Tajomstvo Božieho kráľovstva

 

Aké je Božie kráľovstvo?
K čomu to môžem prirovnať?
Je ako horčičné zrnko, ktoré si vzal človek
a vysadené v záhrade.
Keď úplne vyrástol, stal sa z neho veľký ker
a v jeho konároch bývali nebeské vtáky.

(Dnešné evanjelium)

 

KAŽDÝ deň sa modlíme slová: „Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Ježiš by nás nenaučil modliť sa ako takú, ak by sme neočakávali, že Kráľovstvo ešte len príde. V tom istom čase boli prvé slová nášho Pána v Jeho službe:

Toto je čas naplnenia. Kráľovstvo Božie je na dosah. Čiňte pokánie a verte v evanjelium. (Marek 1:15)

Potom však hovorí o budúcich znameniach „času konca“ a hovorí:

...keď uvidíte, že sa tieto veci dejú, vedzte, že Kráľovstvo Božie je blízko. (Lukáš 21:30-31).

Takže, čo to je? Je Kráľovstvo tu alebo ešte len príde? Je to oboje. Semeno nevybuchne do zrelosti cez noc. 

Zem produkuje sama zo seba, najprv steblo, potom klas, potom plné zrno v klase. (Marek 4:28)

 

Vláda Božej vôle

Keď sa vraciame k Otče náš, Ježiš nás učí modliť sa zásadne za „Kráľovstvo Božej vôle“, keď v nás, bude sa to diať „na zemi tak, ako je nebo“. Je jasné, že On hovorí o príchode prejav Kráľovstva Božieho v časnom „na zemi“ – inak by nás jednoducho naučil modliť sa: „Príď Kráľovstvo Tvoje“, aby sme priviedli čas a históriu k záveru. Vskutku, raní cirkevní otcovia, na základe svedectva samotného sv. Jána, hovorili o budúcom Kráľovstve na Zemi

Vyznávame, že kráľovstvo je nám zasľúbené na zemi, aj keď pred nebom, iba v inom stave existencie; pokiaľ to bude po zmŕtvychvstaní po tisíc rokov v božsky vybudovanom meste Jeruzalem… —Tertulian (155 - 240 nl), cirkevný otec Nicene; Adversus Marcion, otcovia Ante-Nicene, Henrickson Publishers, 1995, roč. 3, s. 342 - 343)

Aby ste pochopili, čo znamenajú symbolické slová „tisíc rokov“, pozri Deň PánaPodstatné tu je, že svätý Ján napísal a hovoril o naplnení Otče náš:

Muž z nás, menom Ján, jeden z Kristových apoštolov, prijal a predpovedal, že Kristovi nasledovníci budú tisíc rokov prebývať v Jeruzaleme a že potom dôjde k univerzálnemu a skrátka večnému vzkrieseniu a súdu. — sv. Justin Martyr, Dialóg s Trypho, Ch. 81, Cirkevní otcovia, Kresťanské dedičstvo

Žiaľ, prví židovskí konvertiti predpokladali doslovný príchod Krista na zem, aby vytvorili politické kráľovstvo svojho druhu, plné banketov a telesných slávností. Toto bolo rýchlo odsúdené ako heréza milenarizmu.[1]porov Milenarianizmus – čo je a nie je Ježiš a sv. Ján majú skôr na mysli an interný realita v samotnej Cirkvi:

Cirkev „je Kristovou vládou už prítomnou v tajomstve“. -Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 763

Ale je to vláda, ktorá podobne ako rozkvitnuté horčičné semienko ešte nie je úplne zrelá:

Katolícka cirkev, ktorá je Kristovým kráľovstvom na zemi, je určená na šírenie medzi všetkými ľuďmi a všetkými národmi ... —OPOPE PIUS XI, Quas Primas, Encyklika, č. 12, 11. decembra 1925; porov. Katechizmus katolíckej cirkvi, n. 763

Ako to teda bude vyzerať, keď Kráľovstvo príde „na zemi ako v nebi“? Ako bude toto zrelé „horčičné semienko“ vyzerať?

 

Éra pokoja a svätosti

Bude to vtedy, keď bude Kristova nevesta mocou Ducha Svätého prinavrátená do pôvodného stavu harmónie s Božou vôľou, z ktorej sa Adam kedysi tešil v Edene.[2]vidieť Jednotná vôľa 

Toto je naša veľká nádej a naše vzývanie: „Príď tvoje kráľovstvo!“ - kráľovstvo mieru, spravodlivosti a vyrovnanosti, ktoré obnoví pôvodnú harmóniu stvorenia. —ST. PÁPEŽ JOHN PAUL II, generálna audiencia, 6. novembra 2002, Zenit

Jedným slovom, bude to vtedy, keď sa Cirkev bude podobať na svojho manžela, Ježiša Krista, ktorý v hypostatickom spojení svojej božskej a ľudskej prirodzenosti, obnovený alebo „vzkriesený“,[3]porov Vzkriesenie cirkvi ako to bolo, spojenie Božej a ľudskej vôle prostredníctvom nápravy a vykúpenia Jeho utrpenia, smrti a vzkriesenia. Preto dielo vykúpenia bude len dokončiť, keď práca z Posvätenie je splnené:

Lebo Ježišove tajomstvá ešte nie sú dokonale zdokonalené a naplnené. Skutočne sú úplné v osobe Ježiša, ale nie v nás, ktorí sme jeho členmi, ani v Cirkvi, ktorá je jeho mystickým telom. -St. John Eudes, pojednanie „O Ježišovom kráľovstve“, Liturgia hodín, Zv. IV, str. 559

A čo presne je v Kristovom tele „neúplné“? Je to naplnenie Otče náš v nás, ako je to v Kristovi. 

„Celé stvorenie,“ povedal sv. Pavol, „stoná a pracuje až doteraz,“ čakajúc na Kristovo vykupiteľské úsilie o obnovenie správneho vzťahu medzi Bohom a jeho stvorením. Ale Kristov vykupiteľský čin sám o sebe neobnovil všetky veci, iba umožnil dielo vykúpenia, začal naše vykúpenie. Tak ako sa všetci ľudia podieľajú na neposlušnosti Adama, tak sa musia všetci podieľať na poslušnosti Krista podľa vôle Otca. Vykúpenie bude úplné, až keď budú všetci muži zdieľať jeho poslušnosť ... —Božná služobníčka o. Walter Ciszek, Vedie ma (San Francisco: Ignatius Press, 1995), s. 116-117

Ako to bude vyzerať? 

Je to zväzok rovnakej povahy ako zväzok nebeský, ibaže v raji zmizne opona, ktorá ukrýva Božstvo ... — Ježiš ctihodnej Conchite, od Choď so mnou Ježišu, Ronda Chervinová

Sám Boh sa zaviazal, že prinesie tú „novú a božskú“ svätosť, s ktorou chce Duch Svätý obohatiť kresťanov na úsvite tretieho tisícročia, aby „urobil Krista srdcom sveta“. — PÁPEŽ JÁN PAVOL II. Adresa rogationistických otcov, n. 6, www.vatican.va

...Jeho nevesta sa pripravila. Bolo jej dovolené nosiť svetlý, čistý ľanový odev... aby si mohol predstaviť cirkev v nádhere, bez škvŕn, vrások alebo čohokoľvek podobného, ​​aby mohla byť svätá a bez vady. (Zjavenie 17:9–8; Efezanom 5:27)

Keďže toto je vnútorný príchod Kráľovstva, ktorý sa uskutoční ako „nové Letnice“,[4]vidieť Prichádzajúci zostup Božskej vôle toto je dôvod, prečo Ježiš hovorí, že Jeho Kráľovstvo nie je z tohto sveta, tj. politické kráľovstvo.

Príchod Božieho kráľovstva nemožno pozorovať a nikto neoznámi: ‚Pozri, tu to je‘ alebo ‚Tam je to‘. Lebo hľa, Božie kráľovstvo je medzi vami ... je po ruke. (Lukáš 17: 20–21; Marek 1:15)

Magisterský dokument teda uzatvára:

Ak pred týmto konečným koncom bude mať obdobie, viac či menej predĺžené, víťaznej svätosti, k takémuto výsledku nedôjde zjavením osoby Krista vo veličenstve, ale pôsobením tých právomocí posvätenia, ktoré sú teraz pracuje Duch Svätý a sviatosti Cirkvi. -Vyučovanie katolíckej cirkvi: zhrnutie katolíckej doktríny, London Burns Oates & Washbourne, 1952; usporiadal a upravil kanonik George D. Smith (túto časť napísal opát Anscar Vonier), s. 1140

Lebo Božie kráľovstvo nie je vecou jedla a pitia, ale spravodlivosti, pokoja a radosti v Duchu Svätom. (Rim 14:17)

Pretože Božie kráľovstvo nie je vecou rečí, ale moci. (1 Kor 4; porov. Jn 20)

 

Šírenie pobočiek

Napriek tomu niekoľko pápežov počas minulého storočia otvorene a prorocky hovorilo, že očakávajú toto prichádzajúce Kráľovstvo s „neotrasiteľnou vierou“.[5]PÁPEŽ SV. PIUS X, E Supremi, encyklika „O obnove všetkých vecí“, č. 14, 6-7 triumf, ktorý nemôže mať len dočasné dôsledky:

Tu je predpovedané, že Jeho Kráľovstvo nebude mať žiadne obmedzenia a bude obohatené o spravodlivosť a pokoj: „V jeho dňoch vyrastie spravodlivosť a hojnosť pokoja... A bude vládnuť od mora k moru a od rieky až po rieku. Keď ľudia raz v súkromnom aj verejnom živote uznajú, že Kristus je Kráľ, spoločnosť konečne dostane veľké požehnania skutočnej slobody, dobre usporiadanej disciplíny, mieru a harmónie... univerzálny rozsah Kristovho kráľovstva si ľudia budú stále viac uvedomovať spojenie, ktoré ich spája, a tak sa mnohým konfliktom buď úplne zabráni, alebo sa aspoň zníži ich horkosť. —OPOPE PIUS XI, Quas Primas, n. 8, 19; 11. decembra 1925

Prekvapuje vás to? Prečo sa o tom v Písme viac nehovorí, ak je to vrchol ľudských dejín? Ježiš vysvetľuje Božej služobnici Luise Piccarretovej:

No, musíte vedieť, že keď som prišiel na zem, prišiel som prejaviť svoju nebeskú náuku, aby som dal na známosť svoje ľudstvo, moju vlasť a poriadok, ktorý muselo stvorenie zachovať, aby sa dostalo do neba – jedným slovom, evanjelium . Ale o svojej vôli som nepovedal takmer nič alebo len veľmi málo. Takmer som to prešiel, len aby pochopili, že vec, na ktorej mi najviac záležalo, bola vôľa môjho Otca. Nehovoril som takmer nič o Jeho kvalitách, o Jeho výške a veľkosti a o veľkých dobrotách, ktoré stvorenie dostáva tým, že žije v mojej Vôli, pretože stvorenie bolo príliš malé dieťa v nebeských veciach a ničomu by nerozumelo. Práve som ju naučil modliť sa: „Fiat Voluntas Tua, sicut in coelo et in terra“ („Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi“) aby sa mohla pripraviť na to, aby poznala túto Moju vôľu, aby ju milovala, aby ju konala, a preto prijala dary, ktoré obsahuje. No, to, čo som mal v tom čase urobiť – učenie o mojej vôli, ktoré som mal dať všetkým – som dal vám. -objem 13Júna 2, 1921

A odovzdaný hojnosť: 36 zväzky vznešených učení[6]porov Na Luisa a jej spisy ktoré odhaľujú večné hĺbky a krásu Božej vôle, ktorá začala ľudskú históriu Fiat stvorenia – ale ktorá bola prerušená Adamovým odchodom z nej.

V jednej pasáži nám Ježiš dáva zmysel pre tento horčičný strom Kráľovstva Božej vôle, ktorý sa rozširuje po veky a teraz prichádza do zrelosti. Vysvetľuje, ako v priebehu storočí pomaly pripravoval Cirkev na prijatie „svätosti svätosti“:

Jednej skupine ľudí ukázal cestu, ako sa dostať do svojho paláca; na druhú skupinu, ktorú ukázal na dvere; do tretice ukázal schodisko; do štvrtej prvé miestnosti; a poslednej skupine otvoril všetky miestnosti ... Videli ste, čo je život v mojej vôli?... Je to užívať si, kým zostávate na zemi, zo všetkých božských vlastností... Je to svätosť, ktorú ešte nepoznám a ktorú dám najavo, ktorá umiestni na miesto poslednú ozdobu, najkrajšia a najskvelejšia spomedzi všetkých ostatných svätostí, a to bude koruna a zavŕšenie všetkých ostatných svätostí. —Ježiš Luise, sv. XIV, 6. novembra 1922, Svätci v Božej vôli od Fr. Sergio Pellegrini, p. 23-24; a Dar života v Božej vôli, reverend Joseph Iannuzzi; n. 4.1.2.1.1 A —

Na konci sveta ... Všemohúci Boh a Jeho svätá matka majú vzkriesiť veľkých svätých, ktorí vo svätosti prevýšia väčšinu ostatných svätých, rovnako ako libanonské cédre sa týčia nad malými kríkmi. -St. Louis de Montfort, Pravá oddanosť Márii, Článok 47

Tieto duše, ktoré sú už v raji, ďaleko od nejakého „odtrhnutia“ veľkých svätých včerajška, zažijú väčšie požehnanie v nebi len do tej miery, do akej Cirkev zažije tento „dar života v Božej vôli“ na zemi. Ježiš to prirovnáva k člnu (stroju) s „motorom“ ľudskej vôle, ktorý prechádza cez „more“ Božej vôle a je v ňom:

Zakaždým, keď duša urobí svoje vlastné špeciálne zámery v mojej Vôli, motor uvedie stroj do pohybu; a keďže moja Vôľa je životom blahoslavených, ako aj stroja, niet divu, že moja vôľa, ktorá vyviera z tohto stroja, vstupuje do neba a žiari svetlom a slávou, tryskajúc na všetkých, až po môj Trón, a potom opäť zostúpi do mora mojej vôle na zemi, pre dobro duší pútnikov. —Ježiš Luisa, objem 13, 9. augusta 1921

To je možno dôvod, prečo sa vo videniach svätého Jána v Knihe Zjavenia často striedajú chvály, ktoré hlása Cirkev militantná na zemi a potom Cirkev víťaziaca už v nebi: apokalypsa, čo znamená „odhalenie“, je triumfom celej Cirkvi – odhalenie poslednej fázy Kristovej „novej a božskej svätosti“.

… Uznávame, že „nebo“ je miestom, kde sa deje Božia vôľa, a že „zem“ sa stáva „nebom“ - teda miestom prítomnosti lásky, dobra, pravdy a božskej krásy - iba ak je na zemi vôľa Božia je splnená. —POPE BENEDICT XVI, General Audience, 1st February 2012, Vatican City

Prečo ho nepožiadať, aby nám dnes poslal nových svedkov jeho prítomnosti, v ktorom On sám príde k nám? A aj keď táto modlitba nie je priamo zameraná na koniec sveta, je to tak skutočnú modlitbu za Jeho príchod; obsahuje celú šírku modlitby, ktorú nás sám naučil: „Príď tvoje kráľovstvo!“ Príď, Pane Ježišu! —OBSAH BENEDIKTU XVI., Ježiš Nazaretský, Svätý týždeň: Od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychvstanie, s. 292, Ignác Press 

A až potom, keď sa Otče náš naplní „na zemi tak ako v nebi“, čas (chronos) sa zastaví a po poslednom súde nastanú „nové nebesia a nová zem“.[7]porov. Zjv 20:11 – 21:1-7 

Na konci časov príde Božie kráľovstvo vo svojej plnosti. -Katechizmus katolíckej cirkvi, n. 1060

Generácie sa neskončia, kým moja vôľa nebude vládnuť na zemi. —Ježiš Luisa, objem 12, 22. februára 1991

 

epilóg

V súčasnosti sme svedkami „konečnej konfrontácie“ medzi dvoma kráľovstvami: Kráľovstvom Satanovým a Kráľovstvom Kristovým (pozri Súboj kráľovstiev). Satanovo je šíriace sa kráľovstvo globálneho komunizmu[8]porov Izaiášovo proroctvo o globálnom komunizme a Keď sa komunizmus vráti ktorý sa pokúša napodobniť „mier, spravodlivosť a jednotu“ falošným zabezpečením (zdravotné „pasy“), falošnou spravodlivosťou (rovnosť založená na konci súkromného vlastníctva a prerozdeľovaní bohatstva) a falošnou jednotou (vynútené prispôsobenie sa „jednotnému“ myšlienka“ a nie spojenie v charite našej rozmanitosti). Preto sa musíme pripraviť na ťažkú ​​a bolestivú hodinu, ktorá sa už odohráva. Pre Vzkriesenie cirkvi musí najprv predchádzať Umučenie Cirkvi (vidieť Ortéza pre náraz).

Na jednej strane by sme mali predvídať príchod Kristovho Kráľovstva Božej vôle s potešenie:[9]Hebrejom 12:2: „Pre radosť, ktorá bola pred ním, zniesol kríž, pohŕdajúc jeho hanbou, a posadil sa po pravici Božieho trónu.

Teraz, keď sa tieto veci začnú diať, vzhliadnite a zdvihnite hlavy, pretože sa blíži vaše vykúpenie. (Lukáš 21:28)

Na druhej strane Ježiš varuje, že skúška bude taká veľká, že po svojom návrate nemusí nájsť vieru na zemi.[10]Lk 18:8 V Matúšovom evanjeliu Otče náš končí prosbou: "nevystavujte nás záverečnému testu." [11]Matný 6: 13 Takže naša odpoveď musí byť jedna z Neporaziteľná viera v Ježiša Aj keď nepodľahneme pokušeniu akéhosi druhu cnosti signalizujúceho alebo falošnej radosti spoliehajúcej sa na ľudskú silu, ktorá ignoruje skutočnosť, že zlo prevláda presne do tej miery, do akej ho ignorujeme:[12]porov Dosť bolo dobrých duší

...nepočujeme Boha, pretože nechceme byť rušení, a tak zostávame ľahostajní k zlu.„... takáto dispozícia vedie k“určitá bezcitnosť duše voči sile zla.„Pápež veľmi zdôrazňoval, že Kristova výčitka voči jeho spiacim apoštolom -„ buďte bdelí a bdejte “- sa týka celých dejín Cirkvi. Ježišovo posolstvo, ako povedal pápež, je „trvalé posolstvo pre všetky časy, pretože ospalosť učeníkov nie je problémom jedného okamihu, ale skôr celej histórie, „ospalosť“ je naša, tých z nás, ktorí nechcú vidieť celú silu zla a chcú vstúpiť do jeho vášne.“ — PÁPEŽ BENEDIKT XVI. Katolícka tlačová agentúra, Vatikán, 20. apríla 2011, všeobecná audiencia

Myslím si, že svätý Pavol dosiahne správnu rovnováhu mysle a duše, keď nás k tomu vyzýva triezvosť:

Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň dostihol ako zlodej. Lebo vy všetci ste deti svetla a deti dňa. Nie sme z noci ani z temnoty. Preto nespime ako ostatní, ale buďme bdelí a triezvi. Tí, čo spia, idú v noci spať a tí, čo sú opití, sa v noci opijú. Ale keďže patríme do dňa, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu, ktorá je nádejou na spásu. (1 Tes 5:1-8)

Presne v duchu „viery a lásky“ v nás prekvitá skutočná radosť a pokoj, až premôže každý strach. Pretože „láska nikdy nesklame“[13]1 Cor 13: 8 a „dokonalá láska vyháňa všetok strach“.[14]1 John 4: 18

Budú všade rozsievať hrôzu, strach a jatky; ale príde koniec – moja Láska zvíťazí nad všetkým ich zlom. Preto vlož svoju vôľu do Mojej a svojimi činmi rozšíriš druhé nebo nad hlavami všetkých... Chcú viesť vojnu – nech sa tak stane; keď sa unavia, aj ja budem bojovať. Ich únava zo zla, ich rozčarovania, dezilúzie, utrpené straty ich prinútia prijať moju vojnu. Moja vojna bude vojnou lásky. Moja vôľa zostúpi z neba do ich stredu... -Ježiš Luise, zväzok 12, 23. apríla 26

 

SÚVISIACE ČÍTANIE

Darček

Jednotná vôľa

Pravda Sonship

Vzkriesenie cirkvi

Prichádzajúci nový a božský svätosť

Príprava na éru mieru

Prichádzajúci zostup Božskej vôle

Príchod odpočinku soboty

Stvorenie znovuzrodené

Ako sa stratila éra

Drahý Svätý otče ... prichádza!

Na Luisa a jej spisy

 

 

Vypočujte si toto:


 

 

Sledujte Marka a denné „znamenia času“ na MeWe:


Postupujte podľa Markových spisov tu:


Na cestu s Markom dovnútra  Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

 
Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 porov Milenarianizmus – čo je a nie je
2 vidieť Jednotná vôľa
3 porov Vzkriesenie cirkvi
4 vidieť Prichádzajúci zostup Božskej vôle
5 PÁPEŽ SV. PIUS X, E Supremi, encyklika „O obnove všetkých vecí“, č. 14, 6-7
6 porov Na Luisa a jej spisy
7 porov. Zjv 20:11 – 21:1-7
8 porov Izaiášovo proroctvo o globálnom komunizme a Keď sa komunizmus vráti
9 Hebrejom 12:2: „Pre radosť, ktorá bola pred ním, zniesol kríž, pohŕdajúc jeho hanbou, a posadil sa po pravici Božieho trónu.
10 Lk 18:8
11 Matný 6: 13
12 porov Dosť bolo dobrých duší
13 1 Cor 13: 8
14 1 John 4: 18
Publikované v ÚVOD, BOŽIA VÔĽA, ÉRA MIERU a označené , , , , , , , , .