Kudzora Muti Wakaipa

 

HE akanditarisa zvakanyanya ndokuti, "Maka, une vaverengi vakawanda. "Kana Papa Francis achidzidzisa kukanganisa, unofanira kubuda ndokutungamira boka rako muchokwadi."

Ndakakatyamadzwa nemashoko emufundisi uya. Kune rimwe, "boka rangu" revaverengi harisi rangu. Ivo (iwe) ndeaKristu. Nezvako, Anoti:

Ini pachangu ndichafudza makwai angu uye ndichaafudza. Somufudzi anofudza boka rake kana akazviwana ari pakati pemakwai ake akapararira, saiko ndichafudza makwai angu. Ndichavanunura panzvimbo dzose kwavakapararira apo kwaive nemakore uye kwasviba. (Kuverenga kweMisa kweSvondo rapfuura; Ezekieri 34: 11-12)

Ishe varikutaura pano, vese vari diaspora vemaJuda mhiri kweIsrael, asi zvakare, mune yakakura mamiriro, yenguva apo makwai eChechi yaKristu achasiyiwa nevafudzi vavo. Iyo nguva iyo vafundisi vanenge vakanyarara, mbwende kana vashandi vebasa vasingadzivirire boka kana chokwadi, asi panzvimbo pezvo kufudza nekuchengetedza chinzvimbo. Inguva ye kuramba kutenda. Zvino maererano napapa, isu tiri kurarama parizvino muawa iyoyo:

Ndiani anogona kutadza kuona kuti nzanga iripo panguva ino, zvakanyanya kupfuura chero nguva yadarika, ichirwara nechirwere chakadzika uye chakadzika midzi, ichikura zuva rega rega uye ichidya mukati mayo, Munonzwisisa, hama dzinoratidzika, kuti chirwere ichi chii--kuramba kutenda kubva kuna Mwari… —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Kuramba kutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika pamatanho epamusoro mukati meChechi. -POPE PAUL VI, Kero pamakore makumi matanhatu emakore eFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977

Papa wechitatu kushandisa zvakajeka izwi rekuti "kutsauka" (iro rinongowanikwa muna2 VaTesaronika 2: 3 apo St. Paul anotaura nezve "Kuramba kutenda" pamberi pekuuya kwaAntikristu) aive Papa Francis: 

… Kudisisa nyika ndiwo mudzi wezvakaipa uye zvinogona kutitungamira kusiya tsika uye kutaurirana kuvimbika kwedu kuna Mwari unogara wakatendeka. Izvi… zvinodaidzwa kuramba kutenda, iyo… chimiro che "hupombwe" chinoitika patinotaurirana kukosha kwekuva kwedu: kuvimbika kunaIshe. —PAPA FRANCIS anobva mumhuri, Vatican Radio, Mbudzi 18, 2013

Isu tinoona kutaurirana kwechokwadi zvese nezvedu sezvikoro zveKaturike, makoreji, uye mayunivhesiti ekuMadokero anoenderera nekutora zvine chekuita nezvematongerwo enyika zvichipesana zvakananga nedzidziso yeKaturike yetsika. Isu tinoona uku kusiiwa kwetsika dzedu mune mamwe mabishopu musangano uko kududzirwa kwetsva kwe Amoris Laetitia vari kutungamira kune imwe mhando ye Anti-NgoniUye mune dzimwe nyika, seCanada, tinoona kufamba kwechisimba panguva inotyisa iyo isingapikiswe neChechi imomo, kunze kweCardinal asinganzwisisike kana bhishopi vachishoropodza nehunhu hutsva hweCommunism. Chave panjodzi, padanho rakakura, kuvimbika kwedu kunaIshe. 

Satani anogona kutora zvombo zvinotyisa zvekunyengera - anogona kuzvivanza - anogona kuedza kutinyengedza muzvinhu zvidiki, uye nekudaro kufambisa Chechi, kwete ese kamwechete, asi zvishoma nezvishoma kubva pachinzvimbo chayo chechokwadi. Ini ndinotenda akaita zvakawanda nenzira iyi mukati memazana emakore apfuura ... Ndiwo mutemo wake kutipatsanura nekutiparadzanisa, kutibvisa zvishoma nezvishoma kubva padombo redu resimba. -Akabatsirwa John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu

Kupatsanurana mukati meChechi yatiri kuona izvozvi hakusi kungokurudzirwa neve "progressives" asiwo "vechinyakare" avo vari kuwedzera kutaura vachipesana naPapa Francis. Mune kumwe kubvunzurudzwa kuri pachena, Cardinal Müller, uyo akabviswa naFrancis saPrefect weUngano yeDzidziso yekutenda, akati:

Iko kumberi kwemapoka echinyakare, sezvakangoita nevanoenderera mberi, vangade kundiona semusoro wesangano rinopesana naPapa. Asi handife ndakamboita izvi…. Ndinotenda mukubatana kweChechi uye handibvumidze chero munhu kushandisa zvakaipa zvandakasangana nazvo zvemwedzi mishoma yapfuura. Vakuru vemakereke, kune rumwe rutivi, vanofanirwa kuteerera kune avo vane mibvunzo yakakomba kana kupembedza zvichemo; tisingatarise hanya navo, kana zvakanyanya, kuvanyadzisa. Zvikasadaro, pasina kuchishuva, panogona kuve nekuwedzera kwenjodzi yekuparadzaniswa kunononoka kunogona kukonzera kupesana kwechikamu chenyika yeKaturike, yakavhiringidzika uye yakaora mwoyo. -Corriere della Sera, Mbudzi 26, 2017; quote kubva kuMoynihan Tsamba, # 64, Mbudzi 27th, 2017

 

ZVINODZIDZISWA

Makore apfuura, ndakagumburwa pane zvinyorwa zve "sedevacanists" maviri (vanhu vanotenda kuti chigaro chaPeter hachina munhu). Ivo kazhinji vanoona Pope St. Pius X semupapa wekupedzisira uye vanonongedzera ku "dzidziso dzakatsauka" uye "zvikanganiso", kunyanya kubva kuChipiri Vatican Council, izvo zvavanoti zvinotsigira nharo dzavo. Ndakatyiswa nezvandakaverenga. Iko kusanzwisisika kumonyanisa kwemashoko; kufunga kwakasviba; kudhonzwa kwemitsara kubva muchirevo chechinyorwa. SavaFarise vekare, ivo vakaruramisa kupesana kwavo ne "tsamba yemutemo" uye, zvakanyanya, vakakwevera mweya isingaverengeki kure neChechi yeRoman Catholic. Mavari, mazwi aPapa Benedict anonyanya kuve echokwadi:

… Nhasi tinozviona nenzira inotyisa: kutambudzwa kukuru kweChechi hakubvi kune vavengi vekunze, asi kwakazvarwa nezvivi mukati mekereke. -PAPA BENEDICT XVI, kubvunzurudzwa nendege kuenda kuLisbon, Portugal; HupenyuSiteNews, Chivabvu 12, 2010

Ini ndinonongedza izvi nekuti mweya, kana zvisiri nharo dzeaya makwikwi, ari kutanga kuwana kukwezva pakati pevamwe "vanochengetedza" maKatorike avo vari kuwedzera kusagutsikana nepapa varipo. 

Asi heino poindi: ichiri a inoshanda upapa. 

 

DUBIA

Iko hakuna mubvunzo kuti pontificate yaFrancis yakazara kuita kupokana uye kusanzwisisika. Hukuru hwakawanda hweizvi, zvakadaro, zviri pachena mhedzisiro yekuti papaini anoburitswa kunze kwechinyorwa, akatorwa zvisirizvo, kana kududzirwa kuburikidza ne "hermeneutic yekufungidzira" iyo inongomonyanisa zvinoreva mazwi ake. 

Asizve, chisingarambidzwe iko kushandiswa zvisirizvo kwedzidziso yaPapa iyi mune zveufundisi, sezvakaitika kumisangano yemabhishopi. Achiri Prefect, Cardinal Müller akatsoropodza vamwe mabhishopi ne "chinji" icho chaikurudzira "dambudziko rechokwadi" nekutendera maKatorike, mune chinangwa cheupombwe, kuzvibvuma kuSakaramende reEucharist.  

...hazvina kunaka kuti mabhishopi mazhinji ari kuturikira Amoris Laetitia maererano nenzira yavo yekunzwisisa dzidziso dzaPope. Izvi hazvi chengetedze kumutsara wedzidziso yeKaturike ... Aya ndiwo masisitimu: Izwi raMwari rakajeka uye Chechi haibvume kudzidziswa kwekuroora. —Cardinal Müller, Katurike Herald, Kukadzi 1, 2017; Chirevo chenyika yeKaturikeKukadzi 1, 2017

"Dambudziko" iri rakatungamira kumaKadinali mana (vaviri vafa zvino) kuburitsa shanu dubia (kusahadzika) pamusoro pekududzirwa kunopokana kwemuchato wechiKristu uye hunhu kubva kuSinodi pamhuri uye negwaro rayo rapasodhodhi, Amoris Laetitia. As
vafundisi, ivo vari mukati mekodzero yavo yekutsvaga kujekeswa na "Peter" maererano nezvavanofunga kuti kushungurudzwa kukuru kuri kutoitika zvichibva pakuturikira kunobva mutsika nemagariro. Panyaya iyi, ivo vari kutevera chiitiko chemuBhaibheri apo Pauro akakwira kuAndiyoki kunosangana chiso nechiso naPeter uye kugadzirisa zvaive zvechokwadi kusashandiswa zvakanaka kwedzidziso yaKristu:

Zvino Kefasi wakati asvika Andiyokiya, ini [Pauro] ndakamupikisa pachiso, nekuti zviri pachena kuti wakange akanganisa. (VaG 2:11); Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti maKadinali vakaedza kusangana naFrancis vari ivo, asi havana kukwanisa kuwana vateereri.

Icho mumwe weakakurumbira maKadinali akataura zvine mutsindo, zvisinei, ndechekuti iyo dubia ndivo kwete chikonzero chekunyengera.

Kwete. Handimbofa ndakasiya Chechi yeKaturike. Hazvina mhosva kuti chii chinoitika ndinotarisira kufa ndiri muRoma Katurike. Handimbofa ndakave chikamu chekupokana. —Cardinal Raymond Burke, LifeSiteNews, Nyamavhuvhu 22nd, 2016

Asi chikamu chehurukuro? Tinofanira, kunyanya kana chokwadi chiri panjodzi. 

… Shamwari dzechokwadi hadzisi idzo dzinobata Papa, asi ndidzo dzinomubatsira pachokwadi uye nehunyanzvi hwezvidzidzo zvechitendero nehunhu. —Cardinal Müller, Corriere della Sera, Mbudzi 26, 2017; quote kubva kuMoynihan Tsamba, # 64, Mbudzi 27th, 2017

 

KUTSVAGA MUTI WAKAIPA

Kudana kwekujekesa uye kubatana, zvisinei, hakuna kumisa kumagumo kwedzidziso dzakasiyana dzinopokana kuti hupapa hwaFrancis hahushandi. MaKaturike mazhinji ane hanya vari kubata mhinduro dzekuti sei Papa Francis vakasarudza vanofambira mberi, vakasiya iyo dubia isina kupindurwa, uye "akatendera" zvimwe zvisinganzwisisike kuti zvibude kubva kuVatican sekutsigira "kudziya kwepasi rose”Kana chidhindo chekurangarira Chinjo. "Izvi ndozvinoita maFreemason," vashoma vataura, vachitaura nezve vanhu vaviri vanotaura nezvechaunga chakavanzika icho chakapihwa mhosva navanopfuura papa mumwe. Asi kupomera kusingasimbiswi senge izvi kune njodzi huru nekuti, kamwe kamwe, kunyangwe dzidziso dzakajeka uye dzakadzama dzaFrancis - uye hadzisi shoma - dzinokandirwa murima rekufungirana nekutongwa. 

Uyezve kune humbowo hwaKadhinari Godfried Daneels anofambira mberi wekuBelgium anozviti aive chikamu che "St. Mafiro aGallen ”kupikisa kusarudzwa kwaCardinal Joseph Ratzinger kuti ave papa, uye kusimudzira shanduko yeChechi kuti itungamirirwe nemumwe kunze kwaJorge Mario Bergoglio - ava Pope Francis. Chikamu chidiki chaive nenhengo dzinosvika 7-8. Ivo vakaita neimwe nzira kukurudzira kusarudzwa kwaPapa Francis futi?

Hechino chinhu: hapana kana Kadhinari mumwe (anosanganisira akataura pachena Cardinal Raymond Burke kana akashinga maKadinali maCardinals kana chero dzimwe nhengo dzechihedheni dzekoreji iyoyo) ane kunyange shandisweyi kuti chimwe chinhu chakatadza. Zvakaoma kutenda kuti, muChechi yakavakirwa paropa revakafira uye Chibayiro chaKristu… izvo zvirinani mumwe murume haangade kuenda kumberi uye anogona kurasikirwa ne "basa" rake rekufumura antipope anogara pachigaro chaPeter. 

Kune rimwe dambudziko riri pachena kune avo, vasina humbowo hwakajeka hwekuti conclave yakanga isingabatsiri, vanomanikidza kuti boka raGallen zvakadaro rakabvisa Francis: boka rakabviswa mushure mekunge Benedict XVI asarudzwa. Mune mamwe mazwi, ndizvo Sarudzo yaBenedict iyo ingangodaro iri mumubvunzo kana paive nechero huchokwadi kuvhoti kuchikanganiswa neiyi "mafia" (nekuti pamwe mumwe mukundi anogona kunge akabuda). Kunyange zvakadaro, mukutsvaga ani Chikonzero chekurambidza Francis, nyanzvi dzinoenderera mberi dzichiti Papa Benedict achiri papa ari pamutemo. Vanoti akarega basa achimanikidzwa uye nekumanikidzwa, uye nekudaro anoramba ari Mutongi Mukuru, uku Bergoglio ari antipope, munyengeri kana muporofita wenhema.  

Dambudziko neizvi nderekuti Pope Benedict pachake akaramba achishora avo vanotaura dzidziso iyi:

Iko hakuna zvachose kusahadzika maererano nezvechokwadi chekurega kwangu basa kubva kuhushumiri hwePetrine. Mamiriro chete ehusimbe hwekurega kwangu ndeye rusununguko ruzere rwechisarudzo changu. Fungidziro maererano nekushanda kwayo ndeyenhando… [Rangu] basa rekupedzisira uye rekupedzisira [ndere] kutsigira [Papa Francis] kuva mupapa nemunamato. —PAPA EMERITUS BENEDICT XVI, Vatican City, Kukadzi 26, 2014; Zenit.org

Uye zvakare, mubhuku razvino raBenedict, mupepeti webvunzurudzo, Peter Seewald anobvunza zvakajeka kuti Bhishopi weRome akarega basa ndiye akabatwa 'noutsinye nerangano.'

Izvo zvese hazvina maturo zvakakwana. Kwete, inyaya yakatwasuka-mberi ... hapana akamboedza kundinyengerera. Dai izvo zvakaedzwa ini ndingadai ndisina kuenda sezvo iwe usingabvumidzwe kuenda nekuti iwe uri pasi pekumanikidzwa. Haisi futi nyaya yekuti ndingadai ndakachinjisa kana chero. Pane kudaro, iyo nguva yaive-yekutenda Mwari-pfungwa yekukunda matambudziko uye mweya werunyararo. Manzwiro ayo munhu anogona kunyatso kupfuudza matinji kune mumwe munhu anotevera. -Benedict XVI, Testamende Yekupedzisira Mumashoko Ake, naPeter Seewald; p. 24 (Bloomsbury Kudhinda)

Saka vamwe vane chinangwa chekubvisa pachigaro chigaro chaFrancis zvekuti vari kuda kuti Papa Benedict angori pano - musungwa ari muVatican. Kuti pane kuisa hupenyu hwake pachokwadi uye neChechi yaKristu, Benedict angangoda zvake kuchengetedza dehwe rake, kana zvakanakisa, kuchengetedza chimwe chakavanzika chinogona kukuvadza zvakanyanya. Asi kana zvirizvo, Pope akura Emeritus angadai ari muchivi chakakomba, kwete zvekunyepa chete, asi nekutsigira pachena murume waanoti anoziva kuva antipope. Mukupesana, Pope Benedict aive akajeka kwazvo mune yake yekupedzisira General Vateereri paakasiya chigaro:

Ini handisisina simba rehofisi yekutonga kweChechi, asi mushumiro yemunamato ndinogara, sekutaura, mukamuri raSanta Peter. —February 27, 2013; v Vatican.va 

Zvakare, makore masere gare gare, Benedict XVI akasimbisa kusiya basa kwake:

Icho chaive chisarudzo chakaoma asi ndakachiita muhana yakazara, uye ndinotenda ndakaita zvakanaka. Dzimwe shamwari dzangu dzinova 'vanonyanyisa' vachiri kungotsamwa; havana kuda kutambira zvandakasarudza. Ndiri kufunga pamusoro pedzidziso dzekupokana dzakatevedzera izvi: avo vakati zvaive nekuda kwekunyomba kweVatileaks, avo vakati zvaive nekuda kwenyaya yemufundisi anochengetedza Lefebvrian, Richard Williamson. Ivo havana kuda kutenda kuti yaive sarudzo yekuziva, asi hana yangu yakachena. —February 28, 2021; vagoramedia.va

Asi zvakadiniko nezvechiporofita chaSt. Francis weAssisi, vamwe vanoti? 

… Pachave nemaKristu mashoma anoteerera Changamire Pontiff wechokwadi uye Chechi yeRoman Catholic nemoyo yakatendeka uye nerudo rwakakwana. Panguva yekutambudzika uku murume, asina kusarudzwa zviri pamutemo, achakwidziridzwa kuPontificate, uyo, nehunyengeri hwake, achaedza kukwevera vazhinji mukukanganisa nerufu. -Mabasa aSeraphic Baba rakanyorwa naR. Washbourne (1882), peji. 250

Sezvo Pope Francis vakasarudzwa zvine mutsindo uye zvakagamuchirwa, chiporofita ichi hachirevi kwaari - zviri nyore uye zvakapusa… kunze kwekunge vazhinji vatotanga kuramba kuteerera, kana kuremekedza "Changamire Pontiff wechokwadi."

Ndinoda kutaura Chenjerera! Zviratidzo zvenguva zviri kwese kuratidza kusimuka kwekereke yenhema-a chechi yenhema inogona kunyatsoona anti-papa kuyedza kutora chigaro icho Francis chaiye akabata… [1]verenga Chikepe Chidema - Chikamu I uye II

Rindai uye munyengetere! 

 

RAMBA UINA PETRO “Dombo”

Ndiani dombo redu resimba? Muna Mapisarema 18, David anoimba achiti:

Ishe, dombo rangu, nhare yangu, mununuri wangu, Mwari wangu, dombo rangu routiziro, nhovo yangu, runyanga rwangu rwokuponesa, nhare yangu! (Pis 18: 3)

Asi Dombo chairo rinozivisa izvozvo Peter richava “dombo” rinozovakirwa Chechi.

Ndinoti kwauri, ndiwe Peter, uye pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu, uye magedhi enyika yepasi haangaikunde. (Mat. 16:18)

Sezvo uku kuri kuda kwaBaba uye kuita kwaKristu, kwete chete Jesu ndiye utiziro hwedu nenhare, asi naizvozvowo, ipapo, muviri wake usinganzwisisike, Chechi. 

… Ruponeso rwese runobva kuna Kristu Musoro kuburikidza neChechi rinova Muviri wake.-Katekisimo yeChechi yeKaturike (CCC), kwete. 846

Kana tiri zvechokwadi kurarama munguva yekutsauka pakune iyo mafashama ekukanganisa uye kusarurama kutsvaira pamusoro penyika, ipapo Areka yaNoa zviri pachena "mhando" yeChechi yaizouya:

Chechi "nyika yakayananiswa." Iye ndiye kuhukura uko "muchikepe chakazara chemuchinjikwa waIshe, nekufema kweMweya Mutsvene, kufamba nenzira yakachengeteka munyika ino." Sekureva kwemumwe mufananidzo unodikanwa naMadzibaba eKereke, akafananidzirwa neareka yaNoa, iyo yega inoponesa kubva kumafashama. -CCC, N. 845

Chechi ndiyo tariro yako, Chechi kuponeswa kwako, Chechi ndiyo utiziro hwako. —St. John Chrysostom, Hom. de capto Euthropio, n. 6 .; cf. E Supremi, n. 9, v Vatican.va

Zvandiri kutaura, hama nehanzvadzi, ndezvekuti avo vaizoramba hupapa hwaPapa Francis vakasarudza kuzviparadzanisa neChechi vaizoisa mweya yavo panjodzi huru. Nekuti kune Chechi imwe chete, uye Peter idombo rayo.

Ivo, nokudaro, vanofamba munzira yekukanganisa kune njodzi avo vanotenda kuti vanokwanisa kugamuchira Kristu seMusoro weChechi, vasinganamatire vakatendeka kuMumiriri Wake pasi pano. Vakatora musoro unooneka, vakadambura zvisungo zvinoonekwa zvekubatana ndokusiya Muviri Wakavanzika weMununuri wakavharika uye wakaremadzwa, zvekuti avo vari kutsvaga nzvimbo yekuponeswa kusingaperi havaigona kuiona kana kuiwana. -PAPA PIUS XII, Mystici Corporis Christi (PaMystical Body waKristu), Chikumi 29, 1943; n. 41; v Vatican.va

Hazvina mhosva kuti nyika ino ichapenga zvakadii, Jesu akatiyambira kuti tisambovaka imba yedu pajecha rinochinja, asi paShoko raKe. Uye Shoko raKe rakatotaura kare kuti Kereke pakavakirwa dombo iri inomira, kwete chete ino iripo Dutu, asi iwo masuwo egehena. 

Ini handitevere mumwe semutungamiriri kunze kwaKristu chete, saka saka ndinoda kuramba ndakabatana muKereke newe, ndiko kune chigaro chaPeter. Ndinoziva kuti padombo iri Chechi yakavambwa. —St. Jerome mutsamba kuna Pope Damasus, Tsamba, 15: 2

Zvinoitwa naPope pane dzimwe nguva zvinokunetsa here? Mashoko ake anokuvhiringidza here? Iwe haubvumirani nezvimwe zvinhu zvaanotaura pa zvinhu zviri kunze kwekutenda uye hunhu? Wadaro namata zvakaoma zvake. Uye avo vanokwanisa kusvika kuna Baba Vatsvene nezvinonetsa zvavo nenzira inoenderana nerudo uye isingazvikonzera. Izvi hazviite kuti ivo kana iwe uve muKaturike akaipa. Uye hazviite iwe muvengi wePapa. Sokutaura kwakaita Cardinal Müller mubvunzurudzo ichangobva kuitwa iyi, "Kuparadzanisa maKaturike ese maererano ne'shamwari 'kana' muvengi 'waPapa ndiko kukuvadza kukuru kwavanokonzera kuChechi.” [2]Kadhinari Müller, Corriere della Sera, Mbudzi 26, 2017; quote kubva kuMoynihan Tsamba, # 64, Mbudzi 27th, 2017

Mukuvhara, Papa Benedict akataura izvi nezvemurume akamira pachigaro chePeter's Barque:

… Bharaki reChechi harisi rangu asi ndera [Kristu]. Kunyange Ishe haaregi kuti anyure; ndiye anoitungamirira, zvirokwazvo kubudikidza neavo vaakasarudza, nekuti aishuvira kudaro. Ichi chave chiri, uye chiri, chokwadi chisingazununguswe. -BENEDICT XVI, yekupedzisira General Vateereri, Kukadzi 27th, 2013; Vatikani.va

Chinhu chakaipisisa chero munhu chaanogona kuita kukwira pamusoro pebarque yaBarque yaPeter. Nekuti iwe unongonzwa chete kurira.

Kupaza!

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Hupapa hausi Papa Mumwechete

Sachigaro weDombo

Kurova Muzodziwa waMwari

Jesu, Muvaki Akangwara

Kurongeka Kwematongerwo enyika uye Kutenda Kukuru

Kubvumirana: Kutsauka Kukuru

Chikepe Chidema - Chikamu I

Chikepe Chidema - Chikamu II

Tsunami Yemweya

Schism? Kwete paWatch Yangu

 

Kana iwe uchida kutsigira zvinodiwa nemhuri yedu,
ingobaya bhatani pazasi uye sanganisira mazwi
"Zvemhuri" muchikamu chekutaura. 
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 verenga Chikepe Chidema - Chikamu I uye II
2 Kadhinari Müller, Corriere della Sera, Mbudzi 26, 2017; quote kubva kuMoynihan Tsamba, # 64, Mbudzi 27th, 2017
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.