BLOG

 

Markove spisy sú doplňujúce k tomuto webovému vysielaniu,

a poskytnúť divákovi viac podrobností, perspektív a pripravených referencií

ktorí sú verní svätej Katolíckej cirkvi.

Posilnite svoju vieru, prečítajte si o znameniach našej doby a o tom, ako reagovať.

Markove spisy si môžete prečítať tu:

 

Slovo Teraz