Tajná Božia prítomnosť

TERAZ SLOVO O Hromadných čítaniach
pre 26. februára 2014

Liturgické texty tu

 

 

I bol minulý deň v obchode s potravinami a pri pokladni stála moslimka. Povedal som jej, že som katolík, a zaujímalo by ma, čo si myslí o stojane na časopisy a všetkej neskromnosti v západnej kultúre. Odpovedala: „Viem, že kresťania vo svojej podstate tiež veria v skromnosť. Áno, všetky veľké náboženstvá sa zhodujú na základoch – zdieľame základy.“ Alebo to, čo by kresťania nazvali „prirodzeným zákonom“.

V dnešnom prvom čítaní svätý Jakub píše:

Takže pre toho, kto vie, čo je správne robiť a nerobí to, je to hriech.

A naopak, každý, kto vie, čo je správne, a robí urob to, sleduje Pravda vpísané do ich sŕdc. Preto Cirkev učí:

Tí, ktorí nie vlastnou vinou nepoznajú Kristovo evanjelium ani jeho Cirkev, no napriek tomu hľadajú Boha s úprimným srdcom a podnecovaní milosťou sa snažia konať jeho vôľu tak, ako ju poznajú príkazy ich svedomia – aj oni môžu dosiahnuť večnú spásu. -Katechizmus katolíckej cirkvi, n. 847

Sledujú Pravda, aj keď Ho možno nepoznajú po mene.

Keď som sa rozprával s touto moslimkou, cítil som Pánovu lásku k nej. Ona, rovnako ako ja, je „myšlienkou“ Stvoriteľa. Ona, ako ja, bola stvorená na Jeho obraz. Keď ju uplietol v lone, Otec sa nepozeral zhora na „moslima“, ale na malé dievčatko so všetkou schopnosťou lásky, života a spásy, ktorú vo mne videl, keď som bol malý chlapec. Cítil som toto spoločné puto medzi nami – puto našej spoločnej ľudskosti, ktoré tvorí základ pre možnosť bratskej lásky a pokoja. [1]porov Katechizmus katolíckej cirkvi, n. 842 

Katolícka cirkev v iných náboženstvách uznáva, že medzi tieňmi a obrazmi hľadajú Boha, ktorý je zatiaľ neznámy, pretože dáva život a dych a všetko a chce, aby boli všetci ľudia spasení. Cirkev teda považuje všetku dobrotu a pravdu, ktoré sa nachádzajú v týchto náboženstvách, za „prípravu na evanjelium a danú tým, ktorý osvecuje všetkých ľudí, aby nakoniec mali život“. -Katechizmus katolíckej cirkvi, n. 843

Pápež František však správne varuje, že toto uznanie neposkytuje legitimitu pre kompromis našej kresťanskej viery alebo falošné zbližovanie náboženstiev v mene „mieru“.

Skutočná otvorenosť znamená zostať neochvejný vo svojich najhlbších presvedčeniach, jasný a radostný vo svojej vlastnej identite, a zároveň byť „otvorený porozumieť tým druhej strany“ a „poznať, že dialóg môže obohatiť každú stranu“. To, čo nepomôže, je diplomatická otvorenosť, ktorá hovorí „áno“ všetkému, aby sa predišlo problémom, pretože by to bol spôsob, ako oklamať druhých a odoprieť im dobro, o ktoré sme sa štedro delili s ostatnými. Evanjelizácia a medzináboženský dialóg nie sú v protiklade, ale navzájom sa podporujú a živia. — PÁPEŽ FRANTIŠEK, Evangelii gaudium, n. 25

V dnešnom evanjeliu Ježiš robí trochu ohromujúcu, zdanlivo pastoračne nezodpovednú poznámku, keď apoštoli objavia človeka, ktorý nie je z ich spoločnosti, ktorý robí zázraky v Jeho mene.

Nebráňte mu. Niet nikoho, kto by v mojom mene vykonal mocný čin, ktorý by o mne mohol zároveň hovoriť zle. Lebo kto nie je proti nám, je za nás.

Ježiš bol majstrom v tom, aby videl v druhých dobro a nie to, čo je s nimi zlé. Vedel, že láska priťahuje, a keď ostatní pocítili, že sú v Jeho prítomnosti v bezpečí, akceptovaní a rešpektovaní, mohol ich priviesť k plnosti pravdy, pokiaľ mu to dovolí. Práve táto schopnosť vidieť dobro v druhých stavia most k ich srdcu, cez ktorý môžeme, dúfajme, odovzdať celú našu katolícku vieru. Toto dobrota nie je nič menšie ako „tajná Božia prítomnosť“.

Misionárska úloha zahŕňa a úctivý dialóg s tými, ktorí ešte neprijímajú evanjelium. Veriaci môžu z tohto dialógu profitovať tým, že sa naučia lepšie oceňovať „tie prvky pravdy a milosti, ktoré sa nachádzajú medzi národmi a ktoré sú akoby tajnou Božou prítomnosťou“. -Katechizmus katolíckej cirkvi, n. 856

Potrebujeme poprosiť Ducha Svätého o citlivosť, aby sme rozpoznali, kedy je niekto za nás, a nie proti nám, a ako môžeme byť za neho, a nie proti... aby mohla byť v našom strede odhalená tajná Božia prítomnosť.

Nám a vám je známe, že tí, ktorí sú v nepremožiteľnej nevedomosti o našom najsvätejšom náboženstve, ale ktorí pozorne dodržiavajú prirodzený zákon a prikázania vryté Bohom do sŕdc všetkých ľudí a ktorí sú ochotní poslúchať Boha, vedú čestný a spravodlivý život, nech s pomocou svetla Božej milosti dosiahne večný život; lebo Boh, ktorý jasne vidí, skúma a pozná srdce, povahu, myšlienky a úmysly každého, vo svojom najvyššom milosrdenstve a dobrote, v žiadnom prípade nedopustí, aby niekto trpel večným trestom, kto z vlastnej vôle neupadol do hriechu.. — PIUS IX. Quanto conficiamur moerore, Encyklika, 10. augusta 1863

…cirkev má stále povinnosť a tiež posvätné právo evanjelizovať všetkých ľudí. -Katechizmus katolíckej cirkvi, n. 848

...nezmyselní a hlúpi pominú... Blahoslavení chudobní duchom; nebeské kráľovstvo je ich! (Dnešný žalm a odpoveď)

 

 

 

Obdržať Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Banner NowWord

 

Duchovné jedlo na zamyslenie je apoštolát na plný úväzok.
Ďakujem za tvoju podporu!

Pridajte sa k Markovi na Facebooku a Twitteri!
Facebook logoTwitterlogo

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 porov Katechizmus katolíckej cirkvi, n. 842
Publikované v ÚVOD, HROMADNÉ ČÍTANIA.