Vatorwa paGates

 

“Vhara mukati uye upise.”
-Vapanduki paQueen's University, Kingston, Ontario, vachipesana negakava re transgender
naDr Jordan B. Peterson, Kurume 6th, 2018; yekuwwrans.com

Vatorwa pamusuwo… Zvaive zvakakwana surreal… 
Mhomho iyi yakaregeredza kuunza mwenje neforkorks,
asi mafungiro aivapo: "Vharire mukati uye upise nemoto"…
 

- Jordan B Peterson (@jordanbpeterson), Zvinyorwa zvepa Twitter, Kurume 6, 2018

Paunotaura mashoko awa ose kwavari,
naivowo havangakuteereri;
paunodana kwavari, havazokupinduri…
Urwu ndirwo rudzi rwusingateereri
inzwi raIshe, Mwari waro,
kana kutora kurairwa.
Kutendeka kwanyangarika;
shoko pacharo rakadzingwa mukutaura kwavo.

(Kuverenga kweMisa kwekutanga nhasi; Jeremiah 7: 27-28)

 

TATU makore apfuura, ini ndakanyora nezve itsva "chiratidzo chenguva" ichibuda (ona Mhomho Inokura). Kunge fungu rinosvika kumahombekombe rinokura uye richikura kusvika raita tsunami hombe, saizvozvowo, kune mafungire emhomho ari kukura kuChechi uye nerusununguko rwekutaura. Iyo zeitgeist yachinja; kune kuzvimba kushinga uye kusashivirira kuri kutsvaira mumatare, mafashama enhau, nekupararira mumigwagwa. Hongu, nguva yacho yakakodzera silence Chechi - kunyanya zvivi zvebonde zvevapristi zvaramba zvichioneka, uye hutungamiriri hunowedzera kupatsanurwa pamusoro penyaya dzehufundisi.

Anti-Chechi, anti-democracy manzwiro ave aripo kwenguva yakati ikozvino, makumi emakore kunyangwe. Asi chii chitsva ndechekuti ivo vawana simba remhomho. Kana vasvika padanho iri, hasha nekusashivirira zvinotanga kufamba zvakanyanya.

Zvatiri kupupura ndeizvi Yenyika Dzepasi Pose iyo yakave yakagadzirwa kare nevanhu vakaora-mapato akavanzika-Chinangwa chekugadzirisa nyika nemufananidzo wavo:

Vasingachaiti chero chakavanzika chezvinangwa zvavo, vava kushinga kupandukira Mwari pachaKe ... icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira chinozvimanikidza kuti vaone-ndiko, kubviswa zvachose kweiyo yese yechitendero uye yezvematongerwo enyika kurongeka kwepasi uko dzidziso yechiKristu ine yakaburitswa, uye kutsiviwa kwenzvimbo nyowani yezvinhu zvinoenderana nepfungwa dzadzo, idzo nheyo nemitemo zvichatorwa kubva kune zvakasikwa zvakasarudzika. —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical paFreemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

Munoziva zvirokwazvo, kuti chinangwa cheiri zano rakaipa kwazvo kutyaira vanhu kuti vapidigure hurongwa hwese hwevanhu uye kuvakwevera kudzidziso dzakaipa dzeSocialism neCommunism… —Papa PIUS IX, Nostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DECEMBER 8, 1849

Nhasi, tiri kutarisa mu "nguva chaiyo" kuti vechidiki vechizvarwa chino, vakasvinudzwa pfungwa nemasangano anotungamirwa uye vakagadzirirwa kuti vagamuchire hedonism, vari kutungamira mukumutsa mukusimudzira vezvematongerwo enyika kune vezvematongerwo enyika zvakanyanya. Kutarisa kwekutarisa pavhoti kunoratidza kuti vadzidzi vekoreji-vezera vasingangotsigire euthanasia, kubvisa nhumbu, mafungiro echikadzi, kutsanangudzwa kwemuchato, nezvimwewo asi mapuratifomu eSocialist / Marxist ayo akatove nedambudziko kumarudzi mazhinji muzana rapfuura (ona "Vhenezwera"). Muna 1917, izvi ndizvo chaizvo izvo Yedu Mukadzi waFatima yambiro yaizoitika kana vanhu vakasadzokera kuEvhangeri: kuti Russia yaizo “Kuparadzira kukanganisa kwake” kune dzimwe nyika. 

Zvatiri kutarisa zviri kuitika ndizvo zvazvinoita kana nyika isisatendi kuti Mwari ariko. Zvinongonzwisisika kuti sainzi uye tekinoroji yaizoedza kuzadza izvi Kubvisa Kwakakura. Asi iyo tariro yenhema.  Ivo vanozokundikana nekuti munhu zvakare a zvokunamata ndiri mukuda mhinduro dzemweya. 

Ndicho zvakare chikonzero nei vadzvanyiriri vachigara vachisimukira pachiitiko panguva dzakadai- "vanababa" vekunyepedzera vachizadza chishuwo chiri pamoyo wevanhu chekuti vaberekwe. Chokwadi, nyika dziripo nhasi uko kwavo maCommunist / maSocialist vatungamiriri vanowanzodaidzwa kunzi "baba" kana "mudikani mutungamiri." MuAmerica, vakaenderera mberi: vamwe vakafananidza Barack Obama naJesu, Moses, uye vakatsanangura aimbova mutungamiriri wenyika se "Mesiya" uyo achatora vechidiki. Muna 2013, Magazini yeNhauweek akamhanya nyaya yekuvhara tichienzanisa kusarudzwazve kwaObama ne "Kuuya Kwechipiri."

Zvese izvi zviri kushanda seyambiro kupfurwa pauta hwepasi. Isu tese takagadzirira kunamata munhu panzvimbo paMwari. Ndokunge, shure kwezvose, kunyengedza kwekupedzisira kwakamirira chizvarwa che "vamwe". 

Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweyeAnopesana naKristu, pseudo-messianism uyo munhu anozvikudza iye pachinzvimbo chaMwari naMesiya wake akauya munyama. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 675

MuGarabandal, Spain, panguva yeHondo Yemashoko, mumwe wevaoni vadiki imomo asingazivi akafanotaura, kwete chete kuparara kweCommunism, asi kudzoka kwayo. Zvino painodzoka, akati, Mwari achapa “nyevero”Kunyika:

"Kana Communism yauya zvakare zvese zvichaitika."

Munyori akapindura: "Unorevei nekuuya zvakare?"

"Hongu, kana ichangouya zvakare," akapindura.

"Izvi zvinoreva here kuti Communism ichaenda zvisati zvaitika?"

"Handizivi," akati achipindura, “Mhandara Yakaropafadzwa yakangoti 'apo chiKomonisiti chichauya zvakare'.” -Garabandal - Der Zeigefinger Gottes (Garabandal - Munwe waMwari), Albrecht Weber, n. 2; yakatorwa kubva www.vaperempixer.com

 

ZVINODZIDZISWA ZVAKANAKA

Kana chinamato chadzingwa pachikoro, kubva kudzidzo uye kubva kuruzhinji hupenyu, apo vamiririri vechiKristu nemitambo yazvo mitsvene vanoitirwa kusekwa, hatisi kunyatsokurudzira hupfumi hwenyika inova ivhu rakaorera reCommunism? —Papa PIUS XI, Divinis Redemptoris, kwete. 78

Pakati pemoyo wedambudziko repasirese chinhu chekare-chemweya mamiriro: kuoma kwemoyo. Zvisinei nekutaura kwenhema kwevasingatendi kuti kuna Mwari, Mwari akadaro kwete yakaramba isingaonekwe. Rudzi rwese rwakanzwa simba rechiKristu ku imwe degree kana imwe munzira yekuti haina kungogadzirisa nharaunda dzisina kusimba asi yakakanganisa sainzi, zvematongerwo enyika, mutemo, mumhanzi nehunyanzvi. Zvakare, manenji aKristu anoenderera kusvikira nhasi uno nekuporesa kusingatsanangurike, vatsvene vasina kuora, mashura, uye zvimwe "zviratidzo". Uye pakupedzisira, zvisikwa pachazvo zvakafanana ne "vhangeri rechishanu":

Kubvira pakasikwa nyika, hunhu hwake husingaonekwe hwesimba risingagumi nehuMwari zvakakwanisa kunzwisiswa nekunzwisiswa mune izvo zvaakasika. Nekuda kweizvozvo, havana pembedzo; nekuti kunyangwe vaiziva Mwari, vaimuziva usamupe mbiri saMwari kana kumutenda. Pane kudaro, vakava vasina maturo mukufunga kwavo, uye pfungwa dzavo dzisina njere dzakasvibiswa. Kunyange vaizviti vakachenjera, vakava mapenzi… (VaR. 1: 20-22)

Kumisangano yangu yazvino yeLenten, ndanga ndichigovana neungano kuti iyo inonzi nguva ye "Kujekerwa", neyakajeka uye mafirosofi akakanganisa, yairima sei ivhu retsika yazvino yerufu. Kunyange tichizviti takachenjera, takava mapenzi;uye hakuna munhu akanyengerwa kupfuura wechidiki. Ivo chizvarwa chave ivhu rakaorera reCommunism nyowani - hurongwa huri kusimukira hwepasi rose husina hutongi hwegutsaruzhinji nemitemo yetsika. 

Nekudaro chinongedzo cheCommunist chinokunda mazhinji enhengo dzinofunga zviri nani munharaunda. Ivava vanozova vaapositori vechikwata pakati pevadiki vakangwara avo vachiri vadiki kuti vakwanise kuona mhosho dzechisimba dzehurongwa. —Papa PIUS XI, Divinis Redemptoris, n. 78, 15 78

Ini ndaizopokana kuti ivhu rakaorera kune antichrist. Nhoroondo yakaratidza yadzokororazve kuti, chero kupi uko Chechi yaishurikidzwa kana kumanikidzwa kubuda munzanga, vadzvanyiriri vane chinzvimbo vanotora nzvimbo yavo. Chokwadi, achiona kusatenda kuti Mwari kwakadzika midzi munyika, Pope St. Pius X akashamisika muna 1903…

… That Panogona kunge paine atove munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" uyo Mupostori anotaura nezvake. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese muna Kristu, n. 3, 5; Gumiguru 4th, 1903

Pope St. John Paul vakangotaurawo zvisina tsarukano apo, saKadhinari muna 1976, pavakataura kuti takatarisana ne "kusangana kwekupedzisira pakati peChechi nevanopesana nemachechi… Kristu naantikristu."[1]Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976; Mudhikoni Keith Fournier, aipinda kongiresi, akataura mazwi ari pamusoro; cf. Catholic Online Papa Benedict akayambira zvakare kuti "simba" renyika yose raiwedzera kuti "pasina nhungamiro yesangano muchokwadi ... ingakonzeresa kukuvara kusati kwamboitika uye kuunza kupesana patsva mukati memhuri yevanhu." [2]Caritas muVeritate, kwete. 33 Uye Papa Francis akashamisa vazhinji paakataura nezvake kumunyori webhuku "raanofarira" pamusoro paAntikristu. Ishe weNyika. Iye akati, bhuku iri "zvinoita sekunge chiporofita, sekunge aifungidzira zvaizoitika."[3]PAPA FRANCIS, Homily, Mbudzi 18, 2013, XNUMX Zvakare, nekuti tiri kuzviona zvichiitika paawa ino.

Hushamwari hwakatora nzvimbo yerudo, kugutsikana nzvimbo yetariro, uye ruzivo nzvimbo yekutenda. -Ishe weNyika, Robert Hugh Benson, 1907, peji. 120

 

KEREKE INOGADZIRIRA PASI YAKE

Nekudaro, chero kutaurirana nezve kuomarara-kwemoyo kana matsi echizvarwa chino kungave kwakanyanya isina kukwana pasina kucherechedza kuti matambudziko mamwe chete ari mukati meChechi. Handikwanise kuzvitaura zvirinani pane zvakafanoonekwa naKadhinari Newman:

Satani anogona kutora zvombo zvinotyisa zvekunyengera - anogona kuzvivanza - anogona kuedza kutinyengedza muzvinhu zvidiki, uye nekudaro kufambisa Chechi, kwete ese kamwechete, asi zvishoma nezvishoma kubva pachinzvimbo chayo chechokwadi. Ini ndinotenda akaita zvakawanda nenzira iyi mukati memazana emakore apfuura ... Ndiwo mutemo wake kutipatsanura nekutiparadzanisa, kutibvisa zvishoma nezvishoma kubva padombo redu resimba. Uye kana kukave nekutambudzwa, pamwe zvichazoitika ipapo; zvino, pamwe, apo isu tese tiri munzvimbo dzese dzechiKristudhomu dzakakamurwa zvakanyanya, uye nekuderedzwa, kuzara nekuparadzaniswa, padyo nepfungwa dzakatsauka. Kana tazvikanda pasi uye tichivimba nedziviriro pariri, tikasiya kuzvimiririra kwedu nesimba redu, ipapo [Anopesana naKristu] achatiputira nehasha kusvika pazvinotenderwa naMwari. Uye ipapo kamwe kamwe Humambo hweRoma hunogona kumuka, uye Anopesana naKristu aonekwe seanotambudza, uye nyika dzakashata dzakatenderedza. -Akabatsirwa John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu 

Ay, vatorwa vatova pano. 

Uye isu maKristu hatina munhu wekupa mhosva asi isu pachedu nekutya kwedu, kudziya, uye kusava nehanya… nekuoma kwedu kwemoyo. Vachizadzwa nehope nehupfumi uye kuwanda kwezvinhu, nyika dzakasimukira dzave kutarisana nemukana wechokwadi wekutsakatika, zvakaringana semazita avanonamatira ari kutsakatika. 

Kutyisidzirwa kwekutongwa kunotinetsawo isu, Chechi muEurope, Europe neWest West… Ishe vari kuchemawo kunzeve dzedu… “Kana ukasatendeuka ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemarambi panzvimbo yacho.” Chiedza chinogona zvakare kubviswa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu, uku tichichema kuna Ishe: "Tibatsirei kuti titendeuke!" —Papa Benedict XVI, Kuvhura Homily, Sinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma.

Nhasi, kutsauka pakutenda kwakazara apo mabhishopi - misangano yese yemabhishopi- vari kupa rudzi anti-ngoni zvinopesana neevhangeri. Kune rimwe divi, vazhinji vanonzi "vanochengetedza" muChechi vakararawo, vakavanda zvakachengeteka pasi pemagumbeze ekukumbira ruregerero nemitemo yakatsvinda - vakanganwa kuti Chechi iripo kuitira kuti uvhange, kwete kungovapo. Mazhinji eaya, zvakare, akatapukirwa ne mweya wekufunga, vava matsi matsi, vasingakwanise kunzwa Ishe vachitaura kuburikidza nevaporofita Vavo, kunyanya Amai vaMwari, avo vanga vachioneka pasi rese, nechikonzero chakanaka. 

Ndakakutumirai musinganeti vashandi vangu vese vaporofita. Kunyange zvakadaro havana kunditeerera, kana kuteerera; vakaomesa mitsipa yavo, vakaita zvakaipa kupfuura madzibaba avo. (Jeremia 7: 25-26)

...kurara kwevadzidzi harisi dambudziko reiyo imwe nguva, panzvimbo yenhoroondo yese, 'kurara' ndekwedu, kwevaya vedu vasingade kuwona izere simba rehuipi uye vasingade kupinda muKushuva kwake. ” —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

...kudiwa kweshungu yeChechi. —PAPA BENEDICT XVI, kuvatori venhau vari kutizira kuPortugal, Chivabvu 11, 2010

 

Iva akatendeka

Mabhuratha nemasisita, ndinodzokera kune rimwe remazwi ekutanga akatanga runyorwa urwu rwechipostori: Gadzirira!  Iri izwi kwatiri kune budai muBhabhironi; kuramba mweya wenyika; kurega rudo rwepasi; kutanga kutsvaga Humambo hwaMwari; uye ku ramba uri munyasha. Asi gadzirira chii? Kune a Dutu Guru izvo zvakatotanga kupfuura pamusoro penyika. 

Tiri kupi ikozvino mune eschatological pfungwa? Zviri kupokana kuti isu tiri pakati pekumukira [kutsauka] uye kuti iko kunyengera kwakasimba kwakauya pavanhu vazhinji, vazhinji. Uku ndiko kunyengera uye kupandukira zvinomiririra zvichaitika zvinotevera: Uye munhu asingateereri mutemo acharatidzwa. ” —Mk. Charles Pope, "Ndiwo Mabhandi Ekunze Ekutongwa Kunouya?", Mbudzi 11, 2014; blog

Iyo Huru Mushonga kune uku kutsauka kuri kungo “iva akatendeka.”Chinofanira kuramba chiri pa Iyo Center yeChokwadi[4]ona
wo Kudzokera kuCentre
Uye kuva munhu anonamata, munamato wezuva nezuva, kuitira kuti ubatanidzwe zvakasimba paMuzambiringa, anova Kristu, iwe uchazoziva izwi raKe, uye umutevere Iye- kwete mhumhi yakapfeka matehwe emakwai.

Tinofanira kutora izvi zvakanyanya, nekuti vatorwa vatove pamasuwo. 

 

 

Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976; Mudhikoni Keith Fournier, aipinda kongiresi, akataura mazwi ari pamusoro; cf. Catholic Online
2 Caritas muVeritate, kwete. 33
3 PAPA FRANCIS, Homily, Mbudzi 18, 2013, XNUMX
4 ona
wo Kudzokera kuCentre
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.