Poznať Ježiša

 

MAŤ stretli ste sa s niekým, kto je nadšený pre svoju tému? Parašutista, jazdec na koni, športový fanúšik alebo antropológ, vedec alebo reštaurátor starožitností, ktorý žije a dýcha svojím koníčkom alebo kariérou? Aj keď nás môžu inšpirovať a dokonca v nás vyvolať záujem o ich predmet, kresťanstvo je iné. Nejde o vášeň pre ďalší životný štýl, filozofiu alebo dokonca náboženský ideál.

Podstatou kresťanstva nie je idea, ale Osoba. —POPE BENEDICT XVI, spontánny prejav k rímskym klérom; Zenit, máj 20. 2005

 

Pokračovať v čítaní

Volanie na meno

TERAZ SLOVO O Hromadných čítaniach
pre Novembra 30th, 2013
Sviatok svätého Ondreja

Liturgické texty tu


Ukrižovanie svätého Ondreja (1607), Caravaggio

 
 

RASTÚCE v čase, keď bol v kresťanských spoločenstvách a v televízii silný pentekostalizmus, bolo bežné počuť citáty evanjelikálnych kresťanov z dnešného prvého čítania z knihy Rimanom:

Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je Pán, a v srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. (Rim 10: 9)

Pokračovať v čítaní