Tým, ktorí sú v smrteľnom hriechu ...


 


PRED Najsvätejšej sviatosti, Pán oznámil slovo také mocné, také tehotné milosrdenstvom, že som opustil kostol vyčerpaný ...

 

Pre tie stratené duše spútané smrteľným hriechom:


TOTO JE VAŠA HODINA MILOSRDENSTVA!

 

Pre tých, ktorí sú zotročení pornografiou,

    Poďte ku mne, na Boží obraz

 

Tým, ktorí sa dopúšťajú cudzoložstva,

    Poďte ku mne, Vernému

 

Prostitútkam a tým, ktorí ich používajú alebo predávajú,

    Poďte ku mne, váš milovaný

 

Pre tých, ktorí pôsobia v odboroch mimo hraníc manželstva,

    Poď ku mne, tvoj ženích

 

Tým, ktorí uctievajú boha peňazí,

    Poďte ku mne, bez platenia a bez nákladov

 

Pre tých, ktorí sú v čarodejníctve alebo sú okultní

    Poďte ku mne, živému Bohu

 

Tým, ktorí uzavreli zmluvu so satanom,

    Poďte ku mne, Nová zmluva

 

Pre tých, ktorí sa topia v priepasti alkoholu a drog,

    Poďte ku mne, ktorý som Živé vody

 

Tým, ktorí sú zotročení nenávisťou a neodpustením,

    Poďte ku mne, prameň milosrdenstva

 

Tým, ktorí vzali život inému,

    Poďte ku mne, Ukrižovanému

 

Tým, ktorí žiarlia a závidia a vraždia slovami,

    Poďte ku mne, ktorá na vás žiarli

 

Tým, ktorí sú zotročení láskou k sebe,

    Poďte ku mne, ktorý položil svoj život

 

Tým, ktorí ma kedysi milovali, ale odpadli,

    Poďte ku mne, ktorý neodmieta nijakú dušu….a vymažem tvoje priestupky a odpustím tvoje priestupky. Odstránim tvoje hriechy, pokiaľ je východ na západe.

    V mene Otca, Syna a Ducha Svätého rozkazujem, aby sa zlomili reťaze, ktoré vás držia. Prikazujem každému kniežatstvu a moci, aby ťa prepustili.

    Otváram vám svoje Najsvätejšie srdce ako úkryt a útočisko. Neodmietnem žiadnu dušu, ktorá sa ku Mne vráti v dôvere v Moje nekonečné Milosrdenstvo a lásku.

 

TOTO JE VAŠA HODINA MILOSRDENIA.

   

Bežte domov ku Mne, môj milovaný, bežte domov ku Mne a ja vás objímem ako Otca, oblečiem vás ako svoje dieťa a budem vás chrániť ako brata.

 
Tomu, ktorý je v smrteľnom hriechu,

     Poď ku mne! Poďte, skôr ako posledných pár zrniek milosrdenstva prepadne cez presýpacie hodiny času ... 

 
TOTO JE VAŠA HODINA MILOSRDENSTVA!

 


 

KROKY K LIEČENÍ
o dušu
POKUTANIE SA ZA HRNCOVIA HRIET

Modlite sa žalm 51 práve teraz:

"Zmiluj sa nado mnou, Bože, vo svojej dobrote;
vo svojom hojnom súcite vymaň môj priestupok.

Zmyť všetku moju vinu; od môjho hriechu ma očisti.

Lebo poznám svoj priestupok; môj hriech je vždy predo mnou.

Proti tebe samému som zhrešil;
Urobil som také zlo v tvojich očiach
Že si len vo svojej vete,
bezúhonný, keď odsudzuješ.

Pravda, narodil som sa vinný, hriešnik,
aj keď ma mama počala.

Stále trváte na úprimnosti srdca;
v mojej najhlbšej bytosti ma nauč múdrosti.

Očisti ma yzopom, aby som bol čistý;
umy ma, urob ma belším ako sneh.

Dovoľte mi počuť zvuky radosti a radosti;
nech sa tešia kosti, ktoré si rozdrvil.

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov;
zmaž všetky moje viny.

Vytvor vo mne čisté srdce, Bože
a vložiť do mňa nového a správneho ducha.
Neodvrhni ma preč od svojej prítomnosti
a neber si odo mňa svojho svätého Ducha.
Navráť mi radosť z tvojej spásy;
udržuj vo mne ochotu.

Budem učiť zlých tvojich cestách,
aby sa k vám hriešnici mohli vrátiť.

Zachráň ma pred smrťou, Bože, môj spasiteľný Boh,
aby môj jazyk chválil tvoju liečivú moc.

Pane, otvor moje pery; moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu.

Lebo netúžite po obete;
spálená ponuka, ktorú by ste neprijali.

Pre Boha prijateľnou obeťou je zlomený duch;
zlomené a skrúšené srdce, Bože, ty nezavrhneš. “

Amen.


 1. Rozhodnite sa nájsť kňaza a choďte čo najskôr k sviatosti spovede. Ježiš dal kňazom oprávnenie odpúšťať hriechy (John 20: 23)a chce, aby ste to urobili počuť že ti je odpustené.
 2. Rozbite svoje idoly. Musíte odstrániť zo svojho stredu veci, ktoré vás vedú k hriechu. Ježiš povedal: "Ak ťa pravé oko privádza k hriechu, vytrhni ho a zahoď." Je pre vás lepšie stratiť jedného zo svojich členov, ako keby ste mali celé svoje telo uvrhnúť do pekla. “(Matt 5: 29)
  • Odhoďte pornografiu kdekoľvek ju máte.
  • Odstráňte počítače / televízory, ktoré sú pokušením, alebo ich umiestnite tak, aby ste za ne mohli niesť zodpovednosť. Čo je dôležitejšie: pohodlie alebo vaša duša?
  • Nalejte do umývadla alkohol alebo drogy.
  • Ak ste spolu bývali v hriechu, odstráňte sa z domu svojho partnera a zaviažte sa, že zostanete čistí v konaniach a zámeroch až do manželstva.
  • Zbavte sa akýchkoľvek okultistických predmetov, ako sú horoskopy, tabule Ouija, tarotové karty, amulety, kúzla, knihy alebo romány o čarodejníctve alebo okultizme, ktoré obsahujú kúzla, chorály atď., A modlite sa s prosbou, aby vás Boh očistil od všetkého zlého vplyvu alebo otroctva z týchto vecí:

   "JEŽIŠ, zriekam sa používania." __________ a požiadaj ťa, aby si vložil moc svojho svätého kríža medzi mňa a toto zlo. “

 3. Opraviť:
  • Ak je to možné, požiadajte o odpustenie.
  • Vráťte alebo vymeňte ukradnuté veci alebo opravte pokazené.
  • Ak je to možné, urobte všetko pre to, aby ste napravili škody.
 4. Urobte potrebné kroky, aby ste v prípade potreby dostali pomoc:
  • Ak máte závislosť alebo sa cítite ohromení účinkami ťažkého hriechu, možno budete potrebovať kvalifikované poradenstvo. Toto môže byť spôsob, akým si Boh želá dosiahnuť vaše úplné uzdravenie, pokiaľ to bude potrebné.
 5. Vráťte sa do kostola a začnite prijímať sviatosti ktoré Kristus poskytol, aby ťa posilnil, uzdravil a premenil. Nájdite cirkev, o ktorej viete, že je verná svojmu katolíckemu učeniu. Ak nie ste katolíci, požiadajte Ducha Svätého, aby vás viedol, kam máte ísť. A začnite sa každý deň modliť a rozprávať s Ježišom, ako by ste hovorili s priateľom. Niet väčšej lásky ako Božej lásky k tebe a hlbšie ju objavíš prostredníctvom modlitby a čítania Biblie, ktorá je Jeho milostným listom pre teba. Dôveruj mu celým svojím srdcom.

 


 

Často kladené otázky ...

• Čo presne JE smrteľný hriech:

Smrteľný hriech je radikálnou možnosťou ľudskej slobody, rovnako ako láska sama. Je to odmietnutie Božieho morálneho poriadku vyjadreného v Jeho prikázaniach a zapísaného do ľudského srdca. Aby bol hriech smrteľný, musia byť splnené tri podmienky: ťažká hmota, úplné poznanie zla činu a úplný súhlas vôle - slobodnej vôle, ktorú dal Boh.

 

• Ako to na nás pôsobí teraz a vo večnosti?

Smrteľný hriech oddeľuje človeka od posväcujúcej Milosti a od daru večného života ponúkaného slobodne prostredníctvom Ježiša Krista. Ak smrteľný hriech nebude vykúpený pokáním a Božím odpustením, spôsobí vylúčenie z Kristovho kráľovstva a večnú smrť pekla - pretože naša sloboda má moc robiť rozhodnutia navždy a bez návratu.

 

• Je peklo skutočné?

Ihneď po smrti duše tých, ktorí zomierajú v stave smrteľného hriechu, zostupujú do pekla, kde trpia jeho tresty, „večný oheň“. Hlavným trestom pekla je večné odlúčenie od Boha, v ktorom jedinom môže človek vlastniť život a šťastie, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži. (pozri tiež Peklo je pre Real)

(Použitá literatúra: Katechizmus katolíckej cirkvi, Glosár, 1861, 1035)

 

• Čo robiť, ak je milovaný človek v smrteľnom hriechu?

Ak skutočne milujeme rodinu a priateľov, nebudeme sa ospravedlňovať za ich životný štýl, aby sa nám páčili alebo aby sme ich odmietli. Musíme hovoriť pravdu, ale v miernosť a milovať. Musíme byť tiež vybavení duchovne, pretože náš boj nie je s mäsom, ale s „kniežatstvami a mocnosťami“ (Ef 6).

Ruženec a Božie milosrdenstvo sú mocné nástroje na boj proti silám temnoty - nenechajte sa v tom mýliť. Pôst využíva aj nás alebo situáciu s ohromnými milosťami. Ježiš zdôraznil, že niektoré duchovné bitky sa bez toho jednoducho nedajú vyhrať. Postite sa, modlite sa a odovzdajte všetko Bohu.

 

Prvýkrát publikované 9. septembra 2006. Teraz k dispozícii vo forme brožúry:

 

MortalSinPamphletssingle3D

 

SÚVISIACE ČÍTANIE

 

Ak chcete počuť alebo objednať Markovu hudbu, prejdite na: markmallett.com

 

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v ÚVOD, ČAS MILOSTI.