Iye Zvino Izwi mu2024

 

IT hazviratidzike kare kare kuti ndakamira pabani sezvo dutu rakatanga kupinda mukati. Mashoko akataurwa mumwoyo mangu akabva azova “shoko razvino” rinotsanangura raizoumba hwaro hwechipostora ichi kwemakore gumi nemasere aitevera:Ramba kuverenga