Prichádzajúci márnotratný okamih

TERAZ SLOVO O Hromadných čítaniach
na piatok prvého pôstneho týždňa, 27. februára 2015

Liturgické texty tu

Márnotratný syn 1888 od Johna Macallana Swana 1847-1910Márnotratný syn, autor John Macallen Swan, 1888 (Tate Collection, Londýn)

 

KEDY Ježiš povedal podobenstvo o „márnotratnom synovi“, [1]por. Lukáš 15: 11–32 Verím, že tiež dával prorocké videnie ukončenia. Teda obraz toho, ako by bol svet privítaný do Otcovho domu prostredníctvom Kristovej obety ... ale nakoniec Ho znova odmietol. Že by sme si vzali naše dedičstvo, to znamená našu slobodnú vôľu, a v priebehu storočí ho rozdúchavali do druhu bezuzdného pohanstva, aké máme dnes. Technológia je nové zlaté teľa.

Temnotou, ktorá predstavuje skutočnú hrozbu pre ľudstvo, je koniec koncov skutočnosť, že môže vidieť a skúmať hmatateľné hmotné veci, ale nemôže vidieť, kam smeruje svet alebo odkiaľ prichádza, kam smeruje náš vlastný život, čo je dobré a čo čo je zlé. Temnota obklopujúca Boha a zakrývajúca hodnoty je pre nás skutočnou hrozbou existencie a do sveta všeobecne. Ak Boh a morálne hodnoty, rozdiel medzi dobrom a zlom, zostanú v tme, potom všetky ostatné „svetlá“, ktoré nám dajú do rúk také neuveriteľné technické výkony, nie sú len pokrokom, ale aj nebezpečenstvom, ktoré vystavuje nás a svet riziku. —POPE BENEDICT XVI, Veľkonočná vigílna homília, 7. apríla 2012 (zvýraznenie moje)

To, čo vidíme v podobenstve, nie je to, aby márnotratný otec trestal svojho syna, ale ten, ktorý na seba zvalil následky svojej vzbury. Syn totiž berie zlo ako dobré a dobré ako zlé. Čím ďalej klesá cestou svojich revolúcia, čím hlbšia bola jeho slepota, tým úbohejší bol jeho skutočný stav.

Vzhľadom na takúto vážnu situáciu dnes viac ako kedykoľvek predtým musíme mať odvahu pozrieť sa pravde do očí a nazývať veci pravým menom, bez toho, aby sme podľahli pohodlným kompromisom alebo pokušeniu sebaklamu. V tomto ohľade je výčitka Proroka mimoriadne jasná: „Beda tým, ktorí nazývajú zlo dobrým a dobrým zlom, ktorí pokladajú tmu za svetlo a svetlo za tmu“ (Je 5:20). —POPE JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, „Evanjelium života“, č. 58

Z toho všetkého sa dozvedáme, že otec nečakal, že zrazí svojho syna ... skôr čakal a túžil po svojom návrat. Ako sa uvádza v dnešnom prvom čítaní:

Mám zo smrti zlých skutočne nejaké potešenie? hovorí Pán BOH. Či sa radšej neradujem, keď sa odvráti od svojej zlej cesty, aby mohol žiť?

Presne tak, ako to musí syn urobiť vyčerpať sa v zlom, tak bude aj táto generácia. Ale presne v tom okamihu opustenia, keď verím, že Boh dá svetu „poslednú šancu“, aby sa k Nemu vrátil. Mnoho svätých a mystikov to označilo ako „varovanie“ alebo „osvetlenie“ [2]porov Osvetlenie zjavenia kde každý na zemi uvidí svoje duše vo svetle pravdy, ako v Zjv 6-12 [3]porov Sedem pečatí revolúcie—Ako márnotratný syn mal osvetlenie svojho svedomia. [4]por. Lukáš 15: 17–19 V tom okamihu sa stretneme s hudbou:

Hovoríte: „Hospodinova cesta nie je spravodlivá!“ Počujte teraz, dom Izraela: Je to moja cesta nespravodlivá, alebo skôr, nie sú to vaše spôsoby nespravodlivé? (Prvé čítanie)

V Božom milosrdenstve verím, že nám dá možnosť zvoliť si Jeho cesta ... cesta domov. [5]porov Po Osvietení Kvôli tejto milosti pre svet pokračujme v prinášaní našej pôstnej obety.

Ak ty, Pane, označíš neprávosti, Pane, kto obstojí? Ale u teba je odpustenie, aby si bol uctievaný. (Dnešný žalm)

Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a pritlačiť k môjmu Milosrdnému srdcu. Trest používam, keď ma sami k tomu nútia; Moja ruka sa zdráha chytiť meč spravodlivosti. Pred Dňom spravodlivosti posielam Deň milosrdenstva…. Ľudstvo nebude mať mier, kým sa neobráti k Zdroju môjho milosrdenstva. —Jesus do St. Faustina, Božské milosrdenstvo v mojej duši, Denník, č. 1588, 699

  

 

SÚVISIACE ČÍTANIE

Plnosť hriechu: Zlo sa musí vyčerpať

Marnotratná hodina

Zadanie prodigálnej hodiny 

Letnice a osvetlenie

 

Ďakujem za tvoju podporu!

Ak sa chcete prihlásiť na odber, kliknite na ikonu tu.

 

Venujte 5 minút denne Markovi meditáciou každý deň Teraz slovo pri omšových čítaniach
na týchto štyridsať dní pôstu.


Obeta, ktorá nasýti vašu dušu!

Subscribe tu.

Banner NowWord

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 por. Lukáš 15: 11–32
2 porov Osvetlenie zjavenia
3 porov Sedem pečatí revolúcie
4 por. Lukáš 15: 17–19
5 porov Po Osvietení
Publikované v ÚVOD, ČAS MILOSTI a označené , , , , , , , , , , , , .