America: Kuzadzisa Zvakazarurwa?

 

Humambo hunofa riini?
Inoputsika munguva imwe inotyisa here?
Kwete, kwete.
Asi pane nguva inouya
apo vanhu varo havachatendi mazviri…
-tirera, Megalopolis

 

IN 2012, apo kutiza kwangu kwakakwira pamusoro peCalifornia, ndakanzwa Mweya uchindikurudzira kuti ndiverenge Zvakazarurwa Zvitsauko 17-18. Pandakatanga kuverenga, zvakaita sekunge chidzitiro chaisimuka pairi bhuku reArcane, seimwe peji yetishu dzakatetepa dzichitenderera kuratidza zvimwe zvisinganzwisisike mufananidzo we "nguva dzekupedzisira." Shoko rokuti “apocalypse” rinoreva, kutaura zvazviri, kufumura.

Zvandakaverenga zvakatanga kuisa America muchiedza chebhaibheri chitsva chose. Sezvandainzvera hwaro hwenhau yenyika iyoyo, handina kukwanisa kuita kunze kwokuiona semumiriri akakodzera zvikurusa weiyo St. John yakadana kuti “chakavanzika Bhabhironi” (verenga Chakavanzika Bhabhironi). Kubva ipapo, maitiro maviri achangoburwa anoita seanosimbisa iwo maonero…

 

America Inodiwa… uye Inovengwa

Zvichida ndakafamba muUnited States yose kupfuura vazhinji vekuAmerica. Zvechokwadi iparadhiso ine mamiriro okunze ari pakati nepakati, pfuma yakawanda, uye kupfuura zvose, vakasarira vanodziya nevanopisa vevaKaturike. Ndivo zvakare vanhu vekuAmerica, zvakanyanya, vakandigonesa kuti ndipe makore gumi nemapfumbamwe apfuura kuapostora iyi yenguva yakazara kuburikidza neminamato yavo yerupo nerutsigiro. Nheyo dzechiKristu dzeAmerica dzinoramba dzichipenya, zvisinei nerima rakadzika pamusoro penyika iyoyo.

Sir Francis Bacon

Asi nheyo dzeAmerica, sezvandakaverenga makore apfuura, dzaivewo Mason. Sir Francis Bacon vanoonekwa sebaba vesainzi yemazuva ano uye sekuru veFreemasonry. Aitenda kuburikidza neruzivo kana sainzi, vanhu vaigona kuzvishandura ivo kana nyika kuti ive mamiriro ayo epamusoro ekuvhenekerwa (ingofunga kuti sirogani "Sayenzi"™ yakaita basa repakati pakutsanangura mutemo weAmerica nepasirese mumakore matatu apfuura!). Achizviti “muzivisi wezera idzva,” kwakanga kuri kudavira kwaBacon uko America yaizova chishandiso kugadzira utopia panyika, "New Atlantis"[1]"Kunze kwekunge iwe uchinzwisisa pesvedzero yemasangano ezvemashiripiti uye kusimukira kweAmerica, pakugadzwa kweAmerica, munzira yeAmerica, sei, unorasika zvachose kudzidza nhoroondo yedu." —Dr. Stanley Montheith, Iyo Itsva Atlantis: Zvakavanzika Zvakavanzika zveAmerica's BeginningsVideo); bvunzurudza Dr. Stanley Monteith”Musoro webhuku raSir Francis Bacon uyo 'unoratidza kugadzirwa kwenyika ine "rupo uye kuvhenekerwa, chiremera nekubwinya, kuzvipira uye mweya wevanhu" ndizvo zvinowanzoonekwa ...' izvo zvaizobatsira kuparadzira "kujekesa demokrasi" kutonga nyika.

America yaizoshandiswa kutungamira nyika muhuzivi hwehushe. Iwe unonzwisisa kuti America yakavambwa nemaKristu senyika yechiKristu. Nekudaro, paigara paine vanhu ivavo kune rimwe divi vaida kushandisa America, kushandisa simba redu remauto nesimba redu rezvemari, kumisikidza nyika dzakavhenekerwa zveruzhinji uye kudzosera iyo yakarasika Atlantis. - mushakabvu Dr. Stanley Monteith, Iyo New Atlantis: Chakavanzika Chakavanzika cheKutanga kweAmerica (Video); bvunzurudza Dr. Stanley Monteith (1929-2014)

Uye zvakaitika: America, ichishandisa simba rayo rehondo uye hupfumi husingagumi,[2]isina muganho kana iwe uchingokwanisa "kudhinda" mari kuparadzira anonzi “mademocracy akavhenekerwa” munyika yose, achiendesa kunze tsika dzayo nemipimo (kazhinji kazhinji kubvisa pamuviri, kudzivirira kubata pamuviri, uye mamwe mirangariro) kumigumo yapasi. Asi "kuvhenekerwa" pano kunofanira kunzwisiswa mumashoko eMasonic: kushivirira, kuenzana, rudo uye rukudzo - ndiko kuti, kushivirira kwechivi, kuenzana pasina kusiyana-siyana, rudo pasina chokwadi - uye kukudzwa kweavo chete vanobata zvitatu zvekutanga.

Asi chimwe chinhu chakachinja mumakore gumi apfuura izvo zvakashamisa vazhinji: iyo yekuAmerican yakasara yatanga chaizvoizvo kuvenga nyika yayo. Pasina kunyora bhuku pano, zvakakwana kutaura kuti izvi hazvina kuitika nehusiku humwe. Icho chibereko chinoputika chekudzidzira nemaune kwakatanga makumi emakore apfuura. Mubhuku Communist Akashama, aimbove mumiriri weFBI, Cleon Skousen, akaburitsa zvakadzama zvinangwa zveCommunist makumi mana neshanu muna 1958. Pakati pazvo:

# 25 Putsa tsika dzehunhu nekusimudzira zvinonyadzisira nekunyadzisa mumabhuku, magazini, mafirimu, redhiyo, neTV.

# 26 Parizvino ungochani, kuora uye hupombwe se "zvakajairika, zvakasikwa, zvine hutano."

# 17 Tora kutonga kwezvikoro. Vashandise semabhandi ekupfuudza ehukoshalism uye yazvino manzi echiCommunist. Nyorovesa kosi yacho. Tora kutonga kwesangano revadzidzisi. Isa mutsetse wepati mumabhuku ekuverenga.

# 31 Belittle mafomu ese eAmerican tsika uye anoodza moyo dzidziso yenhoroondo yeAmerica…

Mission yakaitwa. Takaona idzi mhodzi dzechimurenga dzichizadzika makore mana apfuura apo vechidiki vekuAmerica vakapisa zvivakwa, vakapamba dzimwe, nekutora nharaunda dzese.[3]cf. Kufumura Uyu Mweya Wechimurenga Anonyora Matthew J. Peterson, Mutevedzeri weMutungamiriri weDzidzo paClaremont Institute:

Nhema Hupenyu Nyaya haina anomiririra yekare Kodzero dzeVanhu. Hazvitsvaki kuenzana pasi pemutemo. Uye haina chinangwa chekumira kudzamara yapidigura iyo chaiyo pfungwa uye chimiro cheAmerica sekuiziva kwatakaita… BLM ndizvo zvazvinotaura kuva: boka revaMarxist iro rinotsvaga kushandura zvakazara mararamiro eAmerica. Ivo vane simba rakawanda uye zviwanikwa izvozvi kupfuura chero kupandukira kunofamba munhoroondo yeAmerica. Havamire kusvikira vamiswa. -Americanmind.org, September 1st, 2020

Billionaire investor, Ray Dalio, akayambira kuti America "yave kumucheto" kweimwe hondo yevagari vemo, uye akakurudzira vanosima mari svondo rino kuti vatamise chikamu chemidziyo yavo kunze kwenyika.[4]Mary 16, 2024, I msn.co

Ikozvino, pane zvakawanda zvandatotaura pamusoro pehuzivi uye communist underpinnings yeFreemasonry (ona Related Reading pazasi), inova ine hunyanzvi hwekuMadokero huzivi hwechakavanzika nzanga ine midzi muKabbalist maJuda anodzokera kuTestamente Yekare.[5]verenga Chihedheni Chitsva - Chikamu V

Hapana kana pfungwa imwe yehuzivi muCommunism isina kubva kuMadokero. Huzivi hwayo hwakabva kuGermany, magariro ake kubva kuFrance, hupfumi hwayo kubva kuEngland. Uye izvo Russia yakapa iyo yaive mweya asiatic uye simba uye chiso. - Venerable Fulton Sheen, Communism muAmerica ", cf. youtube.com

Asi America yaizoshandiswa - uye ndinosimbisa izwi raishandiswa - kugadzirira nyika chimiro chitsva checommunism yepasi rose, sekuyambira kwaMukadzi Wedu weFatima muna 1917 pamwe chete nemapapa. Zvakaoma chaizvo kufamba pasirese uye kusasangana nepesvedzero yetsika dzeAmerica padzinenge nyika dzese. Nokudaro, tinorava nezve“hure” iri muChitsauko 17 chaZvakazarurwa rakatasva chikara. 

Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita, riri chakavanzika, Bhabhironi, guta guru, mai vemhombwe navezvinonyangadza zvenyika. (ndima. 5)

Pamusoro pechikara, Mukadzi wedu akati kuMuranda waMwari Stefano Gobbi:

Misoro minomwe inoratidza akasiyana masonic dzimba dzekugara, dzinoshanda kwese kwese nenzira isinganzwisisike uye ine njodzi. Ichi Chikara Mutema chine nyanga gumi uye, panyanga, korona gumi, zvinova zviratidzo zvekutonga nehumambo. Masonry anotonga uye anotonga pasi rese kuburikidza nenyanga gumi. -Mashoko akawandisa kuna Fr. Stefano, Kumupirisita, Vanamai Vedu Vanodiwa Vanakomana,n. 405.de; Chikumi 3, 1989

Asi ipapo tinoverenga chimwe chinhu chinoshamisa.

Nyanga gumi dzawaona nechikara uchavenga mhombwe; vacharisiya riri dongo rakashama; vachadya nyama yayo nokuiparadza nomoto. (Zvak. 17: 3, 16)

Hure raidiwa, rakashandiswa… ndokuzoraswa.

Madzimambo enyika akasangana naro, uye vatengesi venyika vakapfuma kubva muumbozha hwaro ... (Zvak. 18: 3)

 

America Inflitrated

Chikamu chechipiri muna Zvakazarurwa chandinotenda chiri kuzadzikiswa sezvatinotaura chinozivisa kuparara kweBhabhironi iri:

“Rawa, rawa Bhabhironi, guta guru!
Yava ugaro hwemadhimoni.
unogara mweya yose yakaipa.
inzvimbo inogara shiri dzose dzine tsvina uye dzinovenga…”(Zvak. 18: 2)

Kunyangwe uchimuda kana kumuvenga, Mutungamiriri wechimakumi mana neshanu weUnited States akanyatsoratidza mamiriro asina musoro emuganhu munyika yake sezvo ichiri kuramba ichifashukira nevatorwa zvisiri pamutemo:

Uye vanogona kuva mhondi kubva kune dzimwe nyika. Vanobuda mumajeri uye vanobuda mumasangano epfungwa. Uye ipapo vanopinda muguta renzvimbo tsvene uye iwe haugone kuita zvaunofanira kuita. Mamiriro ezvinhu anosiririsa zvikuru… uzivi hwekuruboshwe uhwu… haugone kubvumidzwa kuenderera mberi. Kana zvikadaro, nyika haisati ichizove nyika zvakare. - Vaimbova Mutungamiri Donald Trump, Sravana Sameeralu Serial 4th Alpha News, Dai 18, 2024

Zvakaonekwa kakawanda uye zvakaonekwa munhau kuti vazhinji ve "vanotama" havana kuroora. varume vezera rechiuto pakati pemakore 25-35. Fox News anchor Bret Baier tweeted muna Kubvumbi 2024 kuti “Border Patrol yabata 24,296 Vagari vechiChina kuyambuka zvisiri pamutemo pakati pezviteshi zvekupinda. Vazhinji vakawandisa (85%) vavo vaive vanhu vakuru vasina murume (20,868). Nhau dzeNBC dzeKTSM dzakataura izvozvo Tren de Aragua, boka rematsotsi “ane chisimba zvakanyanyisa” rinobva kuVenezuela,[6]ktsm.com akapinda zviri pamutemo pamuganho kuburikidza nefungu risiri pamutemo revanotamira kune dzimwe nyika, achiwedzera kuti pachava nekuwedzera kwe“kubiwa kwevanhu zvisiri pamutemo uye kutengeswa kwevatano.”[7]https://x.com/BigFish3000/status/1761402665588727941 47,000 veVenezuelan vakabatwa vachipinda muUS kumuganhu wekumaodzanyemba muna Zvita wapfuura chete - zviuru makumi maviri nezvinomwe zvevakuru vasina murume.[8]Feb 8, 2024, Zuva nezuva Signal

Zvinotungamira kune fungidziro yekuti varume ava vanogona kunyoreswa munyika dzavari kuenda semauto eUN.[9]greese.substack.comZvirokwazvo, vazhinji vevapambi zvisiri pamutemo ava vanozvidza America, kunyanya kana ikasvika kubva kunyika dzechiIslam dzakasimba uko "Rufu kuAmerica" ​​iri sirogani yemhuri.

Asi nechekare mukati memiganhu yayo, sezvakangoita Iye Akashama Communist zvakafanotaurwa, “mhando dzose dzakaipa” dzezvinonyadzisira uye unzenza zvaputika, kwete paIndaneti chete, mumafirimu, kana kuti paterevhizheni, asi. muzvikoro. Vabereki vari kuerekana vadzivirira vana vavo kubva papfungwa dzechikadzi idzo dzisiri kungopinda mukirasi asi dziri kudzidziswa na varume mukukweva. Chokwadi, zvinoita sekunge America iri kuramba ichiwedzera neawa iyo “Ugaro hwemweya yose yakashata, ugaro hweshiri dzose dzine tsvina dzinovengwa” sezvainosiya nheyo dzayo dzechiKristu zvechihedheni.

Izvi, nguva yese iyi "huwandu hwekuzvarwa hweUS huri kupera padanho rayo rakaderera munhoroondo,"[10]I msn.co - kunyangwe isiri iyo huwandu hwayo hwese.

Pakanga paine rekodhi 44.8 miriyoni vanobva kune dzimwe nyika vanogara muUS muna 2018, vachiita 13.7% yehuwandu hwenyika. Izvi zvinomiririra kuwedzera kwakapetwa kanopfuura kana kubva muna 1960, apo 9.7 miriyoni vabvakure vaigara muUS, vachiverengera 5.4% yehuwandu hweUS. —Dr. Robert Malone, Chikunguru 17, 2023, livel-net.com

Panguva imwecheteyo, yambiro nyowani dziri kupihwa nezveUS chikwereti spiral, mumwe retail apocalypse uye kuvharwa kwebhizinesi, hyperinflation, hombe kadhi rechikwereti chikwereti, nokuuya kururamisa kukuru mumusika wemasheya uyo mumwe weWall Street's most bearish skeptics, Mark Spitznagel, akaudza Business Insider mwedzi wapfuura ichave "yakanyanya kuparara kwemusika kubvira 1929."[11]cf. I msn.co Tisingatauri kuti nyika dzeBRICS dziri kutanga kusiya petrodollar.[12]Yakadzokororwa, cf. youtube.com

Zvose izvi zvinongotaura zviri kuitika dhirika kwete chete United States asi Madokero.

Komonizimu, naizvozvo, iri kudzoka zvakare kunyika dzokuMadokero, nokuti chimwe chinhu chakafa munyika dzokuMadokero—kunova kutenda kwakasimba kwavanhu muna Mwari akavasika. - Venerable Fulton Sheen, "Communism muAmerica", cf. youtube.com

Heino pfundo: uku kuparadzwa kwezvose zviri zviviri budiriro yokuMadokero neChechi yeKaturike iyo yakaipesvedzera zvikuru, ine donzo kuitira kuti pave nenhevedzano yenyika yose—pasina Mwari—nguva ino, mukutonga kwe“chikara”.

Zvino simba rinodzivisa iri [rinowanzo] gamuchirwa sehushe hweRoma… Ini handipe kuti humambo hweRoma hwaenda. Kure nazvo: humambo hweRoma hunoramba huripo nanhasi… Uye sezvo nyanga, kana hushe, zvichiripo, sezvazviri, nekudaro hatisati taona kupera kwehushe hweRoma. —St. John Henry Newman (1801-1890), Nguva dzaAntikristu, Mharidzo 1

Asi kana iro guta guru renyika rave kudonha, uye ratanga kuva mugwagwa… ndiani anogona kusahadzika kuti magumo asvika zvino kune zvinoitika zvevanhu nepasi rose? —Lactantius, Baba veChechi, Divine Institutes, Bhuku VII, Ch. 25, "YeNguva Dzokupedzisira, uye dzeGuta reRoma ”; note: Lactantius anoenderera mberi achiti kuparara kweHumambo hweRoma hakusi kuguma kwenyika, asi kunoratidza kutanga kwe“makore ane chiuru” kutonga kwaKristu muChechi Yake, zvichiteverwa nekupera kwezvinhu zvose. Maona Maitiro Erai Akarasika

“Umambo hunofa rini? Inodonha munguva imwe chete yakaipa here?" anobvunza Francis Ford Coppola mufirimu rake idzva reunzenza pamusoro pekuputsika kweAmerica. Zvakanaka, kwete "nguva" chaiyo - yakawanda seawa.

Madzimambo enyika akaita unzenza naro achachema uye achachema pamusoro paro paanoona utsi hwemoto waro. Vacharamba vari kure nokuda kwekutya kurwadziswa kwaanoitwa, uye vachati: “Maiwe, nhamo, guta guru, Bhabhironi, guta rine simba. muawa imwe chete kutonga kwenyu kwasvika. (Zvak. 18: 9-10)

Ndinoyambira vanhu Vangu kuti chidzitiro chedziviriro paAmerica chave kuzobviswa kana ikasatendeuka. Amai vangu vakachengeta rudzi urwu pasi pejasi ravo, asi kana vana vavo vakatadza kuyananisira, chifukidziro chinobviswa kwechinguva. Kusarurama kwakauyiswa pavaduku vangu kwamutsa hasha dzakarurama dzaBaba vangu. - Ishe wedu kuna Jennifer, April 5, 2024

Kunyange zvakadaro ndinokuudza, mwanasikana wangu, kuti kunyange kuparadzwa kwakadaro kukaitika nokuti kwakanga kusina mweya yakakwana yakateerera nyevero dzangu, vachasara vachasara vasina kubatwa nenyonganyonga, avo, vachinditevera uye vachiparadzira yambiro yangu, vachasara. zvishoma nezvishoma vanogara pasi zvakare nehupenyu hwavo hwakatsaurirwa uye hutsvene. Mweya iyi ichavandudza pasi muSimba neChiedza cheMweya Mutsvene, uye ava vana vangu vakatendeka vachange vari pasi pedziviriro yangu, uye neiyo yeNgirozi Dzvene, uye vachatora Hupenyu hweUtatu Humwari mune zvinoshamisa. Way. Ita kuti vana vangu vazive izvi, mwanasikana anokosha, kuti varege kuva nepembedzo kana vakakundikana kuteerera nyevero dzangu.  — mushakabvu Sr. Mary Neuzil, ane mazwi echiporofita aaiti aibva kuMadzimai Wedu weAmerica, anofanira kutorwa se“zvinoitika zvomukati zvechitendero pane kuva nezvinangwa uye zvakazarurwa” (Bishop Kevin Rhodes)

 

Zvakafanana Kuverenga

Chakavanzika Bhabhironi

Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi

Kufumura Uyu Mweya Wechimurenga

Dema nechena

Kuuya Kudonha kweAmerica

Kana Chikominizimu Chidzoka

Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism

 

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 "Kunze kwekunge iwe uchinzwisisa pesvedzero yemasangano ezvemashiripiti uye kusimukira kweAmerica, pakugadzwa kweAmerica, munzira yeAmerica, sei, unorasika zvachose kudzidza nhoroondo yedu." —Dr. Stanley Montheith, Iyo Itsva Atlantis: Zvakavanzika Zvakavanzika zveAmerica's BeginningsVideo); bvunzurudza Dr. Stanley Monteith”Musoro webhuku raSir Francis Bacon uyo 'unoratidza kugadzirwa kwenyika ine "rupo uye kuvhenekerwa, chiremera nekubwinya, kuzvipira uye mweya wevanhu" ndizvo zvinowanzoonekwa ...'
2 isina muganho kana iwe uchingokwanisa "kudhinda" mari
3 cf. Kufumura Uyu Mweya Wechimurenga
4 Mary 16, 2024, I msn.co
5 verenga Chihedheni Chitsva - Chikamu V
6 ktsm.com
7 https://x.com/BigFish3000/status/1761402665588727941
8 Feb 8, 2024, Zuva nezuva Signal
9 greese.substack.com
10 I msn.co
11 cf. I msn.co
12 Yakadzokororwa, cf. youtube.com
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.