Our Lady of Light Anouya…

Kubva Yekupedzisira Hondo Chiitiko kuArcātheos, 2017

 

KUPEDZA Makumi makumi maviri apfuura, ini nehama yangu munaKristu uye shamwari inodikanwa, Dr. Brian Doran, takarota nezve mukana weyakaitika musasa yevakomana iyo isina kungoumba moyo yavo chete, asi yakapindura chishuwo chavo chechisikigo. Mwari akandidaidza, kwenguva, pane imwe nzira. Asi Brian aizozvara izvo zvinonzi nhasi Arcātheos, zvinoreva kuti "Nhare yaMwari". Iwo musasa wababa / wemwanakomana, pamwe wakasiyana nechero wepasi, panosangana Vhangeri nekufungidzira, uye chiCatholic chinobatanidza chiitiko. Mushure mezvose, Ishe Wedu pachavo vakatidzidzisa nemifananidzo…

Asi vhiki rino, chiitiko chakaitika icho vamwe varume vari kuti ndicho "chine simba kwazvo" chavakaona kubva pakavambwa musasa. Muchokwadi, ndakawana zvichikurira…Ramba kuverenga

Gungwa reNgoni

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaAugust 7th, 2017
Muvhuro weGumi nemasere Svondo muNguva Yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo chaSt.Sixtus II uye Shamwari

Zvinyorwa zvemitambo pano

 Mufananidzo wakatorwa muna Gumiguru 30, 2011 muCasa San Pablo, Sto. Dgo. Ripabhuriki Dhominika

 

NDIRI adzoka kubva Arcātheos, kudzokera kunzvimbo inofa. Yaive vhiki inoshamisa uye ine simba kwatiri tese pane ino baba / mwanakomana musasa uri pazasi peCanada Rockies. Mumazuva ari mberi, ndichagovana nemi pfungwa uye mazwi akauya kwandiri ipapo, pamwe nekusangana kunoshamisa tese takaita na "Our Lady".Ramba kuverenga

Kushevedzwa kumaGates

Hunhu hwangu "Mukoma Taso" kubva kuArcātheos

 

IZVI vhiki, ndiri kujoina vamwe vangu munzvimbo yeLumenorus ku Arcātheos sa "Mukoma Taso". Iwo musasa wevakomana veKaturike uri mujinga meCanada Rocky Mountains uye haina kufanana nechero vakomana musasa wandati ndamboona.Ramba kuverenga

Kudya Chaiko, Kuvapo Chaiko

 

IF tinotsvaga Jesu, Anodiwa, tinofanira kumutsvaga kwaAri. Uye kwaAri, ariko, paaritari dzeChechi Yake. Sei zvino Asina kukomberedzwa nezviuru zvevatendi zuva rega rega muMassesi zvataurwa pasi rese? Imhaka here kunyange isu MaKaturike haachatendi kuti Muviri wake Chikafu Chaicho uye Ropa Rake, Kuvapo Chaiko?Ramba kuverenga

Kutsvaga Anodiwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaChikunguru 22nd, 2017
Mugovera weSvondo regumi neshanu muNguva Yakajairwa
Mutambo waSt. Mary Magadharini

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IT inogara iri pasi pechiso, ichidana, ichirovanisa, ichikurudzira, uye ichindisiya ndisina zororo zvachose. Iko kukoka ku kubatana naMwari. Zvinondisiya ndisisina zororo nekuti ndinoziva kuti handisati ndatora gomba "rakadzika". Ini ndinoda Mwari, asi zvisati zvakadaro nomoyo wangu wese, mweya, uye simba. Uye zvakadaro, izvi ndizvo zvandakaitirwa, uye nekudaro ... handina zororo, kudzamara ndazorora maari.Ramba kuverenga

Kana Sora Ratanga Kuenda

Foxtail mumafuro angu

 

I akagamuchira email kubva kumuverengi akavhiringidzika pamusoro pe chinyorwa iyo yakaonekwa munguva pfupi yapfuura mu Teen Vogue yakanzi: “Anal Bonde: Izvo Zvaunofanirwa Kuziva". Chinyorwa ichi chakaenderera mberi kukurudzira vechidiki kuti vaongorore sodomy sekunge yaive isina kukuvadza mumuviri uye nehunhu hwakanaka sekutsemura zvigunwe zvemunhu. Pandakafungisisa chinyorwa ichocho — uye nezviuru zvemisoro yemisoro yandakaverenga mumakore gumi apfuura kana paya kubvira pakatanga kunyora tsamba iyi, nyaya idzo dzinorondedzera kudonha kwebudiriro yeWestern- mufananidzo wakauya mupfungwa. Mufananidzo wemafuro angu…Ramba kuverenga

Kusangana kwaMwari

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJuly 19, 2017
Chitatu cheSvondo regumi neshanu munguva yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO inguva mukati merwendo rwechiKristu, saMosesi mukuverenga kwanhasi kwekutanga, kuti iwe uchafamba nemurenje remweya, apo zvese zvinoita senge pakaoma, nharaunda dzakaparara, uye mweya unenge wafa. Inguva yekuyedzwa kutenda kwako uye kuvimba naMwari. St. Teresa weCalcutta ainyatsoiziva. Ramba kuverenga

The Scandal

 

Kutanga kuburitswa Kurume 25, 2010. 

 

FOR makumi emakore ikozvino, sezvandakaona mu Kana Hurumende Yakarambidza Kushungurudzwa Kwevana, MaKaturike aifanira kutsungirira runyararo rusingaperi rwemapepanhau achizivisa kunyadziswa mushure mekunyadzisa muupristi. "Mupirisita Anopomerwa ...", "Vhara Up", "Abuser Akabviswa Kubva kuParishi kuenda kuParishi…" uye zvichingodaro. Zvinorwadza, kwete kune chete vakatendeka, asi kune vamwe-vapristi. Iko kushungurudzwa kwakadzama kwesimba kubva kumurume mumunhu Christi—mu munhu waKristu-Uyo anowanzo sara akanyarara akakatyamadzwa, achiedza kunzwisisa kuti sei iyi isiri nyaya isingawanzoitika pano nepapo, asi yenguva huru kwazvo kupfuura zvaifungidzirwa pakutanga.

Nekuda kweizvozvo, kutenda kwakadai kunova kusingadaviriki, uye Chechi haichakwanise kuzviratidza nenzira kwayo semazivisi aIshe. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 25

Ramba kuverenga

Kuoma Mitezo Yokupererwa Nezano

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJuly 6, 2017
China wevhiki yegumi nematatu muNguva Yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Maria Goretti

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO Pane zvinhu zvakawanda muhupenyu zvinogona kutikonzera kuora moyo, asi hapana, pamwe, zvakanyanya sekukanganisa kwedu pachedu.Ramba kuverenga