Hnev Boží

 

 

Prvýkrát zverejnené 23. marca 2007.

 

 

AS Modlil som sa dnes ráno a vycítil som, ako Pán ponúka tejto generácii obrovský dar: úplné rozhrešenie.

Keby sa táto generácia obrátila len na Mňa, prehliadol by som všetko jej hriechy, aj potraty, klonovanie, pornografia a materializmus. Zotrel by som ich hriechy až na východ od západu, keby sa táto generácia obrátila späť ku Mne ...

Boh nám ponúka hlbiny svojho milosrdenstva. Je to preto, že sa domnievam, že sme na prahu Jeho spravodlivosti. 

Počas mojich ciest po Spojených štátoch mi v posledných týždňoch pribúdali slová:  Boží hnev. (Because of the urgency and at times difficulty people have in understanding this subject, my reflections today are slightly longer. I want to be faithful not only to the meaning of these words but also to their context.) Our modern, tolerant, politically correct culture detests such words… “an Old Testament concept,” we like to say. Yes, it is true, God is slow to anger and rich in mercy. But that’s exactly the point. He is pomalý to anger, but eventually, He can and does become angry. The reason is that Justice demands it.
 

VYROBENÉ NA JEHO OBRAZ

Naše chápanie hnevu je vo všeobecnosti chybné. Máme tendenciu myslieť si to ako erupciu nálady alebo zúrivosti, inklinujúcu k emocionálnemu alebo fyzickému násiliu. A aj keď ho vidíme v jeho opodstatnených formách, vyvoláva v nás určitý strach. Napriek tomu pripúšťame, že existuje priestor pre spravodlivý hnev: keď vidíme spáchanú nespravodlivosť, hneváme sa aj my. Prečo si teda dovolíme, aby sme sa spravodlivo hnevali, a predsa to Bohu nedovolíme? na koho obraz sme stvorení?

Božia odpoveď je trpezlivosťou, odpoveďou milosrdenstva, odpoveďou, ktorá dobrovoľne prehliada hriech, aby objala a uzdravila hriešnika. Ak nečiní pokánie, neprijme tento dar, potom musí Otec toto dieťa potrestať. Aj toto je akt lásky. Ktorý dobrý chirurg nechá rakovinu rásť, aby ušetril pacienta nôž?

He who spares his rod hates his son, but he who loves him takes care to chastise him. (Proverbs 13:24) 

Koho Pán miluje, toho vychováva; bičuje každého syna, ktorého uzná. (Hebrejom 12:6)

Ako nás disciplinuje? 

Vydržať svoje štúdie ako „disciplína“ (v.7)

Nakoniec, ak tieto skúšky zlyhajú v náprave nášho deštruktívneho správania, prebudí sa Boží hnev a Boh nám dovolí dostať spravodlivú mzdu, ktorú si naša slobodná vôľa vyžiadala: spravodlivosť alebo Boží hnev. 

Lebo mzdou za hriech je smrť, ale Božím darom je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. (Rimanom 6:23)

 

HNEV BOŽÍ

Neexistuje nič také ako „Boh Starého zákona“ (t. j. Boh hnevu) a „Boh Nového zákona“ (Boh lásky). Ako nám hovorí sv.

Ježiš Kristus je ten istý, včera, dnes a naveky. (Hebrejom 13:8)

Ježiš, ktorý je Bohom aj človekom, sa nezmenil. On je ten, kto má právomoc súdiť ľudstvo (Ján 5:27). Pokračuje v uplatňovaní milosrdenstva a spravodlivosti. A toto je Jeho súd:

Kto verí v Syna, má večný život, ale kto neposlúcha Syna, neuvidí život, ale zostáva na ňom Boží hnev. (Ján 3:36)

Ježiš slobodne prijal trest za hriech, ktorý nám patrí. Našou slobodnou odpoveďou je prijať tento dar tak, že vyzname svoj hriech, oľutujeme ho a poslúchame Jeho prikázania. To znamená, že človek nemôže povedať, že verí v Ježiša, ak jeho život žije v protiklade k Nemu. Odmietnuť tento dar znamená zostať podľa rozsudku vyhláseného v Edene: oddelenie od raja. Toto je Boží hnev.

Ale je tu aj ten hnev, ktorý má prísť, ten Boží súd, ktorý očistí konkrétnu generáciu od zla a spúta Satana v pekle na „tisíc rokov“. 

 

TEJTO GENERÁCIE

This generation is not only rejecting Christ, but it is also committing the most heinous sins with perhaps unparalleled defiance and arrogance. We in the formerly Christian nations and beyond have heard the law of Christ, yet are abandoning it in an apostasy that is unprecedented in scope and in number of apostates. Repeated warnings through the forces of nature do not appear to be moving our nations toward repentance. So tears of blood are falling from Heaven on numerous icons and statues — a terrible harbinger of the Great Trial which lies before us.

Keď sa môj meč dosýta vypije v nebesiach, hľa, zostúpi na súde... (Izaiáš 34:5) 

Boh už začal očisťovať zem od zla. Meč padol cez záhadné a nevyliečiteľné choroby, hrozné katastrofy a vojny. Často ide o duchovný princíp:

Nemýľte sa: Bohu sa neposmievajú, lebo človek bude žať len to, čo zaseje... (Gal 6)

Začalo sa čistenie zeme. Ale musíme pochopiť, že tak ako v bežných časoch, keď sa nevinní niekedy berú s bezbožnými, tak to bude aj v období očisty. Nikto okrem Boha nemôže súdiť duše a žiadna ľudská bytosť nemá najvyššiu múdrosť, aby pochopila, prečo ten či onen človek trpí alebo umiera. Až do konca sveta budú trpieť a umierať spravodliví aj nespravodliví. Nevinní (a kajúci) sa však nestratia a ich odmena bude v raji veľká.

Hnev Boží sa skutočne zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a bezbožnosti tých, ktorí svojou bezbožnosťou potláčajú pravdu. (Rimanom 1:18)

 

ÉRA MIERU

Ako som už napísal Prichádzajúca éra mieru, blíži sa čas, kedy sa zem očistí všetko evil and the earth rejuvenated for a period that Scripture refers to, symbolically, as “a tisíc rokov of peace.” Last year when I traveled through the United States on a concert tour, the Lord began to open my eyes regarding the corruption that has penetrated every layer of society. I began to see how our economy has been destroyed by materialism and greed… “Toto musí padnúť“ Cítil som, ako Pán hovorí. Začal som vidieť, ako náš potravinársky priemysel zničili chemikálie a spracovanie...“Aj toto musí začať odznova.” Political structures, technological advances, even architectural structures — there was suddenly a word about each of them:  “Toto už nebude…”  Áno, bol tu jasný pocit, že Pán sa pripravuje očistiť zem. Rok som o týchto slovách rozjímal a preosieval ich a zverejňujem ich až teraz pod vedením môjho duchovného riaditeľa.

Zdá sa, že hovoria o novej dobe. Prví cirkevní otcovia verili a učili toto:

So, the blessing foretold undoubtedly refers to the time of His Kingdom, when the just will rule on rising from the dead; when creation, reborn and freed from bondage, will yield an abundance of foods of all kinds from the heaven’s dew and the fertility of the earth, just as the seniors recall. Those who saw John, the Lord’s disciple , [tell us] that they heard from him how the Lord taught and spoke about these times… —Svätý Irenej z Lyonu, cirkevný otec (140 - 202 n. L.); Adversus Haereses, Irenej z Lyonu, V.33.3.4, Otcovia Cirkvi, CIMA Publishing Co .; (Sv. Irenej bol študentom sv. Polykarpa, ktorý to poznal a učil sa od apoštola Jána a neskôr ho Ján vysvätil za biskupa v Smyrne.)

Svätý Justín mučeník napísal:

I and every other orthodox Christian feel certain that there will be a resurrection of the flesh followed by a thousand years in a rebuilt, embellished, and enlarged city of Jerusalem, as was announced by the Prophets Ezekiel, Isaias and others… A man among us named John, one of Christ’s Apostles, received and foretold that the followers of Christ would dwell in Jerusalem for a thousand years, and that afterwards the universal and, in short, everlasting resurrection and judgment would take place. —Svätý mučeník, Dialóg s Trypho, Ch. 81, Otcovia Cirkvi, Kresťanské dedičstvo

The wrath of God, then, will also be an act of love — an act of mercy to preserve those who believe and obey Him; an act of compassion to heal creation; and an act of Justice to establish and declare the sovereignty of Jesus Christ, Name above all names, King of kings, and Lord of lords, until Christ finally puts all enemies beneath His feet, the last being death itself.

Ak je taký deň a doba blízko, vysvetľuje to nebeské slzy a prosby Božej Matky v jej mnohých zjaveniach v týchto časoch, poslaných, aby nás varovala a privolala späť k svojmu Synovi. Tá, ktorá pozná Jeho Lásku a Milosrdenstvo lepšie ako ktokoľvek iný, tiež vie, že Jeho Spravodlivosť musí prísť. Vie, že keď príde ukončiť zlo, koná napokon s Božím milosrdenstvom.
 

Vzdaj slávu Pánovi, svojmu Bohu, skôr ako sa zotmie; skôr než sa tvoje nohy potkýnu o tmavnúce hory; než sa svetlo, ktoré hľadáš, zmení na tmu, zmení sa na čierne oblaky. Ak to vo svojej pýche neposlúchneš, budem v skrytosti plakať mnohými slzami; moje oči budú bežať so slzami za stádom Pánovým, odvedeným do vyhnanstva. (Jer 13:16-17) 

Volali na vrchy a skaly: „Padnite na nás a schovajte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne, a pred hnevom Baránka, pretože prišiel veľký deň ich hnevu, ktorý mu môže odolať. ? (Zjavenie 6:16–17)

 

Podporte Markovu službu celým časom:

 

s Nihil Obstat

 

Na cestu s Markom dovnútra و Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Teraz na telegrame. Kliknite na:

Sledujte Marka a denné „znamenia času“ na MeWe:


Postupujte podľa Markových spisov tu:

Vypočujte si toto:


 

 
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v ÚVOD, ÉRA MIERU.

Komentáre sú uzavreté.