Keepin 'Izvo Pamwechete

 

NA misoro yenhau ichiwedzera kutyisa uye kutyisa neawa uye mashoko echiporofita anoungira zvakafanana, kutya uye kufunganya zviri kuita kuti vanhu va“rasikirwe nazvo.” Iyi yewebhu yakakosha inotsanangura, saka, maitirwo atingaite "kuzvichengeta pamwechete" sezvo nyika yakatitenderedza inotanga kuparara ...Ramba kuverenga