Kutenda Kusingaenderani Muna Jesu

 

Kutanga kuburitswa May 31st, 2017.


Hollywood 
yakave yakaputirwa ne glut yemagamba emafirimu. Iko kune ingangoita imwe mumitambo, kumwe kunhu, kazhinji nguva dzose ikozvino. Zvichida inotaura nezve chimwe chinhu chakadzika mukati mepfungwa dzechizvarwa chino, nguva umo magamba echokwadi ave mashoma uye ari pakati nepakati; chiratidzo chenyika inoshuva hukuru chaihwo, kana zvisiri, Muponesi chaiye…Ramba kuverenga

Kupinda Mukudzika

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 7, 2017
China weChipiri cheChipiri-Chechipiri Vhiki mune Yakajairwa Nguva

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

WHEN Jesu anotaurira mhomho yevanhu, anozviita mune yakadzika yegungwa. Ipapo, Anotaura kwavari pamwero wavo, nemifananidzo, zviri nyore. Nokuti Iye anoziva kuti vazhinji vanongoda kuziva, vachitsvaga zvinokatyamadza, vachitevera vari kure…. Asi Jesu paanoda kushevedza Vaapositori kwaari, anovabvunza kuti vaende "kwakadzika."Ramba kuverenga

Kutya Kufona

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 5, 2017
Svondo & Chipiri
yeVhiki Yegumi nemaviri-Yechipiri Munguva Yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

ST. Augustine akamboti, “Ishe, ndinatsei, asi kwete zvakadaro! " 

Akatengesa kutya kwakajairika pakati pevatendi nevasingatendi zvakafanana: kuti kuve muteveri waJesu kunoreva kutora mufaro wepanyika; kuti pakupedzisira ndiko kudaidzwa mukutambura, kushaya, uye kurwadziwa pasi pano; kukuvadza nyama, kuparadza kuda, nekuramba mafaro. Mushure mezvose, mukuverengwa kweSvondo yapfuura, takanzwa St. Paul achiti, “Ipai miviri yenyu sechibayiro chipenyu” [1]cf. VaR. 12: 1 uye Jesu akati:Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaR. 12: 1

Thread of Mercy

 

 

IF nyika iri Kusungirirwa neThinda, iyo tambo yakasimba ye Ngoni dzaMwari- rwakadai rudo rwaMwari kune uyu murombo vanhu. 

Ini handidi kuranga zvinorwadza vanhu, asi ndinoshuvira kuti ndiwachape, ndichimanikidza kunaMoyo Wangu une Tsitsi. Ini ndinoshandisa chirango ivo pachavo pavanondimanikidza kuti ndiite saizvozvo; Ruoko rwangu rwakarerekera kubatwa nebakatwa rekururamisira. Pamberi pezuva reJustice ndiri kutumira Zuva retsitsi.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1588

Mumashoko iwayo manyoro, tinonzwa kupindirana kwetsitsi dzaMwari neruramisiro Yake. Haimbove imwe isina imwe. Nekuti kururamisira rudo rwaMwari runoratidzwa muna a hurongwa hwaMwari iyo inobata cosmos pamwechete nemitemo- ingave iri mitemo yezvakasikwa, kana mitemo ye "moyo". Saka kunyangwe munhu akadyara mbeu muvhu, rudo mumwoyo, kana kutadza mumweya, mumwe anogara achikohwa chaanodyara. Ichi ichokwadi chisingaperi chinopfuura zvitendero zvese nenguva… uye chiri kutambiswa zvakanyanya pamaawa makumi maviri nemasere enhau.Ramba kuverenga

Kusungirirwa Neshinda

 

THE nyika inoita kunge yakarembera neshinda. Tyisidziro yehondo yenyukireya, kudzikira kwetsika, kupesana mukati meChechi, kurwiswa kwemhuri, nekurwiswa kwehunhu hwevanhu kwakanganisa rugare rwepasi nekugadzikana kusvika panjodzi. Vanhu varikuparadzana. Hukama huri kusimuka. Mhuri dziri kutsemuka. Marudzi ari kukamura…. Ndiwo mufananidzo muhombe — uye unoita kunge Denga unobvumirana nawo:Ramba kuverenga

Chimurenga… Munguva Chaiyo

Yakashatiswa Statue yaSt. Junípero Serra, Kutendeseka KCAL9.com

 

ZVINOKOSHA makore apfuura pandakanyora nezvekuuya Yenyika Dzepasi Pose, kunyanya muAmerica, mumwe murume akaseka achiti: “Kune kwete shanduko muAmerica, uye ikoko hazviiti iva! ” Asi sezvo mhirizhonga, bongozozo neruvengo zvave kutanga kusvika pamhepo muUnited States nekune dzimwe nyika, tiri kuona zviratidzo zvekutanga zvechisimba ichocho. Kutambudzwa izvo zvave kubikwa pasi pechinhu zvakafanotaurwa naMukadzi Wedu weFatima, uye izvo zvichaunza "kushuvira" kweChechi, asiwo "kumuka" kwake.Ramba kuverenga

Rwendo rwekuenda kuNyika Yakapikirwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaAugust 18th, 2017
Chishanu cheSvondo regumi nemapfumbamwe muNguva Yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

THE Yese Testamente Yekare mhando yekufananidzira yeChechi yeTestamente Itsva. Zvakafukunurwa munzvimbo yepanyama yeVanhu vaMwari "mufananidzo" wezvaizoitwa naMwari pamweya mukati mavo. Nekudaro, mumutambo, nyaya, kukunda, kukundikana, uye nzendo dzevaIsraeri, zvakavanzwa mumvuri wezviri, uye zvichauya kuChechi yaKristu…Ramba kuverenga

Mukadzi Wechokwadi, Murume Wechokwadi

 

PAMUSORO PEMABVUNZO EKUFUNGWA KWEMAKADZI AKAKOMBORERWA MARIYA

 

KUSVIRA chiitiko che "Mukadzi Wedu" pa Arcātheos, zvaiita kunge Amai Vakaropafadzwa kwazvo aiva aripo, uye achititumira meseji ipapo. Imwe yemameseji aya yaive nechekuita nezvinoreva kuva mukadzi chaiye, uye nekudaro, murume chaiye. Inobatana nemeseji yeMukadzi wedu kune vanhu panguva ino, kuti nguva yerunyararo iri kuuya, nekudaro, kuvandudzwa…Ramba kuverenga

Our Lady of Light Anouya…

Kubva Yekupedzisira Hondo Chiitiko kuArcātheos, 2017

 

KUPEDZA Makumi makumi maviri apfuura, ini nehama yangu munaKristu uye shamwari inodikanwa, Dr. Brian Doran, takarota nezve mukana weyakaitika musasa yevakomana iyo isina kungoumba moyo yavo chete, asi yakapindura chishuwo chavo chechisikigo. Mwari akandidaidza, kwenguva, pane imwe nzira. Asi Brian aizozvara izvo zvinonzi nhasi Arcātheos, zvinoreva kuti "Nhare yaMwari". Iwo musasa wababa / wemwanakomana, pamwe wakasiyana nechero wepasi, panosangana Vhangeri nekufungidzira, uye chiCatholic chinobatanidza chiitiko. Mushure mezvose, Ishe Wedu pachavo vakatidzidzisa nemifananidzo…

Asi vhiki rino, chiitiko chakaitika icho vamwe varume vari kuti ndicho "chine simba kwazvo" chavakaona kubva pakavambwa musasa. Muchokwadi, ndakawana zvichikurira…Ramba kuverenga

Gungwa reNgoni

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaAugust 7th, 2017
Muvhuro weGumi nemasere Svondo muNguva Yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo chaSt.Sixtus II uye Shamwari

Zvinyorwa zvemitambo pano

 Mufananidzo wakatorwa muna Gumiguru 30, 2011 muCasa San Pablo, Sto. Dgo. Ripabhuriki Dhominika

 

NDIRI adzoka kubva Arcātheos, kudzokera kunzvimbo inofa. Yaive vhiki inoshamisa uye ine simba kwatiri tese pane ino baba / mwanakomana musasa uri pazasi peCanada Rockies. Mumazuva ari mberi, ndichagovana nemi pfungwa uye mazwi akauya kwandiri ipapo, pamwe nekusangana kunoshamisa tese takaita na "Our Lady".Ramba kuverenga

Kushevedzwa kumaGates

Hunhu hwangu "Mukoma Taso" kubva kuArcātheos

 

IZVI vhiki, ndiri kujoina vamwe vangu munzvimbo yeLumenorus ku Arcātheos sa "Mukoma Taso". Iwo musasa wevakomana veKaturike uri mujinga meCanada Rocky Mountains uye haina kufanana nechero vakomana musasa wandati ndamboona.Ramba kuverenga

Kudya Chaiko, Kuvapo Chaiko

 

IF tinotsvaga Jesu, Anodiwa, tinofanira kumutsvaga kwaAri. Uye kwaAri, ariko, paaritari dzeChechi Yake. Sei zvino Asina kukomberedzwa nezviuru zvevatendi zuva rega rega muMassesi zvataurwa pasi rese? Imhaka here kunyange isu MaKaturike haachatendi kuti Muviri wake Chikafu Chaicho uye Ropa Rake, Kuvapo Chaiko?Ramba kuverenga

Kutsvaga Anodiwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaChikunguru 22nd, 2017
Mugovera weSvondo regumi neshanu muNguva Yakajairwa
Mutambo waSt. Mary Magadharini

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IT inogara iri pasi pechiso, ichidana, ichirovanisa, ichikurudzira, uye ichindisiya ndisina zororo zvachose. Iko kukoka ku kubatana naMwari. Zvinondisiya ndisisina zororo nekuti ndinoziva kuti handisati ndatora gomba "rakadzika". Ini ndinoda Mwari, asi zvisati zvakadaro nomoyo wangu wese, mweya, uye simba. Uye zvakadaro, izvi ndizvo zvandakaitirwa, uye nekudaro ... handina zororo, kudzamara ndazorora maari.Ramba kuverenga

Kana Sora Ratanga Kuenda

Foxtail mumafuro angu

 

I akagamuchira email kubva kumuverengi akavhiringidzika pamusoro pe chinyorwa iyo yakaonekwa munguva pfupi yapfuura mu Teen Vogue yakanzi: “Anal Bonde: Izvo Zvaunofanirwa Kuziva". Chinyorwa ichi chakaenderera mberi kukurudzira vechidiki kuti vaongorore sodomy sekunge yaive isina kukuvadza mumuviri uye nehunhu hwakanaka sekutsemura zvigunwe zvemunhu. Pandakafungisisa chinyorwa ichocho — uye nezviuru zvemisoro yemisoro yandakaverenga mumakore gumi apfuura kana paya kubvira pakatanga kunyora tsamba iyi, nyaya idzo dzinorondedzera kudonha kwebudiriro yeWestern- mufananidzo wakauya mupfungwa. Mufananidzo wemafuro angu…Ramba kuverenga

Kusangana kwaMwari

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJuly 19, 2017
Chitatu cheSvondo regumi neshanu munguva yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO inguva mukati merwendo rwechiKristu, saMosesi mukuverenga kwanhasi kwekutanga, kuti iwe uchafamba nemurenje remweya, apo zvese zvinoita senge pakaoma, nharaunda dzakaparara, uye mweya unenge wafa. Inguva yekuyedzwa kutenda kwako uye kuvimba naMwari. St. Teresa weCalcutta ainyatsoiziva. Ramba kuverenga

The Scandal

 

Kutanga kuburitswa Kurume 25, 2010. 

 

FOR makumi emakore ikozvino, sezvandakaona mu Kana Hurumende Yakarambidza Kushungurudzwa Kwevana, MaKaturike aifanira kutsungirira runyararo rusingaperi rwemapepanhau achizivisa kunyadziswa mushure mekunyadzisa muupristi. "Mupirisita Anopomerwa ...", "Vhara Up", "Abuser Akabviswa Kubva kuParishi kuenda kuParishi…" uye zvichingodaro. Zvinorwadza, kwete kune chete vakatendeka, asi kune vamwe-vapristi. Iko kushungurudzwa kwakadzama kwesimba kubva kumurume mumunhu Christi—mu munhu waKristu-Uyo anowanzo sara akanyarara akakatyamadzwa, achiedza kunzwisisa kuti sei iyi isiri nyaya isingawanzoitika pano nepapo, asi yenguva huru kwazvo kupfuura zvaifungidzirwa pakutanga.

Nekuda kweizvozvo, kutenda kwakadai kunova kusingadaviriki, uye Chechi haichakwanise kuzviratidza nenzira kwayo semazivisi aIshe. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 25

Ramba kuverenga

Kuoma Mitezo Yokupererwa Nezano

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJuly 6, 2017
China wevhiki yegumi nematatu muNguva Yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Maria Goretti

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO Pane zvinhu zvakawanda muhupenyu zvinogona kutikonzera kuora moyo, asi hapana, pamwe, zvakanyanya sekukanganisa kwedu pachedu.Ramba kuverenga

Ndiwe Ani Kuti Utonge?

Sarudza. CHIRANGARIDZO
VATENDEI VEKUTANGA VEKEREKE YEROMANYI TSVENE

 

"WHO iwe unotonga here?

Zvinonzwika zvakanaka, handizvo here? Asi kana mazwi aya achishandiswa kudzora kubva pakutora mutsika, kugeza maoko emunhu kune vamwe, kuramba usina kuzvibata mukutarisana nekusaruramisira… saka humbwende. Hunhu hwetsika hunogumbuka. Uye nhasi, takazara mbwende-uye mhedzisiro yacho haisi chinhu chidiki. Papa Benedict anoidaidza…Ramba kuverenga

Ushingi… Kusvika kumagumo

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 29th, 2017
China wevhiki yegumi nembiri munguva yakajairwa
Mutambo weVatsvene Peter naPauro

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PIRI makore apfuura, ndakanyora Mhomho Inokura. Ini ndobva ndati izvo 'iyo zeitgeist yachinja; kune hushingi huri kukura uye kusashivirira kuri kutsvaira mumatare, mafashama enhau, nekupararira mumigwagwa. Hongu, nguva yacho yakakodzera silence Chechi. Aya manzwiro ave aripo kwenguva yakati ikozvino, makumi emakore kunyangwe. Asi chii chitsva ndechekuti ivo vawana simba remhomho, uye painosvika padanho rino, hasha nekusashivirira zvinotanga kufamba zvakanyanya. 'Ramba kuverenga

Kana Hurumende Yakarambidza Kushungurudzwa Kwevana

Prime Minister Justin Trudeau kuToronto Pride Parade, Andrew Chin / Getty Mifananidzo

 

Shama muromo wako kuti utaure mbeveve,
uye nekuda kwezvikonzero zvevana vese vanopfuura.
(Zvirevo 31: 8)

 

Kutanga kuburitswa munaJune 27th, 2017. 

 

FOR makore, isu sevaKaturike takatsungirira rimwe rematambudziko makuru ati ambobata Chechi munhoroondo yegore ra2000 - kushungurudzwa kwevana pabonde nemaoko evamwe vapristi. Kukuvadza kwayakaita kune vadiki ava, uyezve, kukutenda kwemamiriyoni evaKaturike, uyezve, kuvimbika kweChechi zvachose, kunenge kusingatarisiki.Ramba kuverenga

Kukosha kwaJesu

 

Dzimwe nguva hurukuro pamusoro paMwari, chinamato, chokwadi, rusununguko, mitemo yehumwari, nezvimwe zvinogona kuita kuti tikanganwe meseji yakakosha yechiKristu: hatidi Jesu chete kuti tigoponeswa, asi tinomuda iye kuti tifare .Ramba kuverenga

Blue Butterfly

 

Gakava razvino randakaita nevashoma vasingatendi kuti kuna Mwari rakafemera nyaya iyi… Blue Butterfly inomiririra huvepo hwaMwari. 

 

HE akagara pamupendero wedenderedzwa resimendi padziva pakati pepaki, tsime riri kuyerera kubva pakati paro. Maoko ake akabikwa akasimudzwa pamberi pemaziso ake. Peter akatarisa nepakati pekupwanya kudiki senge aive akatarisa kumeso kwerudo rwake rwekutanga. Mukati, akabata pfuma: a bhuruu shavishavi.Ramba kuverenga

Kugadzirira Nzira Yevatumwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 7th, 2017
Chitatu cheSvondo Rechipfumbamwe muNguva Yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano 

 

CHINHU zvinoshamisa zvinoitika kana tichipa rumbidzo kuna Mwari: Ngirozi Dzake dzinoshumira dzinosunungurwa pakati pedu.Ramba kuverenga

Mutana

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 5th, 2017
Muvhuro wevhiki repfumbamwe munguva yakajairwa
Chirangaridzo cheSt. Boniface

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

THE vaRoma vekare havana kumboshaya chirango chakaipisisa chematsotsi. Kurova uye kurovererwa kwaive pakati pehutsinye hwavo hwakanyanya. Asi kune imwezve… iya yekusunga chitunha kumusana kwemhondi. Pasi pechirango cherufu, hapana munhu aibvumidzwa kuibvisa. Uye nekudaro, tsotsi rakapihwa mhosva pakupedzisira raizotapukirwa rofa.Ramba kuverenga

Chibereko Chisingafanoonekwe chekusiiwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 3rd, 2017
Mugovera weSvondo rechinomwe reIsita
Chirangaridzo chaSt.Charles Lwanga nevamwe vake

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IT hazviwanzoite sekunge chero zvakanaka zvinogona kuuya nekutambura, kunyanya pakati payo. Zvakare, pane dzimwe nguva apo, sekufunga kwedu pachedu, nzira yatakatungamira yaizounza zvakanakisa. "Kana ndikawana basa iri, zvino… kana ndikaporeswa panyama, zvino… kana ndikaendako, saka…" Ramba kuverenga

Kupedza iyo Kosi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 30, 2017
Chipiri cheSvondo rechinomwe reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

HERE aive murume aivenga Jesu Kristu… kusvikira asangana naye. Kusangana Kwakachena Rudo kuchakuitira izvozvo. St. Paul akabva pakubvisa hupenyu hwevaKristu, akangoerekana apa hupenyu hwake semumwe wavo. Mukupesana kwakasimba ne "vafira kutenda vaAllah" vanhasi, vanoviga huso kumeso uye vakasunga mabhomba pavari pachavo kuuraya vanhu vasina mhaka, St. Paul akazivisa kufira kwechokwadi: kuzvipa kune mumwe. Haana kuzvivanza kana iye kana Evhangeri, mukutevedzera Muponesi wake.Ramba kuverenga

Evhangeri yechokwadi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 24, 2017
Chitatu cheSvondo Rechitanhatu reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO anga ari hullabaloo yakawanda kubvira zvakataurwa naPapa Francis makore mashoma kumashure achishora kutendeutsa - kuyedza kushandura mumwe munhu ave chitendero chake. Kune avo vasina kuongorora chirevo chake chaicho, zvakakonzera kuvhiringidzika nekuti, kuunza mweya kuna Jesu Kristu - ndiko kuti, muChiKirisitu - ndosaka kereke iripo. Saka kana Papa Francis anga achisiya Great Commission yeChechi, kana pamwe aireva chimwe chinhu.Ramba kuverenga

Rugare Mumatambudziko

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 16, 2017
Chipiri cheChishanu Chevhiki yeIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

SAINT Seraphim weSarov akamboti, "Tora mweya une runyararo, uye vakakomberedza, zviuru zvichaponeswa." Pamwe ichi ndicho chimwe chikonzero nei nyika ichiramba isingazungunuke nemaKristu nhasi: isuwo hatizorore, venyika, vanotya, kana kusafara. Asi mukuverengwa kweMisa kwanhasi, Jesu naSt. Paul vanopa iyo anokosha kuva varume nevakadzi vane rugare zvechokwadi.Ramba kuverenga

Pane Kuzvininipisa Kwenhema

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 15, 2017
Muvhuro weChishanu Chevhiki yeIsita
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Isidore

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO yakanga iri nguva ndichiparidza pamusangano munguva pfupi yadarika yandakanzwa kugutsikana zvishoma mune zvandaive ndichiitira “Ishe.” Husiku ihwohwo, ndakafunga nezvemashoko angu uye zvido zvangu. Ndakanzwa kunyara nekutyiswa kwandingave nako, kunyangwe nenzira isinganzwisisike, kuyedza kubaya mwenje mumwechete wekubwinya kwaMwari — gonye richiedza kupfeka Korona yaMambo. Ndakafunga nezve zano raSt Pio rehuchenjeri pandakapfidza nezvehunhu hwangu:Ramba kuverenga

Kukohwa Kukuru

 

… Tarirai Satani akada kuti akuzungurei mose segorosi… (Ruka 22:31)

 

ZUVA ROSE Ndinoenda, ndinozviona; Ndiri kuzviverenga mutsamba dzenyu; uye ndiri kurarama mairi mune zvangu zviitiko: kune a mweya wekukamukana afoot mupasi iro riri kutyaira mhuri nehukama zvakaparadzana sezvisati zvamboitika. Pamwero wenyika, mukaha uripakati peiyo inonzi "kuruboshwe" ne "kurudyi" wakura, uye ruvengo pakati pavo rwasvika pakaipa, ingangoita shanduko. Kunyangwe iko kuita senge kusinga pindike pakati penhengo dzemhuri, kana kupesana kwepfungwa kuri kukura mukati memarudzi, chimwe chinhu chashanduka munzvimbo yemweya sekunge kusefa kukuru kuri kuitika. Muranda waMwari Bhishopi Fulton Sheen airatidzika kufunga kudaro, kare, zana rapfuura:Ramba kuverenga

Dambudziko renharaunda

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 9, 2017
Chipiri chevhiki rechina reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

POSHI yezvinhu zvinonyanya kunakidza zveChechi yekutanga ndeyekuti, mushure mePentekosta, ivo pakarepo, vangangoita vega, vakaumbwa vemunharaunda. Vakatengesa zvese zvavaive nazvo ndokuzvibata pamwe chete kuitira kuti munhu wese awane zvaaida. Uye zvakadaro, hapana kupi kwatinoona rairo yakajeka kubva kuna Jesu yekuita saizvozvo. Yakanga yakanyanyisa, ichipesana nekufunga kwenguva, zvekuti nharaunda dzekutanga idzi dzakashandura nyika yakavapoteredza.Ramba kuverenga

Refuge Mukati

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 2nd, 2017
Chipiri cheChipiri Svondo reIsita
Chirangaridzo cheSt. Athanasius

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO chiitiko mune imwe yenhau dzaMichael D. O'Brien izvo zvandisati ndakanganwa — apo mupristi ari kutambudzwa nekuda kwekuvimbika kwake. [1]Eclipse yeZuva, Ignatius Press Munguva iyoyo, mufundisi anoita senge achaburukira kune imwe nzvimbo uko vatapi vake vasingakwanise kusvika, nzvimbo iri mukati kati memoyo wake panogara Mwari. Mwoyo wake waive utiziro chaiko nekuti, ipapo zvakare, aive Mwari.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Eclipse yeZuva, Ignatius Press