Prichádzajúca éra mieru

 

 

KEDY Napísal som Veľký záber pred Vianocami som uzavrel:

... Pán mi začal zjavovať protinaplán:  Žena oblečená do slnka (Zjav. 12). V čase, keď Pán dohovoril, som bol taký plný radosti, že sa plány nepriateľa zdali v porovnaní s nimi nepatrné. Moje pocity odradenia a pocit beznádeje zmizli v letné ráno ako hmla.

Tieto „plány“ viseli v mojom srdci už viac ako mesiac, keď som netrpezlivo očakával Pánovo načasovanie písania týchto vecí. Včera som hovoril o zdvihnutí závoja, o tom, že Pán nám dal nové pochopenie toho, čo sa blíži. Posledným slovom nie je tma! Nie je to beznádej ... pretože tak ako Slnko rýchlo zapadá do tejto éry, aj on uháňa k nový úsvit…  

 

Uväznia veľmi veľa ľudí a budú vinní z ďalších masakrov. Pokúsia sa zabiť všetkých kňazov a všetkých rehoľníkov. Ale toto nebude trvať dlho. Ľudia si budú myslieť, že všetko je stratené; ale dobrý Boh zachráni všetkých. Bude to ako znamenie posledného súdu... Náboženstvo bude opäť prekvitať lepšie ako kedykoľvek predtým. — sv. John Vianney, Kresťanská trúba 

 

VÁŠEŇ, VZKRIESENIE, VSTUP

Pán nám dal varovania, aby sme „bdeli a modlili sa“, keď sa Cirkev pohybuje smerom k Getsemane. Ako Ježiš, naša Hlava, aj Cirkev, Jeho Telo, prejde svojím vlastným utrpením. Verím, že toto klame priamo pred nami. 

Keď sa z týchto čias vynorí, zažije "vzkriesenie.“ Ale nehovorím ani o „vytržení“, ani o Ježišovom návrate v tele. To sa stane, ale až vtedy, keď sa Kristus vráti na zem koniec času „súdiť živých a mŕtvych“. Ten deň, dalo by sa povedať, bude stúpanie cirkvi.

Ale medzi utrpením Cirkvi a jej prípadným slávnym Vzostupom do neba bude obdobie vzkriesenia, mier-čas známy ako „éra mieru“. Dúfam, že tu budem môcť osvetliť to, čo je pevne zakorenené v Písme, cirkevných Otcoch, mnohých svätých, mystikoch a schválených súkromných zjaveniach.

 

TISÍCROČNÁ VLÁDNA 

Potom som videl anjela zostupovať z neba a držal v ruke kľúč od bezodnej jamy a veľkú reťaz. A chytil draka, toho prastarého hada, ktorý je diabol a satan, a zviazal ho na tisíc rokov, hodil ho do jamy, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už viac nezvádzal národy, kým sa neskončí tisíc rokov. Potom musí byť na chvíľu uvoľnený. Potom som videl tróny a sedeli na nich tí, ktorým bol zverený súd. Videl som aj duše tých, ktorí boli sťatí pre ich svedectvo o Ježišovi a pre slovo Božie a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znamenie na čelo ani na ruky. Ožili a vládli s Kristom tisíc rokov.

Ostatní mŕtvi neožili, kým sa neskončilo tisíc rokov. Toto je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má účasť na prvom vzkriesení! Nad takými nemá druhá smrť moc, ale oni budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov. (Zj 20:1-6)

To, čo tu treba chápať, nie je a doslovný tisícročné obdobie. Ide skôr o alegorický opis an predĺžená obdobie pokoja. A nemá to byť ani vláda samotného Krista na Zemi. Toto je raná heréza, ktorú viacerí cirkevní otcovia odsúdili ako „milenarizmus“. Skôr to bude Kristova vláda v srdciach Jeho veriacich – vláda Jeho Cirkvi, v ktorej ona naplní svoje dvojité poslanie hlásať evanjelium až do končín zeme a pripravovať sa na Ježišov návrat koniec času.

Tak ako bolo pri Kristovom zmŕtvychvstaní otvorených mnoho hrobov a vzkriesení mŕtvi (Mt 27:51-53), tak budú v tomto období „vzkriesení“ aj mučeníci, aby „kraľovali s Kristom“. Možno, že Cirkev ostatkov – tí, ktorých Boží anjeli zapečatili počas predchádzajúceho súženia – ich uvidí, ak nie nakrátko, podobne, ako sa vzkriesené duše v Kristovej dobe zjavili mnohým v Jeruzaleme. V skutočnosti o. Joseph Iannuzzi, možno najvýznamnejší znalec cirkevnej tradície a biblického chápania éry, píše:

Počas éry pokoja sa Kristus nevráti, aby definitívne kraľoval na zemi v tele, ale „zjaví sa“ mnohým. Tak ako v Knihe Skutkov a v Evanjeliu podľa Matúša, Kristus urobil „zjavenia“ svojim vyvoleným z novonarodenej Cirkvi krátko po svojom vzkriesení z mŕtvych, tak sa počas éry pokoja Kristus zjaví pozostalým, ktorí prežili, a ich potomkom. . Ježiš sa zjaví mnohým vo svojom zmŕtvychvstalom tele a v Eucharistii... 

Boh duchovne privoláva k životu tých, ktorí zomreli v Kristovi, aby poučil verný ostatok, ktorý prežil súženie. -Antikrist a Konečné časy79, 112 

 

VLÁDA SPRAVODLIVOSTI A MIERU

Toto obdobie sa stalo známym v katolíckej tradícii nielen ako „éra pokoja“, ale aj ako „Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“, „Vláda Najsvätejšieho Srdca Ježišovho“, „Eucharistická vláda Krista“. “, „obdobie pokoja“ sľúbené vo Fatime a „nové Letnice“. Je to, akoby sa všetky tieto rôzne pojmy a oddanosti začali zbližovať do jednej reality: obdobie mieru a spravodlivosti.

Bude nakoniec možné, že naše mnohé rany budú uzdravené a všetka spravodlivosť opäť vyvrcholí s nádejou na obnovenú autoritu; aby sa obnovila nádhera mieru a meče a paže padli z ruky, a keď všetci ľudia uznajú Kristovu ríšu a ochotne poslúchajú Jeho slovo, a každý jazyk vyzná, že Pán Ježiš je v sláve Otca. — Pápež Lev XIII. Zasvätenie Najsvätejšiemu srdcu, Máj 1899

Počas tejto doby sa evanjelium dostane do najvzdialenejších končín zeme. Hoci technika a misijná práca urobili veľa pre to, aby priniesli slová evanjelia národom, je jasné, že Kristova vláda ešte nebola úplne a všeobecne ustanovená. Písmo hovorí o čase, keď celý svet spozná spasiteľnú moc Pána:

Tak bude známa tvoja vláda na zemi, tvoja spásna moc medzi všetkými národmi. (Žalm 67:3)

Hovorí o čase, keď bude zlo očistené:

Ešte chvíľu — a bezbožní odídu. Pozrite sa na jeho miesto, nie je tam. Ale pokorní budú vlastniť zem a budú si užívať plnosť pokoja. (Žalm 37)

Blahoslavení tichí, lebo oni zdedia zem. (Mat 5:5)

Ježiš sa zmieňuje o tom, že takýto čas nastane na konci veku (nie koniec času). Stalo by sa to po tie súženia, o ktorých sa píše v Matúšovi 24:4-13, ale pred posledným bojom so zlom.

...toto evanjelium o kráľovstve sa bude kázať po celom svete ako svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec. (oproti 14)

Prinesie to jednotu cirkví; uvidí obrátenie židovského národa; a ateizmus vo všetkých svojich formách prestane, kým nebude Satan na krátky čas uvoľnený, kým sa Kristus nevráti, aby mu položil všetkých svojich nepriateľov pod nohy. 

"A oni počujú môj hlas a bude tam jeden záhyb a jeden pastier." Kiež Boh ... čoskoro prinesie naplnenie svojho proroctva o premenu tejto príjemnej vízie budúcnosti na súčasnú realitu ... Je Božou úlohou priniesť túto šťastnú hodinu a informovať ju o všetkých ... Keď príde, stane sa byť slávnostnou hodinou, veľkou, ktorá má dôsledky nielen pre obnovenie Kráľovstva Krista, ale aj pre upokojenie ... sveta. Horlivo sa modlíme a prosíme ostatných, aby sa modlili za toľko žiaduce upokojenie spoločnosti. —Papež Pius XI., Ubi Arcani dei Consilioi „O Kristovom pokoji v jeho kráľovstve“

 

BUDÚCNOSŤ NÁDEJE

Satan nemá na zemi posledné slovo. Časy priamo pred Cirkvou a svetom budú ťažké. Je to čas očisty. Ale Boh to má úplne pod kontrolou: nič sa nedeje – dokonca ani zlo – čo by On nedovolil, aby priniesol väčšie dobro. A väčšie dobro, ktoré Boh prináša, je éra mieru... éra, ktorá pripraví nevestu na prijatie svojho Kráľa.

 
 

ĎALŠIE ČÍTANIE:

 
 

Kliknite tu odhlásiť or Odoslať do tohto vestníka. 

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v ÚVOD, MILENARIANIZMUS, ÉRA MIERU.

Komentáre sú uzavreté.