Majstrovské dielo


Nepoškvrnené počatie, autor: Giovanni Battista Tiepolo (1767)

 

ČO povedal si? To je Mária the,en útočisko, ktoré nám Boh poskytuje v týchto časoch? [1]porov Vytrhnutie, lest a útočisko

Znie to ako kacírstvo, však? Nie je koniec koncov Ježiš naše útočisko? Nie je On „prostredníkom“ medzi človekom a Bohom? Nie je Jeho jediné meno, pomocou ktorého sme spasení? Nie je to Spasiteľ sveta? Áno, toto všetko je pravda. ale ako Spasiteľ si želá, aby nás zachránil, je úplne iná záležitosť. Ako zásluhy kríža sa uplatňujú v úplne tajomnom, krásnom a úžasnom rozvíjajúcom sa príbehu. V rámci tejto aplikácie nášho vykúpenia nachádza Mária svoje miesto ako koruna Božieho hlavného plánu vykúpenia po našom Pánovi samotnom.

 

VEĽKÝ ÚKOL O MÁRII

Mnohí evanjelickí kresťania majú pocit, že katolíci si z Márie nielen robia príliš veľkú hlavu, ale niektorí veria, že ju dokonca uctievame. A musíme priznať, že občas sa zdá, že katolíci venujú viac pozornosti Márii ako jej Synovi. Pápež František podobne poukazuje na potrebu správnej rovnováhy, pokiaľ ide o záležitosti našej viery, aby sme...

...hovorte viac o zákone ako o milosti, viac o Cirkvi ako o Kristovi, viac o pápežovi ako o Božom slove. — PÁPEŽ FRANTIŠEK, Evangelii gaudium, n. 38

Alebo viac o Márii ako o Ježišovi, všeobecne povedané. Ale môže to dopadnúť aj inak, že význam tejto Ženy sa škodlivo bagatelizuje. Lebo Mária je taká veľká vec, akou ju náš Pán robí.

Evanjelici často vnímajú Máriu len ako ďalšiu postavu Nového zákona, ktorá, hoci má privilégium porodiť Ježiša, nemá žiadny ďalší význam okrem narodenia z panny. To však znamená prehliadať nielen mocnú symboliku, ale aj skutočnú funkčnosť materstva Márie – tej, ktorá je...

...majstrovské dielo poslania Syna a Ducha v plnosti času. -Katechizmus katolíckej cirkvi (CCC), n. 721

Prečo je „hlavným dielom Božieho poslania“? Pretože Mária je a typ a obraz samotnej Cirkvi, ktorá je Kristovou nevestou.

V nej kontemplujeme, čím už je Cirkev vo svojom tajomstve na vlastnej „púti viery“ a čím bude na konci svojej cesty vo svojej vlasti. -Katechizmus katolíckej cirkvi (CCC), n. 972

Dalo by sa povedať, že je to ona vtelenie Cirkvi samotnej, nakoľko sa jej osoba stala doslovnou „sviatosťou spásy“. Lebo cez ňu prišiel na svet Spasiteľ. Tak isto skrze Cirkev k nám prichádza Ježiš vo sviatostiach.

Teda [Mária] je „predným a... úplne jedinečným členom Cirkvi“; v skutočnosti je „príkladnou realizáciou“ (typus) Cirkvi. -CCC, n. 967

Ale opäť je viac než len ikonou toho, čím Cirkev je a čím má byť; ona je akoby a paralelný nádoba milosti, konajúca vedľa a s Cirkvou. Dalo by sa povedať, že ak „inštitucionálna“ Cirkev rozdáva sviatostnom milosti, Panna Mária prostredníctvom svojej úlohy matky a príhovorkyne pôsobí ako rozdeľovateľka charizmatický milosti.

Inštitucionálne a charizmatické aspekty sú spolupodstatné pre cirkevnú ústavu. Prispievajú, hoci inak, k životu, obnove a posväcovaniu Božieho ľudu. —ST. JÁN PAVOL II., L'Osservatore Romano, 3. júna 1998; pretlačené v Naliehavosť novej evanjelizácie: odpoveď na výzvu, od Ralpha Martina, s. 41

Hovorím, že Mária je „distribútorka“ alebo to, čo katechizmus nazýva „sprostredkovateľkou“ [2]porov CCC, n. 969 týchto milostí práve pre jej materstvo, ktoré jej pridelil Kristus skrze spojenie s Duchom Svätým. [3]por. Ján 19:26 Mária je sama o sebe stvorením. Ale zjednotená s Duchom, tá, ktorá je „plná milosti“ [4]por. Lukáš 1:28Staňte sa Nepoškvrnenou rozdeľovačkou milostí, z ktorých na prvom mieste je dar jej Syna, nášho Pána a Spasiteľa. Zatiaľ čo „sviatostné“ milosti prichádzajú k veriacim prostredníctvom sviatostného kňazstva, ktorého hlavnou hlavou je po Kristovi pápež, „charizmatické“ milosti prichádzajú prostredníctvom mystického kňazstva, ktorého hlavnou hlavou je po Kristovi Mária. . Dalo by sa povedať, že je prvá „charizmatická“! Mária tam bola a prihovárala sa za novorodeneckú Cirkev na Turíce.

Vzatá do neba tento spásonosný úrad neodložila, ale svojím mnohonásobným príhovorom nám naďalej prináša dary večnej spásy. -CCC, n. 969

Ak je teda Mária predobrazom Cirkvi a učiteľský úrad učí, že „Cirkev v tomto svete je sviatosťou spásy, znamením a nástrojom spoločenstva Boha a ľudí“, [5]Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 780 potom môžeme tiež povedať, že Najsvätejšia Matka je a sviatosť spásy zvláštnym a osamelým spôsobom. Aj ona je „znamením a nástrojom spoločenstva Boha a ľudí“. Ak je pápež a viditeľný znak jednoty Cirkvi, [6]CCC, 882 Mária je taká neviditeľný alebo transcendentný znak jednoty ako „matka všetkých ľudí“. 

Jednota je základom Cirkvi: „Aké úžasné tajomstvo! Je jeden Otec vesmíru, jeden Logos vesmíru a tiež jeden Duch Svätý, všade jeden a ten istý; existuje aj jedna panna, ktorá sa stala matkou a rád by som ju nazval „Cirkev“. — sv. Klement Alexandrijský, porov. CCC, n. 813

 

JE TO V BIBLII

Opäť je to fundamentalizmus, ktorý skutočne poškodil tieto pravdy o Márii a dokonca aj o Cirkvi samotnej. Pre fundamentalistu nemôže existovať žiadna sláva okrem Boha. To je pravda, pokiaľ ide o naše uctievať iba Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého. Ale neverte lži, že Boh nezdieľa svoju slávu s Cirkvou, teda pôsobenie Jeho spasiteľnej moci – a veľkoryso pri tom. Lebo ako napísal svätý Pavol, sme deti Najvyššieho. A…

...keď deti, tak dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. (Rim 8:17)

A kto trpel viac ako Jeho vlastná matka, ktorú „prebodne meč“? [7]Lukáš 2: 35

Prví kresťania začali chápať, že Panna Mária bola „nová Eva“, ktorú kniha Genezis nazvala „matkou všetkých živých“. [8]por. Gn 3:20 Ako povedal sv. Irenej: „Keďže bola poslušná, stala sa príčinou spásy pre seba a pre celé ľudské pokolenie, čím odvrátila neposlušnosť Evy. Preto Márii pridelili nový titul: „Matka živých“ a často hovorili: „Smrť skrze Evu, život skrze Máriu“. [9]Katechizmus katolíckej cirkvi, n. 494

Opäť, nič z toho neignoruje a nezatieňuje základnú pravdu, že Najsvätejšia Trojica je hlavným zdrojom celej Máriinej a vlastne aj celej Cirkvi slávnej účasti na spásnom diele Krista. [10]vidieť CCC, n. 970 Takže „Život skrze Máriu“, áno, ale život, o ktorom hovoríme, je ten život Ježiša Krista. Mária je teda privilegovanou účastníčkou pri prinášaní tohto života svetu. A my tiež.

Napríklad svätý Pavol pripisuje svojej vlastnej funkcii biskupa Cirkvi určité „materstvo“:

Moje deti, pre ktoré opäť pracujem, kým sa vo vás nestvorí Kristus. (Gal 4)

Vskutku, Cirkev sa často nazývala „Matka Cirkev“ kvôli jej duchovnej materskej úlohe. Tieto slová by nás nemali prekvapiť, pretože Mária a Cirkev sú zrkadlom jeden druhého, a preto majú účasť na „materstve“ prinášania „celého Krista“ –Christus totus -do sveta. Tak čítame aj:

... drak sa na ženu nahneval a odišiel viesť vojnu proti zvyšok jej potomka, tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vydávajú svedectvo o Ježišovi. (Zj 12:17)

A prekvapí vás potom, že Mária aj Cirkev sa podieľajú na rozdrvení Satanovej hlavy – nielen Ježiša?

Vložím nepriateľstvo medzi teba [Satana] a ženu... ona ti rozdrví hlavu... Hľa, dal som ti moc „šliapať po hadoch“ a škorpiónoch a po celej sile nepriateľa a nič ti neublíži. (Gn 3:15 z latinčiny; Lukáš 10:19)

Mohol by som pokračovať v iných Písmach, ale veľa z toho som už prebral (pozri Súvisiace čítanie nižšie). Hlavným cieľom je pochopiť, prečo je Mária the,en útočisko. Odpoveď je, pretože taká je aj Cirkev. Tí dvaja sa navzájom zrkadlia.

 

ÚTEK

Prečo teda Najsvätejšia Matka vo Fatime vyhlásila, že jej Nepoškvrnené Srdce je naším útočiskom? Pretože vo svojej osobnej úlohe odzrkadľuje to, čím je Cirkev vo svojom materstve: útočiskom a skalou. Cirkev je naším útočiskom, pretože v nej nachádzame predovšetkým neomylnú plnosť pravdy. Convert a americký politický poradca Charlie Johnston poznamenal:

Keď som bol v RCIA, nenásytne som čítal – popravde, v prvých týždňoch som sa snažil nájsť „úlovok“ v katolicizme. V tomto úsilí som prečítal asi 30 obsiahlych kníh teológie a encyklík a cirkevných otcov za sotva viac ako 30 dní. Pamätám si svoj skutočný úžas, keď som zistil, že aj keď úrad pápeža príležitostne zastávali niektorí veľmi mizerní muži, za 2000 rokov nedošlo k žiadnemu doktrinálnemu rozporu. Pracoval som v politike – nevedel som pomenovať veľkú organizáciu, ktorá prešla 10 rokmi bez výrazného rozporu. To bolo pre mňa mocným znamením, že toto bola určite Kristova nádoba, nie ľudská.

Nielen pravdu, ale od Katolíckej cirkvi dostávame aj milosť posväcujúcu v krste, odpustenie vo spovedi, Ducha Svätého pri birmovaní, uzdravenie v pomazaní a ustavičné stretávanie sa s Ježišom Kristom v Eucharistii. Mária ako naša Matka nás tiež neustále vedie dôvernou, osobnou a mystickou cestou k tomu, ktorý je Cesta, Pravda a Život.

Ale prečo naša Matka nepovedala svoje Srdce a Cirkev má byť naším útočiskom v týchto časoch? Pretože Cirkev v minulom storočí od jej zjavení v roku 1917 prešla hroznou krízou. Viera má boli takmer stratené na mnohých miestach. „Satanov dym“ vnikol do Cirkvi, povedal Pavol VI. Chyba, odpadlíctvo a zmätok sa rozšírili všade. Ale je zvláštne, že cez toto všetko – a toto je len subjektívny prieskum – som stretol tisíce katolíkov v celej Severnej Amerike a zistil som, že medzi dušami, ktoré majú autentickú oddanosť Márii, je veľká väčšina z nich verný služobníci Krista, Jeho Cirkvi a jej učenia. prečo? Pretože Panna Mária je útočiskom, ktoré ochraňuje a vedie svoje deti do Pravdy a pomáha im prehlbovať lásku ku Kristovi Ježišovi. Viem to zo skúsenosti. Nikdy som nemiloval Ježiša viac, ako keď som miloval aj túto Matku.

Panna Mária je aj naším útočiskom v týchto časoch práve preto, že Cirkev bude podstupovať bolestné prenasledovanie po celom svete – a na Blízkom východe to už prebieha. Keď nie sú k dispozícii žiadne sviatosti, keď nie sú žiadne budovy na modlitbu, keď je ťažké nájsť kňazov… ona bude naším útočiskom. Podobne, keď sa apoštoli rozpŕchli a boli v neporiadku, nebola ona prvou, ktorá stála pevne pod krížom, ku ktorej sa priblížili Ján a Mária Magdaléna? Bude tiež útočiskom pod krížom umučenia Cirkvi. Ona, ktorú Cirkev nazýva aj „archou zmluvy“, [11]CCC, n. 2676 bude aj našou archou bezpečia.

Ale len preto, aby sme sa dostali do Veľké útočisko a bezpečný prístav Kristovej lásky a milosrdenstva.

 

 

  

 

SÚVISIACE ČÍTANIE

 

 

Ďakujeme za vaše modlitby a podporu.

Aj prijímať Teraz slovo,
Markove meditácie o čítaní omše,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Banner NowWord

Pridajte sa k Markovi na Facebooku a Twitteri!
Facebook logoTwitterlogo

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 porov Vytrhnutie, lest a útočisko
2 porov CCC, n. 969
3 por. Ján 19:26
4 por. Lukáš 1:28
5 Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 780
6 CCC, 882
7 Lukáš 2: 35
8 por. Gn 3:20
9 Katechizmus katolíckej cirkvi, n. 494
10 vidieť CCC, n. 970
11 CCC, n. 2676
Publikované v ÚVOD, MARY.

Komentáre sú uzavreté.