Radostné pozdravy!

Rodinné Vianoce 2014Rodina Mallett, Vianoce 2014

 

 

POĎAKOVAŤ vás za každú modlitbu, každý list,
každé milé slovo, každý darček minulý rok.

Som naplnená hlbokou radosťou a pocitom údivu
na veľký dar nielen nášho Spasiteľa
ale Jeho Cirkvi, ktorá sa rozšírila do každého národa.

JEŽIŠ KRISTUS JE PÁN.

Láska a požehnanie z klanu Mallett
s vďačnosťou a modlitbami za vašu radosť, pokoj a útočisko v
Ježiš Kristus, náš Spasiteľ.

 

 

 

 
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v ÚVOD, NOVINY.