Deň 4: O milovaní seba samého

TERAZ že ste odhodlaní dokončiť tento ústup a nevzdať sa... Boh má pre vás pripravené jedno z najdôležitejších uzdravení... uzdravenie vášho sebaobrazu. Mnohí z nás nemajú problém milovať druhých... ale keď ide o nás samých?

Poďme začať… V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen.

Príď, Duchu Svätý, ty, ktorý si Láska sama a podopieraj ma dnes. Daj mi silu byť milosrdný – ku mne. Pomôž mi odpustiť si, byť k sebe jemný, milovať sa. Príď, Duchu pravdy, a osloboď ma od klamstiev o sebe. Príď, Duchu sily, a znič múry, ktoré som postavil. Príď, Duchu pokoja, a pozdvihni z ruín nové stvorenie, ktorým som skrze krst, ale ktoré je pochované pod popolom hriechu a hanby. Odovzdávam sa ti všetkým, čím som, a všetkým, čím nie som. Príď Duchu Svätý, môj dych, môj život, môj Pomocník, môj Obhajca. Amen. 

Poďme si spolu zaspievať a pomodliť sa túto pieseň...

Všetko, čo som, všetko, čo nie som

V obetovaní nemáte žiadne potešenie
Moja ponuka, skrúšené srdce
Zlomený duch, nezavrhneš
Zo zlomeného srdca sa neobrátiš

Takže všetko, čo som, a všetko, čo nie som
Všetko, čo som urobil a všetko, čo som nedokázal
Opúšťam, všetko Ti odovzdávam

Čisté srdce, stvor vo mne, Bože
Obnov môjho ducha, urob ma silným
Obnov moju radosť a budem chváliť tvoje meno
Duch ma teraz naplň a uzdrav moju hanbu

Všetko, čo som, a všetko, čo nie som
Všetko, čo som urobil a všetko, čo som nedokázal
Opúšťam, všetko Ti odovzdávam

Ó, nie som hoden Ťa prijať
Ó, ale povedz len slovo a budem uzdravený! 

Všetko, čo som, a všetko, čo nie som
Všetko, čo som urobil a všetko, čo som nedokázal
Opúšťam, všetko Ti odovzdávam
Všetko, čo som, všetko, čo nie som
Všetko, čo som urobil a všetko, čo som nedokázal
A ja sa Ti vzdávam, všetko odovzdávam

— Mark Mallett z Daj Pánovi vedieť, 2005©

Kolaps sebaobrazu

Si stvorený na Boží obraz. Sily vašej vôle, intelektu a pamäti sú to, čo vás odlišuje od zvieracej ríše. Sú to tiež mocnosti, ktoré nás dostávajú do problémov. Ľudská vôľa je zdrojom mnohých našich bied. Čo by sa stalo so Zemou, keby odišla zo svojej presnej obežnej dráhy okolo Slnka? Aký chaos by to rozpútalo? Podobne, keď naša ľudská vôľa odíde z obežnej dráhy okolo Syna, v tom čase na to myslíme len málo. Ale skôr či neskôr to uvrhne naše životy do neporiadku a stratíme vnútornú harmóniu, pokoj a radosť, ktoré sú naším dedičstvom ako synov a dcér Najvyššieho. Ach, bieda, ktorú si sami prinášame!

Odtiaľ náš intelekt a uvažovanie trávi čas buď ospravedlňovaním nášho hriechu – alebo úplným odsúdením a obviňovaním seba samých. A náš PamäťAk sa nepostavíme pred Božského lekára, staneme sa subjektom iného kráľovstva – kráľovstva lží a temnoty, kde sme spútaní hanbou, neodpustením a skľúčenosťou.

Počas môjho deväťdňového tichého ústrania som počas prvých pár dní zistil, že som bol chytený v cykle znovuobjavovania Božej lásky ku mne... ale aj smútenia nad ranami, ktoré som spôsobil sebe a najmä ostatným. Kričal som do vankúša: „Pane, čo som to urobil? Čo som urobil?" Toto pokračovalo, keď okolo prechádzali tváre mojej manželky, detí, priateľov a ďalších, tých, ktorých som nemiloval tak, ako by som mal, tých, ktorým som nebol svedkom, tých, ktorým som ubližoval. Ako sa hovorí: "Ubližovanie ľuďom ubližuje ľuďom." Vo svojom denníku som zvolal: „Ó, Pane, čo som to urobil? Zradil som Ťa, zaprel som Ťa, ukrižoval som Ťa. Ó, Ježišu, čo som to urobil!"

Vtedy som to nevidel, ale bol som chytený do dvojitej siete neodpustenia sebe samého a pohľadu cez „tmavú lupu“. Nazývam to tak, pretože to je to, čo nám satan vkladá do rúk vo chvíľach zraniteľnosti, keď robí naše chyby a naše problémy vyzerajú neúmerne veľké, až do tej miery, že veríme, že aj samotný Boh je bezmocný pred našimi problémami.

Zrazu Ježiš vtrhol do môjho náreku so silou, ktorú cítim dodnes:

Moje dieťa, moje dieťa! Dosť! Čo máš I hotový? čo som pre teba urobil? Áno, na kríži som videl všetko, čo si urobil, a bol som tým všetkým prebodnutý. A zvolal som: "Otče, odpusť mu, nevie, čo robí." Lebo keby si bol mal, dieťa moje, neurobil by si to. 

Preto som zomrel aj za vás, aby ste boli mojimi ranami uzdravení. Moje malé dieťa, príď ku Mne s týmito bremenami a zlož ich. 

Nechať minulosť za sebou…

Ježiš mi potom pripomenul podobenstvo, keď sa márnotratný syn konečne vrátil domov.[1]por. Lukáš 15: 11–32 Otec pribehol k synovi, pobozkal ho a objal - pred chlapec sa mohol priznať. Nechajte túto pravdu vstrebať, najmä pre tých z vás, ktorí majú pocit, že vám nie je dovolené byť pokojní kým dostanete sa do spovednice. Nie, toto podobenstvo vyvracia myšlienku, že kvôli tvojmu hriechu si menej milovaný Bohom. Pamätajte, že Ježiš požiadal Zacheja, toho úbohého mýtnika, aby s ním obedoval pred ľutoval.[2]por. Lukáš 19:5 V skutočnosti Ježiš hovorí:

My dieťa, všetky tvoje hriechy nezranili Moje Srdce tak bolestne, ako to robí tvoj súčasný nedostatok dôvery, že aj po toľkom úsilí Mojej lásky a milosrdenstva by si mal pochybovať o Mojej dobrote.  —Jesus do St. Faustina, Božské milosrdenstvo v mojej dušiDiary, n. 1486

Ani otec nebije márnotratného syna za premrhané peniaze, útrapy, ktoré spôsobil, a domácnosť, ktorú zradil. Namiesto toho prezlečie svojho syna do nového rúcha, nasadí mu na prst nový prsteň, na nohy nové sandále a vyhlási hostinu! Áno, to telo, ústa, ruky a nohy zradil sú teraz znovu vychovaní v božskom synovstve. Ako to môže byť?

No syn prišiel domov. Obdobie.

Nemal by však syn stráviť niekoľko nasledujúcich rokov a desaťročí nadávaním sa za všetkých ľudí, ktorým ublížil, a smútením nad všetkými premárnenými príležitosťami?

Spomeňte si na Saula (predtým, než bol premenovaný na Pavla) a ako vraždil kresťanov pred svojím obrátením. Čo mal robiť so všetkými tými, ktorých zabil, a rodinami, ktoré zranil? Mal povedať: „Som hrozný človek, a preto nemám právo na šťastie“, hoci mu Ježiš odpustil? Svätý Pavol skôr prijal to svetlo pravdy, ktoré žiarilo na jeho svedomie. Pri tom mu spadli šupiny z očí a zrodil sa nový deň. Vo veľkej pokore Pavol začal znova, ale tentoraz v realite a poznaní svojej veľkej slabosti – miesta vnútornej chudoby, cez ktorú sa dopracoval k svojej spáse v „strachu a chvení“.[3]Phil 2: 12 čiže detské srdce.

Ale čo tie rodiny zranené jeho predchádzajúcim životom? A čo tí, ktorým si ublížil? Čo vaše deti alebo súrodenci, ktorí odišli z domu, ktorých ste zranili vlastnou hlúposťou a chybami? A čo bývalí ľudia, s ktorými si chodil a ktorých si používal? Alebo kolegovia, ktorým ste zanechali slabého svedka vo vašom jazyku a správaní atď.?

Svätý Peter, ktorý zradil samého Ježiša, nám zanechal krásne slovo, nepochybne z vlastnej skúsenosti:

... láska zakrýva množstvo hriechov. (1. Petra 4: 8)

Toto povedal Pán v mojom srdci, keď začal zmierňovať môj zármutok:

Moje dieťa, malo by si oplakávať svoje hriechy? Ľútosť má pravdu; náprava je správna; urobiť nápravu je správne. Potom, dieťa, musíš dať VŠETKO do rúk Jediného, ​​ktorý má liek na všetko zlo; jediný, kto má liek na vyliečenie všetkých rán. Takže vidíš, dieťa moje, strácaš čas smútením nad ranami, ktoré si spôsobil. Aj keby ste boli dokonalým svätcom, vaša rodina – súčasť ľudskej rodiny – by ešte stále zažívala zlo tohto sveta až do posledného dychu. 

Svojím pokáním v skutočnosti ukazujete svojej rodine, ako sa zmieriť a ako prijať milosť. Budete vzorom skutočnej pokory, novoobjavenej cnosti a jemnosti a miernosti môjho Srdca. Kontrastom svojej minulosti proti svetlu súčasnosti vnesiete do svojej rodiny nový deň. Nie som Divotvorca? Nie som ja ranná hviezda, ktorá ohlasuje nový úsvit (Zj 22:16)? Nie som Vzkriesenie?
[4]John 11: 15 Takže teraz mi odovzdaj svoju biedu. Už o tom nehovorte. Nedýchaj viac mŕtvole starého muža. Hľa, robím niečo nové. Poď so mnou…

Prvým krokom k uzdraveniu s ostatnými je, ironicky, to, že niekedy musíme najprv odpustiť sami sebe. Nasledujúce môže byť v skutočnosti jednou z najťažších pasáží v celom Písme:

Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. (Mat 19:19)

Ak nemilujeme seba, ako môžeme milovať iných? Ak nedokážeme prejaviť milosrdenstvo sami sebe, ako môžeme byť milosrdní k iným? Ak sa prísne posudzujeme, ako by sme to isté nemohli urobiť aj iným? A robíme to, často nenápadne.

Je čas, raz a navždy, prevziať chyby, zlyhania, zlé úsudky, škodlivé slová, činy a chyby, ktorých ste sa vo svojom živote dopustili, a položiť ich na trón milosrdenstva. 

S dôverou pristúpme k trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť pre včasnú pomoc. (Hebrejom 4:16)

Ježiš ťa teraz pozýva: Môj malý baránok, prines ku Mne svoje slzy a polož ich jednu po druhej na môj trón. (Môžete použiť nasledujúcu modlitbu a pridať čokoľvek, čo vás napadne):

Pane, prinášam ti slzy...
za každé tvrdé slovo
za každú tvrdú reakciu
za každé zrútenie a záchvat hnevu
za každú kliatbu a prísahu
za každé sebanenávidiace slovo
za každé rúhavé slovo
za každé nezdravé siahanie po láske
za každú dominanciu
pre každé uchopenie kontroly
za každý pohľad žiadostivosti
za každý odber od môjho manžela
za každý akt materializmu
za každý čin „v tele“
za každý úbohý príklad
pre každú sebeckú chvíľu
pre perfekcionizmus
pre sebastredné ambície
pre márnosť
za pohŕdanie sebou samým
za odmietnutie mojich darov
za každú pochybnosť v tvojej prozreteľnosti
za odmietnutie tvojej lásky
za odmietanie lásky iných
za pochybovanie o Tvojej dobrote
za vzdanie sa
za túžbu zomrieť 
za odmietnutie môjho života.

Ó, Otče, obetujem ti všetky tieto slzy a robím pokánie za všetko, čo som urobil a neurobil. Čo sa dá povedať? Čo sa dá robiť?

Odpoveď je: odpustite si

Do denníka si teraz napíšte svoje celé meno veľkými písmenami a pod ne slová „Odpúšťam ti“. Pozvi Ježiša, aby prehovoril k tvojmu srdcu. Ak máte nejaké zostávajúce otázky a obavy, zapíšte si ich do denníka a počúvajte Jeho odpoveď.

Nechajte všetkých

Nechajte padnúť všetko ego
Nechajte všetok strach odísť
Nechajte všetko priľnutie uvoľniť
Nech prestane všetka kontrola
Nech sa všetko zúfalstvo skončí
Nech všetka ľútosť mlčí
Nech je všetok smútok pokojný

Ježiš prišiel
Ježiš odpustil
Ježiš prehovoril:
"Je to hotové."

(Mark Mallett, 2023)

Záverečná modlitba

Zahrajte si nižšie uvedenú pieseň, zatvorte oči a dovoľte Ježišovi, aby vám slúžil v slobode, že ste si odpustili, s vedomím, že ste milovaní.

Waves

Vlny lásky, obmýva ma
Vlny lásky, potešte ma
Vlny lásky, príďte upokojiť moju dušu
Vlny lásky, urobte ma celistvým

Vlny lásky, ktoré ma premieňajú
Vlny lásky, volajú ma hlboko
A vlny Lásky, liečiš moju dušu
Ó, vlny lásky, robíš ma celistvým,
Robíš ma celistvým

Vlny lásky, liečite moju dušu
Voláš ma, voláš, voláš ma hlbšie
Umy sa nado mnou, urob ma celým
Uzdrav ma Pane…

—Mark Mallett z Korunka Božieho milosrdenstva, 2007©


 

 

Na cestu s Markom dovnútra  Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Teraz na telegrame. Kliknite na:

Sledujte Marka a denné „znamenia času“ na MeWe:


Postupujte podľa Markových spisov tu:

Vypočujte si toto:


 

 
Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 por. Lukáš 15: 11–32
2 por. Lukáš 19:5
3 Phil 2: 12
4 John 11: 15
Publikované v ÚVOD, LIEČEBNÝ ÚSTUP.