Kumutswa kweChechi

 

Iwo ane chiremera kwazvo maonero, uye iyo inoonekwa
kunyatsoenderana neMagwaro Matsvene, ndiko kuti,
mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike
kamwe zvakare kupinda pane nguva ye
kubudirira nokukunda.

-Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu,
Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

 

PANO ndima isinganzwisisike iri mubhuku raDanieri iri kufutunuka yedu nguva. Inotizve zviri kuratidzwa naMwari panguva ino apo nyika ichienderera nerima ...Ramba kuverenga

Kushuva kweChechi

Kana izwi risati rashandurwa.
richava ropa rinotendeuka.
—ST. JOHN PAUL II, kubva mudetembo "Stanislaw"


Vamwe vevaverengi vangu venguva dzose vangave vakacherechedza kuti ndakanyora zvishoma mumwedzi ichangopfuura. Chikamu chechikonzero, sezvamunoziva, ndechekuti tiri kurwira hupenyu hwedu kurwisa maindasitiri emhepo turbines - kurwa kwatiri kutanga kuita. kumwe kufambira mberi pamusoro.

Ramba kuverenga

ChiKristu chaicho

 

Sezvo chiso chaIshe Wedu chaive chashatiswa muKushuva Kwake, saizvozvowo, chiso cheChechi chave chakasvibiswa munguva ino. Anomiririra chii? Basa rake nderei? Shoko rake nderei? Chii chinoita chiKristu chaicho kutaridzika chaizvo?

Ramba kuverenga

Zvapupu muHusiku Hwekutenda Kwedu

Jesu ndiye ega Vhangeri: hatina chimwezve chekutaura
kana chimwe chapupu chokupupura.
—PAPA JOHANI PAURO II
Evangelium Vitae, N. 80

Kwese kwakatitenderedza, mhepo dzeiyi Dutu Guru dzatanga kurova vanhu varombo. Mhemberero inosuruvarisa yerufu inotungamirirwa nemutasvi weChisimbiso chechipiri chaZvakazarurwa uyo "anobvisa rugare kubva panyika" (Zva 6: 4), anofamba asingatyi munyika dzedu. Zvingave kuburikidza nehondo, kubvisa pamuviri, euthanasia, iyo poisoning yezvokudya zvedu, mhepo, uye mvura kana kuti mishonga yevane simba, the chiremera remunhu ari kutsikwa pasi pemahwanda ebhiza dzvuku… uye rugare rwake akabiwa. Ndiwo “mufananidzo waMwari” uri kurwiswa.

Ramba kuverenga