Pôstna radosť!

TERAZ SLOVO O Hromadných čítaniach
na Popolcovú stredu 18. februára 2015

Liturgické texty tu

popol-streda-tváre-veriacich

 

Ashes, vrecovina, pôst, pokánie, umŕtvovanie, obeta ... To sú spoločné pôstne témy. Kto by si teda myslel toto kajúce obdobie ako a čas radosti? Veľkonočná nedeľa? Áno, radosť! Ale štyridsať dní pokánia?

Napriek tomu tu spočíva paradox Kríž: práve v umieraní znovu vstávame k novému životu; práve v popretí falošného ja sa človek skutočne nachádza; je to v hľadaní Božieho kráľovstva prvý namiesto vlastného malého kráľovstva si budete užívať plody Jeho Kráľovstva. Kým v tomto čase vstupujeme na cestu Kristovho umučenia, nemôžeme zabudnúť, že už otvoril nebeské pokladnice a že nám chce dať teraz to, čo získal svojou smrťou a zmŕtvychvstaním:

Prišiel som, aby mali život a mali ho hojnejšie. (Ján 10:10)

Kto hovorí, že musíte počkať do Veľkonočnej nedele, aby ste to vedeli potešenie o spoločenstve s Kristom? Ale táto nadprirodzená radosť prichádza jediným spôsobom, a to cez kríž. Čo to znamená? Mnohí odpovedia: „Utrpenie, sebazaprenie, vyprahnutosť, atď...“ To je jeden uhol pohľadu, ktorý si niekoľko svätých osvojilo s prísnym umŕtvovaním. Ale možno existuje aj iný spôsob, ako pristupovať k pôstu...

V dnešnom prvom čítaní prorok Joel opakuje Pánovu prosbu:

Aj teraz, hovorí Pán, vráť sa ku mne celým srdcom...

Keď hľadáme Pána celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou, celou svojou mysľou, znamená to, ako čoskoro zistíme, že musíme poprieť iných „bohov“, ktorí si želajú ukradnúť časť našich sŕdc, či je to jedlo, peniaze, moc, pornografia, horkosť atď. Ale podstata Joelovho slova je pozitívna, aj keď Pán hovorí „vráťte sa ku mne... s pôstom, plačom a smútkom...“ Pán od vás nežiada, aby ste boli zachmúrení; Ukazuje nám, že existuje cesta k potešenie v srdci v tom, kto vstupuje do pravá pokora. A skutočná pokora stojí čelom k mojej hriešnosti, tomu všetkému. Rozoznáva a pomenúva všetku moju vnútornú skazenosť... som prach. Táto pravda, pravda o tom, kto som a kto nie som, je prvou pravdou, ktorá ma oslobodzuje, ktorá začína uvoľňovať Ježišovu radosť v mojom srdci.

A dokážem čeliť tejto niekedy mučivej pravde, ktorá ma necháva „plačať a smútiť“ práve pre základnejšiu pravdu, že napriek mojej hriešnosti som Bohom milovaný:

...je milostivý a milosrdný, pomalý do hnevu, bohatý na láskavosť a zhovievavý v treste. (prvé čítanie)

Celé dnešné evanjelium o tom, ako sa postiť a dávať almužnu, teda nie je ani tak technickou príručkou, ale manifestom o nový postoj to musí poznačiť život ľudí v Novej zmluve, "keď praví ctitelia budú uctievať Otca v Duchu a pravde." [1]John 4: 23

Pôst teda nie je o roztrhaní šiat, ale o srdci. [2]Prvé čítanie To znamená otvorenie srdca Bohu, aby ho mohol naplniť a premeniť, čo je náš nový osud v Kristovi...

...aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. (Druhé čítanie)

Moji drahí bratia a sestry, človek môže dnes začať stonať, ako veľmi mu bude chýbať káva, alebo jej bude chýbať čokoláda ďalších štyridsať dní... alebo môžeme začať ohňom očakávania, že každý deň, keď hľadám Pána po prvé, Veľká noc už prišla...

Vráť mi radosť z tvojej spásy a nech je vo mne ochotný duch. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú hlásať tvoju chválu. (Dnešný žalm)

 

Stále sa snažíte rozhodnúť, akú obetu alebo pokánie priniesť počas pôstu? Čo tak vzdať sa 5 minút denne s Markom a meditovať o každodennom živote Teraz slovo pri omšových čítaniach
za týchto štyridsať dní.


Obeta, ktorá nasýti vašu dušu!

Subscribe tu.

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 John 4: 23
2 Prvé čítanie
Publikované v ÚVOD, HROMADNÉ ČÍTANIA, ČAS MILOSTI a označené , , , , , , .