paralyzovaný


 

AS Kráčal som uličkou k prijímaniu dnes ráno, mal som pocit, akoby kríž, ktorý som niesol, bol vyrobený z betónu.

Keď som pokračoval späť na lavicu, moje oko priťahovalo ikonu ochrnutého muža spusteného v nosidlách k Ježišovi. Okamžite som to cítil Bol som ochrnutý.

Muži, ktorí paralytika spustili cez strop do Kristovej prítomnosti, to dosiahli tvrdou prácou, vierou a vytrvalosťou. Ale bol to len ochrnutý - ktorý neurobil nič iné, len bezmocne a nádejne hľadel na Ježiša -, ktorému povedal Kristus:

"Vaše hriechy sú odpustené ...." vstaň, zober si podložku a choď domov. “

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v ÚVOD, PARALYZOVANÝ STRACHOM.