Dvanásty kameň

TERAZ SLOVO O Hromadných čítaniach
pre 14. mája 2014
Streda štvrtého veľkonočného týždňa
Sviatok svätého Matúša, apoštola

Liturgické texty tu


Svätý Matej, Peter Paul Rubens (1577 – 1640)

 

I Nekatolíkov, ktorí chcú diskutovať o autorite Cirkvi, sa často pýtajú: „Prečo museli apoštoli zaplniť prázdne miesto, ktoré zanechal Judáš Iškariotský po jeho smrti? o čo ide? Svätý Lukáš v Skutkoch apoštolov uvádza, že keď sa prvé spoločenstvo zhromaždilo v Jeruzaleme, ‚na jednom mieste bola skupina asi stodvadsiatich ľudí‘. [1]por. Skutky 1:15 Takže po ruke bolo veľa veriacich. Prečo teda musel byť obsadený úrad Judáša?

Ako čítame v dnešnom prvom čítaní, svätý Peter cituje Písmo:

Nech sa jeho úradu ujme iný. Preto je potrebné, aby jeden z mužov, ktorí nás sprevádzali po celý čas, keď Pán Ježiš prichádzal a odchádzal medzi nás, počnúc od Jánovho krstu až do dňa, keď bol od nás vzatý, stal sa s nami svedkom jeho vzkriesenie.

Zoom niekoľko desaťročí dopredu a vo vízii sv. Jána o Novom Jeruzaleme sa dočítate, že skutočne existujú dvanásť apoštolov:

Hradba mesta mala ako svoj základ dvanásť chodníkov z kameňov, na ktorých bolo vpísaných dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov. (Zjav 21:14)

Judáš zradca medzi nich určite nepatril. Dvanástym kameňom sa stal Matyáš.

A nemal byť len ďalším pozorovateľom, iba svedkom medzi mnohými; sa stal súčasťou samotného základu Cirkvi, pričom na seba prevzal právomocí úradu ustanoveného samotným Kristom: právomoc odpúšťať hriechy, zväzovať a rozväzovať, vysluhovať sviatosti, odovzdávať „zálohu viery“, [2]— preto si apoštoli vybrali niekoho, kto bol s Ježišom od začiatku až do jeho vzkriesenia a pokračuje v sebe „vkladaním rúk“, odovzdávaním apoštolskej autority. A proti argumentu, že apoštolská postupnosť je akosi ľudskou tradíciou, to svätý Peter potvrdzuje je to Pán, ktorý buduje svoju Cirkevvyberajúc Jeho živé kamene:

Ty, Pane, ktorý poznáš srdcia všetkých, ukáž, ​​koho z týchto dvoch si si vybral, aby zaujal miesto v tejto apoštolskej službe, od ktorej sa Judáš odvrátil, aby išiel na svoje miesto.

O svätom Matyášovi toho veľa nevieme. Ale nepochybne cítil slová dnešného žalmu pod ťarchou svojho novovymenovaného úradu:

Ponížených pozdvihuje z prachu; z hnojiska dvíha chudobných, aby ich posadil s princami, s princami svojho ľudu.

Kristus buduje svoju Cirkev na slabosti, aby ju mohol pozdvihnúť v sile.

Dôsledky apoštolskej postupnosti teda nie sú malé. Po prvé to znamená, že Cirkev nie je len nejaký homogénny duchovný blok, ale štruktúrovaný orgán s vedením. A to teda znamená, že vy a ja sa máme pokorne podriadiť tejto učiteľskej autorite (čo nazývame „Učiteľský úrad“) a modliť sa za tých, ktorí musia niesť česť aj kríž tejto povinnosti. Ako povedal Ježiš v dnešnom evanjeliu:

Zostaň v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske...

Vieme, aké sú tie prikázania presne pretože ho zachováva Duch Svätý cez apoštolskej postupnosti. Tam, kde sú nástupcovia v spoločenstve s „Petrom“, pápežom – tam je Cirkev.

Poslúchajte svojich vodcov a podriaďte sa im. Lebo oni nad vami bdejú a budú musieť zodpovedať, aby mohli plniť svoje úlohy s radosťou a nie so smútkom, pretože by to pre vás nemalo nijakú výhodu. (Heb 13:17)

 

SÚVISIACE ČÍTANIE

 

 

 


 

Potrebujete podporu pre túto službu na plný úväzok.
Požehnaj ťa a ďakujem.

Obdržať Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Banner NowWord

Pridajte sa k Markovi na Facebooku a Twitteri!
Facebook logoTwitterlogo

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 por. Skutky 1:15
2 — preto si apoštoli vybrali niekoho, kto bol s Ježišom od začiatku až do jeho vzkriesenia
Publikované v ÚVOD, VIERA A MORÁLY, HROMADNÉ ČÍTANIA.

Komentáre sú uzavreté.