Víťazi

 

THE Najpozoruhodnejšia vec na našom Pánovi Ježišovi je, že si nič nenecháva pre seba. Nielenže vzdáva všetku slávu Otcovi, ale potom chce zdieľať aj svoju slávu us v takom rozsahu, v akom sa staneme spoludedičia a spoločníci s Kristom (porov. Ef 3).

Keď hovoríme o Mesiášovi, Izaiáš píše:

Ja, Hospodin, som vás povolal za víťazstvo spravodlivosti„Chytil som ťa za ruku; Sformoval som ťa a ustanovil som ťa ako zmluvu ľudu, svetlo pre národy, aby otvoril oči slepým, vyviedol väzňov z väzenia a zo žalára tých, ktorí žijú v tme. (Izaiáš 42: 6–8)

Ježiš zasa zdieľa toto poslanie s Cirkvou: stať sa svetlom pre národy, uzdravením a oslobodením pre tých, ktorí sú uväznení za ich hriech, a učiteľmi božskej pravdy, bez ktorých neexistuje spravodlivosť. Vykonanie tejto práce nás bude stáť, keďže Ježiša to stálo. Pretože pokiaľ pšeničné zrno nespadne na zem a neumrie, nemôže prinášať ovocie. [1]por. Ján 12:24 Ale potom sa tiež delí s veriacimi o svoje vlastné dedičstvo zaplatené krvou. Toto je sedem sľubov, ktoré dáva zo svojich vlastných pier:

Víťazovi dám právo jesť zo stromu života, ktorý je v záhrade Božej. (Zjavenie 2: 7)

Víťazovi druhá smrť neublíži. (Zjav 2:11)

Víťazovi dám niečo zo skrytej manny; Dám tiež biely amulet, na ktorom je vpísané nové meno ... (Zjv 2:17)

Víťazovi, ktorý drží moje cesty až do konca,
Dám moc nad národmi. (Zjavenie 2:26)

Víťaz bude teda oblečený v bielom a ja nikdy nevymažem jeho meno z knihy života, ale jeho meno potvrdím v prítomnosti môjho Otca a jeho anjelov. (Zjavenie 3: 5)

Z víťaza urobím stĺp v chráme svojho Boha a už ho neopustí. Na neho vpíšem meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha ... (Zjv 3:12)

Dám víťazovi právo sedieť so mnou na svojom tróne ... (Zjv 3:20)

Ako vidíme Búrka prenasledovania vlniac sa na obzor, urobíme dobre, keď si znova prečítame toto „Victorovo vyznanie viery“, keď sa cítime trochu ohromení. Napriek tomu, ako som už povedal predtým, bude to čistá milosť, ktorá prevedie Cirkev v tomto čase, keď bude mať účasť na utrpení nášho Pána:

... bude nasledovať svojho Pána v jeho smrti a zmŕtvychvstaní. -Katechizmus katolíckej cirkvi, n. 677

Ak teda Ježiš prijal pred svojím umučením pomazanie, ako to urobil v evanjeliu,[2]por. Ján 12:3 tak aj Cirkev dostane pomazanie od Boha, aby ju pripravila na vlastné utrpenie. Toto pomazanie rovnako príde prostredníctvom „Márie“, ale tentoraz Matky Božej, ktorá na jej príhovor a Plameň lásky z jej srdca, pomôže vybaviť svätých, aby nielen vytrvali, ale pochodovali na nepriateľské územie. [3]porov Nový Gideon Naplnení Duchom budú môcť veriaci povedať, aj pred svojimi prenasledovateľmi:

Hospodin je moje svetlo a moja spása; koho sa mám báť? PÁN je moje životné útočisko; z koho by som sa mal báť? (Dnešný žalm)

Utrpenia tejto súčasnosti nie sú ničím v porovnaní so slávou, ktorá sa má zjaviť víťazov. [4]por. Rim 8: 18

... Duch Svätý mení tých, v ktorých prebýva, a mení celý vzor ich života. S Duchom v nich je úplne prirodzené, že ľudia, ktorých pohltili veci tohto sveta, sa stanú podľa svojich predstáv úplne nadpozemskými a že zbabelci sa stanú mužmi s veľkou odvahou. —Sv. Cyrila Alexandrijského, Magnificat, Apríl 2013, s. 34

Dostávame dôvod domnievať sa, že na konci vekov a možno skôr, ako by sme čakali, Boh vzkriesi veľkých ľudí naplnených Duchom Svätým a naplnených duchom Márie. Ich prostredníctvom bude Mária, najmocnejšia kráľovná, robiť veľké zázraky vo svete, ničiť hriech a ustanovovať kráľovstvo Ježiša, svojho Syna ruiny skazeného kráľovstva sveta. Títo svätí muži to dosiahnu pomocou oddanosti, ktorej sledujem iba hlavné obrysy a ktorá trpí mojou neschopnosťou. (Zjav. 18:20) - Sv. Louis de Montfort, Máriino tajomstvo, n. 59

 

Prvýkrát zverejnené 30. marca 2015.

 

SÚVISIACE ČÍTANIE

Autentická nádej

Veľká búrka

Františka a prichádzajúce umučenie Cirkvi

Perzekúcia je blízko

Prenasledovanie ... a morálna cunami

Kolaps Ameriky a nové prenasledovanie

 

 

Vypočujte si toto:


 

 

Sledujte Marka a denné „znamenia času“ tu:


Postupujte podľa Markových spisov tu:


Na cestu s Markom dovnútra  Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

 
Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 por. Ján 12:24
2 por. Ján 12:3
3 porov Nový Gideon
4 por. Rim 8: 18
Publikované v ÚVOD, HROMADNÉ ČÍTANIA, ÉRA MIERU a označené , , , , , .

Komentáre sú uzavreté.