Čas vypršal!

 

POVEDAL SOM že napíšem ďalej, ako sebavedome vstúpiť do Archy útočiska. Ale to sa nedá správne vyriešiť bez našich pevne zakorenených nôh a sŕdc reality. Úprimne povedané, veľa z nich nie je ...

 

SKUTOČNE

Niektorí ľudia sa obávajú toho, čo si tu prečítali alebo videli v určitých prorockých správach zverejnených ďalej Odpočítavanie do kráľovstva. Kázeň? Antikrist? Očista? Naozaj? Jeden čitateľ sa spýtal môjho francúzskeho prekladateľa:

Aj keď bola prorokovaná „éra mieru“: môžeme stále veriť v triumf Nepoškvrneného srdca, keď dôjde k miliónom úmrtí z ... činov Nového svetového poriadku? Kto utečie? Naozaj vás to neprinúti chcieť žiť ďalej. A čo všetky tie malé deti, ktoré to zažijú? Je to skutočne náš Pán Ježiš a Panna Mária, ktorí prijímajú všetky tieto hrôzy? A stále sa musíme modliť a modliť sa, aby sa to všetko stalo?

Prepáčte mi, ale musím hovoriť nahlas a smelo.

Nikomu sa neospravedlňujem za to, že som uviedol predovšetkým to, čo je v prvom rade v samotnom Písme svätom. To, že mnoho farárov uprednostňuje preskakovanie týchto zložitých tém vo svojich homíliách, ešte neznamená, že to nie sú pravdy KRISTUS NAMYSLEL, ABY STE SLYŠLI vo verejnom zjavení Cirkvi. V Starom zákone boli falošnými prorokmi tí, ktorí hovorili ľudu, čo chceli počuť; Božími prorokmi boli tí, ktorí im hovorili, čo oni potreba počuť. A zjavne, Ježiš cítil, že potrebujeme vedieť, že tam bude „Národ povstávajúci proti národu, hladomor, rany a zemetrasenia ... ohavnosti, falošní proroci a falošní mesiáši ...“ [1]por. Matúš 24 A potom jednoducho uviedol:

Hľa, už som ti to povedal predtým. (Matúš 24:25)

To jediné by nám malo povedať, že Ježiš sa nás nesnažil vystrašiť, ale pripraviť nás, kedy tie časy prídu. To z toho vyplýva Bude sa starať o svoje vlastné, lebo nepovedal: „Keď vidíš tieto veci, zúfaj!“ Skôr:

Keď sa tieto veci začnú diať, zdvihni hlavu a zdvihni hlavy, pretože sa blíži tvoje vykúpenie. (Lukáš 21:28)

Je zrejmé, že sa bude starať o všetky svoje deti:

Pretože ste dodržali moje posolstvo o vytrvalosti, uchovám vás v bezpečí v čase skúšky, ktorá má prísť do celého sveta, aby vyskúšala obyvateľov zeme. Prídem čoskoro; držte sa pevne toho, čo máte, aby sa nikto nemohol zmocniť vašej koruny. Kto zvíťazí, urobím z neho stĺp v chráme svojho Boha. (Zjavenie 3: 10–12)

To však neznamená, že Boh závetu nás máme zažiť tieto „hrôzy“ (pokiaľ ide o Jeho aktívnu vôľu, hoci tieto skúšky sú skutočne povolené prostredníctvom Jeho liberálne Vôľa nás očistiť a napraviť ako milujúceho Otca [porov. Heb 12: 5-12])! Dokonca aj teraz, dokonca aj po storočí dvoch svetových vojen a teraz začiatok tretiny; aj teraz po stovky miliónov potratených detí bez konca v dohľade; aj teraz ako a celosvetový mor pornografie ničí miliardy duší a násilie a démonické sú v televízii očarované; aj teraz ako definícia skutočného manželstva a autentickej ľudskej sexuality bol prakticky postavený mimo zákon; aj teraz po verejné omše sú zrušené na neurčito a svet zostupuje do policajného štátu… by sme odvážiť sa povedať, že Božie spôsoby sú akosi nespravodlivé? Počujem slová Ezechiela ako hrom v mojej duši:

Hovoríte: „Pánova cesta nie je spravodlivá!“ Počujte, dom Izraela: Je to moja cesta nespravodlivá? Nie sú vaše spôsoby nespravodlivé? Keď sa spravodlivý odvráti od spravodlivosti, aby konal zlo a zomrel, kvôli zlu, ktoré spáchali, musí zomrieť. Ak sa však zlí odvrátia od zla, čo robili a robili, čo je správne a spravodlivé, zachránili si životy; pretože sa odvrátili od všetkých hriechov, ktorých sa dopustili, budú žiť; nezomrú. Izraelský dom však hovorí: „Pánova cesta nie je spravodlivá!“ Nie je to moja spravodlivá cesta, dom Izraela? Nie sú to vaše spôsoby, ktoré nie sú spravodlivé? Preto vás budem súdiť, dom Izraela, všetci podľa vašich ciest ... (Ezechiel 18: 25–30)

Úprimne povedané som zhrozený, že by niekto navrhol, aby náš Pán alebo Panna Mária „prijali všetky tieto hrôzy“. Už viac ako dve storočia nás nebo posiela za sebou poslov, aby nás varovali a volali späť z priepasti, na ktorej sme, presne pretože bol aj iný spôsob! Ježiš povedal Božej služobníčke Luise Piccarrete v jednom z najsrdzavejších zjavení, aké som kedy čítal:

Takže kázne, ktoré sa vyskytli, nie sú ničím iným ako predohrou tých, ktoré prídu. Koľko ďalších miest bude zničených ...? Moja spravodlivosť už nemôže zniesť; Moja vôľa chce zvíťaziť a by chcel triumfovať pomocou Lásky, aby založil svoje kráľovstvo. Ale človek nechce prísť v ústrety tejto Láske, preto je potrebné použiť spravodlivosť. —Jesus k Božiemu služobníkovi, Luisa Piccarreta; 16. november 1926

Ako môžeme viniť Boha, keď sa človek rozhodne zo svojej slobodnej vôle stlačiť spúšť - či už je to na pištoli alebo na raketomete? Ako môžeme obviňovať Boha z hladujúcich rodín vo svete preplnenom jedlom, keď ho chamtivci zháňajú od celých národov a bohatí hromadia svoje požehnania? Ako môžeme viniť Boha z každej poruchy a sváru, keď sme to my, kto nerešpektuje Jeho prikázania, ktoré prinášajú život? Osobne ani na chvíľu neverím, že „Boh poslal COVID-19“. Toto robí človek! Je to ovocie národov, ktoré odmietajú Božiu cestu, a tým nerešpektujú etiku a záruky, ktoré v minulosti zakazovali experimentovanie s ľuďmi a kontrola populácie ktorý teraz vlastnil mocných. Nie, to, čo náš Milujúci Otec stále opakuje, je "Máte slobodnú vôľu." Prosím, vyberte si cestu pokoja, Moje deti, zjavené vám v Mojom Synovi, Ježišovi a znovu ohlasované Jeho Matkou “:

Boh na začiatku stvoril ľudské bytosti a podrobil ich vlastnej slobodnej voľbe. Ak sa rozhodnete, môžete zachovávať prikázania; lojalita je konaním Božej vôle. Dajte pred seba oheň a vodu; na čokoľvek si vyberieš, natiahni ruku. Predtým, ako budú všetci na život a na smrť, bude im dané to, čo si vyberú. (Sir 15:14 - 17)

A teda:

Nenechajte sa oklamať; Boh sa neposmieva, za všetko, čo človek zaseje, bude aj žať. (Galaťanom 6: 7)

Vo Fatime, Panna Mária výslovne, jasne dal opravné prostriedky, aby to zadržal Meč spravodlivosti. Vypočujte ich znova, aby nikto nemohol viniť Boha za nešťastia, ktoré teraz postihujú ľudstvo:

Prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému srdcu a o spoločenstvo nápravy v prvé soboty. Ak budú moje žiadosti zohľadnené, Rusko bude obrátené a nastane mier. Ak nie, [Rusko] rozšíri svoje chyby do celého sveta a spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú umučení; Svätý Otec bude mať veľa utrpenia; rôzne národy budú zničené. - správa z Fatimy, vatikán.va

Nehovorí, že to spôsobí Boh, ale človek to urobí prostredníctvom pokánia - tých chýb, ktoré by úplne zničili nielen národy, ale najmä samotný obraz, v ktorom sme stvorení.

Problém je celosvetový!… Zažívame chvíľu zničenia človeka ako Božieho obrazu. —POPE FRANCIS, stretnutie s poľskými biskupmi pri príležitosti Svetových dní mládeže, 27. júla 2016; vatikán.va

Ale málokto počúval také „súkromné“ zjavenia, najmä v hierarchii. Prečo teda obviňujeme Boha z toho, čo príde? Prečo si myslíme, že Nebo akceptuje hrôzy, ktoré si človek robí sám, najmä keď obrazy a sochy nášho Pána a Panny Márie plačú po celom svete?

… Nehovorme, že to je Boh, kto nás takto trestá; naopak, sú to samotní ľudia, ktorí pripravujú svoje vlastné tresty. Vo svojej láskavosti nás Boh varuje a volá na správnu cestu, pri rešpektovaní slobody, ktorú nám dal; teda ľudia sú zodpovední. –Sr. Lucia, jedna z fatimských vizionárok, v liste Svätému Otcovi z 12. mája 1982; vatikán.va 

Ale aj teraz - dokonca teraz—Boh nám naďalej vysiela poslov, aby sme vyjadrili prosby Panny Márie: mužov a ženy, ktorí zbierajú tieto nebeské slzy a ponúkajú ich Cirkvi a svetu a hovoria: "Otec ťa miluje." Chce, aby sa jeho deti jednoducho vrátili domov. Čaká ťa s otvorenou náručou, aby si vzal späť márnotratných synov a dcéry. Ale ponáhľaj sa. Byť rýchly! Pretože spravodlivosť vyžaduje, aby Boh zasiahol skôr, ako sa satanovi podarí zničiť celé stvorenie! “

Čo sme však urobili? Vysmievali sme sa svojim prorokom a znova ich všetkých ukameňovali. Hovoríme, že nemusíme počúvať súkromné ​​zjavenie (akoby čokoľvek, čo Boh môže povedať, nie je dôležité). Hovoríme, že Panna Mária sa nikdy nebude javiť ako „poštárka“ a že povie iba „toto“ a iba „to“. Inými slovami, musí znieť ako ja, alebo nemôže hovoriť! Takto vyčarujeme svoje vzorce a postavíme svoje malé krabičky a požadujeme, aby do nich zapadol Boh - alebo aby sme boli prekliati, proroci! Nechajte sa zatratiť! Nechajte sa zatratiť, kto bodáte v našich komfortných zónach a ťaháte za svoje svedomie a tlačíte proti našim vežiam intelektu.

Tí, ktorí upadli do tohto svetonázoru, pozerajú zhora a zďaleka, odmietajú proroctvo svojich bratov a sestier ... — PÁPEŽ FRANTIŠEK, Evangelii gaudium, č. 97

Pätnásť rokov som tieto spisy venoval tomu, aby sa celé proroctvo, všetky súkromné ​​zjavenia (vrátane mojich vlastných) pretiahli do posvätnej tradície. Citoval som pápežov a ich ostré slová, aby ste mohli pokojne položiť hlavu na luk Petrovej barky. Citoval som cirkevných otcov, aby ste mohli dôverovať trupu Tradície. A ak je to potrebné, citoval som správy z Neba, aby ste videli, ako jej Duch Svätý fúka do plachiet a cítili chladný vánok Božej Božej Prozreteľnosti.

Ale mne neprináleží upravovať Boha.

Chceš, aby som povedal, že každý pôjde do éry mieru? Nemôžem. V skutočnosti, keď skončí Veľká búrka, je pravda, že mnohí, ktorí sú tu dnes, tu zajtra nebudú. Písmo jasne naznačuje, že iní budú umučení a že tí, ktorí Ho odmietnu, nakoniec nemôžu zostať na zemi, aby bolo možné ustanoviť „Kráľovstvo Božskej vôle“, aby sa Písmo uskutočnilo.

Môžem vám povedať, že Boh je teraz s vami. Že éra mieru vo vašom srdci už existuje keby si sa len na chvíľu zastavil a prostredníctvom modlitby hľadal Kráľovstvo vo svojom vnútri. Že našou budúcnosťou je a vždy bolo nebo. To dnes večer môžete zomrieť a všetky vaše starosti so zajtrajškom sú márne. To „Ak žijeme, žijeme pre Pána a ak zomrieme, zomrieme pre Pána; takže potom, či žijeme alebo zomrieme, sme Pánovi. “ (Rimanom 14: 8).

Ak sa bojíte smrti, je to preto, že ešte nie ste úplne zamilovaní do Pána.

V láske nie je strach, ale dokonalá láska strach vyháňa. Pretože strach súvisí s trestom a ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. (1. Jána 4:18)

Nakoniec je to strach z smrť a utrpenie, ktoré s tým súvisí. Sestra Emmanuel z komunity Blahoslavenstiev povedala v poslednej dobe niečo krásne. To by sme mali zasväť našu smrť Pánovi. To znamená jednoducho sa modliť (a to sú moje vlastné slová):

Otče, vložil som ti hodinu svojej smrti do náručia. Ježišu, vkladám utrpenie tej noci do tvojho Srdca. Duchu Svätý, odovzdávam ti starosti toho dňa do tvojej starostlivosti. A moja pani, dal som účel tej hodiny do tvojich rúk. Verím, otče, že nikdy nedáš svojmu synovi kameň, keď požiada o bochník chleba. Verím, Ježišu, že svojej dcére nikdy nedáš hada, keď žiada o rybu. Verím, Duchu Svätý, že by si sa ma nikdy nevzdal večnej smrti, keď budeš prostredníctvom môjho krstu Pečaťou a Prísľubom večného života. A tak, Najsvätejšia Trojica, Zasväcujem ti svoju smrť skrze Najsvätejšiu Matku a všetky spôsoby a zla, ktorými môže prísť, s vedomím, že tvoja moc je zdokonalená v slabosti, že tvoja milosť je pre mňa dostatočná a že tvoja najsvätejšia vôľa je mojím pokrmom.

Koľko je príbehov svätcov, ktorí zomreli s úsmevom na tvári! Koľko príbehov o mučeníkoch, ktorí utrpeli mučenie v stave vytrhnutia! Koľko je tých, aj v dnešnej dobe, ktorí čelia smrti s náhlou vyrovnanosťou, ktorú nikdy predtým nemali, pretože Boh im vo svojej Prozreteľnosti dal milosti, ktoré potrebovali, keď ich potrebovali!

Viete, nemôžeme uniknúť Kristovým slovám uprostred tej búrky v evanjeliách ani pred Veľkou búrkou, ktorá teraz pokrýva zem:

Zrazu sa na more strhla prudká búrka, takže čln bol zaplavený vlnami; ale spal. Prišli a zobudili ho: „Pane, zachráň nás! Hynieme! “ A on im povedal: Prečo sa bojíš, viery? (Matúš 8:26)

Keď stúpa počet obetí COVID-19, toto je deň viery. Keď sa uchopenie ovládacieho prvku utiahne, toto je hodina viery. Keď sa objavia kroky prenasledovania a pochodne nenávisti voči Cirkvi, toto je noc viery. Je to okamih, keď sa môžete spoľahnúť, že napriek tomu všetkému má Boh plán - dokonca pokúsiť sa spasiť zlých uprostred chaosu (pozri Milosrdenstvo v chaose). Panny Márie vôľa Triumf nad zlom. Ježiš vôľa poraziť zlých. Temnota Den neprekoná.

Pravda je, že naozaj existuje útočisko. Všetci tu skutočne máme miesto odpočívať, aj v tejto Búrke. A je to práve tam s Ježišom. Ale pokiaľ budete mať oči uprené na gigantické vlny v titulkoch; pokiaľ veríte, že nás tieto démonické vetry môžu premôcť; pokiaľ zanedbáte všetky spôsoby, ktorými nás Panna Mária a Pán pozvali do tohto útočiska, tej Archy... potom čo viac sa dá povedať?

 

ARCHA UTEČENIA

Toto: najvyššia archa je Kristovo srdce. Tam nájdeme skutočné útočisko pred búrkou spravodlivosti, ktorú si naše hriechy vyžadujú. Ale poďme nikdy zabudnite, že Ježiš akoby vytvoril viditeľný obraz svojho Najsvätejšieho Srdca tu na zemi, ktorý sa nazýva „Cirkev“. Pretože z jej vnútra vylieva krv a voda ktorá vytryskla zo Spasiteľovej strany v Sviatosti; z Matky Cirkvi vylieva milovať Spasiteľa v jej vzájomnej láske; a z Jej čísel ďalej Pravda ktorá chráni jej deti. Cirkev je teda najvýznamnejšou archou, ktorú Boh dal za každých okolností na ochranu svojho ľudu v najhorších búrkach.

Cirkev je „svet zmierený“. Je to tá kôra, ktorá „v plnej plachte Pánovho kríža, dychom Ducha Svätého, bezpečne naviguje po tomto svete“. Podľa iného obrazu, ktorý je drahý cirkevným otcom, ju predznamenáva Noemova archa, ktorá ako jediná zachráni pred potopou. -Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 845

Cirkev je tvojou nádejou, Cirkev je tvojou spásou, Cirkev je tvojím útočiskom. -St. John Chrysostom, Hom. de capto Euthropio, n. 6.; porov E Supremi, č. 9

Neexistuje nijaké súkromné ​​zjavenie ani prorok, nech by boli akokoľvek hlboké alebo obdarené mystickými darmi, ktoré by niekedy mohli prekonať tohto veľkého Barque. Hovorím to preto, lebo som bol nedávno obvinený z toho, že som nasledovníkom toho alebo toho vidiaceho; obvinený z „oklamania“. Úplný nezmysel. Nie som učeníkom nikoho iného ako Ježiša Krista.[2]"Nikto totiž nemôže položiť iný základ ako ten, ktorý tam je, a to Ježiš Kristus." (1. Korinťanom 3:11) Ak som napísal niečo nepravdivé alebo nepravdivé, modlím sa v láske, aby ste to povedali. Som zodpovedný za to, čo napíšem; si zodpovedný za to, čo si prečítal. Ale každý z nás je povinný zostať verný skutočnému učiteľskému úradu a nikdy sa neodchýliť od jeho učenia.

Aj keby sme vám alebo anjelom z neba mali zvestovať evanjelium v ​​rozpore s tým, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliaty. (Galaťanom 1: 8)

Inými slovami, budem sa naďalej riadiť príkazom Svätého písma, nech už niektorí čitatelia chcú alebo nie:

Neopovrhujte slovami prorokov,
ale všetko vyskúšajte;
pevne sa držte toho, čo je dobré ...
(1 Tesalonickým 5: 20-21)

Myslím, že nasledujúca úvaha kardinála Roberta Sarah adekvátne vystihuje hodinu, do ktorej sme dorazili ... miesto, kde nám ostávajú už len chvíle na rozhodnutie, komu budeme milovať a slúžiť: Bohu alebo sebe samým. Skutočným podvodom nie sú varovania v tomto alebo v tom súkromnom zjavení; je to myšlienka, že môžeme pokračovať v tejto „kultúre smrti“ a našom pôžitkárskom spôsobe života donekonečna. Pretože to je všetko, čo antikrist predstavuje: stelesnenie sebalásky, pýchy, vzbury a skazy - skreslené zrkadlo všetkého, čo ľudská vôľa priniesla na zem svojím odchodom od Božskej vôle.

Je Božím právom, nech to uplatňuje akokoľvek, vrátiť túto Božskú vôľu svojmu stvoreniu a stvorenie sebe samému.

Tento vírus slúžil ako varovanie. Zdá sa, že v priebehu niekoľkých týždňov sa zrútila veľká ilúzia hmotného sveta, ktorý sa považoval za všemocného. Pred pár dňami hovorili politici o raste, dôchodkoch, znižovaní nezamestnanosti. Boli si istí sami sebou. A teraz vírus, mikroskopický vírus, zrazil tento svet na kolená, svet, ktorý sa pozerá sám na seba, ktorý poteší sám seba, opitý sebauspokojením, pretože si myslel, že je nezraniteľný. Súčasná kríza je podobenstvom. Ukázalo sa, že všetko, čo robíme a sme vyzvaní, aby sme verili, bolo nekonzistentné, krehké a prázdne. Bolo nám povedané: môžete konzumovať bez obmedzenia! Ekonomika sa ale zrútila a akciové trhy sa rútia. Konkurzy sú všade. Víťazná veda nám sľúbila, že posunieme hranice ľudskej prirodzenosti ešte ďalej. Hovorilo sa nám o umelom plodení, náhradnom materstve, transhumanizmu, posilnenej ľudskosti. Chválili sme sa, že sme mužom syntézy a ľudstvom, vďaka ktorému by boli biotechnológie neporaziteľné a nesmrteľné. Ale tu sme v panike, uväznení vírusom, o ktorom takmer nič nevieme. Epidémia bola zastaralým stredovekým slovom. Zrazu sa to stalo našim každodenným životom. Verím, že táto epidémia rozptýlila dym ilúzie. Takzvaný všemocný muž sa objavuje v jeho surovej realite. Tam je nahý. Jeho slabosť a zraniteľnosť sú očividné. Uzatvorení vo svojich domovoch nám, dúfajme, umožnia obrátiť našu pozornosť späť na to podstatné, znovu objaviť dôležitosť nášho vzťahu s Bohom, a tým ústrednú úlohu modlitby v ľudskej existencii. A vo vedomí si svojej krehkosti sa zveriť Bohu a jeho otcovskému milosrdenstvu. —Kardinál Robert Sarah, 9. apríla 2020; Katolícky register

 
Sláva Božieho milosrdenstva znie aj teraz,
napriek úsiliu jeho nepriateľov a samotného satana,
ktorý má veľkú nenávisť k Božiemu milosrdenstvu….
Ale jasne som videl, že vôľa Božia
sa už vykonáva,

a že sa to splní do posledného detailu.
Najväčšie úsilie nepriateľa nebude zmarené
najmenší detail toho, čo Pán určil.
Bez ohľadu na to, či sú chvíle, keď práca
sa zdá byť úplne zničený;

potom sa práca konsoliduje o to viac.
 —Sv. Faustína,
Božské milosrdenstvo v mojej duši, denníku, n. 1659
 

 

SÚVISIACE ČÍTANIE

Môžete ignorovať súkromné ​​odhalenie?

Prečo svet zostáva v bolesti

Keď počúvali

 

Na cestu s Markom dovnútra  Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

 
Moje spisy sa prekladajú do francúzsky! (Merci Philippe B.!)
Nalejte svoje obľúbené stránky, kliknite na odkaz:

 
 
Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 por. Matúš 24
2 "Nikto totiž nemôže položiť iný základ ako ten, ktorý tam je, a to Ježiš Kristus." (1. Korinťanom 3:11)
Publikované v ÚVOD, MARY.