Litánie pokory

img_0134
Litánie pokory

od Rafaela
Kardinál Merry del Val
(1865-1930),
Štátny sekretár pápeža Pia X

 

Ó Ježišu! tichého a pokorného srdca, počuj ma.

     
Z túžby byť vážený, Vysloboď ma, Ježiš.

Z túžby byť milovaný, Vysloboď ma, Ježiš.

Z túžby byť vychvaľovaný, Vysloboď ma, Ježiš.

Z túžby byť poctený, Vysloboď ma, Ježiš.

Z túžby byť chválený, Vysloboď ma, Ježiš.

Z túžby byť uprednostňovaný pred ostatnými, Vysloboď ma, Ježiš.

Z túžby byť konzultovaný, Vysloboď ma, Ježiš.

Z túžby byť schválený, Vysloboď ma, Ježiš.

Zo strachu z poníženia, Vysloboď ma, Ježiš.

Zo strachu, že budem opovrhovaný, Vysloboď ma, Ježiš.

Zo strachu z utrpenia výčitiek, Vysloboď ma, Ježiš.

Zo strachu z ohovárania, Vysloboď ma, Ježiš.

Zo strachu, že budem zabudnutý, Vysloboď ma, Ježiš.

Zo strachu z výsmechu, Vysloboď ma, Ježiš.

Zo strachu, že sa mi stane krivda, Vysloboď ma, Ježiš.

Zo strachu z podozrenia, Vysloboď ma, Ježiš.


Aby iní boli milovaní viac ako ja,


Ježišu, daj mi milosť túžiť po tom.

Aby si iní vážili viac ako ja,

Ježišu, daj mi milosť túžiť po tom.

Že podľa názoru sveta môžu iní pribúdať a ja ubúdať,

Ježišu, daj mi milosť túžiť po tom.

Aby boli vyvolení iní a ja som odložil bokom,

Ježišu, daj mi milosť túžiť po tom.

Aby iní boli chválení a ja bez povšimnutia,

Ježišu, daj mi milosť túžiť po tom.

Aby iní boli predo mnou vo všetkom uprednostňovaní,

Ježišu, daj mi milosť túžiť po tom.

Aby sa iní stali svätejšími ako ja,
za predpokladu, že sa môžem stať tak svätým, ako by som mal,

Ježišu, daj mi milosť túžiť po tom.

 

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v spiritualita.