám Pavol hovorí, že v podstate ani náš hriech nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. Áno, je pravda, že neľutovaný smrteľný hriech nás môže odlúčiť večný život, ale nie z Božej lásky.

Čo na to teda povieme? Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? Ten, ktorý vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedal s ním aj všetko ostatné? …Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani súčasnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani žiadne iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky. v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. (porov. Rim 8:31-39)

Božej služobnici Luise Piccarretovej, ktorej spisy majú cirkevné schválenie,[3]porov Na Luisa a jej spisy Ježiš povedal:

...Najvyšší Stvoriteľ... miluje každého a robí dobre všetkým. Z výšin Jeho Veličenstva zostupuje dole, hlboko do sŕdc, dokonca do pekla, ale robí to potichu a bez kriku, kde je. (29. jún 1926, zv. 19) 

Samozrejme, tí v pekle odmietli Boha a aké je to peklo. A aké peklo sa stane pre vás a pre mňa, ktorí sme stále na zemi, keď odmietame veriť v Božiu lásku a milosrdenstvo. Keď Ježiš volal k svätej Faustíne:

Plamene milosrdenstva spaľujú Mňa - dožadujúc sa utratenia; Chcem ich stále vylievať na duše; duše jednoducho nechcú veriť v moju dobrotu.  —Jesus do St. Faustina, Božské milosrdenstvo v mojej dušiDiary, n. 177

Ak chcete začať liečiť, ako som povedal v Liečebné prípravky, je potrebné, aby ste mali odvaha — odvahu veriť, že Boh ťa skutočne miluje. To hovorí Jeho Slovo. To je to, čo povedal Jeho život na kríži. To je to, čo vám teraz hovorí. Je čas, aby sme sa prestali obviňovať zo všetkých satanových klamstiev, prestali sa nadávať (čo je často falošná pokora) a pokorne prijali tento veľký dar Božej lásky. Tomu sa hovorí viera – viera, že by mohol milovať niekoho, ako som ja.

Modlite sa piesňou nižšie, potom si zoberte denník a znova sa opýtajte Ježiša: „Ako ma vidíš? Možno je to len jedno alebo dve slová. Alebo obrázok. Alebo možno bude chcieť, aby ste si jednoducho znovu prečítali vyššie uvedené pravdy. Čokoľvek hovorí, vedzte už od tejto hodiny, že ste milovaní a že vás nič nemôže odlúčiť od tejto lásky. niekedy.

Niekto ako ja

Ja som nič, Ty si všetko
A napriek tomu ma voláš dieťa a dovoľ mi, aby som ťa volal Abba

Ja som malý a ty si Boh
A napriek tomu ma voláš dieťa a dovoľ mi, aby som ťa volal Abba

Tak sa skláňam a uctievam Ťa
Padám na kolená pred Bohom
kto miluje niekoho ako ja

Som hriešny, Ty si taký čistý
A napriek tomu ma voláš dieťa a dovoľ mi, aby som ťa volal Abba

Tak sa skláňam a uctievam Ťa
Padám na kolená pred Bohom
kto miluje niekoho ako ja

Skláňam sa a uctievam Ťa
Padám na kolená pred Bohom
kto miluje niekoho ako ja... niekoho ako ja

Oh, skláňam sa a uctievam Ťa
Padám na kolená pred Bohom
kto miluje niekoho ako ja
A padám na kolená pred Bohom
kto miluje niekoho ako ja,
kto miluje niekoho ako ja,
ako ja…

—Mark Mallett, z Korunku Božieho milosrdenstva, 2007©

 

 

Na cestu s Markom dovnútra  Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Teraz na telegrame. Kliknite na:

Sledujte Marka a denné „znamenia času“ na MeWe:


Postupujte podľa Markových spisov tu:

Vypočujte si toto:


 

 
Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 Rom 7: 18
2 porov. Skutky 17:25: „Je to ten, kto dáva každému život, dych a všetko“.
3 porov Na Luisa a jej spisy
Publikované v ÚVOD, LIEČEBNÝ ÚSTUP.