Sakaramende Yechisere

 

PANO ishoko "razvino izwi" rakaramba rakanamatira mundangariro dzangu kwemakore, kana asiri makumi emakore. Uye ndiko kudikanwa kuri kukura kwenharaunda yechokwadi yevaKristu. Kunyange tiine masakaramende manomwe muKereke, ayo ari “kusangana” naIshe, ndinotenda mumwe anogona zvakare kutaura nezve "sakaramende yechisere" yakavakirwa padzidziso yaJesu:Ramba kuverenga

Misiyano yese

 

KADHINALINI Sarah anga asingabvumire: "Nyika yekuMadokero iyo inoramba kutenda kwayo, nhoroondo yayo, midzi, uye kuzivikanwa kwayo kwakatemerwa kushora, kufa, uye kunyangarika." [1]cf. IAfrica Zvino Shoko Statistics inoratidza kuti ichi haisi yambiro yechiporofita-kuzadzikiswa kwechiporofita.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. IAfrica Zvino Shoko

IAfrica Zvino Shoko

Kadhinari Sarah anopfugama pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa muToronto (University of St Michael's College)
Mufananidzo: Katurike Herald

 

KADHINALINI Robert Sarah akapa hurukuro inokatyamadza, inonzwisisa uye ine ruzivo mune Katurike Herald nhasi. Haisi chete inodzokorora "iro zvino izwi" maererano neyambiro yekuti ndakamanikidzwa kutaura kweanopfuura makore gumi, asi zvakanyanya uye zvakakosha, mhinduro. Heano mamwe emifungo yakakosha kubva kubvunzurudzo yaCardinal Sarah pamwe nehukama hwevaverengi vatsva kune zvimwe zvinyorwa zvangu zvinowirirana uye zvinowedzera zvaanoona:Ramba kuverenga

Muchinjikwa rudo

 

PASI POSE tinoona mumwe munhu achitambura, isu kazhinji tinoti, "Ah, muchinjikwa wemunhu uyu unorema." Kana ini ndinogona kufunga kuti angu mamiriro, angave ari asingatarisirwi kusuwa, kudzorerwa, miedzo, kuputsika, nyaya dzehutano, nezvimwewo ndiwo "muchinjikwa wangu wekutakura". Uyezve, tinogona kutsvaga kumwe kunyoreswa, kutsanya, uye kuchengetwa kuti tiwedzere kune "muchinjikwa" wedu. Kunyange chiri chokwadi kuti kutambura chikamu chemuchinjikwa, kuchideredza kuita izvi kupotsa zvinomiririrwa nemuchinjikwa. rudo. Ramba kuverenga

Kuda Jesu

 

ZVINONYANYA, Ndinonzwa ndisina kukodzera kunyora pamusoro penyaya iripoyi, semunhu akada Tenzi zvisirizvo. Mazuva ese ndakatanga kumuda, asi nenguva yandinopinda kuongorora hana, ndinoona kuti ndave kuzvida zvakanyanya. Uye mazwi aSt Paul anova angu:Ramba kuverenga

Kuwana Jesu

 

KUFAMBA pedyo neGungwa reGarireya mamwe mangwanani, ndakashamisika kuti zvaive sei kuti Jesu akarambwa zvakadaro uye kunyange kutambudzwa nekuurayiwa. Ndiri kureva, heuno Mumwe uyo aisada chete, asi aive rudo pachayo: “Nekuti Mwari rudo.” [1]1 John 4: 8 Kufema kwese ipapo, izwi roga roga, kutarisisa kwese, kufunga kwese, nguva dzese dzakazadzwa neRudo rweMweya, zvekuti vatadzi vakaomesa vaigona kungosiya zvese kamwechete ipapo kungonzwika kwezwi rake.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 1 John 4: 8

Dambudziko Rinokonzera Dambudziko

 

Kutendeuka hakuzi kungobvuma kuti ndakanganisa;
ndiko kutendeuka kuti ndifuratidze zvakaipa ndokutanga kuita vhangeri.
Pane izvi zvinoratidzira ramangwana rechiKristu munyika nhasi.
Nyika haibvume zvakadzidziswa naKristu
nekuti hatiiti muviri. 
-Muranda waMwari Catherine Doherty, kubva Kiss yaKristu

 

THE Dambudziko rakakura kwazvo reKereke mutsika riri kuramba richiwedzera munguva yedu. Izvi zvakakonzera "kubvunzurudza" kwakatungamirwa nenhepfenyuro yeKaturike, kurudziro yekuchinja kukuru, kugadziridzwa kwemaitiro ekuzivisa, maitiro akavandudzwa, kudzingwa kwemabhishopi, zvichingodaro. Asi zvese izvi zvinokundikana kuziva mudzi chaiwo wedambudziko uye nei "kugadzirisa" kwese kuchiratidzwa kusvika pari zvino, zvisinei kuti kunotsigirwa sei nehasha dzakarurama uye nechikonzero chakanaka, kutadza kubata the crisis in the crisis.Ramba kuverenga

Pakushandisa Misa

 

PANO shanduko dzakadzama dzekudengenyeka kwenyika dzinoitika munyika uye tsika nemagariro edu paawa imwe chete. Hazvidi kutora ziso kunyatsoona kuti yambiro dzechiporofita dzakafanotaurwa kwemazana mazhinji emakore dziri kuitika izvozvi munguva chaiyo. Saka nei ndakatarisisa pa zvakanyanya kuchengetedza muChechi svondo rino (ndisingataure rusununguko rusununguko Kubvisa nhumbu)? Nekuti chimwe chezviitiko zvakafanotaurwa kuuya Kupesana. “Imba yakapesana pachayo kuwa, ” Jesu akayambira.Ramba kuverenga

Ropa Rutsvuku Hering

Gavhuna weVirginia Ralph Northam,  (AP Mufananidzo / Steve Helber)

 

PANO kubatanidzwa kufema kubva kuAmerica, uye ndizvo chaizvo. Vezvematongerwo enyika vatanga kufamba munyika dzinoverengeka kubvisa marambidzo pakubvisa nhumbu izvo zvinozobvumira maitiro kusvika panguva yekuzvarwa. Asi kupfuura izvozvo. Nhasi, Gavhuna weVirginia akadzivirira bhiri rakatarwa iro raizorega vanaamai nemubatsiri wavo wekubvisa nhumbu kuti vasarudze kana mwana ane mai ari kusununguka, kana mwana akazvarwa ari mupenyu kuburikidza nekubvisa nhumbu. achiri kuurawa.

Iyi ndiyo gakava rekumisikidza kuuraya vacheche.Ramba kuverenga