Liečebné prípravky

TAM je niekoľko vecí, ktoré by sme si mali preštudovať predtým, ako začneme toto ústranie (ktoré sa začne v nedeľu 14. mája 2023 a skončí sa v nedeľu 28. mája na Turíce) – veci ako kde nájsť toalety, čas stravovania atď. Dobre, žartujem. Toto je online útočisko. Nechám na vás, aby ste našli toalety a naplánovali si jedlo. Existuje však niekoľko vecí, ktoré sú rozhodujúce, ak to má byť pre vás požehnaný čas.

Len osobná poznámka.... Tento ústup skutočne vstupuje do „slova teraz“. Teda vlastne nemám plán. Všetko čo ti píšem je pravda v momente, vrátane tohto písania. A myslím si, že je to v poriadku, pretože je dôležité, aby som jednoducho zišiel z cesty – aby som sa „zmenšil, aby On mohol rásť“. Je to chvíľa viery a dôvery aj pre mňa! Spomeňte si, čo Ježiš povedal „štyrom mužom“, ktorí priviedli ochrnutého:

Keď Ježiš videl ich viery, povedal ochrnutému: "Dieťa, odpúšťajú sa ti hriechy... Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov." (porov. Mk 2:1-12)

To znamená, že vás uvádzam pred Pána viera že ťa uzdraví. A som nútený to urobiť, pretože som „okúsil a videl“, že Pán je dobrý.

Je nemožné, aby sme nehovorili o tom, čo sme videli a počuli. (Skutky 4:20)

Zažil som tri Osoby Najsvätejšej Trojice – Ich prítomnosť, Ich pravdu, Ich uzdravujúcu lásku, Ich všemohúcnosť a absolútne nič im nemôže zabrániť, aby ťa uzdravili – okrem teba.

Záväzok

Preto to, čo je potrebné počas tohto obdobia ústupu, je záväzok. Každý deň sa zaviažte aspoň minimálne jednu hodinu aby ste si prečítali meditáciu, ktorú vám pošlem (zvyčajne večer predtým, aby ste ju mali ráno), pomodlite sa piesňou, ktorá môže byť zahrnutá, a potom postupujte podľa pokynov. Mnohí z vás možno nakoniec strávia ešte viac času, keď k vám Boh začne hovoriť, ale minimálne, „sledujte jednu hodinu“ s Pánom.[1]por. Marek 14:37

Sväté sebectvo

Dajte svojej rodine alebo spolubývajúcim vedieť, že robíte toto ústranie a že počas tejto hodiny alebo dlhšie nebudete k dispozícii. Dostávate povolenie na „sväté sebectvo“: urobiť si z toho čas s Bohom a iba s Bohom.

Vypnite všetky sociálne siete a odložte svoje zariadenia. Nájdite si pokojné miesto, kde vás nebudú rušiť, kde sa budete cítiť príjemne, kde môžete byť sami s Bohom, aby ste Mu otvorili svoje srdce. Môže to byť pred Najsvätejšou sviatosťou, vašou spálňou, vašou chatou... čokoľvek si vyberiete, dajte najavo, že ste nedostupní, a vyhnite sa všetkému zbytočnému rozptýleniu. V skutočnosti vám odporúčam, aby ste sa počas nasledujúcich dvoch týždňov čo najviac vyhýbali „novinkám“, Facebooku, Twitteru, tým nekonečným streamom na sociálnych sieťach atď., aby ste v tomto čase mohli lepšie počúvať Pána. Považujte to za „detoxikáciu“ z internetu. Chodiť na prechádzky. Znovu objavte Boha, ktorý hovorí cez prírodu (čo je v skutočnosti piate evanjelium). Okrem toho považujte toto ústranie za vstup do „hornej miestnosti“, keď sa pripravujete na milosti Letníc.

A samozrejme, keďže toto útočisko nie je v konferenčnom centre, ale v kontexte povinností vášho dňa, vyberte si čas, kedy vaše bežné povinnosti (ako varenie jedla, chodenie do práce atď.) nebudú zjavne v rozpore.

Urobte svoj priestor posvätným. Položte vedľa seba krucifix, zapáľte sviečku, umiestnite ikonu, požehnajte svoj priestor svätenou vodou, ak nejakú máte, atď. Dva týždne, toto bude svätá zem. Musí to byť priestor, kde môžete vstúpiť do ticha a môžete počúvať Boží hlas,[2]porov. 1. Kráľov 19:12 ktorý is bude hovoriť do tvojho srdca.

Nakoniec je to naozaj tak váš čas s Bohom. Nie je čas prihovárať sa za iných, konať službu za iných atď. Je čas, aby Boh slúžil vy. Takže v nedeľu jednoducho odovzdajte Otcovi všetky bremená svojho srdca a zverte mu svojich blízkych a svoje starosti.[3]por. 1 Peter 5: 7 A potom pustiť…

Nechajte ísť... Nechajte Boha

Nespomínam si na žiadne uzdravenia alebo na mnoho zázrakov, ktoré vykonal Ježiš, kde by zainteresovaní neboli nejakým spôsobom spáchaní; kde ich to nestálo nepohodlie viery. Spomeňte si na krvácajúcu ženu, ktorá sa plazila po rukách a kolenách, len aby sa dotkla lemu Ježišovho rúcha. Alebo slepý žobrák kričiaci na verejnom priestranstve: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Alebo apoštoli uviaznutí na mori v hroznej búrke. Takže toto je čas stať sa skutočným: zbaviť sa masiek a šarády zbožnosti, ktorú predkladáme ostatným. Aby sme otvorili svoje srdcia Bohu a umožnili, aby všetka škaredosť, zlomenosť, hriech a rany vyšli na svetlo. To je nepohodlie viery, moment, keď sa staneš zraniteľným, surovým a nahým pred tvojím Stvoriteľom – ako keby si zhodil tie figové listy, pod ktorými sa Adam a Eva schovali po páde.[4]por. Gn 3:7 Ach, tie figové listy, ktoré sa odvtedy snažia skrývať pravdu o našej absolútnej potrebe Božej lásky a milosti, bez ktorej nemôžeme byť obnovení! Aké hlúpe, že sme v rozpakoch alebo staviame pred Boha bariéry, ako keby ešte nepoznal hĺbku našej zlomenosti a hriechu. Pravda vás oslobodí od pravdy o tom, kto ste a kto nie ste.

A tak tento ústup vyžaduje nielen vás záväzok ale odvaha. Krvácajúcej žene Ježiš povedal: „Odvahu, dcéra! Tvoja viera ťa zachránila." [5]Matný 9: 22 Slepý muž bol nabádaný, „Naber odvahu; vstaň, volá ťa." [6]Mar 10:49 A Ježiš prosil apoštolov: „Naberte odvahu, to som ja; Neboj sa." [7]Matný 14: 27

Prerezávanie

Je tu nepohodlie stať sa zraniteľným... a potom je tu bolesť vidieť pravdu. Oboje je potrebné na to, aby Nebeský Otec začal s vašou obnovou.

Ja som pravý vinič a môj Otec je pestovateľ viniča. Odníma vo mne každú ratolesť, ktorá neprináša ovocie, a každú, ktorá prináša, orezáva, aby prinášala viac ovocia. (Ján 15:1-2)

Prerezávanie je bolestivé, dokonca násilné.

... nebeské kráľovstvo trpí násilím a násilníci ho berú násilím. (Mat 11:12)

Je to liečba nezdravých alebo odumretých vetiev – buď tých rán, ktoré zhoršujú náš život v Bohu a vzťah s druhými, alebo tých hriechov, ktoré si vyžadujú pokánie. Nebráňte sa tomuto nevyhnutnému prerezávaniu, pretože je to láska, všetka láska:

Lebo Pán ukázňuje toho, koho miluje, a trestá každého syna, ktorého prijme. (Hebrejom 12: 6)

A prísľub prechodu cez toto prerezávanie je to, po čom všetci túžime: mier.

Momentálne sa všetka disciplína zdá skôr bolestivá ako príjemná; neskôr prináša pokojné ovocie spravodlivosti tým, ktorí tým boli vyškolení. (Hebr 12:11)

Sviatosti

Počas tohto cvičenia, ak je to možné, zúčastňujte sa každodennej omše. Eucharistie is Ježiš, veľký liečiteľ (čítaj Ježiš je tu!). Pre mnohých z vás to však nemusí byť možné, takže sa nebojte, ak sa nemôžete zúčastniť denne.

Dôrazne vám však odporúčam, aby ste v určitom bode počas tohto ústrania šli na spoveď, najmä po tom, čo pôjdete „do hlbín“. Mnohí z vás sa tam pravdepodobne ocitnú behať! A to je úžasné. Pretože Boh vás v tejto sviatosti očakáva, aby vás uzdravil, vyslobodil a obnovil. Ak cítite potrebu ísť viac ako raz, keď sa veci objavia, potom nasledujte Ducha Svätého.

Dovoľte jej matke

Ježiš nám pod krížom dal Máriu práve preto, aby sa nám stala matkou:

Keď Ježiš uvidel svoju matku a učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke: „Žena, hľa, tvoj syn.“ Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka. A od tej hodiny ju učeník vzal do svojho domu. (Ján 19: 26–27)

Takže, bez ohľadu na to, kto ste, pozvite Najsvätejšiu Matku „do svojho domova“, do posvätného priestoru tohto liečebného útočiska. Môže ťa priviesť bližšie k Ježišovi ako ktokoľvek iný v stvorení, pretože je Jeho matkou a tiež tvojou.

Povzbudzujem vás, aby ste sa niekedy počas každého z týchto dní duchovných cvičení modlili ruženec (pozri tu). Aj toto je čas „svätého sebectva“, kde môžete svoje osobné rany, potreby a modlitby za svoje uzdravenie priniesť k Panne Márii a pred Boha. Bola to totiž Presvätá Matka, ktorá povedala Ježišovi, že na svadbe sa minulo víno. Takže môžete ísť k nej počas ruženca a povedať: „Došlo mi víno radosti, víno pokoja, víno trpezlivosti, víno čistoty, víno sebaovládania,“ alebo čokoľvek iné. A táto Žena prednesie vaše žiadosti svojmu Synovi, ktorý má moc premeniť vodu vašej slabosti na víno milosti.

Nechajte to ponoriť sa

Možno budete veľmi nadšení z právd, s ktorými sa stretnete na tomto ústraní, a budete sa o ne chcieť podeliť s rodinou alebo priateľmi. Môj návrh je prejsť týmto procesom v tichu svojho srdca s Ježišom. Prechádzate istým druhom duchovnej operácie a potrebujete dovoliť, aby táto práca nadobudla svoje účinky a aby sa tieto pravdy vnorili dovnútra. Na konci duchovného cvičenia o tom poviem trochu viac.

Nakoniec som v bočnom paneli vytvoril novú kategóriu s názvom LIEČEBNÝ ÚSTUP. Nájdete tam všetky spisy o tomto ústraní. A prineste si modlitebný denník alebo zápisník, niečo, čo budete používať počas tohto ústrania. Vidíme sa v nedeľu!

 

 

s Nihil Obstat

 

Na cestu s Markom dovnútra  Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Teraz na telegrame. Kliknite na:

Sledujte Marka a denné „znamenia času“ na MeWe:


Postupujte podľa Markových spisov tu:

Vypočujte si toto:


 

 
Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 por. Marek 14:37
2 porov. 1. Kráľov 19:12
3 por. 1 Peter 5: 7
4 por. Gn 3:7
5 Matný 9: 22
6 Mar 10:49
7 Matný 14: 27
Publikované v ÚVOD, LIEČEBNÝ ÚSTUP a označené .