Vnútro sa musí zhodovať s vonkajškom

TERAZ SLOVO O Hromadných čítaniach
na 14. októbra 2014
Opt. Pamätník svätého Callistu I., pápeža a mučeníka

Liturgické texty tu

 

 

IT sa často hovorí, že Ježiš bol tolerantný voči „hriešnikom“, ale netoleroval farizejov. Ale to nie je celkom pravda. Ježiš často napomínal aj apoštolov a v skutočnosti to bolo vo včerajšom evanjeliu celý dav voči ktorému bol veľmi tupý, varujúc, že ​​im bude prejavené menšie milosrdenstvo ako Ninive:

Kým sa v zástupe zhromaždilo stále viac ľudí, Ježiš im povedal: Toto pokolenie je zlé pokolenie...“ (Lk 11).

To, čo sa zdalo, že inšpirovalo Ježiša v týchto chvíľach nápravy, bolo celkom konzistentnou súčasťou jeho poslucháčov: neúprimnosť. Včera chceli ľudia znamenia, ale Ježiš odhalil ich skutočné úmysly. Apoštoli boli tiež často karhaní, že sa viac starali o svoju povesť ako o službu. A dnes bol farizej napravený za to, že sa zaoberal kontrolou status quo, než premenou stavu svojho srdca.

Ach vy farizeji! Hoci zvonka čistíte pohár a misu, vo vnútri ste naplnení korisťou a zlom. (Dnešné evanjelium)

Áno, zdá sa, že Pán je najviac rozrušený, keď cirkevníkov povedz jednu vec a urob druhú. Prvých sedem listov v Zjavení adresovaných cirkvám a ich „anjelom“ (čo sa tiež chápalo ako ich vodcovia) obsahuje okrem povzbudivých slov aj silné pokarhanie „vlažným“ za ich kompromis. Ako napríklad list Tyatire (nezabudnite, že toto hovorí Ježiš):

Poznám tvoje skutky, tvoju lásku, vieru a službu... Ale mám proti tebe, že toleruješ ženu Jezábel, ktorá sa nazýva prorokyňa a učí a zvádza mojich služobníkov, aby sa správali nemravne a jedli pokrmy obetované modlám. Dal som jej čas na pokánie, ale ona odmieta činiť pokánie zo svojej nemravnosti. Hľa, hodím ju na lôžko chorého a tých, čo s ňou cudzoložia, uvrhnem do veľkého súženia, ak nebudú činiť pokánie z jej skutkov... (Zjv 2:19-22)

V dnešnom prvom čítaní opäť počujeme: Kristus nás oslobodil pre slobodu. Je urážkou nášho Pána „tolerovať“ a dokonca povzbudzovať – či už implicitne alebo explicitne – hlas Jezábel, hlas otroctvo. Takmer počujem, ako Ježiš kričí: „Nevieš, že som trpel, aby som ťa oslobodil? Urobiť ťa svätým? Aby sa ti páčilo?"

Vy teda musíte byť dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mat 5:48)

Vonkajšok sa musí zhodovať s vnútrom a naopak. Ježiš chce, aby sme boli svätí, dokonalí, pretože vtedy budeme najšťastnejší.

Protijed na pokrytectvo je krásne vyjadrený v dnešnom žalme: je to zosúladiť svoje činy so srdcom tým, že obe privedieme do súladu so Slovom Božím, konkrétne s Jeho prikázaniami – pravda, ktorá nás oslobodzuje.

Neber slovo pravdy z mojich úst, lebo v tvojich nariadeniach je moja nádej... A budem kráčať sloboda, pretože hľadám tvoje nariadenia. (Dnešný žalm)

Človek nemôže dosiahnuť to pravé šťastie, po ktorom túži zo všetkých síl svojho ducha, pokiaľ nedodržuje zákony, ktoré Najvyšší Boh vryl do svojej prirodzenosti. —POPE PAULA VI., Humanae Vitae, Encyklika, č. 31; 25. júla 1968 

 

SÚVISIACE ČÍTANIE

 

 

 

 

Prečítal si Záverečné stretnutie podľa Marka?
Obrázok FCAk odhodíme špekulácie stranou, Mark stanoví dobu, v ktorej žijeme, podľa vízie cirkevných otcov a pápežov v kontexte „najväčšej historickej konfrontácie“, ktorou ľudstvo prešlo ... a posledné etapy, do ktorých teraz vstupujeme, pred Triumf Krista a jeho cirkvi.

 

 

Týmto apoštolátom na plný úväzok môžete pomôcť štyrmi spôsobmi:
1. Modlite sa za nás
2. Desiata podľa našich potrieb
3. Šírte správy ostatným!
4. Kúpte si hudbu a knihu od Marka

 

Prejsť na: www.markmallett.com

 

darovať 75 dolárov alebo viac a získať 50% zľavu of
Markova kniha a všetka jeho hudba

v bezpečný online obchod.

 

ČO ĽUDIA HOVORIA:


Konečným výsledkom bola nádej a radosť! ... jasný sprievodca a vysvetlenie časov, v ktorých sa nachádzame a v ktorých rýchlo smerujeme.
— John LaBriola, Ďalej katolícka spájka

... pozoruhodná kniha.
— Joan Tardif, Katolícky pohľad

Záverečné stretnutie je dar milosti pre Cirkev.
—Michael D. O'Brien, autor knihy Otec Eliáš

Mark Mallett napísal knihu, ktorú si musíte prečítať, čo je nevyhnutné Vademecum pre rozhodujúce časy dopredu a dobre preskúmaný sprievodca prežitím s výzvami, ktoré sa vynárajú nad Cirkvou, našim národom a svetom ... Záverečná konfrontácia pripraví čitateľa, tak ako žiadne iné dielo, ktoré som čítal, na to, aby čelil dobám pred nami s odvahou, ľahkosťou a milosťou presvedčený, že bitka a zvlášť táto konečná bitka patrí Pánovi.
—Posledný o. Joseph Langford, MC, spoluzakladateľ, Misionári otcov lásky, autor Matka Tereza: V tieni Panny Márie, a Tajný oheň Matky Terezy

V týchto dňoch nepokojov a zrady sa Kristovo pripomenutie bdenia mocne odráža v srdciach tých, ktorí ho milujú ... Táto dôležitá nová kniha od Marka Malletta vám môže pomôcť dôkladnejšie sledovať a modliť sa, keď sa odohrajú znepokojivé udalosti. Je to silná pripomienka, že nech už sú temné a ťažké veci akékoľvek, „Ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je na svete.
—Patrick Madrid, autor knihy Search and Rescue a Pápežská fikcia

 

Dostupný v

www.markmallett.com

 

<br />
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v ÚVOD, HROMADNÉ ČÍTANIA, spiritualita a označené , , , , , , , , .