Yambiro yeWatchman

 

VADikani hama muna Kristu Jesu. Ndinoda kukusiya mune imwe pfungwa yakanaka, kunyangwe svondo rino rinonetsa. Iri muvhidhiyo pfupi pazasi yandakarekodha svondo rapfuura, asi handina kumbotumira kwauri. Izvo zvakanyanya zvakakodzera Shoko rezvakaitika svondo rino, asi ishoko retariro. Asi ini ndinodawo kuteerera kune "izwi zvino" iro Ishe vanga vachitaura svondo rese. Ndichataura muchidimbu…Ramba kuverenga

Pakupomera Papa Francis nezvimwe…

THE Chechi yeCatholic yakasangana nekukamukana kwakadzama neChiziviso chitsva cheVatican chinobvumidza kuropafadzwa kwe "vaviri" vengochani, nemamiriro ezvinhu. Vamwe vari kundidaidza kuti ndishore Pope. Mark anopindura kune ese ari maviri makakatanwa mune yemanzwiro webcast.Ramba kuverenga

Takakona Kona?

 

Ongorora: Kubva zvandaburitsa izvi, ndawedzera mamwe mashoko anotsigira kubva kumazwi ane chiremera sezvo mhinduro pasi rese dzichiri kubuda. Ichi chakanyanya kukosha chidzidzo kuti zvisungo zveMuviri waKristu zvisanzwikwe. Asi chimiro chekufungisisa uku uye nharo dzinoramba dzisina kuchinjwa. 

 

THE nhau dzakapfurwa pasi rose sechipotsera: "Pope Francis vanotendera kubvumidza vafundisi veKatorike kuti vakomborere varume nevakadzi vakaroorana" (ABC News). Reuters akati: “Vatican inobvumidza makomborero kune varume nevakadzi vakaroorana mukutonga kwakakosha.”Kamwechete, misoro yenhau yanga isiri kumonyanisa chokwadi, kunyangwe paine zvimwe kunyaya… Ramba kuverenga

Kutarisana neDutu

 

CHITSVA Kunyomba kwatekeshera pasi rose paine misoro yenhau yekuti Pope Francis vapa mvumo kuvafundisi kuti vakomborere vanhu vanengochani. Panguva iyi, nyaya dzepamusoro hadzina kutenderera. Iyi ndiyo Yakaputsika Chikepe Mukuru Mukadzi Wedu akataura nezvake makore matatu apfuura? Ramba kuverenga

Umambo Hwakapikirwa

 

zvose zviri zviviri kutya nokukunda kwomufaro. Ichocho chakanga chiri chiono chomuporofita Dhanieri chenguva yemberi apo “chikara chikuru” chaizomuka pamusoro penyika yose, chikara “chakasiyana kwazvo” nezvikara zvakapfuura izvo zvakamanikidzira kutonga kwazvo. Iye akati “ichapedza ose nyika, iputse, nokuipwanya” nepakati pe“madzimambo gumi.” Ichapidigura mutemo uye kunyange kushandura karenda. Mumusoro mayo makabuda nyanga youdhiyabhorosi ine vavariro yoku“dzvinyirira vatsvene voWokumusorosoro.” Kwamakore matatu nehafu, anodaro Dhanieri, vachaiswa kwaari—iye anozivikanwa munyika yose so“Anopesana naKristu.”Ramba kuverenga