Francis uye Chikepe Chikuru

 

… Shamwari dzechokwadi hadzisi idzo dzinobata Papa,
asi avo vanomubatsira nezvokwadi
uye nehunyanzvi hwekudzidza uye hwevanhu. 
—Cardinal Müller, Corriere della SeraMbudzi 26, 2017;

kubva ku Tsamba dzaMoynihan, # 64, Mbudzi 27, 2017

Vadiwa vana, Chikepe Chikuru uye Chikepe Chikuru Chikwaputsika;
ichi ndicho chikonzero [chekutambudzika] chevarume nevakadzi vekutenda. 
-Mai vedu kuna Pedro Regis, Gumiguru 20th, 2020;

washingtoniowa.com

 

MUKATI tsika yechiKaturike yave iri "mutemo" usingataurike wekuti munhu haafanire kushora Pope. Kazhinji kutaura, kuchenjera kurega kubva kushora madzibaba edu emweya. Zvisinei, avo vanoshandura izvi kuva mhedziso vanofumura kunzwisiswa kwakanyanyisa kwekusatadza kwapapa uye vanosvika zvine njodzi padyo nechimiro chekunamata zvidhori - papalotry - izvo zvinokwidziridza papa kune chinzvimbo chakafanana namambo uko zvese zvaanotaura zvinobva kuna Mwari zvisingakundike. Asi kunyangwe munyori wezvakaitika kare wechiKatorike achaziva kuti mapapa vanhu uye vanokanganisa - chokwadi chakatanga naPeter pachake:Ramba kuverenga

Muvengi Ari Mukati Masuwo

 

PANO chiitiko muTolkien's Lord of the Rings uko Helms Deep iri kurwiswa. Yaifanirwa kunge iri nhare isingapindike, yakakomberedzwa neDeeping Wall yakakura. Asi nzvimbo isina kusimba inoonekwa, iyo masimba erima anoshandisa nekukonzeresa marudzi ese ekuvhiringidza uyezve nekudyara nekupusha chinoputika. Nguva pfupi mumhanyi wetochi asati asvika pamadziro kubatidza bhomba, anoonekwa nemumwe wemagamba, Aragorn. Anodaidzira kune anopfura Legolas kuti amuburutse… asi zvanyanya. Rusvingo runoputika uye rwakatsemuka. Muvengi zvino ave mukati memasuwo. Ramba kuverenga

ZveRudo rweMuvakidzani

 

"SO, chii changoitika? ”

Pandaifamba ndakanyarara pane rimwe gungwa reCanada, ndakatarisa mudenga mukati mebhuruu rakapfuura zviso zvakamonyoroka mumakore, iwoyo ndiwo mubvunzo waibudikira mupfungwa dzangu nguva pfupi yadarika. Rinopfuura gore rapfuura, hushumiro hwangu hwakangoerekana hwatora chinhanho chisingatarisirike mukuongorora "sainzi" shure kwekukiyiwa kwepasirese kwepasirese, kuvharwa kwechechi, maski mandate, uye mapasipoti anouya ejekiseni. Izvi zvakashamisa vamwe vaverengi. Rangarira tsamba iyi?Ramba kuverenga

Kuvhurwa kweZvisimbiso

 

AS zviitiko zvisina kujairika zvinoitika kupote nyika, zvinowanzo "kutarisa kumashure" zvatinoona zvakajeka. Zvinogoneka kuti "izwi" rakaiswa pamoyo wangu makore apfuura rave kuitika munguva chaiyo… Ramba kuverenga

Manyepo Anouya

The Masiki, rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Kutanga kuburitswa, Kubvumbi, 8th 2010.

 

THE yambiro mumoyo mangu inoramba ichikura nezve hunyengeri huri kuuya, uhwo hungangove huya hunotsanangurwa muna 2 VaTesaronika 2: 11-13. Izvo zvinotevera mushure meiyo inonzi "kuvhenekera" kana "yambiro" haisi nguva pfupi chete asi ine simba rekuparidza evhangeri, asi rima kupikisa-evhangeri izvo zvichave, munzira dzakawanda, kuva zvakangofanana. Chikamu chekugadzirira iko kunyengedza kuziva kare kuti kuri kuuya:

Zvirokwazvo Ishe Jehovha haaiti chinhu asina kuzivisa zano rake kuvaranda vake, ivo vaporofita… Ndataura zvinhu izvi kwamuri kuti murege kutsauka. Vachakubudisai mumasinagoge; Chokwadi, nguva iri kuuya apo munhu anokuurayai achafunga kuti ari kushandira Mwari. Vachaita zvinhu zvakadai nokuti havana kuziva Baba kana ini. Asi zvinhu izvi ndataura kwamuri, kuti kana nguva yavo yasvika, muzvirangarire kuti ini ndakakuudzai. (Amosi 3: 7; Johane 16: 1-4)

Satani haazive chete zviri kuuya, asi anga achizvirongera kwenguva yakareba. Inofumurwa mu mutauro kushandiswa…Ramba kuverenga

Inokurumidza Kuuya Zvino…

 

Sense iyo Ishe inoda kuti iyi inyorwezve nhasi… nekuti isu tiri kubhururuka wakanangana neZiso reDutu… Yakatanga kuburitswa Kukadzi 26, 2020. 

 

IT chinhu chimwe chete kunyora zvinhu zvandiinazvo pamusoro pemakore; ndeimwewo yekuvaona vachitanga kuitika.Ramba kuverenga

Zvakaipa Zvichava Nezuva Raro

 

Nokuti tarira, rima richafukidza nyika,
nerima guru marudzi avanhu;
asi Jehovha achasimuka pamusoro pako,
uye kubwinya kwake kuchaonekwa pauri.
Marudzi achauya kuchiedza chako,
nemadzimambo kukubwinya kwekusimuka kwako.
(Isaya 60: 1-3)

[Russia] ichatambanudza zvikanganiso zvayo pasi rese,
kukonzera hondo nekutambudzwa kweChechi.
Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru;
marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa
. 

- anofungidzira Sr. Lucia mutsamba kuna Baba Vatsvene,
Chivabvu 12, 1982; Mharidzo yeFatimav Vatican.va

 

PASI PANO, vamwe venyu makandinzwa ndichidzokorora yambiro kweanopfuura makore gumi nematanhatu yambiro yaSt. John Paul II muna16 yekuti "Tava kutarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi nevanopesana neChechi…"[1]Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976; cf. Catholic Online Asi ikozvino, mudikani muverengi, uri mupenyu kuti uone kupedzisira uku Kurwiswa kweHumambo kufumurwa panguva ino. Iko kupesana kweHumambo hweKuda kwaMwari uko Kristu achamisa kusvikira kumigumo yenyika apo kutongwa uku kwapera… ne humambo hweNeo-Communism iyo iri kukurumidza kupararira pasirese - humambo hwe kuda kwemunhu. Uku ndiko kuzadzikiswa kwekupedzisira kweiyo chiporofita chaIsaya apo "rima richafukidza pasi, uye rima gobvu vanhu"; apo a Dhiyabhorosi Kushungurudzika zvichatsausa vazhinji uye a Yakasimba Delusion inobvumidzwa kupfuura nepasirese sa Tsunami Yemweya. "Kurangwa kukuru kwazvo," akati Jesu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta…Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976; cf. Catholic Online

Chikamu Chikuru

 

Uye ipapo vazhinji vachawa,
nokutengesana, uye kuvengana.
Uye vaporofita venhema vazhinji vachamuka

nekutsausa vazhinji.
Uye nokuti uipi hwawanda,
rudo rwevanhu vazhinji ruchatonhora.
(Mat. 24: 10-12)

 

LAST vhiki, chiratidzo chemukati chakauya kwandiri pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa makore gumi nematanhatu apfuura chaipisa pamoyo pangu zvakare. Uyezve, pandakapinda mukupera kwesvondo ndikaverenga misoro yenyaya dzichangoburwa, ndakanzwa kuti ndinofanira kuigovana zvakare sezvo zvingave zvakakosha kupfuura nakare kose. Kutanga, tarisa pamisoro iyi inoshamisa…  

Ramba kuverenga

Kwete Kusungirwa Kwetsika

 

Munhu anokoshesa zvakasikwa kuchokwadi.
Anosungirwa kukudza uye kupupura kwazviri…
Varume vaisagona kugara mumwe nemumwe kana painge pasina kuvimbana
kuti vaitaura chokwadi kune mumwe nemumwe.
-Katekisimo yeChechi yeKaturike (CCC), n. 2467, 2469

 

ARE uri kumanikidzwa nekambani yako, bhodhi rechikoro, murume kana mukadzi kana bhishopi kuti vabaiswe jekiseni? Ruzivo ruri muchinyorwa chino runokupa iwe yakajeka, yepamutemo, uye yetsika zvikonzero, kana chingave chako sarudzo, kuramba kumanikidzwa inoculation.Ramba kuverenga

Yambiro kumakuva - Chikamu II

 

Muchikamu chacho Yambiro Kumakuva izvo zvinodzokorora mameseji eDenga pane izvi Kuenda kuhumambo, Ndataura maviri evanyanzvi vazhinji kutenderera pasirese avo vakapa yambiro dzakadzama maererano nemishonga yekuyedza iri kumhanyiswa uye kupihwa veruzhinji panguva ino. Zvisinei, vamwe vaverengi vanoita kunge vakadarika pamusoro peiyi ndima, yaive pamwoyo penyaya. Ndokumbira utarise mazwi akanyorwa pasi.Ramba kuverenga

Yambiro Kumakuva

 

Mark Mallett aimbove mutori wenhau weTV neCTV Edmonton uye anohwina mubairo-munyori uye munyori we Kutarisana kwekupedzisira uye Iro Zvino iShoko.


 

IT iri kuramba ichiwedzera mantra yechizvarwa chedu - chirevo "chekuenda" kuita kunge chinomisa hurukuro dzese, kugadzirisa matambudziko ese, nekudzikamisa mvura dzese dzinonetsekana: "Tevera sainzi." Munguva yedenda iri, iwe unonzwa vezvematongerwo enyika vachifema vachiimutsa, mabhishopi achidzokorora, vanhuwo zvavo vachishandisa uye vezvenhau vachizvizivisa. Dambudziko nderekuti mamwe manzwi akavimbika munzvimbo dzevirology, immunology, microbiology, nezvimwewo nhasi zvanyaradzwa, kudzvanywa, kuongororwa uye kufuratirwa panguva ino. Saka, "tevera sainzi" of facto zvinoreva "tevera rondedzero."

Uye izvo zvinogona kuve zvine njodzi kana rondedzero yacho isina kudzika mutsika.Ramba kuverenga

Nguva Yedu Yevakadzi Yehondo

PAMUSORO PEMABHADHARA EYEDU YEDU YEMAHARA

 

PANO idzi inzira mbiri dzekusvika panguva dzave kuitika: sevanobatwa kana vapikisi, sevamiriri kana vatungamiriri. Tinofanira kusarudza. Nekuti hapachina nzvimbo yepakati. Hapasisinazve nzvimbo inodziya. Hapasisina kunetseka pane chirongwa chehutsvene hwedu kana cheuchapupu hwedu. Pamwe isu tese tiri munaKristu - kana isu tinotorwa nemweya wenyika.Ramba kuverenga

Fatima uye Apocalypse


Vadiwa, musashamiswe nazvo
kuyedzwa nemoto kuri kuitika pakati pako,
sekunge chimwe chinhu chinoshamisa chiri kuitika kwauri.
Asi fara kusvika padanho iwe
goverana nenhamo dzaKristu,
kuitira kuti kana kubwinya kwake kwaratidzwa
nemiwo mungafara kwazvo. 
(1 Peter 4: 12-13)

[Munhu] acharangwa kare nekuda kwekusaora,
uye ichaenda mberi nekukura munguva dzeumambo,
kuitira kuti agone kugamuchira kubwinya kwaBaba. 
—St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140-202 AD) 

Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, vanopfuura
Bk. 5, Ch. 35, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa Co

 

imi vanodiwa. Uye ndosaka kutambudzika kweawa rino razvino kwakanyanya. Jesu ari kugadzirira Kereke kuti igamuchire “hutsva uye hutsvene hwamwari”Izvo, kusvikira nguva idzi, zvaisazivikanwa. Asi Asati apfekedza Mwenga wake muhembe iyi nyowani (Rev 19: 8), Anofanirwa kubvisa waanoda wehembe dzake dzakasviba. Sekutaura kwakaita Kadhinari Ratzinger zvakajeka:Ramba kuverenga

Runyararo Rwechokwadi uye Chengetedzo

 

Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo
kuti zuva raIshe richauya sembavha usiku.
Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika,
ipapo njodzi inongoerekana yauya pamusoro pavo,
semarwadzo emimba pamukadzi ane pamuviri,
uye havangapukunyuki.
(1 VaT. 5: 2-3)

 

JONGA apo Mugovera manheru wakangwarira Misa ichizivisa Svondo, inonzi neChechi "zuva raIshe" kana "zuva raIshe"[1]CCC, n. 1166, saizvozvo, Chechi yapinda mu nguva yekurinda zveZuva Guru raIshe.[2]Zvinoreva, isu tiri pazuva reiyo Zuva rechitanhatu Uye Zuva iri raIshe, rakadzidziswa Madzibaba eKereke Ekutanga, harisi zuva remaawa makumi maviri nemana kumagumo enyika, asi inguva yekukunda yenguva apo vavengi vaMwari vachakundwa, Anopesana naKristu kana "Chikara" akakanda mudziva remoto, uye Satani akasungwa necheni kwe “chiuru chemakore.”[3]cf. Kufunga zvakare Nguva dzeKuperaRamba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 CCC, n. 1166
2 Zvinoreva, isu tiri pazuva reiyo Zuva rechitanhatu
3 cf. Kufunga zvakare Nguva dzeKupera

The Purge

 

THE Svondo rapfuura rave rinoshamisa kwazvo mukati memakore angu ese sevacherechedzi uye aimbove nhengo yenhau. Chikamu chekudzivirira, kubata, kunyengera, kunyepa chaiko uye nekunyatso kuvakwa kwe "rondedzero" kwave kunoshamisa. Zvakare zvinotyisa nekuti vanhu vazhinji havazvioni kuti ndezvipi, vakatenga mairi, uye nekudaro, vari kushanda nazvo, kunyangwe vasingazive. Izvi zvakajairika… Ramba kuverenga

The Secret

 

… Mambakwedza kubva kumusoro achatishanyira
kuvhenekera avo vagere murima nemumvuri werufu,
kutungamira tsoka dzedu munzira yerugare.
(Ruka 1: 78-79)

 

AS kaive kekutanga kuuya kwaJesu, saka zviri zvakare pachikumbaridzo chekuuya kweHumambo Hwake pasi pano sezvazviri Kudenga, iyo inogadzirira uye inotungamira kuuya Kwake kwekupedzisira kumagumo enguva. Nyika, zvakare, iri "murima nemumvuri werufu," asi mambakwedza matsva ari kukurumidza kuuya.Ramba kuverenga

Pandaive nenzara

 

Isu muWorld Health Organisation hatikurudzire kukiyiwa senzira huru yekudzora hutachiona… Tinogona kuve nehurombo huviri pasi kutanga kwegore rinouya. Iyi ndiyo njodzi inotyisa yepasirese, chaizvo. Uye saka isu tinonyatsokumbira kune vese vatungamiriri venyika: mira kushandisa kukiyinura senzira yako yekutanga yekutonga.—Dr. David Nabarro, World Health Organisation (WHO) mumiriri, Gumiguru 10th, 2020; Vhiki mumaminitsi makumi matanhatu # 6 naAndrew Neil; gloria.tv
… Takanga tave kutoverengera vanhu vanosvika mamirioni zana nemakumi masere nemashanu pasirese, COVID isati yaitika, vachifora kuenda kumucheto kwenzara. Uye ikozvino, pamwe neiyo nyowani yekuongorora neCOVID, tiri kutarisa vanhu mazana maviri nemakumi maviri nemakumi matanhatu, uye handisi kutaura nezve nzara. Ndiri kutaura nezvekufora kuenda kunzara… isu chaizvo taigona kuona vanhu zviuru mazana matatu vachifa pazuva kwemazuva makumi mapfumbamwe. —Dr. David Beasley, Executive Director weUnited Nations World Chikafu Chirongwa; Kubvumbi 22nd, 2020; kumuna.comRamba kuverenga

Kwete Nzira yaHerodhi


Uye kunyeverwa kuhope kuti arege kudzokera kuna Herodhi,

vakaenda kunyika yavo neimwe nzira.
(Mateo 2: 12)

 

AS tava pedyo neKisimusi, zvakasikwa, moyo yedu nepfungwa zvakatendeukira mukuuya kweMuponesi. Marimba eKisimusi anoridza nechekumashure, kupenya kwezviedza kunoshongedza dzimba nemiti, kuverenga kweMisa kunoratidza kutarisira kukuru, uye kazhinji, tinomirira kuungana kwemhuri. Saka, pandakamuka mangwanani ano, ndakavhunduka pane izvo Ishe zvavaindimanikidza kunyora. Uye zvakadaro, zvinhu izvo Ishe zvavakandiratidza makumi emakore apfuura zviri kuzadzikiswa izvozvi apo isu tichitaura, zvichijekeserwa kwandiri neminiti. 

Nekudaro, ini handisi kuyedza kuva mamhutu anoora mwoyo pamberi peKisimusi; aiwa, hurumende dziri kuita izvo zvakakwana zvakakwana nekuvharirwa kwavo kusati kwamboitika kwevakagwinya. Asi, kuri nerudo rwechokwadi kwauri, hutano hwako, uye pamusoro pazvose, hupenyu hwako pamweya apo pandinotaura nezve zvishoma "zvekudanana" nyaya yenyaya yeKisimusi ine chinhu chose kuita neawa ratiri kurarama.Ramba kuverenga

Kukunda mweya wekutya

 

"KUTYA haasi chipangamazano akanaka. ” Iwo mazwi kubva kuna Bhishopi weFrance Marc Aillet akanzwika mumoyo mangu vhiki rese. Nekuti kwese kwandinoenda, ndinosangana nevanhu vasisiri kufunga uye kuita zvine musoro; ndiani asingakwanise kuona zvinopesana pamberi pemhino dzavo; avo vakapa kune avo vasina kusarudzwa "vakuru vezvekurapa" kutonga kusinga tsvete pamusoro pehupenyu hwavo. Vazhinji vari kuita mukutya uko kwakaendeswa mukati mavo kuburikidza nesimba rezvenhau muchina - kungave kutya kuti vari kufa, kana kutya kuti vari kuzouraya mumwe munhu nekungofema. Sezvo Bishop Marc vakaenderera vachiti:

Kutya… kunotungamira kune zvisina kurairwa maitiro, zvinoita kuti vanhu varwisane, zvinounza mamiriro ekusagadzikana uye kunyangwe mhirizhonga. Isu tinogona kunge tave padanho rekuputika! -Bhishopi Marc Aillet, Zvita 2020, Notre Eglise; washingtoniowa.com

Ramba kuverenga

Vafudzi Vanodiwa… Muri Kupi?

 

WE tiri kurarama kuburikidza nenguva dzinochinja-chinja nekukanganisa zvinoshamisa. Iko kudiwa kwekutungamirirwa kwakanaka hakuna kumbove kukuru… uyezve haina pfungwa yekusiiwa vazhinji vevakatendeka vanonzwa. Iko, vazhinji vari kubvunza, iro izwi revafudzi vedu? Tiri kurarama kuburikidza neimwe yemiyedzo yemweya inoshamisa munhoroondo yeChechi, uye zvakadaro, hutongi hwakaramba hwakanyarara - uye pavanotaura mazuva ano, tinowanzonzwa izwi reHurumende Yakanaka kwete Mufudzi Akanaka. .Ramba kuverenga

Iyo Caduceus Kiyi

Iyo Caduceus - chiratidzo chekurapa chinoshandiswa kutenderera pasirese 
… Uye mune Freemasonry - iro boka rinomutsa shanduko yepasirese

 

Avian furuwenza mujetstream ndozvinoitika
2020 yakasanganiswa neCoronaVirus, mitumbi inovhara.
Pasi rose parizvino riri panotanga chirwere chefuruwenza
Hurumende iri kuita mhirizhonga, vachishandisa mugwagwa uri kunze. Iri kuuya kumahwindo ako.
Tsvaga hutachiona uye uone kwayakatangira.
Yaiva hutachiona. Chinhu chiri muropa.
Utachiona hunofanirwa kuve hwakagadzirwa pamwero wehunhu
kubatsira pane kukuvadza.

—Kubva murwiyo rwe rap rwa2013 “Pandemic”NaDr. Creep
(Inobatsira ku chii? Verenga pamusoro…)

 

NA awa yega yega inopfuura, kukura kwezviri kutora nzvimbo pasi pano kuve kujeka - pamwe nedanho rekuti hunhu hunenge hwazara murima. Mu Kuverenga kweMisa Svondo rapfuura, takaverenga kuti Kristu asati auya kuzotanga Nguva yeRunyararo, anotendera a "Chifukidziro chinofukidza vanhu vese, iyo webhu yakarukwa pamusoro pendudzi dzese." [1]Isaya 25: 7 St. John, uyo anowanzo simbisa huporofita hwaIsaya, anotsanangura iyi "webhu" nenzira yehupfumi:Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Isaya 25: 7

Kubvisa Kwakakura

 

IN Kubvumbi kwegore rino makereke paakatanga kuvharwa, iro "izwi manje" raive rakajeka uye rakajeka: Marwadzo eVashandi ndeechokwadiNdakaienzanisa neapo amai vanodambura mvura uye ivo vanotanga kusununguka. Kunyangwe hazvo zvibodzwa zvekutanga zvichigona kutsungirira, muviri wake watanga maitiro asingamiswe. Mwedzi yakatevera yaive yakafanana naamai kurongedza bhegi ravo, kutyaira kuchipatara, uye kupinda mukamuri yekuzvarira kuti upfuure, pakupedzisira, kuberekwa kunouya.Ramba kuverenga

Francis naGreat Reset

Mufananidzo wechikwereti: Mazur / catholicnews.org.uk

 

… Kana zvinhu zvanaka, kutonga kuchapararira pasi rese
kutsvaira maKristu ese,
uyezve wozadza hukama hwepasirese
pasina wanano, mhuri, pfuma, mutemo kana Mwari.

-Francois-Marie Arouet de Voltaire, muzivi uye Freemason
Iye Achapwanya Musoro Wako (Kindle, loc. 1549), Stephen Mahowald

 

ON Chivabvu 8, 2020Kukwidza kweChechi neNyika kumaKatorike uye Vese Vanhu veChido Chakanaka”Rakabudiswa.[1]stopworldcontrol.com Vakasaina vacho vanosanganisira Kadhinari Joseph Zen, Kadhinari Gerhard Müeller (Prefect Emeritus weUngano yeDzidziso Yekutenda), Bishop Joseph Strickland, naSteven Mosher, Mutungamiri wePopulation Research Institute, kungodoma vashoma. Pakati pemashoko akakwidzwa kudare iri yambiro yekuti “nechikonzero chekutapukirwa noutachiona… hunyanzvi hwounyanzvi hwounyanzvi” huri kuiswa “umo vanhu vasina zita uye vasina chivimbo vanogona kusarudza ramangwana renyika”.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 stopworldcontrol.com

Kufumura Chokwadi

Mark Mallett aimbove mutori wenhau anokunda mubairo neCTV News Edmonton (CFRN TV) uye anogara kuCanada. Chinyorwa chinotevera chinowanzo gadziridzwa kuratidza sainzi nyowani.


PANO pamwe hapana nyaya inokakavara kupfuura inosungirwa maski mitemo inopararira pasirese. Kunze kwekusawirirana kwakanyanya pamusoro pekushanda kwavo, nyaya iri kukamura kwete ruzhinji chete asi machechi. Vamwe vapristi vakarambidza vanamati kupinda munzvimbo ino vasina masiki nepo vamwe vakatodaidza mapurisa pamapoka avo.[1]Gumiguru 27th, 2020; livel-net.com Dzimwe nzvimbo dzakada kuti kufukidza kumeso kumanikidzwa kumba kwako [2]livel-net.com nepo dzimwe nyika dzakaraira kuti vanhu vapfeke mamask pavanotyaira vega mumotokari yako.[3]Republic of Trinidad neTobago, rwe.cn Dr. Anthony Fauci, vachitungamira kumusoro kweUS COVID-19 mhinduro, anoenderera mberi achiti, parutivi pechifukidziro cheuso, "Kana uine magogogo kana nhoo yeziso, unofanira kuishandisa"[4]abcnews.go.com kana kutopfeka mbiri.[5]webmd.com, Ndira 26, 2021 Uye weDemocrat Joe Biden akati, "masiki anoponesa hupenyu - nguva,"[6]wdc-shop.com uye kuti paanova Mutungamiri, wake kutanga chiito kuchave kumanikidza kupfeka masiki pabhodhi vachiti, "Masks aya anoita mutsauko mukuru."[7]maviranetsu.com Uye izvo akazviita. Mamwe masayendisiti eBrazil akataura kuti kuramba kupfeka chifukidzo kumeso chiratidzo che "chinetso chakakomba chehunhu."[8]thesun.com Uye Eric Toner, nyanzvi yepamusoro paJohns Hopkins Center for Health Security, akataura pachena kuti kupfeka mask uye kushamwaridzana kuchava nesu kwe "makore akati wandei"[9]cnet.com sezvakaita chiremba wechiSpanish virologist.[10]marketwatch.comRamba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Gumiguru 27th, 2020; livel-net.com
2 livel-net.com
3 Republic of Trinidad neTobago, rwe.cn
4 abcnews.go.com
5 webmd.com, Ndira 26, 2021
6 wdc-shop.com
7 maviranetsu.com
8 thesun.com
9 cnet.com
10 marketwatch.com

Fr. Chiporofita chaDolindo Chinoshamisa

 

VAVIRI emazuva apfuura, ndakafemerwa kuti ndinyorazve Kutenda Kusingaenderani Muna Jesu. Icho chiratidzo pamashoko akanaka kumuranda waMwari Fr. Dolindo Ruotolo (1882-1970). Zvino mangwanani ano, wandaishanda naye Peter Bannister awana chiporofita ichi chinoshamisa kubva kunaFr. Dolindo yakapihwa naMai vedu muna 1921. Chinoita kuti chishamise ndechekuti ipfupiso yezvose zvandanyora pano, uye nemazwi echokwadi mazhinji echiporofita kubva kutenderera pasirese. Ini ndinofunga nguva yekuwanikwa uku iri, pachayo, a shoko rechiporofita kwatiri tose.Ramba kuverenga

Muviri, Kuputsa

 

Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza neiyi Paseka yekupedzisira,
paachatevera Tenzi wake murufu rwake uye nekumuka kuvakafa. 
-Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 677

Ameni, ameni, ndinoti kwamuri, Muchachema nekuchema.
apo nyika inofara;

muchashungurudzika, asi kusuwa kwenyu kuchava mufaro.
(John 16: 20)

 

DO unoda tariro yechokwadi nhasi? Tariro inozvarwa, kwete mukuramba kwechokwadi, asi mukutenda kuri kurarama, kunyangwe zvakadaro.Ramba kuverenga

Ngarava Yakakura?

 

ON Gumiguru 20th, Mukadzi Wedu anonzi akazviratidza kumuoni weBrazil Pedro Regis (uyo anofarira rutsigiro rwakafara rwaArchbishop wake) neshoko rakasimba:

Vadiwa vana, Chikepe Chikuru uye Chikepe Chikuru Chikwaputsika; ichi ndicho chikonzero [chekutambudzika] chevarume nevakadzi vekutenda. Iva akatendeka kuMwanakomana wangu Jesu. Gamuchira dzidziso dzeMagisterium yechokwadi yeChechi Yake. Gara panzira yandakunongedzera kwauri. Usazvirege uchitapukirwa nematope edzidziso dzenhema. Ndimi Muridzi waIshe uye Iye oga munofanira kutevera nekushandira. —Verenga meseji izere pano

Nhasi, pane ino husiku yeChirangaridzo chaSt. John Paul II, Bhawa raPeter rakadedera uye rikanyorwa semusoro wenhau wakabuda.

"Papa Francis anodaidzira mutemo wemubatanidzwa wevanhukadzi vanoita bonde,
vachichinja kubva pamaonero eVatican ”

Ramba kuverenga

Pakubuda muBhabhironi

Iye Achatonga, by Tianna (Mallett) Williams

 

Mangwanani ano pandakamuka, "zvino izwi" pamoyo wangu raive rekutsvaga kunyora kubva kare nezve "kubuda muBhabhironi." Ndakawana iyi, yakatanga kubudiswa makore matatu apfuura muna Gumiguru 4th, 2017! Mashoko ari mune izvi zvese zviri pamoyo pangu panguva ino, kusanganisira iro rekutanga Rugwaro kubva kuna Jeremiah. Ini ndakagadzirisa neazvino ma link. Ndinonamata izvi zvichave sekukusimbisa, kukurudzira, uye kunetsa kwauri sezvazviri kwandiri mangwanani eSvondo…… Yeuka, unodiwa.

 

PANO inguva apo mazwi aJeremia aibaya mweya wangu sekunge ndeangu. Vhiki rino ndeimwe yenguva idzodzo. 

Pese pandinotaura, ndinofanira kuchema, mhirizhonga nekutsamwa ndinoparidza; Shoko raJehovha rakandivigira ruzvidzo nokusekwa zuva rose. Ndinoti handichataura nezvake, handichataura muzita rake. Asi zvino zvinoita sekunge moto uri kupisa mumoyo mangu, wakasungwa mumapfupa angu; Ini ndaneta nekuzvidzora, handikwanise! (Jeremiah 20: 7-9) 

Ramba kuverenga

Kuuya Kudonha kweAmerica

 

AS seCanada, dzimwe nguva ndinotsvinyira shamwari dzangu dzekuAmerica nemaonero avo e "Amero-centric" epasirese neMagwaro. Kwavari, iro Bhuku raZvakazarurwa uye zviporofita zvaro zvekutambudzwa uye nenjodzi zviitiko zvenguva yemberi. Kwete zvakadaro kana iwe uri mumwe wemamiriyoni ari kuvhimwa kana kutodzingwa pamba pako kuMiddle East ne Africa uko zvikwata zveIslam zviri kutyisidzira maKristu. Kwete kana iwe uri mumwe wemamirioni ari kuisa hupenyu hwako panjodzi muChurch yepachivande muChina, North Korea, nedzimwe nyika zhinji. Kwete kana iwe uri mumwe weavo vanotarisana nekufirwa zuva nezuva nekuda kwekutenda kwako munaKristu. Kwavari, ivo vanofanirwa kunzwa kuti vari kutorarama iwo mapeji eApocalypse. Ramba kuverenga

Kuburukira Kupinda Murima

 

WHEN machechi akatanga kuvhara munguva yechando yapfuura, chipostori ichi chakapetwa katatu mukuverenga munguva pfupi. Vanhu vaitsvaga mhinduro sezvo vazhinji vakafunga kuti "chimwe chinhu" chakakanganisika padanho rakadzika, riripo. Ivo vaive, uye ndizvozvo. Asi chimwe chinhu chakashanduka kwandiriwo. Iyo yemukati "ikozvino izwi" raizopihwa naIshe, pamwe kakati wandei pasvondo, yakangoerekana yave “manje chikova. ” Mashoko aya aigara achingoitika, uye zvinoshamisa kuti, aisimbiswa mukati memaminetsi nemumwe munhu muMuviri waKristu - ingava email, chinyorwa, kufona, nezvimwewo. Ndakaremerwa… Ndakaedza nepandinogona napo mumavhiki iwayo kuti ndiendese kune iwe izvo izvo Ishe zvavaindiratidza, zvinhu zvandisati ndamboona kana kufunga nezvazvo kare. Semuyenzaniso… Ramba kuverenga

Kuuya Kurova kwaMwari

 

THE nyika irikuchengetedza Kururamisira kwaMwari, chaizvo nekuti tiri kuramba Tsitsi Dzvene. Mark Mallett naProf. Daniel O'Connor vanotsanangura zvikonzero zvikuru zvinoita kuti Kururamisira kwaMwari kungochenese nyika nekukanganisa kwakasiyana siyana, kusanganisira izvo zvinonzi neDenga Mazuva matatu eRima. Ramba kuverenga

Unmasking the Chirongwa

 

WHEN COVID-19 yakatanga kupararira ichipfuura miganho yeChina uye machechi akatanga kuvhara, pakanga paine nguva inopfuura 2-3 mavhiki iyo ini pachezvangu yandakaona ichikunda, asi nezvikonzero zvakasiyana nezvakawanda. Pakarepo, sembavha usiku, mazuva andaive ndichinyora pamusoro kwemakore gumi nemashanu aive patiri. Pamasvondo ekutanga aya, mazwi mazhinji matsva echiporofita akauya nekunzwisisa kwakadzama kweizvo zvakatotaurwa — zvimwe zvandanyora, zvimwe ndinovimba kuzoita munguva pfupi inotevera. Rimwe "izwi" rakandinetsa nderekuti zuva rakanga richiuya apo isu tese taizodikanwa kupfeka masiki, Uye kuti ichi chaive chikamu chezano raSatani rekuenderera mberi nekutisvibisa.Ramba kuverenga

Kutambudzwa - Chisimbiso Chechishanu

 

THE Hembe dzeMwenga waKristu dzave dzakasviba. Dutu Guru riri pano uye riri kuuya richamuchenesa kuburikidza nekutambudzwa - Chisimbiso Chechishanu muBhuku raZvakazarurwa. Joinha Mark Mallett na Prof. Daniel O'Connor pavanoenderera mberi vachitsanangura Timeline yezviitiko zviri kuitika ... Ramba kuverenga

Chakavanzika Bhabhironi


Iye Achatonga, naTianna (Mallett) Williams

 

Zviripachena kuti kune kurwa kurwira mweya weAmerica. Zviratidzo zviviri. Nguva mbiri dzemberi. Masimba maviri. Zvakatove zvakanyorwa muMagwaro here? Vashoma vekuAmerican vanogona kuziva kuti kurwira kwemoyo wenyika yavo kwakatanga mazana emakore apfuura uye shanduko iri kuitika pane chikamu chehurongwa hwekare. Kutanga kuburitswa munaJune 20, 2012, izvi zvinonyanya kukosha paawa ino kupfuura nakare kose…

Ramba kuverenga

Kutsanangura Dutu Guru

 

 

VANHU vakabvunza, "Tiri kupi paTimeline yezviitiko munyika?" Iyi ndiyo yekutanga yemavhidhiyo akati wandei ayo achatsanangura "tab kubudikidza netab" kwatinenge tiri kuGreat Storm, chii chiri kuuya, uye maitiro ekugadzirira. Mune ino vhidhiyo yekutanga, Mark Mallett anogovera zvine simba mazwi echiporofita ayo akamutarisira nenzira isingatarisirwi muhushumiri hwenguva yakazara se "murindi" muChechi zvakamutungamira kugadzirira hama dzake dutu riripo neriri kuuya.Ramba kuverenga

Kufumura izvi zveMweya weRevolution

 

… Pasina nhungamiro yerudo muzvokwadi,
iri simba repasirese rinogona kukonzera kukuvara kusati kwamboitika
uye gadzira matsva matsva mukati memhuri yevanhu…
vanhu vanomhanya nenjodzi nyowani dzehuranda nekumanikidza ..
—PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVictoria, n. 33, 26

 

WHEN Ini ndaive mudiki, Ishe vaitogadzirira ini kuhushumiri hwepasi rose. Iko kuumbwa kwakauya kunyanya kuburikidza nevabereki vangu avo vandakaona rudo nekusvikira kune vanhu vaida nerubatsiro rwekongiri, vasina hanya nerudzi rwavo kana chinzvimbo. Saka, pachivanze chechikoro, ndaiwanzo kukweverwa kuvana vaisara kumashure: mwana akafuta, mukomana wechiChinese, maaboriginal akazova shamwari dzakanaka, nezvimwe. Ini ndakaita saizvozvo, kwete nekuti ndaive mukuru, asi nekuti vaida kubvumwa uye kudiwa seni.Ramba kuverenga

Yedu 1942

 

Uye saka ndinokupikira kwazvo nhasi
kuti handina mhosva yeropa remumwe wenyu,
nekuti handina kuvanza kukuparidzirai hurongwa hwaMwari hwese…
Saka svinura uye urangarire kuti kwemakore matatu, usiku nemasikati,
Ndakagara ndichikurudzira mumwe nemumwe nemisodzi.
( Mabasa 20:26-27, 31 )

 

HIS boka remauto raifanira kusunungura yekupedzisira pamisasa yevasungwa mitatu kuGerman.Ramba kuverenga

Denda reKudzora

 

Mark Mallett aimbove mutori wenhau weTV neCTV Edmonton uye anohwina mubairo-munyori uye munyori we Kutarisana kwekupedzisira uye Iro Zvino iShoko.

 

WHEN Ini ndaive mutori wenhau muterevhizheni mukupera kwema1990, ndakatyora imwe yenyaya hombe gore iro- kana zvirinani ndaifunga kuti ndizvo. Dr. Stephen Genuis yakanga yaratidza kuti makondomu akadaro kwete kumisa kupararira kweHuman Papillomavirus (HPV), izvo zvinogona kukonzeresa kugomarara. Panguva iyoyo, HIV neAIDs zvaive zvakakura mumisoro yenhau sekuyedza kwakabatana kwekusunda makondomu kune vechidiki. Kunze kwenjodzi dzetsika (idzo zvechokwadi, munhu wese akafuratira), hapana aiziva nezvenjodzi iyi nyowani. Pane kudaro, mishandirapamwe yakapararira yakazivisa kuti makondomu anovimbisa "bonde rakachengeteka" Ramba kuverenga

Iyo minefield yeNguva Dzedu

 

POSHI yezviratidzo zvikuru zvenguva yedu ndeiyi kuvhiringidzika. Kwese kwaunotendeukira, pane zvinoita kunge pasina mhinduro dzakajeka. Kune zvese zvirevo zvinoitwa, pane rimwe izwi, zvakaenzana zvine ruzha, richitaura zvinopesana. Kana pakave neshoko “rechiporofita” iro Ishe ravakandipa iro randinonzwa kuti rave kuzadzikiswa, izvi ndezve makore mazhinji apfuura Dutu Guru rakafanana nedutu rakanga richizadza nyika. Uye izvo padyo patakasvika pa "ziso reDutu, ”Iyo inopofumadza mhepo ichave, kunyanya kuvhiringidzika uye kuvhiringidza ichave nguva. Ramba kuverenga

Mukadzi Wedu: Gadzirira - Chikamu III

Nyeredzi yeGungwa by Tianna (Mallett) Williams
Rudo rwedu rwaMai uye kudzivirirwa pamusoro peBarque yaPeter, Chechi yakatendeka

 

Ndine zvimwe zvizhinji zvekukuudzai, asi hamugoni kuzvitakura ikozvino. (Johani 16:12)

 

THE inotevera chikamu chechitatu uye chekupedzisira chezvinogona kupfupikiswa mushoko “Gadzirira” kuti Mukadzi Wedu akaisa pamwoyo wangu. Mune dzimwe nzira, zvinoita sekunge ndakagadzirira makore makumi maviri nemashanu nekuda kwekunyora uku. Zvese zvakapinda mukutarisisa mukati memavhiki mashoma apfuura- kunge jira rakasimudzwa uye icho chakaonekwa kusviba chave kujekesa. Zvimwe zvinhu zvandiri kuzonyora pazasi zvingave zvakaoma kunzwa. Vamwe, munogona kunge makatonzwa (asi ndinotenda muchanzwa nenzeve nyowani). Ichi ndicho chikonzero ini ndatanga nemufananidzo wakanaka pamusoro apa uyo mwanasikana wangu achangobva kupenda nezve Our Lady. Ndikaramba ndichiitarisa, simba rayo rinondipa, ndipo pandinonyanya kunzwa Mamma neni… nesu. Rangarira, nguva dzose, kuti Mwari akapa Mukadzi Wedu sechokwadi uye yakachengeteka utiziro.Ramba kuverenga

Marwadzo eVashandi ndeechokwadi

Makwai akapararira…

 

Ndiri muChicago uye nezuva rakavharwa machechi ese,
chisati chiziviso,
Ndakamuka kuma 4 am kubva kuhope naMai Maria. Akati kwandiri,
“Machechi ese achavharwa nhasi. Zvatanga. ”
-Kubva kumuverengi

 

KANA mukadzi ane nhumbu anonzwa kubatwa kushoma mumuviri wake mavhiki mashoma mwana asati azvarwa, izvo zvinozivikanwa se "Braxton Hicks" kana "kudzidzira contractions." Asi kana mvura yake yadambuka uye otanga basa rakaomarara, ndicho chibvumirano chaicho. Kunyangwe hazvo zvibodzwa zvekutanga zvichigona kutsungirira, muviri wake watanga maitiro asingamiswe.Ramba kuverenga