Deň 7: Taký, aký ste

PREČO porovnávame sa s ostatnými? Je to jeden z najväčších zdrojov nášho nešťastia a zdroja klamstiev... 

Pokračujme teraz: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen.

Príď, Duchu Svätý, ty, ktorý si zostúpil na Ježiša pri Jeho krste na hlas Nebeského Otca a vyhlasuješ: „Toto je môj milovaný Syn. Ten istý hlas, hoci ho nebolo počuť, vyslovil pri mojom počatí a potom znova pri krste: „Toto je môj milovaný syn/dcéra. Pomôž mi vidieť a poznať, aký som vzácny v očiach Otca. Pomôž mi dôverovať Jeho návrhu, kto som a kto nie som. Pomôž mi spočinúť v Otcovom náručí ako Jeho jedinečné dieťa. Pomôž mi byť vďačný za môj život, moju večnú dušu a spásu, ktorú mi Ježiš urobil. Odpusť mi, že som Ťa zarmucoval, Duchu Svätý, tým, že som odmietal seba a svoje dary a svoju časť vo svete. Svojou milosťou mi dnes pomôž prijať môj zámer a miesto v stvorení a milovať samú seba, ako ma miluje Ježiš, skrze svoje najsvätejšie meno, amen.

Vypočujte si túto pieseň, prostredníctvom ktorej vám Boh práve teraz hovorí, že vás miluje Ako si ty, tak ako vás stvoril.

Ako si ty

Malé ručičky a drobné nôžky, zavalité pršteky
Mama sa nakloní do postieľky a pobozká tvoj sladký nos
Nie ste rovnaké ako ostatné baby, to vidíme
Ale vždy budeš pre mňa princezná

Milujem ťa takého, aký si
Ako si ty
V mojom náručí budeš mať domov
Ako si ty

Nikdy nemeškal na hodinu, nikdy nebol skvelý v škole
Chcel sa len páčiť a cítil sa ako blázon
Jednej noci si jednoducho prial zomrieť, narveriť, že to nikoho nezaujímalo
Až kým sa nepozrel na dvere
A videl tam svojho otca

Milujem ťa takého, aký si
Ako si ty
V mojom náručí budeš mať domov
Ako si ty

Vidí ju ticho sedieť, vyzerá takmer rovnako
Ale tak dlho sa nesmiali,
Nemôže si spomenúť ani na jeho meno.
Berie jej ruky, slabé a krehké, aa nežne spieva
Slová, ktoré jej hovoril celý život

Odo dňa, keď mu vzala prsteň...

Milujem ťa takého, aký si
Ako si ty
V mojom srdci budeš mať domov
Ako si ty
Vždy budete mať domov
Ako si ty

— Mark Mallett, z Love Holds On, 2002©

Aj keby vás matka opustila – alebo vašu rodinu, priateľov, manžela – vždy budete mať domov v náručí Nebeského Otca.

 
Skreslený obraz

Keď hovorím, že Boh ťa miluje „takého, aký si“, neznamená to, že ťa miluje „v stave, v akom si“. Aký otec by povedal: „Ó, milujem ťa takého, aký si“ – keď sa nám po lícach kotúľajú slzy a srdce nám napĺňa bolesť? Práve preto, že sme tak milovaní, nás Otec odmieta nechať v padlom stave.

Ale teraz ich musíte dať preč: hnev, zúrivosť, zlomyseľnosť, ohováranie a obscénne reči z vašich úst. Prestaňte si navzájom klamať, pretože ste si vyzliekli staré ja s jeho praktikami a obliekli ste si nové ja, ktoré sa obnovuje, na poznanie, v obraze svojho tvorcu. (Kol 3:8-10)

Keď som cestoval a kázal v katolíckych školách po celej Severnej Amerike, často som deťom hovoril: „Ježiš neprišiel, aby vám vzal osobnosť, prišiel, aby sňal váš hriech. Hriech deformuje a znetvoruje to, kým naozaj sme, keďže Kristova láska a učenie nám pomáhajú stať sa autentickým ja. 

...ľudská vôľa spôsobuje, že popiera svoj pôvod, spôsobuje jej rozklad od začiatku; jej intelekt, pamäť a zostanú bez svetla a božský obraz zostáva zdeformovaný a na nepoznanie. — Ježiš Božej služobnici Luise Piccarretovej, 5. septembra 1926, zv. 19

Pozreli ste sa niekedy do zrkadla a povzdychli ste si: „Kto som? Aká to je milosť vlastniť samých seba, byť v pohode a pohodlne vo svojej vlastnej koži. Ako taký kresťan vyzerá? Sú jedným slovom, pokorný. Sú spokojní s tým, že si ich nikto nevšíma, no všímajte si ostatných. Viac ich zaujímajú názory iných ako ich vlastné. Keď dostanú kompliment, jednoducho povedia „ďakujem“ (namiesto toho, aby skresľovali, prečo by mal byť oslavovaný Boh, nie oni atď.). Keď urobia chyby, nie sú prekvapení. Keď sa stretnú s chybami iných, spomenú si na svoje vlastné. Tešia sa zo svojho vlastného nadania, ale tešia sa z iných nadanejších. Ľahko odpúšťajú. Vedia milovať najmenších z bratov a neboja sa slabostí a chýb iných. Pretože poznajú Božiu bezpodmienečnú lásku a svoju schopnosť ju odmietnuť, zostávajú malí, vďační a pokorní.

Je smiešne, ako sa snažíme milovať, uisťovať a vidieť Krista v druhých – ale nikdy neprejavíme rovnakú štedrosť na seba. Vidíte ten rozpor? Nie ste obaja stvorení na Boží obraz? Toto by mal byť postoj k sebe:

Sformoval si moje najvnútornejšie bytie; pleteš ma v matkinom lone. Chválim Ťa, lebo som úžasne stvorený; úžasné sú tvoje diela! Moje vlastné Ty vieš. (Ps 13913-14)

Nebolo by úžasné prísť na miesto, kde prestaneme s nekonečným a vyčerpávajúcim cvičením v snahe potešiť alebo zapôsobiť na všetkých ostatných? Kde sa prestávame cítiť neisto v blízkosti iných alebo túžiť po láske a pozornosti? Alebo naopak, nie ste schopní byť v dave alebo sa pozrieť inej osobe do očí? Uzdravenie začína prijatím seba samého, svojich obmedzení, rozdielov a milovaním seba – takého, aký ste – pretože tak vás stvoril Stvoriteľ. 

vyliečim ich. Povediem ich a vrátim im plnú útechu a tým, ktorí za nimi smútia, vytvárajúc slová útechy. Mier! Pokoj tým, ktorí sú ďaleko a blízko, hovorí Hospodin; a ja ich uzdravím. (Izaiáš 57:18–19)


Váš temperament

V Božích očiach sme si všetci rovní, ale nie všetci rovnakí. Počas môjho tichého ústrania som otvoril svoj denník a Pán mi začal hovoriť o temperamente. Dúfam, že vám nebude vadiť, ak sa podelím o to, čo vyšlo z môjho pera, pretože mi to skutočne pomohlo pochopiť naše ľudské rozdiely:

Každý z mojich výtvorov je vyrobený s temperamentom - dokonca aj zvieratá. Niektorí sú neagresívni, iní zvedavejší, niektorí hanbliví a iní odvážnejší. Tak isto s mojimi deťmi. Dôvodom je, že prirodzený temperament je prostriedkom na vyrovnávanie a harmonizáciu tvorby. Niektorí sú vychovávaní, aby sa stali vodcami pre prežitie a blaho ľudí okolo nich; ostatní nasledujú, aby zachovali harmóniu a poskytli príklad ostatným. Preto je nevyhnutné, aby apoštol rozpoznal túto vlastnosť vo stvorení. 

To je tiež dôvod, prečo hovorím: "Nesúďte." Lebo ak je niekto smelý, môže sa stať, že jeho darom je viesť druhých. Ak je rezervovaná iná, môže to byť na zabezpečenie temperovania tučného písma. Ak je človek od prírody tichý a tichší, môže to byť špecifická výzva pestovať múdrosť pre spoločné dobro. Ak iný hovorí pohotovo, môže to byť preto, aby motivoval a chránil ostatných pred lenivosťou. Takže vidíte, dieťa, temperament smeruje k poriadku a harmónii.

Teraz môže byť temperament zmenený, potláčaný a dokonca zmenený podľa toho, aké rany sú. Silní sa môžu stať slabými, mierni sa môžu stať agresívnymi, nežní môžu byť drsní, sebavedomí sa môžu báť a tak ďalej. A tak je harmónia stvorenia uvrhnutá do určitého chaosu. To je „neporiadok“ Satana. Preto je moje vykúpenie a sila môjho zmŕtvychvstania potrebné na obnovenie sŕdc a pravej identity všetkých mojich detí. Prinavrátiť im správny temperament a ešte ho zvýrazniť.  

Keď je Môj apoštol vedený Mojím Duchom, prirodzený temperament daný Bohom nie je zrušený; skôr zdravá povaha dáva apoštolovi základ, aby „vyšiel“ zo seba do srdca iného: „Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Majte k sebe rovnakú úctu; nebuď povýšený, ale stýkaj sa s poníženými; nebuď múdry vo svojom vlastnom odhade." (Rim 12: 15–16)

...A tak, môj synu, nikdy sa neporovnávaj s druhým tak, ako by sa ryba nemala porovnávať s vtákom, ani palec na nohe s rukou. Zaujmi svoje miesto a svoj cieľ v poriadku stvorenia tak, že pokorne prijmeš svoj Bohom daný temperament a budeš žiť podľa neho, aby si miloval Boha a druhých, ako miluješ seba. 

Problém je v tom, že náš hriech, rany a neistoty nás nakoniec formujú a menia, čo sa prejavuje v našom osobnosti. 

Váš Bohom daný temperament sú prirodzené sklony, ktoré cítite. Vaša osobnosť je to, čo sa formuje prostredníctvom životných skúseností, vašej formácie v rodine, vášho kultúrneho kontextu a vášho vzťahu so Mnou. Váš temperament a osobnosť spolu tvoria vašu identitu. 

Všimni si, moje dieťa, že som nepovedal, že tvoje dary alebo talent tvoria tvoju identitu. Skôr rozširujú vašu úlohu a účel (poslanie) vo svete. Nie, vaša identita, ak je celá a neporušená, je odrazom môjho obrazu vo vás. 

Slovo o vašich daroch a vás

Vaše dary sú práve také – dary. Mohli ich dať susedovi od vedľa. Nie sú vašou identitou. Ale koľkí z nás nosia masku na základe svojho vzhľadu, talentu, postavenia, bohatstva, hodnotenia, atď.? Na druhej strane, koľkým z nás chýba sebadôvera, vyhýbajú sa alebo odkladajú svoje dary alebo pochovávajú svoj talent, pretože sa nevieme porovnávať s ostatnými, a to sa zase stáva našou identitou?

Jednou z vecí, ktoré Boh vo mne uzdravil na konci môjho tichého ústrania, bol hriech, ktorý som si neuvedomil: odmietol som svoj dar hudby, svoj hlas, svoj štýl atď. Cestou domov som si chcel sadnúť v tichosti, pozývajúc Pannu Máriu, aby ma sprevádzala na sedadle spolujazdca, aby som len premýšľal o veľkých milostiach tých deviatich dní. Namiesto toho som cítil, ako mi hovorí, aby som si dal svoje CD. Tak som hral Vysloboď ma odo mňa prvý. Spadla mi čeľusť: celý môj tichý liečebný ústup sa zrkadlil v tom albume, spredu dozadu, niekedy slovo za slovom. Zrazu som si uvedomil, že to, čo som vytvoril pred 24 rokmi, bolo v skutočnosti a proroctvo o mojom vlastnom uzdravení (a teraz sa modlím za mnohých z vás). V skutočnosti, keby som v ten deň neprijal svoj dar nanovo, odvážim sa, že by som možno ani neabsolvoval toto ústranie. Pretože keď som počúval piesne, uvedomil som si, že je v nich liečenie, aj keď sú nedokonalé, a inšpirovalo ma ich začlenenie do ústrania.

Je teda dôležité, aby sme svoje dary využívali a nezakopávali ich do zeme zo strachu alebo falošnej pokory (porov. Mt 25-14).

Tiež svet nepotrebuje ďalšiu svätú Teréziu de Lisieux. To, čo potrebuje, je vy. Vy, nie Terézia, ste sa narodili pre tento čas. V skutočnosti je jej život názorným príkladom niekoho, koho svet a dokonca aj mnohé jej spolusestry v kláštore prakticky nepoznali pre jej hlbokú a skrytú lásku k Ježišovi. A predsa je dnes učiteľkou Cirkvi. Takže vidíte, nepodceňujte, čo Boh môže urobiť s našou zdanlivou bezvýznamnosťou.

Kto sa povyšuje, bude ponížený; ale kto sa poníži, bude povýšený. (Matúš 23:12)

Boh chce, aby ste prijali svoj účel a miesto vo stvorení, pretože na to existuje dôvod, možno práve taký, ako je dôvod pre vzdialené galaxie, ktoré nikto nikdy neuvidí.

Poznanie samého seba

Zapíšte si teraz denník a požiadajte Ducha Svätého, aby znova prišiel a pomohol vám vidieť samých seba vo svetle pravdy. Zapíšte si spôsoby, akými ste odmietli svoje dary a talenty. Všimnite si spôsoby, ktorými sa cítite neisto alebo nedôveryhodne. Opýtajte sa Ježiša, prečo sa tak cítite, a napíšte, čo vám napadne. Môže vám odhaliť spomienku z detstva alebo inú ranu. A potom požiadajte Pána, aby vám odpustil, že ste odmietli spôsob, akým vás stvoril, a akýmkoľvek spôsobom ste sa pokorne neprijali takých, akí ste.

Nakoniec si zapíšte svoje dary a zručnosti, svoje prirodzené schopnosti a veci, ktoré robíte dobre, a poďakujte za to Bohu. Ďakujte Mu, že ste „úžasne stvorení“. Tiež si všimnite svoj temperament a poďakujte mu za to, že ste taká, aká ste. Ako vodítko môžete použiť tieto klasické štyri temperamenty alebo ich kombináciu:

prchký: Skvelý pomocník pri dosahovaní cieľov

• Silné stránky: Rodený vodca s energiou, nadšením a silnou vôľou; sebavedomý a optimistický.

• Slabé stránky: Môže bojovať s empatiou k potrebám druhých a môže mať sklon k ovládaniu a prehnanej kritickosti voči druhým.

melancholický: Hlboký mysliteľ so silnými ideálmi a vášnivými citmi

• Silné stránky: Prirodzene zručný v udržiavaní poriadku vo veciach a v plynulom hučaní; verný priateľ, ktorý sa hlboko spája s ľuďmi.

• Slabé stránky: Môže zápasiť s perfekcionizmom alebo negativitou (seba a iných); a dá sa ľahko prevalcovať životom.

optimistický: „Ľudia“ a život strany

• Silné stránky: dobrodružný, kreatívny a jednoducho sympatický; prosperuje zo sociálnych interakcií a zdieľania života s ostatnými.

• Slabé stránky: Môže zápasiť s následnými krokmi a ľahko sa prehnane zaviaže; môže mať nedostatok sebakontroly alebo má tendenciu vyhýbať sa ťažším častiam života a vzťahov.

ľahostajný: Služobný vodca, ktorý je pod tlakom pokojný

• Silné stránky: podporujúci, empatický a skvelý poslucháč; mierotvorca často hľadá iných; ľahko spokojný a šťastný, že môže byť súčasťou tímu (nie šéf).

• Slabé stránky: môže mať problém prevziať iniciatívu v prípade potreby a môže sa vyhnúť konfliktom a zdieľaniu silných pocitov.

Záverečná modlitba

Modlite sa s nasledujúcou piesňou a uvedomte si, že nepotrebujete súhlas ľudí, uznanie alebo chválu vás, ale iba Pánovo schválenie.

 

Všetko, čo budem kedy potrebovať

Ó, Pane, si ku mne taký dobrý
Si Mercy
Si všetko, čo budem kedy potrebovať

Ó, Pane, si ku mne taký sladký
Ste Bezpečnosť
Si všetko, čo budem kedy potrebovať

Milujem ťa Pane, milujem ťa Pane
Ježiš, ty si všetko, čo potrebujem
Milujem ťa Pane, milujem ťa Pane

Pane, si mi tak blízko
Si Svätý
Si všetko, čo budem kedy potrebovať

Milujem ťa Pane, milujem ťa Pane
Ježiš, ty si všetko, čo potrebujem
Milujem ťa Pane, milujem ťa Pane
Ježiš, ty si všetko, čo potrebujem
Milujem ťa Pane, milujem ťa Pane

Ľúbim ťa Pane, milujem ťa Pane
Ježiš, ty si všetko, čo potrebujem
Milujem ťa Pane, milujem ťa Pane
Ježiš, ty si všetko, čo potrebujem
Milujem ťa Pane, milujem ťa Pane
Si všetko, čo budem kedy potrebovať

– Mark Mallett, Božie milosrdenstvo, 2007

 

 

Na cestu s Markom dovnútra  Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Teraz na telegrame. Kliknite na:

Sledujte Marka a denné „znamenia času“ na MeWe:


Postupujte podľa Markových spisov tu:

Vypočujte si toto:


 

 

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v ÚVOD, LIEČEBNÝ ÚSTUP.