Zuva 13: Kuporesa Kwake Kubata uye Inzwi

Ndinoda kugovera uchapupu hwako nevamwe kuti Ishe vakabata sei hupenyu hwako uye nekuunza kuporeswa kwauri kuburikidza nekudzoka uku. Iwe unogona kungopindura kune email yawakagamuchira kana iwe uri pane yangu yetsamba runyorwa kana enda pano. Ingonyora mitsara mishoma kana ndima pfupi. Inogona kusazivikanwa kana ukasarudza.

WE havana kusiiwa. Hatizi nherera... Ramba kuverenga