Kvety pravdy

TERAZ SLOVO O Hromadných čítaniach
pre 21. mája 2014
Streda piateho veľkonočného týždňa
Opt. Mem. St. Christopher Magallanes & Companions

Liturgické texty tu


Kristus, pravý vinič, Neznáma

 

 

KEDY Ježiš sľúbil, že pošle Ducha Svätého, aby nás uviedol do všetkej pravdy, to však neznamenalo, že doktríny budú ľahko prichádzať bez potreby rozlišovania, modlitby a dialógu. To je zrejmé z dnešného prvého čítania, keď Pavol a Barnabáš hľadajú apoštolov, aby objasnili určité aspekty židovského zákona. Spomínam si v nedávnej dobe na učenie o Humanae Vitaea koľko nezhôd, konzultácií a modlitieb bolo predtým, ako Pavol VI. odovzdal svoje krásne učenie. A teraz sa tento október zíde synoda o rodine, na ktorej sa budú bez malých dôsledkov diskutovať o základných otázkach nielen Cirkvi, ale aj civilizácie:

Budúcnosť sveta a cirkvi prechádza cez rodinu. —ST. JÁN PAVOL II., apoštolská exhortácia, Familiaris Consortio, n. 170

V prvotnej Cirkvi neboli žiadni samotári. Svätý Pavol, napriek mocným zjaveniam, ktoré dostal priamo od Krista, sa ponížil pred apoštolmi. V prvom čítaní sa píše:

Na cestu ich poslala Cirkev... Cirkev ich privítala.

Toto by sa malo a musí stať obvod pre každého, kto tvrdí, že je Kristovým nasledovníkom: idem vpred z lona Cirkvi, v poslušnosti jej hlasu... a ja idem ďalej na za múdrosť, radu a výživu. To je tiež to, čo znamená „zostať v“ Kristovi – zostať v Jeho slove. Každý, kto nezostane pri tomto slove a z vedomej nedbanlivosti alebo samoúčelnej arogancie si prisvojuje právomoc vykladať Písmo bez ohľadu na posvätnú tradíciu, "bude vyhodený ako ratolesť a uschne." Lebo je pozoruhodné, že Ježiš hovorí apoštolom:

Už si orezaný pre slovo, ktoré som ti povedal. (evanjelium)

To znamená, že „poklad viery“, ktorý im Ježiš odovzdal, je čistý koreň z ktorého vyrastá všetka pravda. Dogmy nie sú vrúbľované do Viniča, ale kvet z kufra, ktorý tam už je. Jednota Cirkvi, viditeľne zachovaná v pápežovi a strážená vlastnou Kristovou charizmou neomylnosti, je úzko spojená s týmto „koreňom pravdy“.

Jeruzalem, vybudovaný ako mesto s kompaktnou jednotou. K tomu idú hore kmene, kmene Hospodinove. (Dnešný žalm)

To je dôvod, prečo, pokiaľ ide o učenie Cirkvi o manželstve, rozvode, homosexualite, spolužití atď., žiaden biskup – ani pápež – nemá právomoc zmeniť to, čo sám Otec zasadil skrze Krista Ježiša. To neznamená, že nedôjde k úvahám, nezhodám a rozlišovaniu, keď bude Cirkev čeliť novým morálnym výzvam. ale beda tomu, kto sa snaží odstrániť ratolesť z viniča, Alebo pridajte jednu ktorá nevyvierala z koreňa. [1]por. Zjav 22: 18-19

Naša doba potrebuje takú múdrosť viac ako minulé veky, ak sa majú objavy, ktoré urobil človek, ďalej humanizovať. Ak totiž neprídu múdrejší ľudia, budúcnosť sveta je v ohrození. —ST. JÁN PAVOL II., apoštolská exhortácia, Familiaris Consortio, n. 17

Toto je hodina, kedy sa treba modliť za sväté kňazstvo ako nikdy predtým, bratia a sestry, aby tí, ktorí sú zodpovední za Otcovu vinicu, boli vernými záhradkármi, ktorí sa starajú o vinič a chránia ho... aby naň nevzkladali tupú sekeru domýšľavosti a herézy.

 

SÚVISIACE ČÍTANIE

 

 

 

 

Ďakujem za vaše modlitby. Modlím sa za vás!

Obdržať Teraz slovo,
kliknite na banner nižšie až predplatiť.
Váš e-mail nebude zdieľaný s nikým.

Banner NowWord

Pridajte sa k Markovi na Facebooku a Twitteri!
Facebook logoTwitterlogo

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou
1 por. Zjav 22: 18-19
Publikované v ÚVOD, VIERA A MORÁLY, HROMADNÉ ČÍTANIA.