Príchod Božieho kráľovstva

eucharistia1.jpg


TAM v minulosti hrozilo nebezpečenstvo, keď sme videli „tisícročnú“ vládu, ktorú Svätý Ján v Zjavení charakterizoval ako doslova vládu na zemi - kde Kristus fyzicky osobne prebýva v celosvetovom politickom kráľovstve, alebo dokonca, že svätí berú globálne moc. V tejto veci bola Cirkev jednoznačná:

Antikristov podvod sa už vo svete začína formovať zakaždým, keď sa objaví nárok na uvedomenie si v dejinách mesiášskej nádeje, ktorú je možné uskutočniť nad rámec dejín iba prostredníctvom eschatologického úsudku. Cirkev odmietla aj modifikované formy tohto falšovania kráľovstva, ktoré sa dostalo pod názov milenarizmu, najmä „skutočne zvrátená“ politická forma sekulárneho mesianizmu. -Katechizmus katolíckej cirkvi (CCC),n.676

Formy tohto „sekulárneho mesianizmu“ sme videli napríklad v ideológiách marxizmu a komunizmu, keď sa diktátori pokúšali vytvoriť spoločnosť, kde sú si všetci rovní: rovnako bohatí, rovnako privilegovaní a bohužiaľ, ako sa vždy ukáže, rovnako zotročení vláde. Rovnako vidíme na druhej strane mince to, čo pápež František nazýva „novou tyraniou“, pričom kapitalizmus predstavuje „nový a bezohľadný kabát v modlárstve peňazí a diktatúre neosobnej ekonomiky bez skutočného ľudského účelu“. [1]porov Evangelii gaudium, n. 56 55  (Opäť by som rád upozornil čo najjasnejším možným spôsobom: smerujeme opäť k „skutočne zvrátenej“ geopoliticko-ekonomickej „šelme“ - tentokrát, v celosvetovom meradle.)

Predmetom tohto písania je skutočná nastávajúca „vláda“ alebo „éra“ mieru a spravodlivosti, ktorú niektorí tiež chápu ako „časové kráľovstvo“ na zemi. Chcem ešte jasnejšie vysvetliť, prečo je to tak nie iná upravená forma herézy chiliazmus aby čitateľ mohol bez obáv prijať to, čo považujem za víziu veľkej nádeje očakávanú niekoľkými pontifikmi.

Nech každému svitne čas mieru a slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nádeje. —POPE JOHN PAUL II, Radio message during the Ceremony of uctievania, vďakyvzdania a zverenia Panny Márie Bohorodičky v bazilike Saint Mary Major: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV, Vatikán, 1981, 1246


MEDZI VAMI

V Lukášovom evanjeliu Ježiš - hovoriac tentokrát bez podobenstva - objasňuje podstatu Božieho kráľovstva.

Príchod Božieho kráľovstva nemožno pozorovať a nikto neoznámi: ‚Pozri, tu to je‘ alebo ‚Tam je to‘. Lebo hľa, Božie kráľovstvo je medzi vami ... je po ruke. (Lukáš 17: 20–21; Marek 1:15)

Je zrejmé, že Božie kráľovstvo je duchovný v prírode. Svätý Pavol vyjadruje, že v tomto časnom svete nejde o telesné hostiny a hostiny:

Lebo Božie kráľovstvo nie je záležitosťou jedla a pitia, ale spravodlivosti, pokoja a radosti v Duchu Svätom (Rim 14:17)

Ani Božie kráľovstvo nie je politickou ideológiou:

Pretože Božie kráľovstvo nie je vecou rečí, ale moci. (1 Kor 4; porov. Jn 20)

Je to „medzi vami“, povedal Ježiš. Nachádza sa v únie Jeho veriacich - spojenie viery, nádeje a lásky, ktoré je predzvesťou večného Kráľovstva.

Cirkev „je Kristovou vládou už prítomnou v tajomstve“. -CCC, č. 763

 

NOVÝ PENTECOST

Toto zjednotenie je možné vďaka moci Ducha Svätého. Príchod Kráľovstva je teda s príchod Ducha Svätého ktorý spája všetkých veriacich v spoločenstve s Najsvätejšou Trojicou, aj keď to nie je príchodom „plnosti“ Kráľovstva. Nadchádzajúca éra mieru je teda skutočne druhé Letnice, za ktoré sa modlili a očakávali viacerí pontifiki.

… Prosme od Boha milosť novej letnice ... Môže zostúpiť na všetky prítomné jazyky ohňa kombinujúce horiacu lásku k Bohu a blížnemu so zápalom pre šírenie Kristovho kráľovstva! —POPE BENEDICT XVI, Homily, New York, 19. apríla 2008

Buďte otvorení Kristovi, vítajte Ducha, aby sa v každej komunite mohlo konať nové Letnice! Z tvojho stredu povstane nové, radostné ľudstvo; znovu zažijete spasiteľnú moc Pána. —POPE JOHN PAUL II, v Latinskej Amerike, 1992

Kráľovstvo ... by bolo dielom Ducha Svätého; patrilo by to podľa Ducha k chudobným ... -CCC, 709

 

POSVÄTENÉ SRDCE

Táto duchovná jednota kresťanov prúdi do a od jej zdroja: svätú Eucharistiu. Prostredníctvom sily Ducha Svätého sa prvky chleba a vína premieňajú na Kristovo telo a krv. Prijatím svätej eucharistie sa Cirkev stáva jedným telom v Kristovi (1 Kor 10). Dalo by sa teda povedať, že Božie kráľovstvo je obsiahnuté v svätej eucharistii a vyplýva z nej, aj keď nie v jej úplnom vyjadrení moci, slávy a večných rozmerov. Ježiš prorokuje, že táto jednota veriacich je to, čo nakoniec ohne kolená sveta v porozumení, uctievaní a uznaní, že je Pán:

… Všetci môžu byť jedno, ako ste vy, Otče, vo mne a ja vo vás, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že ste ma poslali. (Ján 17:21)

Éra mieru bude teda tiež univerzálny vláda Eucharistie, to znamená vláda Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Jeho eucharistické srdce bude ustanovené ako trón milosti a milosrdenstva, ktorý premení svet, keď sa ho národy budú klaňať, prijímať Jeho učenie prostredníctvom katolíckej viery a žiť ho vo svojich krajinách:

Keď sa boj skončí, zrúcanina sa dokončí a oni vykonali prešľapovanie krajiny, milosrdne bude ustanovený trón ... Bojov luk bude vyhnaný a bude hlásať mier národom. Jeho panstvo bude od mora k moru a od Rieky až po koniec zeme. (Izaiáš 16: 4–5; Zach 9:10)

Éra mieru transformuje spoločnosť do takej miery, podľa niektorých pontifikov a mystikov 20. storočia, že toto obdobie spravodlivosti a mieru sa bude právom nazývať „časovým kráľovstvom“, pretože všetci budú istý čas žiť vládou evanjelium.

"A budú počuť môj hlas a bude jeden ovčiak a jeden pastier." Nech Boh ... v krátkosti naplní svoje proroctvo o premene tejto utešujúcej vízie budúcnosti na súčasnú realitu ... Božou úlohou je uskutočniť túto šťastnú hodinu a dať ju všetkým najavo ... Keď to príde, ukáže sa, že byť slávnostnou hodinou, jednou veľkou, ktorá bude mať následky nielen pre obnovenie Kristovho kráľovstva, ale aj pre upokojenie ... sveta. Modlíme sa vrúcne a rovnako prosíme ostatných, aby sa modlili za túto veľmi želanú mieru spoločnosti. —OPOPE PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi „O Kristovom pokoji v jeho kráľovstve“, December 23, 1922

 

TRIUMPH OF THE IMACULATE HEART

Nakoniec sa Kristova modlitba za jednotu a modlitba, ktorú nás naučil adresovať nášmu Otcovi, naplnia v medziach času: „príď tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa sa bude diať na zemi tak, ako je to v nebi.„To znamená, že satan je spútaný reťazami (Zj 20: 2–3) a zlosť očistená od zeme (Žalm 37:10; Amos 9: 8–11; Zjv 19: 20–21) a svätí rozširujúci Kristovo kňazstvo až do končín Zeme (Zj 20; Mat 6), vyvrcholí fiat Ženy-Márie vo fáte Žena-Cirkev. Toto je triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie: priviesť na svet Boží ľud- obaja Židia a pohania - pod zástavou kríža, aby mohli žiť dokonalú vôľu Otca v období bezkonkurenčnej svätosti.

Áno, zbožňujeme ťa, Pane, vyzdvihnutý na kríži medzi nebom a zemou, jediným Prostredníkom našej spásy. Váš kríž je zástavou nášho víťazstva! Zbožňujeme ťa, Syn Najsvätejšej Panny, ktorá stojí bez ohnutia vedľa tvojho Kríža a odvážne sa podieľa na tvojej vykupiteľskej obete. —PÁN PÁN JÁN PAVOL II., Krížová cesta v Koloseu, Veľký piatok, 29. marca 2002

Na konci sveta ... Všemohúci Boh a Jeho svätá matka majú vzkriesiť veľkých svätých, ktorí vo svätosti prevýšia väčšinu ostatných svätých, rovnako ako libanonské cédre sa týčia nad malými kríkmi. -St. Louis de Montfort, Pravá oddanosť Márii, Článok 47

Toto pôrode, táto nová doba bude vyvedená z pôrodných bolestí vlastného umučenia Cirkvi, jej vlastnej „krížovej cesty“.

Dnes by som chcel pôstnu cestu celej Cirkvi zveriť Najsvätejšej Panne. Osobitne by som jej chcel zveriť úsilie mladých ľudí, aby boli vždy pripravení privítať Kristov kríž. Znamenie našej spásy a zástava konečného víťazstva ... — PÁPEŽ JÁN PAVOL II. Angelus, 14. marca 1999

Toto konečné víťazstvo, ktoré zavádza ďalej deň Pána vydá aj novú skladbu, Magnifikat ženy-cirkvi, svadobná pieseň, ktorá bude predzvesťou Ježišov návrat v slávea definitívny príchod večného Božieho kráľovstva.

ANa konci času príde Božie kráľovstvo v svojej plnosti. -CCC, č. 1060

Ak pred týmto konečným koncom bude mať obdobie, viac či menej predĺžené, víťaznej svätosti, k takémuto výsledku nedôjde zjavením osoby Krista vo veličenstve, ale pôsobením tých právomocí posvätenia, ktoré sú teraz pracuje Duch Svätý a sviatosti Cirkvi. -Vyučovanie katolíckej cirkvi: zhrnutie katolíckej doktríny (Londýn: Burns Oates & Washbourne), s. 1140

Toto je naša veľká nádej a naše vzývanie: „Príď tvoje kráľovstvo!“ - kráľovstvo mieru, spravodlivosti a vyrovnanosti, ktoré obnoví pôvodnú harmóniu stvorenia. — PÁPEŽ JÁN PAVOL II. Všeobecné publikum, 6. novembra 2002, Zenit

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 porov Evangelii gaudium, n. 56 55
Publikované v ÚVOD, MILENARIANIZMUS, ÉRA MIERU.