Odvaha!

 

PAMIATKA UMUČENIA SVÄTÝCH CYPRIÁNA A PÁPEŽA KORNELIA

 

Z úradných čítaní na dnes:

Božská prozreteľnosť nás teraz pripravila. Boží milosrdný plán nás varoval, že deň nášho vlastného boja, našej vlastnej súťaže, je blízko. Spoločnou láskou, ktorá nás úzko spája, robíme všetko pre to, aby sme povzbudili náš zbor a neprestajne sa odovzdávali spoločné pôsty, bdenia a modlitby. Toto sú nebeské zbrane, ktoré nám dávajú silu stáť pevne a vytrvať; sú to duchovné obrany, Bohom dané výzbroje, ktoré nás chránia.  —Sv. Cyprián, list pápežovi Kornéliovi; Liturgia hodín, Zväzok IV, s. 1407

 Čítania pokračujú rozprávaním o mučeníctve svätého Cypriána:

"Je rozhodnuté, že Thascius Cyprián by mal zomrieť mečom." Cyprián odpovedal: "Vďaka Bohu!"

Po vynesení rozsudku zástup jeho spolukresťanov povedal: „Aj nás by sme mali zabiť! Medzi kresťanmi nastal rozruch a za ním išiel veľký dav.

Nech po pápežovi Benediktovi tento deň nasleduje veľký zástup kresťanov s modlitbami, pôstom a podporou pre muža, ktorý sa s odvahou Cypriána nebál povedať pravdu. 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v ÚVOD, spiritualita.