Gara, uye uve Chiedza…

 

Vhiki rino, ndinoda kugovana uchapupu hwangu nevaverengi, kutanga nekudana kwangu kuenda muhushumiri…

 

THE dzimba dzaive dzakaoma. Mumhanzi waityisa. Uye ungano yakanga iri kure uye isina kubatana. Pese pandaisiya Misa kubva kunharaunda yangu makore makumi maviri nemashanu apfuura, ndaiwanzonzwa kusurukirwa uye kutonhorwa kupfuura pandakapinda. Uyezve, mumakore angu makumi maviri ekutanga ipapo, ndaiona kuti chizvarwa changu chaienda zvachose. Mudzimai wangu neni taive mumwe wevaroorani vashoma vachiri kuenda kuMisa.Ramba kuverenga

Mumhanzi musuwo…

Kutungamira kuyaruka kwevechidiki kuAlberta, Canada

 

Uku kuenderera kweuchapupu hwaMako. Unogona kuverenga Chikamu I pano: “Garai Muchava Chiedza”.

 

AT nguva imwechete apo Ishe vaisvira moyo wangu zvakare kuChechi Yavo, mumwe murume anga achitidaidza isu vechidiki mu "evhangeri itsva." Papa John Paul II akaita uyu dingindira repamusoro pekupapa kwake, akashinga kutaura kuti "kumiswazve evhangeri" yenyika dzaimbove dzechiKristu zvino zvave kudikanwa. "Nyika nenyika dzese umo chitendero nehupenyu hwechiKristu zvaimbobudirira," akadaro, zvino, "zvairarama 'sekunge Mwari haapo'."[1]Christifideles Laici,n. 34; v Vatican.vaRamba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Christifideles Laici,n. 34; v Vatican.va

Moto waMunatsi

 

Izvi zvinotevera kuenderera kweuchapupu hwaMako. Kuti uverenge Zvikamu I ne II, enda ku "Uchapupu Hwangu ”.

 

WHEN zvinouya kunharaunda yevaKristu, chikanganiso chakaipisisa kufunga kuti inogona kunge iri kudenga pasi nguva dzose. Ichokwadi ndechekuti, kudzamara tasvika panzvimbo yedu yekusingaperi, hunhu hwevanhu muhutera hwese nekukanganisa kunoda rudo rusingaperi, kuramba uchizvifira wega kune mumwe. Pasina izvozvo, muvengi anowana mukana wekudyara mbeu dzekuparadzanisa. Kunyangwe iri nharaunda yemuchato, mhuri, kana vateveri vaKristu, Muchinjikwa inofanira kugara iri moyo wehupenyu hwayo. Zvikasadaro, nharaunda inozopedzisira yadonha pasi pehuremu uye kusagadzikana kwekuzvida-rudo.Ramba kuverenga

Yakadanwa kuDanga

 

Uchapupu hwaMark hunopedzisa neChikamu V nhasi. Kuti uverenge Zvikamu I-IV, tinya pa Uchapupu hwangu

 

NOT chete Ishe vaida kuti ndizive pasina mubvunzo kukosha kwemweya mumwe, asi zvakare kuti ndaizodai kuvimba naye. Nekuti hushumiri hwangu hwainge hwodaidzwa kunzira yandisina kutarisira, kunyangwe Akanga atondinyevera makore asati apfuura. mumhanzi musuwo weevhangeri… kuNzwi Rezvino. Ramba kuverenga

The Essence

 

IT maiva muna 2009 apo ini nemudzimai wangu takatungamirirwa kuti titamire munyika iyi nevana vedu vasere. Ndakanga ndiine mirangariro yakasiyana-siyana pandakabva mutaundi duku rataigara… asi zvaiita sokuti Mwari akanga achititungamirira. Takawana purazi riri kure pakati peSaskatchewan, Canada raiva pakati penzvimbo huru isina miti, yaingosvikwa nemigwagwa isina tara chete. Chokwadi, hapana zvakawanda zvataigona kuwana. Guta riri pedyo raive nevanhu vanosvika makumi matanhatu. Mugwagwa mukuru wakanga uri mhatsa yezvivakwa zvizhinji zvisina chinhu, zvakasakara; imba yechikoro yakanga isina munhu uye yakasiiwa; bhangi duku, hofisi yeposvo, uye chitoro chegirosari zvakakurumidza kuvharwa pashure pokusvika kwedu kuchisiya pasina masuo akazaruka asi Chechi yeKaturike. Yaive nzvimbo tsvene inoyevedza yezvivakwa zvekare - zvakakura zvinoshamisa kunharaunda diki yakadaro. Asi mapikicha ekare airatidza kuzara nevaunganidzi kuma60, kumashure uko kwaive nemhuri huru nemapurazi madiki. Asi zvino, kwaingova negumi neshanu-1950 chete vairatidzira kuLiturgy yeSvondo. Pakanga pasina nharaunda yechiKristu yekutaura nezvayo, kunze kwevashoma vevakuru vakatendeka. Guta raiva pedyo raiva kure neanenge maawa maviri. Takanga tisina shamwari, mhuri, uye kunyange kunaka kwechisikigo kwandakakura nako kutenderedza madhamu nemasango. Handina kuziva kuti takanga tichangobva kutamira “mugwenga”…Ramba kuverenga