Pamberi Mukuwa...

 

 

PANO zvirikunetsa nekuuya uku Gumiguru. Zvichipiwa izvozvo vaoni vakawanda pasi rese vari kunanga kune imwe mhando yekuchinja kutanga mwedzi unouya - fungidziro yekusimudza ziso - maitiro edu anofanira kunge ari epakati, kungwarira, uye munamato. Pazasi pechinyorwa ichi, iwe unowana nyowani yewebhu yandakakokwa kuti tikurukure iri kuuya Gumiguru naFr. Richard Heilman naDoug Barry ve US Grace Force.Ramba kuverenga

Munyori weHupenyu neRufu

Muzukuru wedu wechinomwe: Maximilian Michael Williams

 

NDINOVIMBA hazvina basa kana ndikatora kanguva kadiki kuti ndigovere zvinhu zvishoma zvangu. Ranga riri svondo remanzwiro rakatitora kubva pamuromo wekufara kusvika kumucheto kwegomba rakadzika-dzika...Ramba kuverenga

New Novel Release! Ropa

 

PRINDA vhezheni yekutevera Ropa yave kuwanikwa!

Kubva pakaburitswa bhuku rekutanga remwanasikana wangu Denise Muti makore manomwe apfuura - bhuku rakawana wongororo uye kuedza kwevamwe kuti riitwe bhaisikopo - takamirira kuenderera mberi. Uye zvasvika pakupedzisira. Ropa inoenderera mberi nenyaya munzvimbo yengano nezwi rinoshamisa raDenise rekugadzira mavara echokwadi, kugadzira mifananidzo inoshamisa, uye kuita kuti nyaya itore nguva refu mushure mekunge waisa bhuku pasi. Matheme mazhinji mukati Ropa taura zvakadzama kunguva yedu. Handina kukwanisa kudada sababa vake… uye kufara semuverengi. Asi usatore izwi rangu pazviri: verenga wongororo pazasi!Ramba kuverenga

Muti uye Sequel

 

Iyo inoshamisa novel Muti nemunyori weKaturike Denise Mallett (mwanasikana waMark Mallett) yave kuwanikwa paMhando! Uye ingori panguva seyakazotevera Ropa inogadzirira kudhinda iyi Kuwa. Kana usati waverenga Muti, urikushaya chiitiko chisingakanganwiki. Izvi ndizvo zvakataurwa nevaongorori:Ramba kuverenga

Iwe Ita Musiyano


JONGA saka unoziva… unoita musiyano mukuru. Minamato yako, zvinyorwa zvako zvekurudziro, maMisa awataura, macosari aunonamata, huchenjeri hwaunoratidza, zvivimbiso zvaunogovana… zvinoita mutsauko.Ramba kuverenga

Iye Zvino Izwi mu2020

Maka & Lea Mallett, Nguva yechando 2020

 

IF ungadai wakandiudza makore makumi matatu apfuura kuti, muna 30, ndinenge ndichinyora zvinyorwa paInternet zvaizoverengerwa pasi rese… ndingadai ndakaseka. Kune imwe, ini handina kuzviona semunyori. Chechipiri, ini ndaive pakutanga kweiyo yakave mubairo unohwina terevhizheni basa munhau. Chechitatu, chishuwo chemoyo wangu chaive chekuita mimhanzi, kunyanya nziyo dzerudo uye mabhalla. Asi pano ini ndigere izvozvi, ndichitaura nezviuru zvemaKristu pasi rese nezvenguva dzinoshamisa dzatiri kurarama uye zvirongwa zvinoshamisa izvo Mwari anazvo mushure memazuva ekusuwa aya apfuura. Ramba kuverenga

Tarisa uye Namata… uwane Njere

 

IT ranga riri svondo risingadaviriki apo ini ndinoramba ndichinyora dzino zvakateedzana pa Icho chitsva Chihedheni. Ndiri kunyora nhasi kukumbira kuti utsungirire neni. Ndinoziva mune ino nguva yeinternet kuti kutarisa kwedu kwakaderera kune mashoma masekondi. Asi izvo zvandinotenda kuti Ishe naMadzimai vari kundizarurira zvakakosha zvekuti, kune vamwe, zvinogona kureva kuvabvisa mukunyengera kunotyisa kwakatonyengera vazhinji. Ndiri kutora zviuru zvemaawa emunamato uye nekutsvagisa uye ndichivadzikisira kusvika maminetsi mashoma ekukuverengera mazuva mashoma. Ini pakutanga ndakataura kuti nhevedzano yacho ichave zvikamu zvitatu, asi nenguva yandinenge ndapedza, inogona kunge iri shanu kana kudarika. Handizivi. Ndiri kungonyora sekudzidzisa kwaIshe. Ini ndinovimbisa, zvakadaro, kuti ndiri kuyedza kuchengeta zvinhu kusvika padanho kuitira kuti uve nechakakosha chezvaunoda kuziva.Ramba kuverenga

Kwidziridzo… uye Musangano muCalifornia

 

 

VADikani hama nehanzvadzi, kubvira kunyora Under Siege mukutanga kwaNyamavhuvhu kukumbira kureverera kwako uye minamato, miedzo nematambudziko emari sezvaari kuwanda husiku humwe. Avo avo vanotiziva vakasiyiwa vasina mweya wekufema sesu pachiyero chekuputsika kusinganzwisisike, kugadzirisa, uye mutengo sezvatinoedza kubata nemuyedzo mumwe mushure meinotevera. Zvinotaridzika kupfuura "zvakajairika" uye zvakanyanya kunge kurwisa kwakadzama kwemweya kuitira kuti usangotiodza moyo nekutipedza simba, asi kutora miniti yega yekumuka kwezuva rangu kuyedza kubata hupenyu hwedu uye kuramba tichifashukira. Ndosaka ndisati ndanyora chero chinhu kubva ipapo-ini handina kunge ndisina nguva. Ndine pfungwa zhinji uye mazwi andinogona kunyora, uye ndinovimba, kana bhodhoro ratanga kuvhurika. Mukuru wangu wezvemweya agara achitaura kuti Mwari vari kubvumidza aya marudzi emiedzo muhupenyu hwangu kuitira kubatsira vamwe panosvika dutu "hombe".Ramba kuverenga

Vanoshanda navo muMunda Wemizambiringa waKristu

Maka Mallett pedyo neGungwa reGarirea

 

Zvino pamusoro pezvose awa yevakarara vakatendeka,
avo, nebasa ravo chairo kuumba nyika inoenderana neEvhangeri,
vanoshevedzwa kuendesa mberi basa rechiporofita reChechi
nekuparidza evhangeri dzakasiyana siyana dzemhuri,
zvemagariro, zvehunyanzvi uye zvetsika hupenyu.

-POPE JOHN PAUL II, Kutaura kune maBhishopi eEcclesiastical Provinces eIndiapolis, Chicago
uye Milwaukee
pane yavo "Ad Limina" kushanya, Chivabvu 28, 2004

 

Ndinoda kuramba ndichifunga pamusoro wenyaya wekuparidza evhangeri apo patinofambira mberi. Asi ndisati ndaita, pane meseji inoshanda yandinofanira kudzokorora.Ramba kuverenga

Iye Zvino Izwi mu2019

 

AS tinotanga gore idzva iri pamwe chete, "mweya" une pamuviri nekutarisira. Ndinoreurura kuti, neKisimusi, ndakashamisika kana Ishe vachizotaura zvishoma kuburikidza neichi chipostori mugore rinouya. Zvave zvichipesana. Ndinonzwa kuti Ishe vanenge vane shungu dzekutaura kuvadikanwi Vavo… Uye saka, zuva nezuva, ndichaenderera mberi ndichiedza kuti mazwi aVo ave angu, uye angu ave aVo, nekuda kwako. Sezvo Chirevo ichienda:

Iko kusina uporofita, vanhu vanoramba kuzvidzora. (Zvir 29:18)

Ramba kuverenga

Tariro uye Kuporesa Musangano

 

ARE wakaneta, wakaneta, kana kuti hauna mufaro? Wakaodzwa mwoyo, wakaora mwoyo, kana kurasikirwa netariro here? Uri kutambura nekuputsa kwako uye kweavo vakakupoteredza? Mwoyo wako, pfungwa, kana muviri unoda kurapwa here? Panguva iyo Chechi nepasi rino zvaramba zvichipinda mumhirizhonga kunouya musangano unodikanwa wemazuva maviri: Tariro uye Kupora.Ramba kuverenga

Gadziridza kubva kumusoro kumusoro

Ndakatora mufananidzo uyu wemunda padhuze nepurazi redu pakaputsika midziyo yangu yehuswa
uye ini ndanga ndakamirira zvikamu,
Kutsika Nyanza, SK, Canada

 

VADikani mhuri neshamwari,

Yange yave nguva kubva pandakave nekanguva kekugara pasi ndikunyore. Kubva dutu rakarova purazi redu kumashure muna Chikumi, chamupupuri chematambudziko anoramba aripo nematambudziko zvakandichengetedza kubva padhesiki rangu zuva nezuva. Iwe haungatende kana ndikakuudza zvese zvinoramba zvichiitika. Icho chave chisiri chinhu chipfupi nepfungwa-yekufungidzira mwedzi miviri.Ramba kuverenga

simuka

 

ASATI Isita, ndakaburitsa zvinyorwa zviviri zvakanyorerwa kunyanya kuvarume: Pakuva Murume Chaiye uye Vavhimi. Kune mazana ezvimwe zvinyorwa pano kubatsira varume nevakadzi kuti vave mwenje chaiwo munyika. Zvakanyanya kukosha kuti varume vatange kuita varume zvakare munguva ino…Ramba kuverenga

Zvatinowana

Iyo Mallett Clan, 2018
Nicole, Denise nemurume Nick, Tianna nemurume Michael uye wedu mwana mukuru Clara, Moi nemuroora wangu Lea nemwanakomana wedu Brad, Gregory naKevin, Levi, naRyan

 

WE ndinoda kutenda kune avo vakapindura kukumbira kwedu kwemipiro kune ino yakazara-nguva kunyora apostolate. Inenge 3% yekuverenga kwedu yakapa, izvo zvichatibatsira kuvhara muhoro wevashandi vedu. Asi, hongu, isu tinofanirwa kutsvaga mari yeimwezve mari yekushandira uye nechingwa chedu nebhotoro. Kana uchikwanisa tsigira basa iri sechikamu chekupa zvipo zvako kweLenten, ingobaya iyo dhoneta bhatani riri pasi.Ramba kuverenga

Pamberi muna Kristu

Maka naLea Mallett

 

TO kuva akatendeseka, ini handina kana zvirongwa. Kwete, chaizvo. Zvirongwa zvangu makore mazhinji apfuura zvaive zvekurekodha mimhanzi yangu, kufamba ndichiimba, uye kuenderera mberi nekuita maalbum kudzamara izwi rangu rakwenya. Asi ndiri pano, ndigere pachigaro, ndichinyorera vanhu pasi rese nekuti mukuru wangu wezvemweya akanditi "enda kune vanhu." Uye ndimi pano. Kwete kuti uku kushamisika kuzere kwandiri, zvakadaro. Pandakatanga hushumiri hwangu hwemumhanzi makore anodarika kota apfuura, Ishe vakandipa izwi.Mumhanzi musuwo weevhangeri. ” Mimhanzi yacho yaisatombofanirwa kuve "chinhu", asi musuwo.Ramba kuverenga

Kuchinja Tsika Dzedu

Rakavanzika Rakavanzika, naTianna (Mallett) Williams

 

IT raive sadza rekupedzisira. Pandakaverenga iyo ruzivo rweyatsva yekatuni dzakateedzana yakavhurwa paNetflix iyo inobata vana pabonde, ndakamisa kunyorera kwangu. Hongu, vane mamwe magwaro akanaka atinozoshaya… Asi chikamu che Kubuda muBhabhironi zvinoreva kuita sarudzo idzo chaizvoizvo inosanganisira kusatora chikamu kana kutsigira chirongwa chiri kuisa chepfu mutsika. Sezvazvinoreva muPisarema 1:Ramba kuverenga

Hushumiri Clan

Iyo Mallett Clan

 

KUNYORA kwauri zviuru zvemamirioni pamusoro penyika ndichienda kuMissouri kunopa "kurapa nekusimbisa" kudzokera naAnnie Karto naFr. Philip Scott, varanda vaviri vanoshamisa verudo rwaMwari. Ino inguva yekutanga mukati mechinguva kuti ndiite chero hushumiri kunze kwehofisi yangu. Mumakore mashoma apfuura, mukuziva pamwe nemutungamiriri wangu wezvemweya, ndinonzwa kuti Ishe vandikumbira kuti ndisiye kumashure zviitiko zveveruzhinji ndinyatsotarisa achiteerera uye kunyora kwamuri, vaverengi vangu vandinoda. Gore rino, ndiri kutora zvishoma kunze kwehushumiri; zvinoita sekunge "Push" yekupedzisira mune dzimwe nzira ... ini ndichave nezvimwe zviziviso zvemazuva ari kuuya munguva pfupi.

Ramba kuverenga

Zvine Simba Zvinyorwa uye Tsamba

chikwama

 

DZIMWE zvinyorwa zvine simba uye zvinofamba netsamba kubva kuvaverengi pamazuva mashoma apfuura. Tinoda kuonga wese munhu apindura kuchikumbiro chedu nerupo neminamato yenyu. Parizvino, vangangoita 1% yevaverengi vedu vapindura… saka kana muchikwanisa, ndokumbirawo munamate nezve kutsigira hushumiri hwakazara uhu hwakakumikidzwa kuteerera nekuzivisa “izwi razvino” kuChechi panguva ino. Zivai, hama nehanzvadzi, kuti kana iwe uchipa kuhushumiri uhwu, unenge uchipa kune vaverengi vakaita saAndrea…

Ramba kuverenga

Kunosvika 2017

markleaNdiine mudzimai wangu Léa kunze kwe “Musuwo Wengoni” paSt. Joseph's Cathedral Basilica muSan Jose, CA, Gumiguru 2016, paMuchato wedu wechi25

 

PANO anga akazara kufunga, yakawanda yeminamato 'goin' pamwedzi miviri yapfuura. Ndakave nepfungwa yekutarisira ichiteverwa neanoda kuziva "kusaziva" kuti basa rangu richava chii munguva dzino. Ini ndanga ndichirarama zuva nezuva kusaziva izvo Mwari zvavanoda kwandiri apo patinopinda chando. Asi mazuva apfuura, ndakanzwa Ishe wedu achingoti, "Gara pauri uye uve izwi Rangu riri kuchema murenje…"

Ramba kuverenga

Kuratidzwa Kwechokwadi

 

Yakanga iri nguva yakanaka uye inoshamisa yenyasha nehama dzangu nehanzvadzi muLouisiana. Kutenda kwangu kune vese vakashanda nesimba kuti vatiunze ikoko. Minyengetero yangu uye rudo zvinogara nevanhu veLouisiana. 

 

“Kushanya Kwechokwadi”

September 21: Kusangana naJesu, St. John weMuchinjikwa, Lacombe, LA USA, 7:00 pm

• Gunyana 22: Kusangana NaJesu, Mukadzi Wedu Wekukurumidza Succor, Chalmette, LA USA, 7:00 pm

Ramba kuverenga

Zita Idzva…

 

ZVIRI zvakaoma kuisa mumazwi, asi ipfungwa yekuti iri shumiro iri kupinda muchikamu chitsva. Handina chokwadi chekuti ndinonzwisisa zvazviri, asi pane pfungwa yakadzika yekuti Mwari ari kuchekerera nekugadzirira chimwe chinhu chitsva, kunyangwe chiri mukati chete.

Saka nekudaro, ndinonzwa ndichimanikidzwa vhiki rino kuita shanduko diki pano. Ini ndapa iyi blog, yakambodaidzwa kuti "Zvekudya ZveMweya Zvekufunga", zita idzva, zvakapusa: Iro Zvino iShoko. Ichi hachisi nenzira ipi neipi zita idzva kune vaverengi pano, sezvandaishandisa kushandisa kureva kufungisisa paMisa Kuverenga. Zvisinei, ndinonzwa iri tsananguro yakatokwana pazvinhu zvandiri kunzwa kuti Ishe vari kuita… kuti “izwi razvino” rinoda kutaurwa — kunyangwe zvodii — nenguva yasara.

Ramba kuverenga

Maka Mallett muConcert, Nguva yechando 2015

 

Pakati pezvikonzero nei mumwe angave ne "moyo wedombo," (ndeyekuti mumwe munhu] apfuura ne "chiitiko chinorwadza." Mwoyo, kana ukaomeswa, hauna kusununguka uye kana usina kusununguka inyaya yekuti haude ...
—POPA FRANCIS, Homily, Ndira 9, 2015, Zenit

 

WHEN Ini ndakaburitsa dambarefu rangu rekupedzisira, "Vanotambura", ndakaisa pamwechete nziyo dzandakanyora dzinotaura nezve 'zviitiko zvinorwadza' izvo vazhinji vedu takasangana nazvo: kufa, kuparara kwemhuri, kutengesa, kurasikirwa ... uyezve Mhinduro yaMwari kwazviri. Iyo, kwandiri, imwe yemaarubhamu anonyanya kufamba andakagadzira, kwete chete zvemukati memashoko, asi pamwe nemanzwiro asinganzwisisike akaunzwa kuimba nevaimbi, backup singers, uye orchestra.

Uye ikozvino, ndinonzwa kuti inguva yekutora iyi dambarefu munzira kuitira kuti vazhinji, vane moyo dzakaomeswa nezviitiko zvavo zvinorwadza, vangangorerutswa nerudo rwaKristu. Rwendo urwu rwekutanga rwuri kuburikidza neSaskatchewan, Canada munguva yechando iyi.

Iko hakuna matikiti kana mubhadharo, saka munhu wese anokwanisa kuuya (a free-will offering ichatorwa). Ndinovimba kusangana nevazhinji venyu ipapo…

Ramba kuverenga

Mufaro Kwaziwai!

Mhuri yeKisimusi 2014Mallett Mhuri, Kisimusi 2014

 

 

THANK iwe pamunamato wese, tsamba dzese,
izwi rorudzi rwese, zvipo zvese gore rapfuura iri.

Ndizere nemufaro wakadzika uye nekushamisika
pachipo chikuru che kwete chete Muponesi wedu
asi zveChechi Yake, iyo yakapararira kurudzi rwose.

JESU KRISTU ISHE.

Rudo uye maropafadzo kubva kumhuri yeMallett
nekutenda neminamato yemufaro wako, rugare, uye kupotera mukati
Jesu Kristu Muponesi Wedu.

 

 

 

 

Nyaradzai Vanhu Vangu

 

THE mazwi anga ari pamoyo wangu kwenguva yakati,

Nyaradzai Vanhu Vangu.

Vanotorwa kubva kuna Isaya 40 — iwo mazwi echiporofita ayo vanhu veIzirairi vakatora kunyaradzwa kwavo vachiziva kuti, chokwadi, Muponesi achauya. Zvaiva kwavari, “Vanhu vari murima”, [1]cf. Isa 9: 2 kuti Mesia achashanya kubva kumusoro.

Takasiyana here nhasi? Muchokwadi, chizvarwa ichi zvine nharo mune rima zvakanyanya kuti chero pamberi payo pane icho icho isu tatoona Mesia.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Isa 9: 2

Shanduko Dzinokosha

 

 

BROTHERS nemasisita, zvinhu zviri kutanga kufamba nekukurumidza kwazvo pasi nezviitiko, imwe pamusoro peimwe… semhepo yedutu riri pedyo neziso reDutu. [1]cf. Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution Izvi ndizvo zvandakaratidzwa naIshe kuti zvaizoitika makore akati wandei apfuura. Asi ndiani wedu anogona kugadzirira izvi zvinhu kunze kwenyasha dzaMwari?

Saka nekudaro, ndakazadzwa nemaemail, zvinyorwa, kufona…. uye handigoni kuenderera. Uyezve, ndinonzwa kuti Ishe vari kundidaidzira kuti ndiwedzere kunamata uye kuteerera. Ndinonzwa kuti handisi kuenderana nezviri He anoda kuti nditaure! Chinhu chinofanira kupa…

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Novel Itsva Inonakidza! - "Muti"

Bhuku reMiti

 

 

I akaseka, ndakachema, ndakamisikidzwa kuzwi rekupedzisira. Asi pamwe kupfuura chero chinhu, ndakashamisika kuti pfungwa diki dzakadai dzaigona kubata Muti, Novel nyowani nemwanasikana wangu wemakore makumi maviri- Denise…

Akatanga aine makore gumi nematatu, uye zvino apedza makore manomwe gare gare, Muti anga ari anoshamisa vaongorori. Ndiri kunyanya kufara kugovana zvavari kutaura pamusoro pebhuku idzva iri, rakaiswa munguva yepakati, iri rwendo kuburikidza nemanzwiro akasviba, kutambura, uye kufungidzira. Isu tinodada kuzivisa nhasi kuburitswa kwe Muti!

 

IZVOZVO ZVINOGONA! Raira nhasi!

Ramba kuverenga

Zapped!

 

 

AS Ini ndataura nezvazvino, iwe paunouya pakati peMukadzi nedhiragoni, urikupinda muhondo huru!

Dutu rapfuura nhasi uye padhuze nemheni yakarovanya komputa yangu (kunyangwe yaive yakavharirwa mubhari yemagetsi)! Neraki, yaive yakatsigirwa kune hard drive ... zvinosuwisa, komputa yakanganisika.

Asi zvinondipa chikonzero chekusuma (kuhofisi yangu maneja wehofisi) yedu nyowani Peji yemupiro izvo zvinoita kuti zvive nyore kuti vatsigiri vabatsire kuhushumiri uhu. Ingotinya bhatani riri pazasi, uye kupa pamwedzi, pagore, kana kamwe-nguva hwaro hwakagadziriswa. Takanzwa zvichemo zvako, uye tinotarisira kuti uchaonga dhizaini nyowani.

Uye kamwe kamwe, tinoda rumwe rubatsiro!

Ramba kuverenga

Izwi Izvozvi uye Mutemo Mutsva

 

ON Chikunguru 1st, 2014, mutemo mutsva weCanada unopesana-spam unotanga kushanda. Ndichiri Iro Zvino iShoko ndeye kunyoreswa kwakavakirwa sevhisi chete, isu tinofanirwa kuve nechokwadi kuti isu tiri kutevedza nemitemo mitsva yeCanada. Iwe wakanyoreswa kune imwe kana ese ari maviri mamaki emaMark Mallett.

Vanonyorera ku Iro Zvino iShoko vanogashira pano neapo fungidziro kubva kunaMako pamwe neemaimeri emaimendi anosimudzira mimhanzi yaMark uye / kana mabhuku nezvimwe zvigadzirwa. Kana iwe usisiri kubvuma kugamuchira aya maemail, Dzvanya pano kuenda kune peji redu rekuzvinyora, kana kungo tinya chinongedzo pazasi peiyo email.

Avo vakanyorera zvakare ku Chikafu Chemweya cheKufunga / EHTV ichagamuchira email yakaparadzana.

Mwari vakukomborere,
Maka Mallett

 

Contact: Chipikiri Izvo Zvinyorwa / Kuburitsa.
Maka Mallett
877-655-6245
www.markmallett.com

 

 

 

Gamuchira Rwiyo rweKarol Mahara!

 

 

Gadzirira kugoneswa kwaJohn Paul II
musi waApril 27, Divine Mercy Svondo
...

Raira Mark Mallett's Tsitsi Dzvene Chaplet
yakagadzirirwa JPII's Zviteshi zveMuchinjikwa
uye gamuchira
FREE

kopi ye Rwiyo rweKarol,
rwiyo rwunodiwa kunaMuchanhasi Pope rwakanyorwa naMako pazuva rekufa kwapapa.

$ 14.99 chete kwe2 maCD.
pamwe nekutakura

Ramba kuverenga

"Kugadzirira iwe ... sezvo pasina rimwe basa randakaverenga"

 

 

Chii chiri mubhuku?

  • Nzwisisa kuti Mukadzi nedhiragoni yaZvakazarurwa vakaonekwa sei muzana ramakore rechi16, kutanga “kurwisana kukuru kwazvo” kwevanhu vakapfuura napo.
  • Dzidza kuti nyeredzi dziri paMai vedu veGuadalupe's tilma dzinoenderana sei nedenga remangwanani musi waDecember 12, 1531 paakazviratidza kuSt. TheFinalConfrontationBook-1Juan Diego, uye nemabatiro avanotakura "izwi rechiporofita" renguva yedu.
  • Mamwe mashura etilma iyo sainzi isingagone kutsanangura.
  • Zvinotaurwa naMadzibaba eChechi ekutanga pamusoro paAntikristu uye zvinonzi "nguva yerunyararo".
  • Zvinotaurwa naMadzibaba nezvenguva yaAntikristu.
  • Dzidza kuti sei "zuva raIshe" risiri nguva makumi maviri nemana, asi inomiririra izvo zvinotaurwa neTsika se "chiuru chemakore" kutonga.
  • Dzidza kuti "nguva yerunyararo" haisi iyo dzidziso yekuita millenarianism.
  • Kuti isu hatisi kuuya kumagumo enyika, asi kuguma kwenguva yedu zvinoenderana nemapapa naMadzibaba.
  • Verenga kusangana kwaMako nesimba naIshe uchiimba iyo Sanctus, uye matangiro akaita iri shumiro yekunyora
  • Tsvaga iyo tariro iri pamusoro pekutenderera mushure mekutongwa kuri kuuya.

 

Tenga maviri, tora bhuku rimwe mahara!
Enda kumarkmallett.com

Plus

Gamuchira KUTAKURIRWA MAHARA pamumhanzi waMako, bhuku,
uye hwemhuri hwepakutanga hunyanzvi pane ese maodha anodarika $ 75.
ona pano nokuti mashoko.

Chitoro chaMark Mallett: Kutakura Mahara!

 

 

Gamuchira kutakurirwa mahara on Mumhanzi waMako, Bhuku,
uye yakanaka yemhuri yekutanga hunyanzvi
pamirairo yese inodarika $ 75.

at

mamaki.com

Ramba kuverenga

Transparency

 

 
 

OUR ndinotenda nemoyo wese kune avo vakapindura kuchinangwa chedu chekuti vanhu chiuru vape $ 10 pamwedzi wega wega. Isu toda kuita chikamu cheshanu chekoko.

Isu takagara tichigamuchira uye tichivimba nemipiro muhushumiri hwese uhu. Saka nekudaro, pane rimwe basa rekubuda pachena maererano nemashandiro edu emari.

Ramba kuverenga