Chipo

 

Mukufunga kwangu Pamusoro peRadical Traditionalism, Ndakazonongedza kumweya wekumukira mune zvese zvinonzi "kunyanya kuchengetedza" pamwe ne "kufambira mberi" muChechi. Mune yekutanga, vanongogamuchira maonero akamanikana edzidziso yeChechi yeKatorike ivo vachiramba kuzara kweKutenda. Kune rumwe rutivi, kuedza kunofambira mberi kushandura kana kuwedzera kune "dhipoziti yekutenda." kana kuberekwa neMweya wechokwadi; uye hazvienderane neTsika Inoyera (pasinei nekupikisa kwavo).Ramba kuverenga