Gedhi rekuMabvazuva Riri Kuvhurwa?

 

Vadiwa vechidiki, zviri kwamuri kuva vachengeti vemangwanani
munoparidza kuuya kwezuva
Ndiani Kristu Akamuka!
-PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene

kune Vechidiki veNyika,
XVII World Youth Day, n. 3; (cf. 21: 11-12)

 

Yakatanga kuburitswa Zvita 1, 2017… meseji yetariro nekukunda.

 

WHEN zuva rinovira, kunyangwe kuri kutanga kwehusiku, tinopinda mu murindiri. Iko kutarisira kweiyo mambakwedza matsva. Manheru oMugovera woga woga, Chechi yeKaturike inopemberera Misa yakamirira chaizvo mukumirira “zuva raIshe” —Svondo — kunyangwe munamato wedu wevanhu vese uchiitwa pachikumbaridzo chehusiku uye nerima rakadzama. 

Ndinotenda ino ndiyo nguva yatiri kurarama zvino — iyo vigil izvo "zvinotarisira" kana zvisiri kukurumidzisa Zuva raIshe. Uye sezvakangoita mambakwedza inozivisa zuva rinobuda, saizvozvowo, kune mambakwedza zuva reIshe risati rasvika. Kwayedza ndiyo Kukunda kweMweya Wakachena waMaria. Muchokwadi, pane zviratidzo zvatovepo zvekuti kwayedza iri kuswedera….Ramba kuverenga

Kwete Mashiripiti Wand

 

THE Kugadzwa kweRussia musi waKurume 25, 2022 chiitiko chikuru, kana ichizadzisa tsanangudzo chikumbiro cheMukadzi wedu weFatima.[1]cf. Kutsveneswa kweRussia Kwakaitika Here? 

Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose.-Kushandiswa kwaFatima, v Vatican.va

Nekudaro, chingave chikanganiso kutenda kuti izvi zvakangofanana nekuzunguza imwe mhando yemashiripiti wand izvo zvinokonzeresa kuti matambudziko edu ese anyangarika. Aiwa, Kutsaurwa hakupfuurire chirevo chebhaibheri chakaziviswa naJesu zvakajeka:Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Rwedu Rwekutanga

 

POSHI ye "ikozvino mazwi" Ishe akaisa pamoyo wangu makore gumi nemana apfuura yaive yekuti a "Dutu Guru riri kuuya sechamupupuri panyika," uye kuti padyo patinosvika pa Ziso reDutukunyanya pachava nenyonganyonga nekuvhiringidzika. Huye, mhepo dzeDutu iri dziri kukurumidza kwazvo izvozvi, zviitiko zvinotanga kuitika saizvozvo nokukurumidza, kuti zviri nyore kuve nekuvhiringidzika. Zviri nyore kurasikirwa neakanyanya kukosha. Uye Jesu anoudza vateveri vake, vake akatendeka vateveri, chii icho:Ramba kuverenga

Utiziro hweNguva Dzedu

 

THE Dutu Guru kunge dutu izvo zvakapararira kune vanhu vese hazvingaregi kusvikira yapedza kupera kwayo: kunatswa kwenyika. Saka nekudaro, sekunguva dzaNoa, Mwari ari kupa iyo areka kuitira vanhu Vake kuvachengetedza uye kuchengetedza "vakasara." Nerudo uye nekuchimbidza, ndinokumbira vaverengi vangu kuti vasapedze imwe nguva uye vatange kukwira matanho kumatiziro akapiwa naMwari…Ramba kuverenga

Nguva yapera!

 

NDATI kuti ini ndaizonyora zvinotevera maitiro ekupinda muchivimbo muAreka Yekupotera. Asi izvi hazvigone kutaurwa zvakanaka pasina tsoka nemoyo yedu zvakadzika midzi chokwadi. Uye kutaura chokwadi, vazhinji havasi…Ramba kuverenga

Mutsoka dzaSt

Mutsvene Johane akazorora pazamu raKristu, (John 13: 23)

 

AS iwe unoverenga izvi, ndiri mundege kuenda kuNzvimbo Tsvene kunotanga rwendo. Ndiri kutora mazuva gumi nemaviri anotevera kuti nditsamire pachipfuva chaKristu paKudya kwaKe Kwekupedzisira… kupinda muGethsemane “kutarisa nekunamata”… uye kumira murunyararo rweKarivhari kuti ndiwane simba kubva paMuchinjikwa naMukadzi Wedu. Uku kuchave kunyora kwangu kwekupedzisira kudzamara ndadzoka.Ramba kuverenga

Paanodzikamisa Dutu

 

IN mazera echando apfuura, mhedzisiro yekutonhora kwepasirese kwaiparadza kumatunhu mazhinji. Nguva pfupi yekukura yakatungamira kukundikana kwezvirimwa, nzara uye nzara, uye semhedzisiro, chirwere, hurombo, kusagadzikana kwevanhu, chimurenga, uye kunyange hondo. Sezvo iwe zvawakaverenga mukati Iyo Chando Chokurangwa Kweduvese masayendisiti naIshe Wedu vari kufanotaura izvo zvinoita sekutanga kweimwe "nguva diki yechando." Kana zvirizvo, zvinogona kuvhenekera mwenje mutsva pamusoro pekuti nei Jesu akataura nezvezvimwe zviratidzo pakupera kwezera (uye idzo pfupiso Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga zvakare yakataurwa naSt. John):Ramba kuverenga

Kunyarara kana Munondo?

Kubatwa kwaKristu, muimbi haazivikanwe (c. 1520, Musée des Beaux-Arts de Dijon

 

ZVINOKOSHA vaverengi vakakatyamadzwa nazvino meseji inonzi yaMai Vedu kutenderera pasirese kusvika “Namata zvakanyanya… taura zvishoma” [1]cf. Namata Zvakawanda… Taura Zvishoma kana izvi:Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi