Hodina slávy


Pápež Ján Pavol II so svojím prípadným vrahom

 

THE mierou lásky nie je to, ako sa správame k priateľom, ale k nám nepriatelia.

 

CESTA STRACHU 

Ako som napísal v Veľký rozptylNepriatelia Cirkvi rastú, ich pochodne svietia blikajúcimi a skrútenými slovami, keď začínajú svoj pochod do Getsemanskej záhrady. Pokušenie je utiecť – vyhnúť sa konfliktu, vyhýbať sa hovoriť pravdu, dokonca skryť svoju kresťanskú identitu.

A všetci ho opustili a utiekli... (Marek 14:50)

Áno, je oveľa jednoduchšie skryť sa za stromy tolerancie alebo listy sebauspokojenia. Alebo stratiť vieru úplne.

Išiel za ním mladý muž, ktorý mal na tele len ľanové plátno. Chytili ho, no on nechal látku a ušiel nahý. (v. 52)

Ešte iní budú nasledovať z diaľky – až do stlačenia.

Vtom začal nadávať a prisahať: "Nepoznám toho muža." A hneď zaspieval kohút... (Mt 26:74)

 

CESTA LÁSKY 

Ježiš nám ukazuje inú cestu. Svojou zradou On začína premôcť Jeho nepriatelia s milovať.

Vyjadruje svoj smútok skôr ako pokarhanie, keď ho Judáš pobozká na líce.

Ježiš uzdravuje ucho odrezané od veľkňazovej stráže — jedného z vojakov, ktorí ho poslali zatknúť.

Keď ho veľkňazi fackujú a pľujú, Ježiš otočí druhé líce.

Nebráni sa Pilátovi, ale podriaďuje sa jeho autorite. 

Ježiš vyprosuje milosrdenstvo svojim katom: "Otče, odpusť im..."

Keď Ježiš nesie hriechy zločinca ukrižovaného vedľa seba, sľubuje dobrému zlodejovi raj.

Riadenie celého konania ukrižovania je stotník. Keď videl Ježišove reakcie voči všetkým svojim nepriateľom, zvolal:Tento muž bol skutočne Božím Synom."

Ježiš ho zaplavil láskou.

Takto bude žiariť Cirkev. Nebude to s brožúrami, knihami a šikovnými programami. Bude to skôr so svätosťou lásky.

Iba svätí ľudia môžu obnoviť ľudstvo. —POPE JOHN PAUL II, Vatican City, 27. augusta 2004

 

HODINA SLÁVY

Ako sa rétorika zvyšuje, musíme premôcť našich nepriateľov trpezlivosť. Keď sa nenávisť zostruje, musíme premôcť našich prenasledovateľov miernosť. Ako pribúdajú súdy a nepravdy, musíme nimi premôcť našich kritikov odpustenie. A keďže násilie a krutosť sa šíria na našu pôdu, musíme nimi prevalcovať našich prokurátorov súcit.

Takže by sme mali začať práve v tejto chvíli ohromujúci naše manželky, manželia, deti a známi. Lebo ako môžeme milovať svojich nepriateľov, ak neodpúšťame svojim priateľom?

 

Kto tvrdí, že zostáva v Ježišovi, mal by žiť tak, ako žil on... milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia, žehnajte tým, ktorí vás preklínajú, modlite sa za tých, ktorí s vami zle zaobchádzajú. (1. Jána 2:6, Lukáš 6:27–28)

Milosrdenstvo je rúchom svetla, ktoré nám dal Pán v krste. Nesmieme dovoliť, aby toto svetlo zhaslo; naopak, musí v nás každý deň rásť a prinášať tak svetu radostnú zvesť Boha. —PÁPEŽ BENEDIKT XVI., Veľkonočná homília, 15. apríla 2007

 

 

Kliknite tu odhlásiť or Odoslať do tohto vestníka. 

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v ÚVOD, spiritualita.