Hurombo Hwazvino Nguva Ino

 

Kana iwe uri munyoreri kuThe Now Shoko, ita shuwa kuti maemail kwauri "akacheneswa" nemupi wako wepainternet nekubvumira email kubva ku "markmallett.com". Zvakare, tarisa yako junk kana spam folda kana maemail ari kuguma ipapo uye iva nechokwadi chekumaka se "kwete" junk kana spam. 

 

PANO chimwe chinhu chiri kuitika chatinofanira kupa ngwariro kwachiri, chimwe chinhu icho Ishe ari kuita, kana kuti mumwe munhu anogona kutaura, achibvumira. Zvino ndiko kubviswa kweMwenga waKe, Amai Chechi, hanzu dzavo dzenyika nedzine tsvina, kusvikira vamira vasina kupfeka pamberi paKe.Ramba kuverenga

An Unapologetic Apocalyptic View

 

... hakuna bofu rinopfuura uyo asingadi kuona,
uye pasinei nezviratidzo zvenguva dzakafanotaurwa.
kunyange vaya vanotenda
ramba kutarisa zviri kuitika. 
-Mukadzi Wedu kuna Gisella Cardia, Gumiguru 26, 2021 

 

NDIRI Kufanirwa kunyara nemusoro wechinyorwa ichi - kunyara kutaura mutsara wekuti "nguva dzekupedzisira" kana kutora mashoko muBhuku raZvakazarurwa ndoda kutaura nezvemionero yeMarian. Zvinyakare zvakadaro zvinofungidzirwa kuti ndezvekutenda mashura kwekare pamwe chete nedzidziso dzekare mu "zvakazarurwa zvakavanzika", "chiporofita" uye izvo zvinonyadzisa zve "chiratidzo chechikara" kana kuti "Anopesana naKristu." Hungu, zviri nani kuvasiira kunguva iyoyo yokungwarira apo chechi dzeKaturike dzaipfungaira zvinonhuwira sezvadzaidzinga vasande, vaprista vaiparidza vahedheni, uye vanhuwo zvavo vaidavira chaizvoizvo kuti kutenda kwaigona kudzinga madambudziko namadhemoni. Mumazuva iwayo, zvidhori nemifananidzo zvaisangoshongedza machechi chete asi zvivako zvavose nedzimba. Fungidzira izvozvo. "Nguva yerima" - vakavhenekerwa vasingatendi kuti kuna Mwari vanodzidaidza.Ramba kuverenga

PaMisa Inoenda Mberi

 

…Chechi yega yega inofanira kuenderana neChechi yepasi rose
kwete chete pamusoro pedzidziso yekutenda nezviratidzo zvesakaramende;
asiwo nezvemashandisirwo anogamuchirwa pasi rose kubva kutsika dzevapostora nedzisina kuputswa. 
Izvi zvinofanirwa kucherechedzwa kwete chete kuti kukanganisa kudziviswa,
asiwo kuti kutenda kupfuvurwe mukururama.
sezvo mutemo weChechi wekunamata (lex orandi) zvinoenderana
kumutemo wake wekutenda (lex credendi).
—Murairo Mukuru weRoman Missal, 3rd ed., 2002, 397

 

IT zvingaita sezvisinganzwisisike kuti ndiri kunyora nezvedambudziko riri kuitika pamusoro peMisa yechiLatin. Chikonzero ndechekuti handisati ndambopinda chechi yenguva dzose yeTridentine muupenyu hwangu.[1]Ndakaenda kumuchato weTridentine rite, asi mupristi haana kuita seaiziva zvaaiita uye dzidziso yese yakanga yakapararira uye isinganzwisisike. Asi ndosaka ndiri munhu asina kwaakarerekera ndiine tariro chimwe chinhu chinobatsira kuwedzera kuhurukuro…Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Ndakaenda kumuchato weTridentine rite, asi mupristi haana kuita seaiziva zvaaiita uye dzidziso yese yakanga yakapararira uye isinganzwisisike.

Kuchengetedza Vatsvene Venyu Vasina Mhosva

Renaissance Fresco inoratidzira Kuurayiwa Kwevasina Mhosva
muCollegiata yeSan Gimignano, Italy

 

CHINHU yakashata zvikuru apo muvambi weruzivo rwokugadzira zvinhu, zvino mukuparadzirwa pasi rose, ari kudaidzira kuti imiswe pakarepo. Mune iyi webcast inokatyamadza, Mark Mallett naChristine Watkins vanogovera chikonzero nei vanachiremba nesainzi vari yambiro, zvichibva paruzivo rutsva uye zvidzidzo, kuti kubaya vacheche nevana nejene therapy kunogona kuvasiya vaine chirwere chakakomba mumakore anotevera… imwe yeyambiro dzakanyanya kukosha dzatapa gore rino. Kufanana nekurwisa kwaHerodhi Vasina Mhosva Vatsvene mukati memwaka uno weKirisimasi hakuna mubvunzo. Ramba kuverenga

New Novel Release! Ropa

 

PRINDA vhezheni yekutevera Ropa yave kuwanikwa!

Kubva pakaburitswa bhuku rekutanga remwanasikana wangu Denise Muti makore manomwe apfuura - bhuku rakawana wongororo uye kuedza kwevamwe kuti riitwe bhaisikopo - takamirira kuenderera mberi. Uye zvasvika pakupedzisira. Ropa inoenderera mberi nenyaya munzvimbo yengano nezwi rinoshamisa raDenise rekugadzira mavara echokwadi, kugadzira mifananidzo inoshamisa, uye kuita kuti nyaya itore nguva refu mushure mekunge waisa bhuku pasi. Matheme mazhinji mukati Ropa taura zvakadzama kunguva yedu. Handina kukwanisa kudada sababa vake… uye kufara semuverengi. Asi usatore izwi rangu pazviri: verenga wongororo pazasi!Ramba kuverenga

Fatima, uye Kudengenyeka kukuru

 

DZIMWE nguva yapfuura, pandakafunga kuti sei zuva raiita kunge richamhanya pamusoro pedenga kuFatima, njere yakauya kwandiri kuti kwaisave chiratidzo chezuva rinofamba per se, asi pasi. Ndipo pandakafunga nezve kubatana pakati pe "kuzunza kukuru" kwepasi kwakafanotaurwa nevaporofita vazhinji vakavimbika, uye "chishamiso chezuva." Nekudaro, nekuburitswa kwazvino kwaSr.Lucia's memoirs, nzwisiso nyowani muChitatu Chakavanzika chaFatima chakaburitswa muzvinyorwa zvake. Kusvika pari zvino, izvo zvataiziva nezvemberi yechirango chakamiswa (icho chatipa ino "nguva yengoni") chakatsanangurwa pawebhusaiti yeVictoria:Ramba kuverenga