Pamusoro peRadical Traditionalism

 
 
Vamwe vanhu vari kutaura kuti iyi blog inoita semavara machena pane tan kumashure. Iro idambudziko nebrowser yako. Gadziridza kana chinja kune imwe browser, seFirefox.
 

PANO hapana mubvunzo kuti chimurenga chepashure peVatican II che "progressives" chakakonzera nyonganyonga muChechi, pakupedzisira kuenzanisa mirairo yese yechitendero, mavakirwo echechi, mimhanzi uye tsika dzechiKatorike - zvinopupurirwa zviri pachena muzvinhu zvese zvakatenderedza Liturgy. Ndanyora zvakawanda pamusoro pekukuvadzwa kweMisa sezvazvakabuda mushure meSecond Vatican Council (ona Kushandisa Misa) Ndakanzwa nhoroondo dzekutanga dzekuti “vamutsiridzi” vakapinda sei mumaruwa pakati pehusiku, mifananidzo yekugeza chena, kuputsa zvidhori, uye kutora saha yechani kuti vashongedze maatari akakwirira. Munzvimbo yavo, atari yakareruka yakafukidzwa nejira jena yakasiiwa yakamira pakati penzvimbo tsvene—kukutyisa kwavaendi kuchechi vakawanda paMisa yakatevera. vakati kwandiri, "Ndizvo zvamuri kuita imi!"Ramba kuverenga